ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร ณ article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๑๑๙๐ ณ กาฬสินธุ์ Na Kalasindhu พระยาไชยสุนทร (เก) กรมการพิเศษเมืองกาฬสินธุ์  มณฑลร้อยเอ็จ  ทวดชื่อพระไชยสุนทร (หมาสุ่ย)  ปู่ชื่อพระยาไชยสุนทร (หนูม้าว)  บิดาชื่อราชบุตร (งวด) เชื้อเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ 19/3/13  
๑๖๑๘ ณ จัมปาศักดิ์ na Champa^sakdi เจ้าศักดิ์ประสิทธิ์ (เบง)* ปลัดเมืองพิจิตร  กับเจ้าศักดิ์ประเสริฐ (อุย)  จ่าเมืองเชียงราย  บุตรเจ้ายุติธรรมธร (คำสุก)  เจ้านครจัมปาศักดิ์ 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เจ้าเบงคำ"
๑๑๖๑ ณ เชียงใหม่ na Chiengmai เจ้าแก้วนวรัฐ (แก้ว)  เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 15/3/13  
๒๒๘๙ ณ ตะกั่วทุ่ง na Takuathung อำมาตย์โท หลวงราชภักดี (หร่าย)  ยกรบัตรมณฑลปัตตานี  ทวดและปู่เป็นผู้ว่าราชการเมืองตะกั่วทุ่ง 7/6/15  
๐๗๔๒ ณ ถลาง na Thala^ng พระยาสุนทราทรธุรกิจ (หมี) กระทรวงมหาดไทย  กับพระอาณาจักรบริบาล (อ้น) กระทรวงมหาดไทย  และพระพิไสยสุนทรการ (แปลง) ฃ้าหลวงตรวจการกรมสรรพากรนอก  สกุลพระยาถลาง (ฤกษ์) เป็นทวด 17/10/13  
๐๑๐๓ ณ นคร na Nagara นายพลโท พระยาวรเดชศักดาวุธ* (แย้ม)  ปลัดทูลฉลองกระทรวงกระลาโหม  สำหรับสกุลเจ้าพระยานครศรีธรรมราช 24/6/13 เขียนให้เอง

*  พระยาสีหราชเดโชไชย
๑๑๖๒ ณ น่าน na Na^n พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช (สุริย)  พระเจ้าผู้ครองนครน่าน 15/3/13  
๐๓๖๐ ณ บางช้าง na Bang Xang หลวงขจรเนาวรัฐ (หลำ)  กระทรวงมหาดไทย กับหลวงพิพิธวรรณการ (ม้วน) ปลัดกรมกองการปกครอง  กรมราชเลขานุการ เป็นบิดากับบุตร  ผู้สืบสกุลจากพระแม่กลอง (สอน)  กับเจ้าคุณบางช้าง (แก้ว) 15/7/13  
๐๑๕๐ ณ ป้อมเพชร na Pombejra พระสมุทบุรานุรักษ์* (ฃำ)  ผู้ว่าราชการเมืองสมุทปราการ  สกุลนี้เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ป้อมเพชร์  กรุงเก่า  และมีชื่อเสียงขึ้นที่กรุงเก่า 2/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาเพชร์ชฎ
๒๒๗๙ ณ พัทลุง na Badalung รองอำมาตย์เอก หลวงวิบูลย์บุรขันฑ์ (นพ)  กรมการพิเศษเมืองพัทลุง  ปู่และบิดาเป็นพระยาพัทลุง 7/6/15  
พิเศษ ณ พิศณุโลก   หม่อมคัธริน ในสมเด็จพระเจ้าน้องยเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 21/7/13 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐ หน้า ๘๓๒
๒๗๗๐ ณ มโนรม na Manorom หลวงวินิจสารา (ดวง)  นายเวรกรมบัญชาการ  กระทรวงนครบาล  ทวดและปู่เป็นผู้ว่าราชการเมืองมโนรม 12/12/15  
๐๐๐๔ ณ มหาไชย na Mahajai พระยาเทพทวาราวดี* (สาย)  อธิบดีกรมมหาดเล็ก  สำหรับสกุลพระยานรนารถภักดีด้วย  ซึ่งมาจากตำบลมหาไชย 30/5/13 เขียนให้เอง 

*  พระยาบำเรอบริรักษ์ (นอกราชการ)
๑๑๘๙ ณ ร้อยเอ็จ na Roi Ech พระยาขัตติยวงษา เอกาธิกะสตานันต์ (เหลา)  ผู้ว่าราชการเมืองร้อยเอ็จ  ทวดชื่อเพี้ยพระนคร (คำ)  ปู่ชื่อเพี้ยขุนแก้ว (น้อย)  บิดาชื่อเพี้ยพระวอ (สุวรรณ) เจ้าเมืองร้อยเอ็จ 19/3/13  
๒๓๔๕ ณ ระนอง na Ranong อำมาตย์เอก พระยารัตนเศรษฐี (ยู่หงี)  ผู้ว่าราชการเมืองระนอง  หลานพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (ขออซูเขียง)  พระยาระนองคนแรก 1/7/15  
๑๑๖๖ ณ ลำปาง na Lampa^ng เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต (บุญทวงษ์)  เจ้าผู้ครองนครลำปาง 15/3/13  
๐๘๖๖ ณ ลำภูน na Lampbhu^n เจ้าจักรคำขจรศักดิ (น้อยจักรคำ)  เจ้าผู้ครองนครลำภูน 19/12/13  
๒๘๐๓ ณ วิเชียร na Vijira พระยาประเสริฐสงคราม (ใจ)  จางวางกำกับราชการอำเภอวิเชียร  จังหวัดเพ็ชรบูรณ์  ปู่ บิดาและตัวเคยเป็นผู้ว่าราชการเมืองวิเชียรบุรี 19/12/15  
๐๑๐๘ ณ สงขลา na Sonkla^ พระยาพฤกษาภิรมย์ (ฑิตย์)  เจ้ากรมสวนหลวง  สกุลเจ้าพระยาสงขลา 27/6/13  
๑๑๘๑ ณ หนองคาย na Nonggai พระอนุชาติวุฒาธิคุณ (แพ)  นายอำเภอเมืองเพ็ญ  เมืองอุดรธานี  ปู่คือพระประทุมเทวา  เจ้าเมืองหนองคาย  บิดาคือ พระยาวุฒาธิคุณวิบุลยศักดิ์อรรคสุรินทร์มหินทรภักดี เจ้าเมืองหนองคาย 17/3/13  
๓๑๒๗ ณ อุบล na Ubol พระอุบลประชารักษ์ (เสือ)  กรมการพิเศษจังหวัดอุบลราชธานี  ทวดชื่อพระประทุมวงษา (คำผง)  เจ้าเมืองอุบลคนแรก 4/6/16  
๕๗๑๐ ณรงคะชวนะ Narangajavana นักเรียนนายร้อยชวน  กับนายน่วม บิดา  ปู่ทวดคือพระยาวิชิตณรงค์ (ทองคำ) 22/8/19  
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article