dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร อ article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๑๒๓๕ องคลิงห Angasinha หลวงประไพหิรัญรักษ์ (ตี๋)  ปลัดบาญชีกระทรวงคมนาคม  ปู่ชื่อวง  บิดาชื่อสิงโต 4/4/14  
๑๒๖๒ อจลบุญ Achalapunya หลวงรัยการบัญชา (ชม)  ผู้บังคับการกรมไปรษณีย์โทรเลข  ปู่ชื่อนายบุญคง 13/4/14  
๑๗๔๑ อจลภูติ Achalabhuti นายร้อยตรีภู   สังกัดกรมเสนาธิการทหารบก  รับราชการอยู่ในกองเจ้าพนักงานออกโฉนดในกระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อคง  บิดาชื่อยัง 12/11/14  
๑๒๒๑ อจลสุต Achalasuta นายร้อยตรีเพชร์ นายทหารฝึกหัดราชการกรมจเรพัศดุ  ทวดชื่อนายมั่น 30/3/13  
๑๐๕๐ อจลานนท์ Achala^nanda ขุนบริรักษ์กสิการ (มุ่ย)  ผู้ช่วยเกษตรมณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อยัง 1/3/13  
๑๘๑๖ อชานนท์ Aja^nanda นายร้อยโทพลอย  นายหมวดช่างกลึง  กรมยุทธโยธาทหารเรือ  บิดาชื่อแพะ 17/12/14  
๕๑๕๘ อณุกานนท์ Anuka^nanda รองอำมาตย์ตรีน้อย  ช่างเขียน  กรมศุขาภิบาล  กระทรวงนคบาล 14/6/19  
๕๐๐๕ อณูนนท์ Anu^nanda พลเสือป่าไปล่  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายชวน (บิดา)  ปู่ชื่อเล็ก 24/5/19  
๔๘๕๑ อดิเรกสาร Atirakasa^ra ขุนพิมลอมรศาสตร์ (แป๊ะ)  แพทย์ประจำจังหวัดชัยนาท  ปู่ทวดชื่อพูน  ปู่ชื่อแก่น 5/4/19  
๒๖๔๘ อติกนิษฐ์ Atikanishtha ขุนประมวญบรรณาการ (ปลื้ม)  ผู้ช่วยกรมบาญชีกลาง  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อติ๋ว  บิดาชื่อโต 17/10/15  
๔๒๒๕ อติกาย Atika^ya นายร้อยตรีจอน  อัยการประจำกรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. กองพันที่ ๓  บิดาชื่อขุนเทพราช (ท้วม) 13/10/17  
๑๒๐๒ อติเปรมานนท์ Atipremananda พระมหาวิชาธรรม (เรือง)  กรมราชบัณฑิต   ปู่ชื่อหลวงอักษร (สุดที่รัก) 30/3/13  
๒๒๑๙ อติพยัคฆ์ Atibyaggha นายเพิ่ม  กรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อโต  ทวดชื่อเสือ 7/5/15  
๐๕๕๙ อติแพทย์ Atibaedya หลวงกุมารประเสริฐ (โต)  กรมแพทย์  กระทรวงวัง 23/8/13  
๑๖๙๑ อติโพธิ Atibodhi นายเรือตรีแพ  นายธงผู้บัญชาการกรมชุมพล  บิดาชื่อโต  ปู่ชื่อโพ 11/10/14  
๒๑๓๔ อติเรกผลิน Atirekaphalin นายอู๋  กรมพิณพาทย์หลวง  บุตรนายพูน ทำสวน 23/3/14  
๑๑๕๔ อติเรกานนท์ Atireka^nanda นายร้อยเอกชุ่ม  หัวหน้าพแนกกองทะเบียน  กรมตำรวจภูธร  ปู่ชื่อยิ่ง 12/3/13  
๑๓๔๓ อติวรรธนะ Ativardhana ขุนวิวัฒน์ธนกิจ (แขก)  ผู้ช่วยสมุหบาญชี  กรมไปรษณีย์โทรเลข  บุตรนายอบ 21/4/14  
๔๘๑๗ อติศัพท์ Atisabda ขุนนรการพินิจ (ถมยา)  แพทย์ประจำมณฑลนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อเสียง 5/4/19  
๓๑๙๐ อติสิงห์ Atisinha มหาดเล็กสำรองยัง  กองชาวที่ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต  ปู่ชื่อหลวงบำรุงชลเขต (สิงโต) 17/6/16  
๓๐๑๐ อติสุคนธ์ Atisugandha พันเด็กชาตรีถมยา  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ทวดชื่อกลิ่น  ปู่ชื่อโต 16/4/16  
๒๐๔๘ อทรรศนะวณิช Adarsanavanija นักเรียนทหารกระบี่เชื้อ (เล็ก)  กรมโขนหลวง   บุตรนายแฝง พ่อค้า 18/3/14  
๐๙๑๓ อธินันทน์ Adhinandana นายร้อยเอก หลวงพิทักษ์โยธา (ตอด)  ผู้รั้งปลัดกองพลที่ ๙มณฑลปราจิณบุรี  พระยาพรหมยกระบัตร (ยิ่ง) เป็นทวด 16/1/13  
๖๓๙๑ อนนตะชัย Anantajaya พลเสือป่าบัวจัน  ประจำหมู่ ๒  หมวด ๓  กองร้อยที่ ๓  กองเสือป่าจังหวัดนครพนม  กับนายจันทะเนตร์ (บิดา)  ปู่ทวดชื่อพระศรีอัคฮาด (นนต์)  ปู่ชื่อหลวงไชยวิเศษ (ทุย) 26/8/22  
๒๒๕๓ อนะมาน Anama^n มหาดเล็กวิเศษขอม  นายเวรทะเบียน  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ทวดชื่ออ้น  ปู่ชื่อหลวงสีขรภูมิพิทักษ์ (มา) 19/5/15  
๔๘๙๐ อนัคฆฑัต Anagghadat หลวงรักษามัญจอาสน์ (ทัด)  กรมการพิเศษ จังหวัดขอนแก่น 5/4/19  
๕๓๖๘ อนันตนนทก Anantanandaka ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีนนท์  กรมตำรวจภูธร  ปู่ชื่อหลวงศรีรองเมือง (นน)  บิดาชื่อหลวงรัตน์นคร (นัน) 26/6/19  
๕๑๙๔ อนันตรัต Anantarat นายร้อยตำรวจโทแดง  กองตำรวจภูธร จังหวัดสวรรคโลก  ปู่ทวดชื่อนันต๊ะ 14/6/19  
๖๓๔๔ อนันตาวระ Ananta^vara พลเสือป่าเล็ก  ประจำกองร้อยที่ ๓  กรมเสือป่ารักษาดินแดนมหาราษฎร์  ปู่ชื่อวะเร็กตะ  บิดาชื่อนันตา 3/6/22  
๐๘๙๘ อนัมกุล Anamkula หลวงอนัมนิกรฤทธิ์ (ถ่อ)  ผู้กำกับกองญวณอาษาปืนใหญ่ ๔ (กองนอก) 13/1/13  
๓๕๓๔ อนัมบุตร Anamputra ขุนเฟ้นสารสาทร (ยิดซิน)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  กระทรวงคมนาคม  ขุนพาทีอนามภาษา (กรุง)  ล่ามญวน  กรมท่าซ้าย เป็นบิดา  ขุนพาทีฯ เป็นบุตรอนามมนตรี (เหว่า)  หลานพระราชมนตรี (เจียงก๊าด)  รับราชการในตำแหน่งล่ามญวนสืบกันมา 4/11/16  
๓๖๕๖ อนานนท์ Ana^nanda รองอำมาตย์ตรีหยู  พนักงานโทรเลข  กรมไปรษณีย์โทรเลข  กระทรวงคมนาคม  บิดาชื่อง่วนอัน 17/12/16  
๓๖๖๒ อนุคระหานนท์ Anugraha^nanda ขุนตราษสุภา (เดิม)  ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดตราด  ทวดชื่อช่วย 17/12/16  
๖๑๙๘ อนุชวานิช Anujavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าเปรื่อง  ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปู่ชื่อนุช  บิดาชื่อกรับ 17/12/21  
๔๓๘๘ อนุชะศักดิ์ ณ กรุงเทพ Anujasakdi na Krungdeb หม่อมเจ้าประยูร  สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้านุช 19/3/17  
๔๙๙๐ อนุนาท Anuna^da พลเสือป่าเปล่ง  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อน้อย 17/5/19  
๕๕๗๖ อนุบรรยงก์ Anuparyanka พลเสือป่ายง  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ  บิดาชื่อเล็ก 26/7/19  
๓๘๑๕ อนุวณิช Anuvanija นายหมู่ลูกเสือเขียว  กองลูกเสือที่ มณฑ,ภูเก็ต  ปู่ชื่อเอียด ค้าขาย 13/2/16  
๒๗๔๗ อนุศาสนะนันทน์ Anusa^sananandana ขุนอนุกิจยนตศาสตร์ (เอี่ยม)  กรมทาง  กระทรวงคมนาคม  ปู่ชื่อหมื่นอินทรประเทศ (สอน) 7/11/15  
๔๗๙๒ อเนกบุณย์ Anekapunya หลวงบำรุงรัฐนิกร (บุตร)  กรมการพิเศษจังหวัดปราจิณบุรี  ปู่ทวดชื่อหลวงนรินทร์ (บุญมาก) 5/4/19  
๕๐๙๖ อเนกวณิช Anekavanija พระชลภูมิพานิช (ไต้ตั๊ด)  กรมท่าซ้าย  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อมาก 31/5/19  
๕๕๐๙ อเนกสุข Anekasukha นายเหลือ  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ทวดชื่อสุข  ปู่ชื่อมาก 5/7/19  
๓๙๘๒ อเนกะมัย Anekamaya นายร้อยโทม้าย  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐  ทวดชื่อแย้ม  ปู่ชื่อมาก 2/6/17  
๓๙๖๑ อเนกานนท์ Aneka^nanda นายร้อยเอกยวง  กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๙  ปู่ชื่อมาก 26/5/17  
๓๐๑๗ อปานนท์ Apana^nda นายเซียง  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน เมืองสมุทสาคร  ปู่ชื่ออับ 3/5/16  
๓๙๔๑ อภัยกุล Abhayakul นายพิศาล เป็นบุตรหม่อมหลวงแฉล้ม  หม่อมหลวงแฉล้มเป็นบุตรพระยาทิพรัตนอมร  สืบสกุลลงมาจากเจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์ 17/5/17  
๔๑๐๗ อภัยวงศ์ Abhayavongsa เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม)  ผู้ช่วยสมุหพระราชมณเฑียร  กระทรวงวัง  ทวดชื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แขน)  ปู่ชื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (นอง)  บิดาชื่อเจ้าพระยาคทาธรทรณินทร์ (เยีย) 17/7/17  
๔๖๔๓ อภัยสุวรรณ Abhayasuvarna พระยาอนุยุตร์ศาสตราคม (ตุ้ม)  สังกัดกระทรวงยุติธรรม  ปู่ชื่อพระยาอภัยบริบาล (ทองคำ) 10/10/18  
๓๙๗๗ อภิจิตต์ Abhichitt ขุนเหรัญรักษ์โกศล (แป้น)  กรมอัยการ  กับนายเปรม (บิดา)  กระทรวงยุติธรรม  ทวดชื่อพระยาแก้วโกรพ (ขุนใจ)  ปู่ชื่อต้อย 30/5/17  
๓๙๖๘ อภินันทน์ Abhinandana นายร้อยโทขาว  ยกระบัตร์กองพลทหารบกที่ ๑๐  ทวดชื่อพระเมือง (ยิ่ง) 30/5/17  
๓๑๒๘ อภิรมยานนท์ Abhiramya^nanda พระอุดมสระเขต (บัว)  นอกราชการ จังหวัดขอนแก่น  ปู่ชื่อพระยาภิรมย์ราชา 4/6/16  
๑๙๕๕ อภิวาทนสิริ Abhiva^danasiri นายร้อยตรีอ่อน  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘  กับนายจอน (บิดา)  บิดานายจอนชื่อน้อม  ปู่ชื่อสิริ 10/3/14  
๔๐๑๔ อภิสิงห์ Abhisinha นายร้อยตรีเปลื้อง  สัสดีจังหวัดนนทบุรี  ปู่ชื่อบุญรอด  บิดาชื่อสิงโต 9/6/17  
๕๘๘๓ อมรโชติ Amarajoti นายหมู่ตรีโชติ  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อหมื่นอมร (พัน) 1/2/20  
๖๔๒๔ อมรทีประ Amaradi^pra พันทนายโทสาคร  ประจำกรมวัง  กระทรวงวัง  กับนายเทียน (บิดา)  ปู่ทวดชื่อบัวงาม  ปู่ชื่อรอด 16/9/22  
๕๔๗๗ อมรนาค Amarana^ga นายบุญรอด  กรมราชโลหกิจ  กระทรวงเกษตราธิการ  กับนายชื่น (บิดา)  ปู่ชื่อนาค 5/7/19  
๐๒๙๑ อมรเวช Amaraveja พระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป์ (ฟัก)  เจ้ากรมแพทย์ในพระราชสำนัก* 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จางวางกรมแพทย์"
๖๐๘๒ อมรสังข์ Amarasankha นักเรียนแพทย์เสือป่าเหรียญ  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อสังข์ 8/11/21  
๐๖๗๑ อมรสิงห์ Amarasinha หลวงธนากรภักดี (สิงห์โต)  เจ้าพนักงานบาญชีฝิ่น  กรมฝิ่น  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อเทียนเภ็ก  ปู่ชื่อเทียนยี่  (เทียน = ฟ้า) 21/9/13  
๕๗๙๑ อมรสุข Amarasukha พลเสือป่าทองศุข  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อรอด 25/6/20  
๕๗๗๘ อมรานุช Amara^nuja พันเด็กชาเอกเปลี่ยน  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อรอด  บิดาชื่ออนุช 15/12/19  
๕๐๗๔ อมราศัย Amara^saya พลเสือป่าทองใบ  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อพึ่ง  บิดาชื่อรอด 31/5/19  
๒๕๗๗ อมลัษเฐียร Amalashthi^ra นายเรือโทกรบ  ผู้รั้งตำแหน่งผู้บังคับการเรือเสือทยานชล  บิดาชื่อหลวงรุดรณไกร (โปร่ง)  ปู่ชื่อคง 3/10/15  
๐๐๓๔ อมาตยกุล Ama^tyakul ขุนตำรวจเอก พระอินทรทพบดีศรีสมุห* (เกษียร)  เจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ขวา  สืบสกุลจากพระยามหาอมาตยาธิบดี (ป้อม) 19/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยามหาเทพกษัตร์สมุห  เจ้ากรมพระตำรวจในซ้าย
๐๓๑๒ อมาตยานนท์ Ama^tyananda หลวงพจนาตถ์วินิจฉัย (ชื่น)  ผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา  กระทรวงยุติธรรม พระยามหาอำมาตย์ (จุ้ย) เป็นปู่ทวด 13/7/13  
๖๓๘๙ อยานนท์ Aya^nanda พลเสือป่าเหล็ก  ประจำหมู่ ๓  หมวด ๓  กองร้อยที่ ๓  กองเสือป่าจังหวัดนครพนม  ปู่ทวดชื่อเขียว  ปู่ชื่อชั้น  บิดาชื่อสีสมุท 26/8/22  
๐๑๗๑ อรชุนะกะ Orajunaka พระอมรสารถี* (ผัน)  กรมยานยนตร์  ปู่ทวดคือพระยาเทพอรชุน (อ่อน) 4/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอิศรพัลลภ
๒๙๕๙ อรณพ ณ กรุงเทพ Arnob na Krungdeb ม.ล.อ้อม  สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้าอรรณพ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี 9/4/16  
๐๒๗๖ อรรถโกวิท Arthakovida หลวงอโศกมนตรี* (ท้วม)  ปลัดพระธรรมนูญ  กระทรวงวัง 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอโศกมนตรี  นอกราชการ
๐๑๑๗ อรรถจินดา Arthachinta พระยาพิทักษ์เทพธานี* (ชุ่ม)  เจ้ากรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ 28/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาราชเสนา
๐๓๑๑ อรรถยุกติ arthayukti พระยาเผด็จดุลบดีศรีสรคม (เลียบ)  อธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา  กระทรวงยุติธรรม 13/7/22  
๐๙๖๑ อรัณยกานนท์ Aranyaka^nanda นายร้อยตรีประยูร  ประจำกรมทหารพรานที่ ๔  เมืองกาญจนบุรี  ปู่ชื่อเต็งป่า 12/2/13  
๒๒๖๑ อรัณยนาค Aranyana^ga หลวงเจตยานุรักษ์ (นาค)  เจ้ากรมพระศรีรัตนเจดีย์  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ปู่ชื่อเถื่อน 19/5/15  
๒๒๕๐ อรัณยปาล Aranyapa^la รองหุ้มแพร ขุนอักษรกิจชำนาญ (แถม)  สมุหบาญชีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ทวดชื่อป่า  ปู่ชื่อหลวงรามฤทธิรงค์ (ปาน) 19/5/15  
๒๔๐๘ อรัณยภาค Aranyabha^ga รองอำมาตย์เอก หลวงสถานนวกรรม (หอม)  ผู้ช่วยคมนาคม  มณฑลนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อเถื่อน  บิดาชื่อส่วน 23/7/15  
๑๘๘๖ อรัณยภูติ Aranyabhu^ti นายร้อยตรีบุญ  สมุหบาญชี กรมทหารราบที่ ๗  กับนายบู่ (บิดา)  บิดานายบู่ชื่อเถื่อน 7/3/14  
๒๖๔๗ อรัณยะรงค์ Aranyaranga ขุนคำนวณธัญผล (เหรียญ)  นายเวรเบิกจ่ายเงิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อเถื่อน  บิดาชื่อรง 17/10/15  
๐๙๑๐ อรุณทัต Arundatta หลวงราชรถบดี (เจียร)  เจ้ากรมรถม้าในพระราชสำนักสมเด็จพระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนี  ปู่ทวดชื่อรุ่ง 15/1/13  
๐๔๑๓ อรุณนัฎ* Arunanat นายหรุ่น**  ตัวยักษ์เอก  กรมมหรศพ 3/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อรุณะนัฏ"  **  ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ ขุนทรงนัจวิธี
๓๖๕๓ อรุณบุตร Arunaputra นายร้อยโทเล็ก  กรมทหารม้าพิศณุโลก  ปู่ชื่อภู่  บิดาชื่อหรุ่น 17/12/16  
๑๙๗๓ อรุณฤกษ์ Arunariksha พลเสือป่าฤกษ์ (ใหญ่)  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ์  บุตรนายหรุ่น 12/3/14  
๒๓๖๕ อรุณลักษณ์ Arunalakshna อำมาตย์เอก พระพินิติศาสตร์ราชสภาบดี (แม้น)  อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลชุมพร  บุตรหลวงเทพภักดี (หรุ่น) 11/7/15  
๐๓๘๙ อรุณวงษ์ ณ กรุงเทพ Arunvongse na Krungdeb พระยาพิพิธไอสูริย์ (หม่อมราชวงศ์ลพ)  จางวางกรมชาวที่*  กรมมหาดเล็ก  สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหลวงวรศักดาพิศาล (พระองค์เจ้าอรุณวงษ์) 2/8/13 *  จางวางรักษาพระราชวังบางปะอิน
๕๙๙๙ อรุณวร Arunavara พลเสือป่าสอน  กองเสือป่าจังหวีดสมุทสงคราม  ปู่ชื่อแจ้ง  บิดาชื่อวอน 11/6/21  
๔๘๘๒ อรุณเวช Arunaveja รองอำมาตย์ตรีหรุ่น  แพทย์ประจำจังหวัดนครนายก  กับนายหลิม (บิดา)  ปู่ชื่อยิด 5/4/19  
๖๓๐๓ อรุณสิงคะ Arunasinga นักเรียนแพทย์เสือป่าอรุณ   ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปู่ชื่อเชียง  บิดาชื่อเสง 22/4/22  
๔๖๒๙ อรุณะกสิกร Arunakasikor รองอำมาตย์ตรีเพิ่ม  กรมศึกษาธิการ  กระทรวงธรรมการ  บิดาชื่อหรุ่น หาเลี้ยงชีพด้วยการทำนา 4/10/18  
๓๙๖๒ อรุณะชาต Arunajata นายร้อยโทช่วง  กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๙  ปู่ชื่อขุนหมื่นมณี (เกิด)  บิดาชื่อหรุ่น 26/5/17  
๖๐๑๐ อรุณาทิตย์ Arunaditya ลูกเสือโทกุ๋ย  โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ  จังหวัดราชบุรี กับนายทิต (บิดา) 11/6/21  
๒๑๐๓ อรุณานนท์ Aruna^nanda นักเรียนทหารกระบี่แกะ   กรมโขนหลวง  ปู่ชื่อหรุ่น  บิดาชื่อเล็ก (ทำราชการ) 18/3/14  
๑๔๒๕ อรุณาภา Aruna^bha^ นายเปล่ง  มหาดเล็กกองพิธี  ปู่ชื่อนายหรุ่น  บิดาชื่อนายปลั่ง 4/5/14  
๓๗๑๘ อลังกรณิน Alankaranin พลเสือป่าสุทธิ์  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  นายแต่ง (ปู่)  นายแช่ม (บิดา) 27/1/16  
๒๗๒๑ อลังการนันทน์ Alanka^ranandana รองอำมาตย์ตรีบุญทา  ยกระบัตร์ศาลเมืองเชียงราย  ปู่ชื่อน้อยไชยลังกา 1/11/15  
๕๗๑๓ อวธานนท์ Avadha^nanda รองอำมาตย์ตรีสิทธิ์  กรมอัยการ  กระทรวงยุติธรรม  กับนายจีบ (บิดา)  ปู่ชื่อเจาะ 22/8/19  
๒๙๔๔ อวัยวานนท์ Avayava^nanda ขุนประเสริฐสามิภักดิ์ (ยิ่มกุ้ย)  ผู้ใหญ่บ้านตำบลนครปฐม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ปู่ชื่อด๋งอ่วย 8/3/15  
๕๔๔๖ อโศกะวัตนะ Asokavatana นายหมู่ตรีแปลก  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  กับนายคล้อย (บิดา)  ปู่ทวดชื่อโสก 29/6/19  
๔๘๖๔ อสัตถวาสี Asatthava^si ขุนราชทัณฑ์พิทักษ์ (แตร)  กระทรวงมหาดไทย  กับนายอยู่ (บิดา)  ทวดชื่อสงฆ์  ปู่ชื่อโพธิ์ 5/4/19  
๕๗๒๓ อสัตถะสนธิ Asathasandhi นายร้อยตรีเนื่อง  กรมทหารบกพาหนะของกองทัพน้อยทหารบกที่ ๒  ปู่ชื่อปลี  บิดาชื่อโพ 22/8/19  
๐๗๑๕ อสุนี ณ กรุงเทพ Asuni na Krungdeb นายร้อยตรี หม่อมราชวงศ์ลำใย บุตรหม่อมเจ้ากันฯ  สำรองราชการกรมพาหนะทหารบก  กระทรวงกระลาโหม นามนี้ให้สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเสนีเทพย์ (พระองค์เจ้าอสุนี) ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาท 3/10/13  
๐๓๗๑ อหะหมัดจุฬา Ahmadchula พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน)  จางวางกรมท่าขวา  ผู้ช่วยเจ้ากรมกองแสตมป์  กระทรวงยุติธรรม  เฉกอะหะหมัดเป็นสกุล เข้ามาแต่แผ่นดินพระเจ้าทรงธรรม  บุตรหลานรับราชการสืบมาจนถึงพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว)  ในรัชกาลที่ ๑* 27/7/13 *  และก็ได้เป็นที่พระยาจุฬา ต่อๆ กันลงมา  คือจุฬา (เถื่อน)  ซึ่งภายหลังเป็นพระยาวรประเทศภักดี เป็นบุตรจุฬา (ก้อนแก้ว)  บุตรจุฬาเถื่อน คือจุฬา (นาม)ๆ เป็นพ่อจุฬา (สิน)ๆ เป็นพ่อจุฬา (สัน)
๐๑๙๑ อหันทริก Ahandrik หลวงปฏิภาณวิเศษ* (เจมส์. วิลเลียม. เฮนดริกซ์)  ผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรม 5/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระปฏิภาณวิเศษ
๔๘๕๖ อะฏะวินทร์ Atavindra ขุนพลานุกูร (มุ่น)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อหลวงเทเพนทร์ 5/4/19  
๓๙๖๕ อะติลักษณะ Atilakshana นายร้อยโทลม้าย  กรมทหารบกราบที่ ๑๙ 26/5/17  
๔๖๔๖ อะรัณยะพันธุ์ Aranyabandhu รองอำมาตย์ตรีปุย  จ่าศาลจังหวัดยะลา  ทวดชื่อเถื่อน  ปู่ชื่อหมื่นพินิจรักษา (พัน) 10/10/18  
๐๖๕๒ อักษรโกวิท Aksharakovida หลวงประดิษฐวรสาตร (เกเบรียล เบ็นยมิน)*  พนักงานแปลภาษาต่างประเทศ  กรมศุฃาภิบาล  กระทรวงนครบาล  นามสกุลเดิมมีว่า "กอฟอด" 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เกเบรียล  เบนเยอนิกอฟอด"
๓๐๗๓ อักษรทานนท์ Aksharada^nanda ขุนสาทรราชธน (เฮียะ)  ผู้ช่วยพระคลังมณฑลจันทบุรี  ทวดชื่อจือ  ปู่ชื่อทะ 21/5/16  
๓๓๙๑ อักษรนันทน์ Aksharanandana หลวงสกลไกรนุชิต (อวย)  ปลัดจังหวัดระยอง  ปู่ชื่อสือ 28/8/16  
๓๖๘๓ อักษรมัต Aksharamat นักเรียนมหาดเล็กหลวงพยอม  กับนายง้วน บิดา  ปู่ชื่อสือ 9/1/16  
๑๗๑๐ อักษรานนท์ Akshara^nanda นายเรือตรีทอง  กรมยุทธโยธา  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อสมิงเทวะอักษร 14/10/14  
๒๕๙๘ อักษรานุเคราะห์ Akshara^nugraha รองหุ้มแพร ขุนสันทัดอักษรสาร (ฮอก)  สังกัดกรมมหาดเล็ก 3/10/15  
๔๕๗๔ อัคคะกะลิน Aggakalin นายนาวาโท หลวงนิเทศกลกิจ (อิน)  กรมยุทธโยธาทหารเรือ  บิดาชื่อออก 13/9/18  
๐๐๖๓ อัคนิทัต Aganidat นายร้อยโทสิน*  มหาดเล็ก  ผู้บังคับกองร้อยในกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทวดคือพระยาอัคคีพินาศ (อ่ำ) 20/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยเอก
๐๐๗๘ อัคนิบุตร์ Aganiputra พระสิทธิศรสงคราม (ชุ่ม)  เจ้ากรมแสงต้น  ปู่คือพระยาอัคนีสราภัย (ศรี)  บิดาคือพระยาอัคคีสราภัย (เอี่ยม) 22/6/13  
๕๙๓๗ อัครจาคะ Agracha^ga รองอำมาตย์ตรีจ่าย  ผู้รั้งตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสังเวศวราราม  กรุงเทพฯ ปู่ชื่ออ๊อก  บิดาชื่อทอง 28/5/21  
๓๖๑๗ อัครจุฑานนท์ Agrachuda^nanda ขุนสุรินทร์โกษากร (ซัว)  พนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์  ปู่ชื่อมะออกจุ 11/12/16  
๕๘๕๗ อังกิตานนท์ Ankitananda พลเสือป่าจ๋วน  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่ออั่งกี่ 4/9/20  
๒๓๑๗ อังกินันทน์ Vnandana ขุนพรหมภักดี (นารถ)  ยกรบัตรเมืองสตูล  ปู่ชื่อจีนอังกี้ 7/6/15  
๖๒๐๕ อังคทะวานิช Angadavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าอั้งคีเอง ประจำ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปู่ชื่อเซียะเหลง  บิดาชื่อั้งเจียซิม 17/12/21  
๑๗๒๗ อังคะจันทร Angachandra นายร้อยโทกลัด  กองหนุน  กรมจเรทัพบก  บิดาชื่ออ่อง  ปู่ชื่อจัน 29/10/14  
๐๒๓๒ อังคะนาวิน Angana^vin นายเรือตรีอ่อง  กระทรวงทหารเรือ 7/7/13  
๔๐๙๕ อังคะพินทุ Angabindu พลเสือป่าพลาย  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่ออ่อง  บิดาชื่อพิน 3/7/17  
๖๐๐๘ อังคะวิภาต Angavibha^ta พลเสือป่าจำรัส  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี  กับนายอั๋ง (บิดา) 11/6/21  
๕๙๑๙ อังคารชุน   นายร้อยตรีเจริญ  ผู้บังคับหมวดในกรมทหารรักษาวัง  ปู่ชื่ออัง  บิดาชื่อชุน 1/2/20  
๓๕๙๐ อังคาวุธ Anga^vudha ขุนประสารโทรกิจ (ผัน)  พนักงานไปรษณีย์โทรเลข  จังหวัดอุตรดิฐ  ปู่ชื่ออ้อง  บิดาชื่อแสง 3/12/16  
๐๒๓๐ อังคุลนาวิน Angulana^vin นายเรือตรีแหยม*  กระทรวงทหารเรือ 7/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนภัตรกิจวิบูลย์
๐๖๕๕ อังศวานนท์ Ansva^nanda ขุนชาญสำรวจ (หยอย)  นายงานใหญ่  แพนกการก่อสร้าง  กรมศุฃาภิบาล  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อจีนเอ็งสุย 21/9/13  
๓๒๓๖ อังศุกรานต์ Ansukra^nta นายเรือตรีจรูญ  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อกรานต์  บิดาชื่ออ่อง 1/7/16  
๑๓๔๘ อังศุกสิกร Ansukasikara หลวงวิจิตรวรสาส์น (พุ่ม)  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม  บุตรนายแสง สกุลชาวนา 21/4/14  
๐๙๖๓ อังศุโชติ Ansujoti นายร้อยตรีแช่ม  ประจำกรมทหารพรานที่ ๔  เมืองกาญจนบุรี  บิดาชื่อช่วง 12/2/13  
๒๗๓๘ อังศุนาค Ansuna^ga ขุนพรหมบุรีรักษ์ (อ่อง)  สารวัดแขวง  กรมพลตระเวณ  บิดาชื่อนาค 7/11/15  
๐๕๙๙ อังศุละโยธิน Ansulayodhin นายพันโท พระฤทธิจักรกำจร (ปลั่ง)  เจ้ากรมยุทธภัณฑ์ทหารบก   กระทรวงกระลาโหม 12/9/13  
๒๑๐๖ อังศุวาทิน Ansuva^din รองหุ้มแพร ขุนฉลาดกลองชวา (สาย)  กรมพิณพาทย์หลวง  บุตรขุนสรนิตยาคม (แสง) 23/3/14  
๒๓๐๘ อังศุสิงห์ Ansusinha รองอำมาตย์โท หลวงเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (ประเดิม)  ปลัดเมืองตรัง  บิดาชื่ออั๋ง  ปู่ชื่อหลวงจำนงวานิช (เส็ง) 7/6/15  
๐๘๗๖ อังสุวร Ansuvara ขุนบริบาลสราธิกิจ (วิง)  ปลัดเมืองสระบุรี  ปู่ชื่อแสง  บิดาชื่อวอน 19/12/13  
๖๐๔๕ อังสุวัฒนะ Ansuvadhana นายหมู่ตรีปั่น  กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่ออัง 6/8/21  
๑๗๐๗ อัญชนานนท์ Anjana^nanda นายร้อยตรีศุข  ประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  ปู่ชื่อม่วง 14/10/14  
๔๙๒๔ อัญชลิสังกาศ Anjalisasanka^sa นักเรียนแพทย์เสือป่าปาน  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19  
๑๗๔๖ อัญชันบุตร Anjanaputra นายร้อยตรีปลื้ม  สมุหบาญชีกรมทหารราบที่ ๘  ปู่ชื่อม่วง 12/11/14  
๑๖๐๖ อัญชันภาติ Anjanabha^ti นายร้อยโทอ่วม  พนักงานคลังเงิน  กองตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา  บิดาชื่อหลวงรัตนเทพ (ม่วง)  ปู่ชื่อนายเรือง 15/9/14  
๑๒๕๒ อัญชันวัต Anjanavat ขุนพิจารณ์พัศดุภัณฑ์ (ถมยา)  พนักงานรักษาสถานที่โรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน  ปู่ชื่อม่วง 8/4/14  
๕๐๓๔ อัฏฏะวัชระ Attavajra นายหมู่ใหญ่บุญเพ็ชร  กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์  กับนายกล่อม (บิดา)  ทวดชื่อถึง  ปู่ชื่อป้อม 24/5/19  
๖๒๔๓ อัฏฏาลกะสิริ Atta^lakasiri พลเสือป่าช่วง  ประจำกองร้อยที่ ๖  กองเสนาน้อยรักษาดินแดนนครไชยศรี  กับนายป้อม  ปู่ทวดชื่อมี  ปู่ชื่อจิ๋ว 25/12/21  
๖๑๓๐ อัฏฏาลคุปต์ Atta^lagupta นายเรือเอกเผื่อน ร.น.ส.  ยกระบัตร์กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21  
๔๗๐๕ อัณณวะนาวิน Annavana^vin จ่าตรีอั๊น ร.น.ส.  สมุห์บาญชีฝิ่น  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ปู่ชื่อตั้ว  บิดาชื่อทัง 3/2/18  
๖๒๘๗ อัตตะถาวระ Attatha^vara จ่าตรีพคง ร.น.ส. พนักงานอาณัติสัญญา  กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีขันธ์  ปู่ทวดชื่อประชุม  ปู่ชื่อฤกษ์  บิดาชื่อออด 25/3/21  
๑๗๖๐ อัตตะนันทน์ Attanandana นายเรือตรีแฮน  ประจำกรมยุทธศึกษา  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่ออ๊อด 12/11/14  
๕๖๙๑ อัตถะโยธิน Atthayodhin นายร้อยโทเสริม  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  ปู่ชื่ออัจภ์  บิดาชื่อิ่ม 22/8/19  
๖๐๔๐ อัตถะสัมปุณณะ Atthasampunna หลวงราชเบญญา (สมบุญ)  ผู้พิพากษาศาลมณฑลปราจิณ  บิดาชื่อบั๊กเทียว 6/8/21  
๐๔๒๓ อันตรนิยุกต์ Antaraniyukta ขุนทิพรศโอชา* (ปีเตอร์)  พนักงานครัวเฃ้าต้น  กรมมหาดเล็ก  นามสกุลเดิม "อันโตนิโอ" 3/8/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น หลวงทิพรศโอชา
๒๖๒๐ อันตรเนตร์ Antaranetra รองอำมาตย์โท ขุนบุรีธนศักดิ์ (สุย)  คลังเมืองบุรีรัมย์  ปู่ชื่ออั๋น  บิดาชื่อเนตร 10/10/15  
๕๕๗๗ อันตรวงศ์ Antaravansa พลเสือป่าวงษ์  กองเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  บิดาชื่อหว่าง 26/7/19  
๒๓๗๙ อันตรเสน Antarasena นายอ๊อด  แพ่งเมืองตรัง  มณฑลภูเก็ต  บิดาชื่อขุนประเสริฐอักษร (ใน)  ปู่ชื่อหลวงน่าวัง (เสง) 11/7/15  
๐๙๘๓ อันตริกานนท์* Antarika^nanda นายร้อยตรีเจิม  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔  มณฑลราชบุรี   ปู่ชื่อกรอก 12/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อันตะริกานนท์"
๒๐๗๑ อันตะระวณิช Antaravanija นักเรียนทหารกระบี่เกษร  กรมโขนหลวง  บุตรนายสุด พ่อค้า 18/3/14  
๔๗๑๒ อันติมานนท์ Antima^nanda รองผู้กำกับโทเจษฎ์  ครูผู้ตรวจการอำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา  บิดาชื่ออ๋องตี๋ 3/2/18  
๕๖๒๕ อันนานนท์ Anna^nanda พันจ่าตรีเสวย  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  กับนายอาจ (บิดา)  ปู่ชื่อเง่อ 26/7/19  
๐๗๓๐ อันยะวรรธนะ Anyavardhana นายร้อยตรีเจริญ  ประจำแพนกสำรวจที่  กรมเกียกกายทัพบก  กระทรวงกระลาโหม  บุตรนายอ้น 10/10/13  
๖๒๓๓ อับดุลพันธุ์ Abdullabandhu นายหมู่ตรีปุ๋ย  ประจำแพนกเกียกกาย  กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ทวดชื่อเฮเดอรใบ  ปู่ชื่อเมียโบ  บิดาชื่ออับดุลโคยุม 25/12/21  
๕๔๑๐ อับดุลละบุตร Abdullaputra พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสงคราม (นิโอ๊ะ)  พระยาเมืองยะหริ่ง  ปู่ทวดชื่ออับดุลเลาะ 29/6/19  
๐๘๔๒ อัมติรัตนะ Amatiratna พระสำเริงนฤปการ* (ฉอุ่ม)  ผู้ว่าราชการเมืองอ่างทอง  พระพิบูลภักดี (อ่ำ) เป็นบิดา  พระแก้วคลังสวน (แก้ว)  เป็นปู่ 15/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาวิเศษไชยชาญ
๕๑๗๓ อัมพปฏิภาค Ambapatibha^ga นายคล้าย  สรรพากรนครบาล  บิดาชื่อหลวงนิรันตโสภณ (ม่วง) 14/6/19  
๒๖๖๘ อัมพรทัต Ambaradatta นายเรือตรียัง  ต้นหน เรือรบหลวงพาลีรั้งทวีป  ปู่ชื่อแจ้ง  บิดาชื่อทัต 25/10/15  
๕๖๕๐ อัมพรวัฏ Ambaravat จ่าตรีอัมพร  เรือหลวงวิเทศกิจการ  ปู่ชื่อขุนประดิษฐ์นาเวศ (กลม) 26/7/19  
๓๔๖๑ อัมพรานนท์ Ambara^nanda จ่าโทกลีบ  กองพันพาหนะทหารเรือ  ปู่ชื่อแจ้ง 30/9/16  
๔๑๗๓ อัมพวะมัต Ambavamata นายแพ  เกษตร์ประจำมณฑลนครราชสีมา  ปู่ชื่อหลวงวิชิตสงคราม (ม่วง) 15/8/17  
๔๔๙๐ อัมพวะสุต Ambavasuta ขุนสัมฤทธิ์บรรณการ (ผาด)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ทวดชื่อม่วง 30/5/18  
๔๔๗๗ อัมพวานนท์ Ambava^nanda นายร้อยโทเชย  กรมทหารบกราบที่ ๖ มณฑลนครสวรรค์  กับนายนนท์ (บิดา)  ปู่ชื่อม่วง 30/5/18  
๓๕๙๕ อัมพะกสิกร Ambakasikara ขุนมินสุภา (สิน)  ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดมินบุรี  ปู่ชื่อม่วง สกุลชาวนา 3/12/16  
๒๕๓๒ อัมพะเตมีย์ Ambatemiya นายร้อยเอก หลวงสิทธิคำแหง (อั๋น)  ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๓  ปู่ชื่ออ่ำ  บิดาชื่อชื่น 26/9/15  
๒๔๖๙ อัมพะผลิน Ambaphalin พันเด็กชาโทอั๋น  ประจำกรมพิณพาทย์หลวง  ปู่ชื่ออ่ำ ชาวสวน 27/8/15  
๕๓๓๐ อัมพะลพ Ambalaba นายร้อยตำรวจตรีลพ  กองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29/6/19  
๔๒๑๔ อัมพะวะผลิน Ambavaphalin ขุนสิทธิ์รสธรรม (ใย)  กรมสังฆการี  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อม่วง หาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวน 27/9/17  
๔๒๐๖ อัมพะวะสิริ Ambavasiri รองอำมาตย์ตรีกร  ยกระบัตร์ศาลจังหวัดศุโขทัย  กับนายโห้ (บิดา)  ทวดชื่อศรี  ปู่ชื่อม่วง 27/9/17  
๔๐๙๔ อัมพะวัต Ambavat พลเสือป่าชิต  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่ออ่ำ  บิดาชื่อบุญ 3/7/17  
๒๔๕๑ อัมพะเศวต Vsveta อำมาตย์เอก พระยาไชยนฤนาท (ฉาย)  ผู้ว่าราชการเมืองไชยนาท  บิดาชื่ออ่ำ  รับประทวนเป็นหลวงภักดีบริรักษ์  ปู่ชื่อเผือก 22/8/15  
๔๓๕๘ อัมพานนท์ Amba^nanda รองผู้กำกับตรีเขียว  ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ปู่ชื่อม่วง 22/2/17  
๕๖๑๓ อัมพิลานนท์ Ambilananda พันจ่าโทเปรี้ยว  กองเรือกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่อเกร้น 26/7/19  
๑๔๖๕ อัมพุนันทน์ Ambulanandana นายร้อยเอก ขุนแสนพลรักษ์ (ชื่น)  ผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๘ มณฑลพายัพ  ปู่ชื่ออ่ำ 15/6/14  
๓๔๓๓ อัมพุประภา Ambuprabha^ รองอำมาตย์ตรีพูน  เจ้าพนักงานไปรษณีย์โทรเลข  จังหวัดสวรรคโลก  บิดาชื่อหลวงราชวโรสถ (อ่ำ)  ปู่ชื่อแสง 10/9/16  
๕๔๐๔ อัมโภชานนท์ Ambhoja^nanda พลเสือป่าเลื่อน  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อหงวน  ปู่ชื่อบัว 29/6/19  
๕๕๑๙ อัมรกลัศ Amrakalasa นายสนาน  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ทวดชื่อพระยาเกียรติ (กลัศ)  ปู่ชื่อขุนเทพมณเฑียร (อ่ำ) 5/7/19  
๕๘๘๒ อัมรปานะ   นายหมู่ตรีกลึง  ประจำกรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อปาน    
๕๗๗๒ อัมรปุรานนท์ Amrapura^nanda พลเสือป่าสวัสดิ์  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  กับนายหลิป (บิดา)  ปู่ทวดชื่อหลวงรักษาเขต (รอด)  ปู่ชื่อเมือง 15/12/19  
๕๘๙๙ อัมรผล Amraphala พลเสือป่าอยู่  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่ออ่ำ  บิดาชื่อผล 1/2/20  
๕๘๗๙ อัมรภวังค์ Amrabhavanga พลเสือป่าพ่วง  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่ออ่ำ 1/2/20  
๖๓๕๘ อัมระเกตุ Amraketu พลเสือป่าแม้น  ประจำหมวด ๓  กองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อพระพรหมพิราม (อ่ำ)  ปู่ชื่อเกตุ  บิดาชื่อพุฒ 19/8/21  
๓๓๗๘ อัมระนันทน์ Amranandana หลวงนารถบัญชา (โต๊ะ)  ผู้พิพากษาศาลต่างประเทศ  บอดาชื่อหลวงศรีทิพบาล (อ่ำ) 28/8/16  
๔๕๓๘ อัมระนิมิ Amranimi ขุนพิสิษฐ์สุรินทร์รัฐ (พานเมือง)  นายอำเภอศรีขรภูมิ์  จังหวัดสุรินทร์  ทวดชื่อพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง)  ปู่ชื่อพระอนุรักษ์ภักดี (นิ่ม)  บิดาชื่อพระไชยสุริยวงษา (เยียบ) 26/6/18  
๔๓๐๙ อัมระบุตร Amraputra ขุนพิพัฒนภักดี (เขียน)  กรมคลังราชการ  กระทรวงวัง  ทวดชื่ออ่ำ 23/12/17  
๑๑๙๖ อัมระปาล Amrapa^la นายนาวาตรี หลวงปราบทวายสูญ (กาว)  ผู้รั้งปลัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อม่วง  บิดาชื่อปาน 19/3/13  
๓๗๒๒ อัมระพยาฆร์ Amrabya^ghra นายร้อยตำรวจเอกยุทธ  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดนครปฐม  ปู่ชื่อเสือ  บิดาชื่ออ่ำ 28/1/16  
๕๔๖๖ อัมระรงค์ Amraranga พลเสือป่าถม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต  ปู่ชื่ออ่ำ 5/7/19  
๑๙๕๑ อัมระโศภณ Amrasobhana นายร้อยตรีเยื้อง  ประจำกรมทหารช่าง  กองทัพที่ ๑  กับนายเกลี้ยง (บิดา)   บิดานายเกลี้ยงชื่อหลวงโกษากร (อ่ำ) 10/3/14  
๕๕๖๔ อัมระสุคนธ์ Amrasugandha ขุนรัษฎาภิบาล (กลิ่น)  สรรพากรจังหวัดสมุทปราการ  บิดาชื่ออ่ำ 26/7/19  
๐๙๔๙ อัมราคม Amra^gama พระโภชากร (เย็น)  กระทรวงเกษตราธิการ  บิดาชื่ออ่ำ  ปู่ชื่อมา 19/1/13  
๕๑๔๘ อัมราทร Amra^dara ขุนสารานุบริบาล (หลง)  ผู้ช่วยนายเวร  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่ออ่ำ 14/6/19  
๐๑๖๕ อัมรานนท์ Amrananda พระศรีรัถจักร์ (หวาน)  ปลัดกรมยานยนตร์  บุตรพระยาพิไชยสงคราม (อ่ำ) 4/7/13  
๔๘๖๕ อัมรามร Amra^mara ขุนศรีรัตนไพรวัน (ลพ)  นายอำเภอในมณฑลอยุธยา  บิดาชื่ออ่ำ 5/4/19  
๖๓๗๖ อัมโรสถ Amrosatha นายหมู่โทไหม  ผู้บังคับหมู่ ๒  หมวด ๑  กองร้อยที่ ๓  กองเสือป่ารักษาดินแดนไชยนาท  กับนายอ่ำ (บิดา)  ปู่ชื่อยา 26/8/22  
๓๕๑๒ อัยสานนท์ Ayasa^nanda หลวงศิริเกษตร์บริบาล (กอน)  นายอำเภอนครไชยศรี  จังหวัดนครปฐม  ทวดชื่อพระรามณรงค์ (เหล็ก) 30/10/16  
๐๒๔๒ อัศวนนท์ Asvananda พระราชายสาธก (ง่วนสุน) เจ้าพนักงานศุลกากร  กรมศุลกากร  บุตรขุนอภัยภาษี (ม้า) 8/7/13  
๐๐๐๘ อัศวรักษ์ Asvaraksha พระยาอัศวบดีศรีสุรพาหน* (เทียบ)  อธิบดีกรมพระอัศวราช 15/6/13 เขียนให้เอง

*  พระยาคทาธรบดี สีหราชบาลเมือง  ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงนครบาล
๐๐๑๒ อัศวเสนา Asvasena พระตำรวจตรี (นายพันโท) พระยาราชมานู (ถั่ว)  ผู้ช่วยสมุหพระตำรวจ แลราชองครักษ์พิเศษ 16/6/13 เขียนให้เอง
๑๔๔๗ อากาศกาญจน Aka^sakanchana นายร้อยโท ขุนราชสาสน์ (จันทร์)   ครูสอนวิชาหนังสือไทย  โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  บิดาชื่อแจ้ง  ปู่ชื่อขุนชำนาญกวี (ทอง) 1/6/14  
๒๖๓๑ อากาศชาติ Aka^saja^ti นายร้อยเอก ขุนหาญรณหัดถ์ (จำลอง)  ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓  ปู่ชื่อแจ้ง  บิดาชื่อขุนแกล้วโวหาร (เกิด) 17/10/15  
๓๔๒๙ อากาศนันทน์ Aka^sanandana ขุนบริบาลชวกิจ (แย)  นายงานก่อสร้าง  กรมไปรษณีย์โทรเลข  บิดาชื่อแจ้ง 10/9/16  
๔๕๔๔ อากาศภา Aka^sabha^ ขุนสุวรรณภาษา (สวน)  กรมภูษามาลา  กระทรวงวัง  กับหมื่นจำนงสมบัติ (อ่วม) บิดา  ทวดชื่อแจ้ง  ปู่ชื่อแสง 26/6/18  
๓๐๕๓ อากาศฤกษ์ Aka^sariksha นายร้อยโทเยื้อน  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒  กรมทหารบกราบที่ ๑๗  ปู่ชื่อพระสากลพิทักษ์ (แจ้ง)  บิดาชื่อหลวงมหาดไทย (เล็ก) 14/5/16  
๑๓๑๑ อากาศวรรธนะ Aka^savardhana หลวงอุปกรศิลปสาตร (เจริญ) พระธรรมการมณฑลพายัพ  บุตรนายแจ้ง 17/4/14  
๑๗๖๕ อากาศวิภาต Aka^savibha^ta นายเรือตรีกระมล  นายช่างกลเรือพาลี*  ปู่ชื่อแจ้ง  บิดาชื่อแสง 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายช่างกลเรือรบหลวงพาลีล้างทวีป"
๒๒๙๒ อากาศะนิล Aka^sanila รองอำมาตย์เอก หลวงนรกิจกำจร (เปา)  ปลัดเมืองยะหริ่ง  มณฑลปัตตานี ปู่ชื่อหลวงวิจารณ (แจ้ง)  บิดาชื่อคราม 7/6/15  
๔๔๙๖ อากาศะพันธุ Aka^sabandhu นายร้อยตรีเส็ง  นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๗  กับนายบุญ (บิดา)  ทวดชื่อแจ้ง 6/6/18  
๕๒๑๘ อาขวาคม A^khava^gama นายร้อยตำรวจตรีสมบุญ  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อขุนชำนาญ (มา)  บิดาชื่อหมื่นประสิทธิ์โอสถ (หนู) 14/6/19  
๔๘๘๐ อาขวานนท์ A^khava^nanda รองอำมาตย์ตรียี่  กระทรวงมหาดไทย  กับนายศุข (บิดา)  ปู่ชื่อหนู 5/4/19  
๔๗๙๓ อาขุบุตร Akhuputra หลวงประชากรบริรักษ์ (เจิม)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อผลา  บิดาชื่อพญาสีห์จักรเพชร์ (หนู) 4/4/00  
๔๘๔๘ อาขุรัตน Akhuratna ขุนเวชสิทธิบริการ (เปลี่ยน)  แพทย์ประจำจังหวัดสุรินทร์  ปู่ชื่อพระยาจินดารังสรรค์ (แก้ว)  บิดาชื่อพระพรหมกิจจา (หนู) 4/4/00  
๔๙๐๘ อาขุวรรธนะ Akhuvardhana ขุนมณฑลหิรัญรักษ์ (เจริญ)  กระทรวงมหาดไทย  บิดาชื่อหนู 4/4/00  
๕๖๕๔ อาขุศิริ Akhusiri นายพิณ  เสมียนตรากรมปลัดทัพเรือ  ปู่ชื่อหนู  บิดาชื่อสมิงศิริคุณะ (กรุด) 26/7/19  
๔๙๘๒ อาคมธน Agamadhana พลเสือป่ายง  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อขุนสถานพิทักษ์ (ทรัพย์) 17/5/19  
๑๗๓๘ อาคมนันทน์ A^gamanandana นายเรือโทเนตร  ต้นเรือสุครีพครองเมือง  บุตรนายกลับ 29/10/14  
๔๕๐๐ อาคมวัฒนะ Agamavadhana สำรองนายตำรวจตรีเจริญ  กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์  กับนายนิ่ม (ปู่)  และขุนสุรัศดิรคาม (สุง) บิดา  ทวดชื่อมา 6/6/18  
๒๔๗๒ อาคมเวส   นักเรียนเสือป่าประจวบ  กรมโขนหลวง  ปู่ชื่อมา  ค้าฃาย 27/8/15  
๓๔๗๓ อาคมเวส Agamavesa นักเรียนเสือป่าหลวงประจวบ  กรมโขนหลวง  ปู่ชื่อมา ค้าขาย 27/8/15  
๔๕๑๖ อาคมเสน Agamasena นายร้อยตำรวจโทมาศ  ผู้รั้งผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  ปู่ชื่อหลวงเมืองภักดี (มา) 12/6/18  
๑๐๖๑ อาคมานนท์ A^gama^nanda พระเฃตตานุรักษ์ (โต)  เจ้าพนักงานออกโฉนด  มณฑลราชบุรี  ทวดคือหลวงเสนาภิมุข (มา) 1/3/13  
๒๕๓๙ อาคันตุกานนท์   นายเรือเอกเพิ่ม  นายช่างกลใหญ่  กองเรือกลชั้น ๔  ปู่ชื่อแขก 26/9/15  
๑๓๒๕ อาคันตุกานนท์ Agantuka^nanda นายเรือเอกศุข  สมุหบาญชีกรมสรรพาวุธทหารเรือ  ปู่ชื่อแขก 17/4/14  
๑๕๖๖ อาจบุตร   นายร้อยตรีเชื้อ  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  ทั้งบิดาและปู่ได้เป็นขุนอาจกำแหง 27/7/14  
๑๗๗๘ อาจสินธุ A^chasindhu นายร้อยตรีพาน  ประจำกรมทหารราบที่ ๓  ปู่ชื่ออาจ  บิดาชื่อสิน 12/12/14  
๑๔๖๓ อาจะนันทน์   นายร้อยเอก หลวงรักษ์โยธี (แสง)  แพทย์ประจำกรมแพทย์สุฃาภิบาลทหารบก  บุตรหมื่นพินิจอักษร (อาจ) 15/6/14  
๒๗๔๕ อาจะสมิต   รองอำมาตย์โทชม  พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองสวรรคโลก  ทวดชื่ออาจ  ปู่ชื่อแย้ม 7/11/15  
๑๔๕๗ อาจารยางกูร Acha^rya^nkura นายร้อยโทหวน   ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองปราณบุรี  เป็นบุตรหลวงมหาสิทธิโวหาร (ห่วง)  หลานพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) 1/6/14  
๔๖๙๙ อาชวะสมิต Ajavasmita นายหมู่โทเสงี่ยม  หัวหน้าพนักงานตรวจสุรา  มณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อบุญธรรม  บิดาชื่อเที่ยง 3/2/18  
๔๙๓๙ อาชวานนท์ Ajava^nanda นักเรียนแพทย์เสือป่าทองหล่อ  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายฉิม (บิดา)  ปู่ชื่อเที่ยง 16/4/19  
๒๖๔๒ อาตมะมิศร์ Atmamisra ขุนพทักษ์รัษฎากร (หลง)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อมิ  บิดาชื่ออ๊อด 17/10/15  
๒๔๙๔ อาตมียะนันทน์ Atmiyanandana รองอำมาตย์เอก หลวงสกลเลขกิจ (อยู่)  กระทรวงการต่างประเทศ  ปู่ชื่อสมิงชำนาญสงคราม (อ๊อดเมียง) 5/9/15  
๖๓๐๕ อาปนันทน์   จ่าตรีวงศ์ ร.น.ส.  ผู้รั้งผู้บังคับหมู่ ๒  หมวด ๒  กองร้อยที่ ๒  กองพันราชนาวีเสือป่าที่ ๓  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทวดชื่อเอ๊ซซีบา  ปู่ชื่อหลวงรัฐสุภากร (อาบ)  บิดาชื่อขุนนครบุรี (เอิบ) 22/4/22  
๔๕๘๙ อาปะโกเศศ   รองอำมาตย์โท ขุนนิมิตบรรณการ (อาบ)  ผู้ช่วยนายเวร  กรมบาญชีกลาง  บิดาชื่อจุ้ย 18/9/18  
๒๑๖๐ อาปะจินดา Apachinta^ พันจ่าเด็กชาสิงโต  ประจำกรมบัญชาการกรมมหรศพ  ปู่ชื่อหลวงรามวิชิต (จุ้ย)  บิดาชื่อหลวงรามวิชิต (จีน) 8/4/15  
๒๒๐๖ อาภรณกุล ณ กรุงเทพ Abharanakul na Krungdeb รองอำมาตย์ตรี หม่อมราชวงศ์ชิตชิต  รองเวรกรมธรรมการ  สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ เจ้าฟ้าอาภรณ 7/5/15  
๑๕๘๔ อาภรณศิริ Abha^ranasiri หลวงอรรคนิธินิยม (สมุย)  สรรพากรมณฑลนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อหลวงเทพาภรณ  บิดาชื่อเฮง 9/9/14  
๕๑๐๔ อาภาภิรมย์ Abha^bhiramya หลวงอภิรมย์ธัญรัฐ (หล่อ)  สังกัดกระทรวงนครบาล  บิดาชื่อขุนภมร (แสง) 14/6/19  
๒๔๔๒ อามระดิษ Amratisha นายร้อยตรีศุข  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓  ปู่ชื่อม่วง  บิดาชื่อดิด 22/8/15  
๐๘๓๒ อามระรัตน A^mararatna นายร้อยตรีเกลี้ยง  ประจำกองร้อยที่ ๒  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓  เมิองสระบุรี   กับนายม่วง (บิดา)  นายม่วงเป็นบุตรนายแก้ว 11/12/13  
๑๘๖๘ อายนบุตร์ A^yanaputra นายร้อยตรีแคล้ว  นักเรียนแม่นปืนสังกัดกรมทหารราบที่ ๑๓ มณฑลกรุงเก่า  บุตรนายคล้อย 20/12/14  
๐๕๙๓ อายนะโยธิน Ayanayodhin ว่าที่นายร้อยตรีเลื่อน  ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13  
๑๖๔๘ อายะนันทน์ A^yananandana ขุนวิสสุการประสิทธิ (ครบ)  กรมการพิเศษเมืองพิศณุโลก  ปู่ชื่อมา 29/9/14  
๒๒๙๓ อายุศะนิล Ayusanila รองอำมาตย์เอก หลวงลิฃิตเนติสาร (สุ่น)  ผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี  ทวดชื่อหลวงอินทรเดชะราชภักดี (เถ้า)  ปู่ชื่อหลวงเทพสุภาแพ่ง (นิล) 7/6/15  
๓๔๘๙ อารัณยหงส์ Aranyahansa นายร้อยโทสุวรรณ  แพทย์กองพยาบาลในกองพลทหารบกที่ ๒  ทวดชื่อพง  ปู่ชื่อหง 14/10/16  
๐๗๓๔ อารุณี Aruni นายร้อยโทพร้อม  ประจำกรมแสงสรรพาวุธ  ปู่ชื่อขุนกำแหง (อรุณ) 13/10/13  
๔๕๒๙ อาศนะเสน Asanasen นายเรือตรีพงษ์  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อพรหม  บิดาชื่อเพ็ง 22/6/18  
๔๘๙๑ อาศยะศิริ Asayasiri หลวงภักดีภูธร (ศิริ)  กรมการพิเศษ จังหวัดพิศณุโลก 5/4/19  
๒๔๕๓ อาสนะจินดา Asanachinta^ อำมาตย์ตรี หลวงประพันธ์โภคากร (ปุ่น)  ผู้รั้งปลัดมณฑลกรุงเก่า  กับนายก๊วน (บิดา)  บิดานายก๊วนชื่อเตียง  ปู่ชื่อจีน 22/8/15  
๓๗๙๙ อาสนะนันทน์ Asananandana พลเสือป่าศูข  รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  กับนายเปรม (บิดา)   ทวดชื่อพรม 9/2/16  
๑๓๔๐ อาสนานนท์ Asa^na^nanda ขุนบำรุงโทรเลข (ก๊าศ) ผู้บังคับการ ในกรมไปรษณีย์โทรเลข  บุตรนายเตียง 21/4/14  
๕๖๘๗ อำไพวนิช Ambaivanija ขุนอาคารพณิชยกรรม (ฟุ้ง)  กระทรวงศึกษาธิการ  บิดาชื่อหลวงอำไพพิจารณ์กิจ (เลื่อน) 9/8/19  
๖๐๒๗ อิกขะทัต Ikkhadata หลวงพรหมอาญัติ (ชุ่ม)  ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดกระบินทร์บุรี  ปู่ชื่อทัด 6/8/21  
๕๑๗๗ อิงคนินันท์ Inganinanda นายตาด  พธำมรงค์จังหวัดอุตรดิฐ  และนายจีน บิดา  ปู่ทวดชื่ออึ้ง 14/6/19  
๑๖๗๘ อิงคะกุล Ingakula นายร้อยโทชุนฮวด  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  เกิดในแส้อึ๊ง (จีน) 11/10/14  
๒๖๘๓ อิงคะวณิช Ingavanija หลวงวิธานดรุณกิจ (กิม)  กรมศึกษาธิการ  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อเอ๋ง 25/10/15  
๕๔๖๑ อิงคะวัต Ingavata นายเทียม  กรมเพาะปลูก  กระทรวงเกษตราธิการ  บิดาชื่ออึ้งอิวเบ๋ง 5/7/19  
๔๓๐๖ อิงคานนท์ Inga^nanda จมื่นใจสนิท (เจียด)  กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อพระยาราชานุชิต (อึ้งเทียนจ๋อง)  ทวดชื่ออึ้งซำลั้น  บิดาชื่อหนู 23/12/17  
๓๗๐๘ อิงคุทานนท์ Inguda^nanda นายตู้  ล่ามกรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ  กับนายชื่น (บิดา)  ปู่ชื่อยุ่น 19/1/16  
๕๓๕๑ อิงคุลานนท์ Ingula^nanda นายร้อยตำรวจตรีอิ้ง  แพทย์ประจำกรมตำรวจพระนครบาล  และนายชวน บิดา  ปู่ชื่อพุก 29/6/19  
๔๑๙๑ อิทธิวัฒนะ Iddhivadhana มหาดเล็กสำรองไซ  กองแพทย์  กรมมหาดเล็ก  กับนายฮวด (บิดา)  ปู่ชื่ออิ้ด 29/8/17  
๒๗๓๒ อิทธิเหตุ Iddhihetu ว่าที่นายเรือตรีอู๋  กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๓  ปู่ชื่อแผลง  บิดาชื่อแห 7/11/15  
๓๓๑๑ อินทโชติ Indajoti พันเด็กชาโทสุด  กรมยานยนตร์หลวง  ทวดชื่ออิน  ปู่ชื่อช่วง 22/7/16  
๐๙๗๘ อินทนิลทัต Indaniladatta นายร้อยโทเทียน  ผู้บังคับกองเรือนจำ  กองพลที่ ๔  มณฑลราชบุรี   ปู่ชื่อเขียว 12/2/13  
๑๗๙๘ อินทนิลแพทย์ Indanilabaedya นายเรือโทเติม  แพทย์ประจำกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๔  เมืองสมุทปราการ  ปู่ชื่อเขียว 14/12/14  
๑๑๕๒ อินทนีลเสน Indani^lasena นายร้อยเอก ขุนศรีรณรงค์ (กลีบ)  พนักงานจดหมายกรมตำรวจภูธร  ทวดชื่อเฃียว 12/3/13  
๕๓๐๕ อินทปัด Indapata นายร้อยตำรวจตรีพอน  นายเวรกองตำรวจภูธรที่ ๔ จังหวัดลำปาง  และนายแป๊ะ บิดา  ปู่ทวดชื่ออินทร์  ปู่ชื่อปัด 29/6/19  
๕๗๗๔ อินทปันตี Indapanti พลเสือป่าปั้น  กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  บิดาชื่อขุนอินทรมณเฑียร (แป้น) 15/12/19  
๖๑๐๒ อินทปาสาณ Indapa^sa^n พลเสือป่าสอน  กองเสือป่ารักษาดินแดนอุดร  ปู่ชื่ออิน  บิดาชื่อหิน 24/9/21  
๑๘๖๖ อินทรกนิษฐ Indrakanishtha นายร้อยตรีครุธ  ผู้รั้งสมุหบาญชีกรมทหารราบที่ ๓  ปู่ชื่อหมื่นราชภักดี (อิน)  บิดาชื่อฉิม 20/12/14  
๒๗๑๑ อินทรกฤษณ์ Indrakrishna รองอำมาตย์โท ขุนศิริราชทรัพย์ (เที่ยง)  สรรพากรเมืองธัญญะบุรี  ปู่ชื่อทองอิน  บิดาชื่อขำ 1/11/15  
๕๓๓๑ อินทรกลัศ Indrakalasa นายร้อยตำรวจตรีเชฐ  พธำมรงค์จังหวัดอ่างทอง  ปู่ชื่ออินทร์  บิดาชื่อกลัด 29/6/19  
๑๐๗๗ อินทรโกเศศ Indrakoses พระหิรัญราชสารากร (พึ่ง)  พระคลังมณฑลราชบุรี  บุตรนายอินทร 5/3/13  
๕๑๑๐ อินทรครรชิต Indragarjita รองอำมาตย์โท ขุนชำนิรัฐการ (พร้อม)  อักษรเลขจังหวัดนนทบุรี  ปู่ชื่ออิน 14/6/19  
๐๗๕๙ อินทรคุปต์ Indragupta ว่าที่นายร้อยตรีเปรื่อง*  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓  เมืองกรุงเก่า (บุตร)  กับนายผ่อง( บิดา)  นายผ่องเป็นบุตรนายอิน 6/11/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ว่าที่นายร้อยตรี เปลื้อง"
๐๔๐๔ อินทรจิตร* Indrachitra หลวงวิศาลจิตรกรรม (อิน)  กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13 * ราชกิจจานุเบกษา ลงว่า "อินทรจิตร์"
๓๕๐๘ อินทรตุล Indratula พระกาฬสินธุ์ธานีศรีอุตรนิคม (ปุย)  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ทวดชื่ออิน  ปู่ชื่อขุนวิเศษสาลี (ชู) 30/10/16  
๐๐๓๓ อินทรทัต Indradatta นายร้อยเอก หลวงสรจักรานุกิจ* (ผ่าน)  ราชองครักษ์ประจำ  ปู่เป็นพระอินทรประสิทธิศร 19/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพันตรี หลวงสรจักรานุกิจ  ปลัดกรมทหารรักษาวัง
๔๘๐๕ อินทรทัพพ์ Indradabba ขุนพนัศชโนปการ (ชุบ)  นายอำเภอบางปลาสร้อย  ในมณฑลชลบุรี  ปู่ชื่อหลวงจำนง (ทับ)  บิดาชื่อหมื่นรองวัง (อินทร์) 5/4/19  
๒๑๖๗ อินทรทูต Indradu^ta พันเด็กชาเอกสิริ   ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  กรมมหรศพ  บิดาชื่อพระรัษฎานุกูลภักดี (อิน)  ปู่ชื่อสื่อ 8/4/15  
๕๑๘๘ อินทรเทศ Indradesa นายร้อยตำรวจโทแส  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่ออิน  บิดาชื่อขุนสกลนรา (เทศ) 14/6/19  
๕๓๒๐ อินทรธนี Indradhani^ นายร้อยตำรวจโทอู๋  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดอุไทยธานี  ปู่ชื่ออินทร์ 29/6/19  
๐๓๔๐ อินทรนัฏ Indranat หมื่นวิลาศวงงาม* (หร่ำ)  ตัวพระเอก  กรมมหรศพ 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนวิลาศวงงาม
๑๓๑๓ อินทรนิโลดม Indranilottama ขุนนิมิตรลัญจกร (ตาด)  ผู้ช่วยนายงานแพนกทำตัวเงิน  กรมกระสาปน์สิทธิการ ทวดชื่อเขียว  ปู่ชื่อมาก 17/4/14  
๑๙๔๓ อินทรนีลวัต Indranilavat ว่าที่นายร้อยตรีตาด  ประจำกรมทหารราบที่ ๒  กับนายนิล (บิดา)   บิดานายนิลชื่ออินทร์ 10/3/14  
๑๓๑๕ อินทรบาล Indrapa^la ขุนรักษ์ราชทรัพย์ (อ่อง)  ผู้ช่วยคลังมณฑลนครราชสีมา  ปู่ชื่ออิน 17/4/00  
๖๓๘๒ อินทรประสิทธิ์ Indraprasiddhi พลเสือป่าทองดี  เสมียนประจำแพนกสัสดี  กองเสนารักษาดินแดนตวันออก  กับนายจุ้ย (บิดา)  ปู่ทวดชื่อหลวงอินทรเสนา (มอญ)  ปู่ชื่อหลวงประสิทธิ์สงคราม (พูน) 26/8/22  
๒๓๒๕ อินทรปาณ Indrapa^na นายร้อยเอก หลวงรณรัฐวิภาคกิจ (ตึ๋ง)  ปลัดศุฃาภิบาลเมืองภูเก็ต  ปู่ชื่อหมื่นชำนาญ (อิน)  บิดาชื่อปาน 27/6/15  
๑๓๘๑ อินทรปาลิต Indrapa^lita นายร้อยเอกอ่อน  ครูวิชาภาษาไทย  โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  กับหมื่นชำนาญนาเวศร์* (แก่น) บิดา  หมื่นชำนาญเป็นบุตรนายอิน 25/4/14 * ประทวนตราตั้ง
๑๗๔๒ อินทรพล Indrabala นายร้อยตรีสวัสดิ์  ประจำแพนกสำรวจ  กรมแผนที่    ปู่ของทวดคือเจ้าพระยาพลเทพ (ทองอิน) 12/11/14  
๓๕๒๙ อินทรภักดี Indrabhakti หลวงบริหารพินิจฉัยกิจ (ธน)  กระทรวงยุติธรรม  ทวดชื่ออิน  บิดาชื่อพระยาภักดีราชา (ครุธ) 4/11/16  
๒๘๓๔ อินทรมงคล Indramangala นายหมู่โทเพ็ชร  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ โรงเรียนอภยานุกูล  เมืองพัทลุง  พ่อของทวดชื่อพระยาโคราช (ทองอิน)  ทวดชื่อมั่ง 14/2/15  
๔๗๖๘ อินทรมุกต์ Indramukta นายหมู่ตรีผาด  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  ปู่ทวดชื่ออินทร์ 3/2/18  
๐๒๔๙ อินทรโยธิน Indrayodhin นายพลตรี พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ* (ชะอุ่ม)  จเรทหารราบและทหารม้า ราชองครักษ์พิเศษ  พระยากระลาโหม (ทองอิน) เป็นปู่ทวด 10/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น  นายพลโท พระยาเทพอรชุน
๕๐๕๗ อินทรรักษ์ Indraraksha พลเสือป่าแผลง  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อพระพิทักษ์บูรพทิศ (อิน) 31/5/19  
๐๕๖๐ อินทรรังสี Indrarangsi หลวงอนงคลีลาศ (หรั่ง)  กรมตำรวจวัง  กระทรวงวัง  บิดาชื่ออิน 23/8/13  
๒๔๐๙ อินทรรัต Indrarat รองอำมาตย์โทผัน  ธรรมการเมืองนครศรีธรรมราช  บิดาชื่ออิน  ปู่ชื่อรอด 23/7/15  
๒๔๙๘ อินทรรัสมี Indrarasmi รองอำมาตย์เอก หลวงจรูญชวนพัฒน์ (ทองสุก)  หัวหน้าแพนกโรงงาน  โรงเรียนเพาะช่าง  ปู่ชื่อขุนศรีรัตนาสน์ (อิน)  บิดาชื่อจมื่นราชภัณฑารักษ์ (กระจ่าง) 5/9/15  
๑๘๙๐ อินทรลักษณ Indralakshana นายร้อยตรีแหวน  ประจำกองร้อยที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๗  กับนายแม้น (บิดา)  บิดานายแม้นชื่ออิน 7/3/14  
๑๖๓๕ อินทรลาวัณย์ Indrala^vanya ขุนอุรัคเฃตบริหาร (สมบุญ)  นายอำเภอเชียงแสน  เมืองเชียงราย  ปู่ทวดชื่อทองอิน  ปู่ชื่อขุนแพ่ง (เกลือ)  (ลาวัณย์ = ทองเค็ม) 29/9/14  
๐๑๔๑ อินทรวสุ   หลวงอินทราชา (ตรอง)  นายอำเภอพนัศ 2/7/13  
๑๑๐๐ อินทรวัชระ Indravajra นายฟื้น  นายอำเภอบ้านโป่ง  เมืองราชบุรี  ทวดชื่ออิน  ปู่ชื่อเพชร์ 7/3/13  
๕๐๒๑ อินทรวิกสิต Indravikasita พลเสือป่า ขุนสมาคมพิทักษ์ (เวศ)  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน) 24/5/19  
๑๕๓๘ อินทรวิมล Indravimala นายร้อยโทศุข  แพทย์  ผู้บังคับหมวดพยาบาล  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  ปู่ชื่อพระยาราชสงคราม (อิน)  บิดาชื่อนายเผื่อน 21/7/14  
๔๕๖๙ อินทรสถิตย์ Indrashitya นายร้อยโทบัว  กรมทหารบกช่างที่ ๓  กับนายแพ (บิดา)  ทวดชื่ออินทร์  ปู่ชื่อยัง 13/9/18  
๐๗๒๔ อินทรสูต Indrasuta พระยารามณรงค์สงคราม (หรุ่น) นอกราชการ (เดิมเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร)  กับนายพันตรี หลวงราชขัณฑ์บริรักษ์ (โต๊ะ) สัสดีมณฑลกรุงเทพฯ กระทรวงกระลาโหม สืบสกุลลงมาจากพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย อภัยพิริยพาห (ทองอิน)  ผู้สำเร็จราชการเมืองไชยนาท 10/10/13  
๐๓๖๓ อินทรเสน Indrasen ขุนขจิตรสารกรรม (ฉัตร)  กรมราชเลขานุการ  กระทรวงมุรธาธร  หลวงอินทรอาวุธ (กล่อม) เป็นปู่  หลวงอินทรฤทธิ (เอี่ยม) เป็นบิดา 15/7/13  
๕๔๖๕ อินทรเสมา Indrasema^ พลเสือป่าเฮง  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครสวรรค์  ปู่ทวดชื่ออินทร์  บิดาชื่อเสม 5/7/19  
๑๔๗๑ อินทรัมพรรย์ Indraambarya นายร้อยเอกชลอ  ปลัดกรมทหารราบที่ ๙  ทวดชื่อพระจักราวุธ (อินทร์)  ปู่ชื่อหลวงชนะไพรินทร์ (อ่ำ) 15/6/14  
๑๓๔๕ อินทรางกูร ณ กรุงเทพ Indra^ngura na Krungdeb หลวงอนุพนธ์สิศยานุสาสน์ (หม่อมหลวงแหยม)  สำรองราชการในกรมศึกษาธิการ  สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงษ์เธอ ชั้น ๑  กรมหมื่นอินทรพิพิธ (พระองค์เจ้าทับทิม) 21/4/14  
๓๔๙๐ อินทราภัย Indra^bhaya นายร้อยตรีทุเรียน  กรมทหารบกช่างที่ ๒  ปู่ชื่อหลวงสรเดช (เฉย)  บิดาชื่ออิน 14/10/16  
๑๘๔๖ อินทราภา Indra^bha^ พันจ่าตรีคุ่ย  เรือพระที่นั่งมหาจักรี  บิดาชื่ออิน  ปู่ชื่อเอี่ยม 20/12/14  
๒๑๙๕ อินทวาศวิน Inda^vasvin มหาดเล็กวิเศษขุ้ย  สารถีในกรมพระอัศวราช  ปู่ชื่ออิน 14/4/15  
๓๓๔๔ อินทสุข Indasukha หลวงมลราษฎร์บำรุง (ทองดี)  เสมียนตรามณฑลปัตตานี  ปู่ชื่ออิน  บิดาชื่อสุก 30/7/16  
๕๗๔๗ อินทเสาระ Indasaura รองอำมาตย์ตรีเซา  ล่ามกองลหุโทษ  กรมราชทัณฑ์  บิดาชื่ออิน 15/12/19  
๑๖๐๑ อินทโสฬส Indasolasa ขุนบริบาลนิคมเฃต (ดิศ)  นายอำเภอกลาง  เมืองนครราชสีมา  ปู่ทวดคือเจ้าพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน)  ปู่คือพระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ (โสฬส) 15/9/14  
๖๓๑๙ อินทะกนก   มหาดเล็กวิเศษปลั่ง  ประจำกรมบัญชาการมหาดเล็ก  กับหลวงราชอาญา (ทองอิน) บิดา  ทวดชื่อขุนเณร  ปู่ชื่อพระเพชรสุภาแพ่ง (กลิ่น) 29/4/21  
๔๘๓๕ อินทะเคหะ Indageha หลวงผดุงมัชกิจ (ห้วยอุ้นเยื้อน)  กรมการพิ้ศษ จังหวัดเชียงใหม่  บิดาชื่ออิน 5/4/19  
๖๐๗๓ อินทะชาติ Indaja^ta นายร้อยตรีน้อย  นายทหารกองหนุน สังกัดกรมทหารบกราบที่ ๕  ทวดชื่อหลวงมหาดไทย (อินทร์) 17/9/21  
๕๔๙๘ อินทะเตชะ Indateja นายอ่อน  กรมที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ทวดชื่ออิน  ปู่ชื่อเดช 5/7/19  
๕๙๒๘ อินทะนิยม Indaniyama รองอำมาตย์ตรีทับ  ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสุดาราม  ปู่ชื่อพระภักดีองค์ (อิน) 28/5/21  
๕๖๔๔ อินทะพิหงค์ Indabihanga จ่าตรีเปลื้อง  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  กับนายนก (บิดา)  ปู่ชื่ออิน 26/7/19  
๕๙๘๓ อินทะมุสิก Indamusika นายหมู่ตรีหนู  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครศรีธรรมราช  บิดาชื่ออ้น 11/6/21  
๔๕๙๗ อินทะรังสี Indraransi^ ขุนอัคนีรถการ (เกียวเล็ก)  สารวัดตรวจการเดินรถ  กรมรถไฟหลวง  ทวดชื่อแสง  ปู่ชื่ออินทร์ 18/9/18  
๔๓๐๒ อินทะวัจนะ Indavachana หลวงสกลรักษาเขตร (แปลก)  นายอำเภอคลองหลวง  จังหวัดธัญญบุรี  ปู่ชื่อทองอิน  บิดาชื่อทองคำ 23/12/17  
๕๙๖๔ อินทะวิภาต Indavibha^ta ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีชิตร์  กองตำรวจภูธรจังหวัดเพ็ชร์บุรี 11/6/21  
๔๔๐๐ อินทะวิวัฒนะ Indavivadhana นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ทองอินทร์  ทวดชื่อน้อยอินทะ 20/3/17  
๖๒๗๒ อินทะสิริ Indasiri นายชิตร  พนักงานบาญชีเงินก่อสร้าง  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อศรี  ปู่ชื่ออินทร์  บิดาชื่อชม 25/2/21  
๖๓๙๔ อินทะโสตถิ Indasotthi พลราชนาวีเสือป่าสวัสดิ์  ประจำกองพันราชนาวีเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก  กับนายผัน (บิดา)  ปู่ทวดชื่ออิน  ปู่ชื่อเดช 26/8/22  
๕๘๙๔ อินทาคม Inda^gama พลเสือป่าอิน  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อทอง  บิดาชื่อกลับ 1/2/20  
๕๘๒๙ อินทาภัย Inda^bhaya ขุนอภัยบรรณาสาร (เทียน)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่ออินทร์ 4/9/20  
๕๙๖๕ อินทามระ Inda^mra นายดาบตำรวจโต๊ะ  สมุห์บาญชี  กองตำรวจภูธร มณฑลอยุธยา  กับนายอิน (บิดา)  ปู่ชื่อรอด 11/6/21  
๓๖๓๘ อินทารุณ Inda^runa พันเด็กชาโทเล็ก  กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน  ปู่ชื่ออิน  บิดาชื่อหรุ่น 11/6/16  
๖๒๖๓ อินทุกานตะ Induka^nta นายก้าน  เสมียนเอก  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  กับนายอิน (บิดา)  ปู่ชื่อขั้ว 25/2/21  
๓๓๙๖ อินทุเกตุ Induketu นายเชาวน์  นายเวรกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ทวดชื่ออิน  ปู่ชื่อนายยวดภักดี (เกด) 28/8/16  
๔๓๓๗ อินทุเดชะ Induteja รองผู้กำกับตรีฉัตร์  ครูโรงเรียนนิเวศน์ธรรมประวัติ  อำเภอบางปะอิน  กับนายเดช (ปู่)  และนายหวัง (บิดา)  ทวดชื่ออิน 18/2/17  
๓๗๖๑ อินทุทรัพย์ Indudrabya พลเสือป่าคร้าม  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลกรุงเก่า  กับนายสิน (บิดา)  ทวดชื่ออิน 3/2/16  
๔๖๗๑ อินทุทัต Indudat ขุนวิเศษรักษา (อยู่)  กรมภูษามาลา  กระทรวงวัง  ทวดชื่อพระยาราชประสิทธิ์ อิน 26/10/18  
๓๒๗๑ อินทุประภา Induprabha^ ขุนจงโทรเลข (เจริญ)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ทวดชื่อนายวิสูตรมณเฑียร (อิน)  ปู่ชื่อหลวงทิพอักษร (แสง) 16/7/16  
๑๖๑๗ อินทุภูติ Indubhu^ti พระปูควันบุรินทร (เล็ก)  นายอำเภอพรหมพิราม  มณฑลพิศณุโลก  ปู่ทวดชื่อพระสวัสดิ์ (อิน)  ปู่ชื่อหลวงอินทร์เกษร (ภู่) 25/9/14  
๐๘๖๒ อินทุมณี Indumani^ นักเรียนมหาดเล็กหลวงพร  มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม  บุตรนายโต  หลานนายอิน 18/12/13  
๓๘๑๓ อินทุมาน Induma^na พลเสือป่าเฉย  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลอุดร  ปู่ชื่ออิน 13/2/16  
๐๖๓๙ อินทุรัตน* Induratna นายร้อยตรีเลื่อม  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บิดาชื่อชื่น   ปู่ชื่อแก้ว 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อินทุรัตน์"
๔๖๘๒ อินทุลักษณ์ Indulakshana นายร้อยตรีทอง  กรมทหารบกราบที่ ๙  ปู่ชื่ออิน 3/11/18  
๒๐๘๓ อินทุวณิช Induvanija นักเรียนทหารกระบี่สง่า (เล็ก)  กรมโขนหลวง  ปู่ชื่ออิน พ่อค้า 18/3/14  
๔๐๑๐ อินทุวร Induvara ขุนธนพรรคพิบูลย์ (พร)  สรรพากรจังหวัดฉเชิงเทรา  ปู่ชื่ออิ้น 6/6/17  
๑๒๖๖ อินทุวัต Induvat หลวงวรรณลักษณเลขา (ศุข)  เจ้ากรมกองแสตมป์  กระทรวงยุติธรรม  นายย้อยเป็นปู่ 13/4/14  
๔๑๔๑ อินทุเวส Induvesa ขุนสรรคเวทย์ (จุ๊ย)  ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  กรุงเทพฯ  กับนายฮวด (บิดา)  ปู่ชื่ออินลุก 3/8/17  
๔๓๙๑ อินทุเศรษฐ Indusreshtha นายร้อยตรีประเสริฐ  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๔  กับนายบุก (บิดา)  ปู่ทวดชื่ออินทร์  ปู่ชื่ออินทร์ 19/3/17  
๑๖๒๓ อินทุโศภณ Indusobhana หลวงอุตรดิฐาภิบาล (ง่วนเฮง)  นายอำเภอภูมิ์  มณฑลพิศณุโลก  ปู่ทวดชื่ออิ๋น  ปู่ชื่อขุนโสภณเพชร์รัตน์ (ย่งเซง) 25/9/14  
๔๓๕๒ อินทุสมิต Indusmita ผู้กำกับตรีนารถ  ธรรมการจังหวัดหนองคาย  กับนายใหญ่ (บิดา)  ทวดชื่ออิน 20/2/17  
๒๔๘๖ อินทุสุข Indusukha นายนาวาตรี หลวงจักรมัยชำนาญ (ศุข)  นายทหารเบี้ยบำนาญ  ปู่ชื่อขุนรักษาบทหัด (อิน) 5/9/15  
๐๘๘๐ อินทุสุต* Indusuta พระเทพเยนทร (ถนอม)  กรมการพิเศษเมืองพิศณุโลก  ปู่ชื่อพระไชยบริรักษ์ (อิน) 20/12/13 * เดิมพระราชทานว่า "อินทรสุต" เปลี่ยนเป็น "อินทุสุต" เมื่อประกาศในราชกาจจินุเบกษา ครั้งที่ ๒๑  (รจ. ๒๔๕๗/๑๕๘๐)
๔๓๗๒ อิภะวัต Ibhavat พลเสือป่ามูซาร์  กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่ออิบรามฮิม 23/2/17  
๒๑๙๓ อิศรภักดี Isarabhakti นายช่วง (ประสารอักษรพรรณ)  นายเชย (สรรพการหิรัญกิจ)  กับรองอำมาตย์ตรีเคลื่อน  ผู้พิพากษาศาลมณฑลพายัพ  สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลจากพระยาพรหมาภิบาล (แขก) 14/4/15  
๑๑๗๕ อิศรศักดิ ณ กรุงเทพ Israsakdi na Krungdeb พระยาอิศรพันธุโสภณ (หม่อมราชวงศ์ประยูร) นอกราชการ สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระราชวรวงษ์เธอ ชั้น ๓ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์* 17/3/13 * พระราชโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ กับพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าดาราวดี
๐๑๐๗ อิศรเสนา ณ กรุงเทพ Israsena na Krungdeb พระยาวรพงษ์พิพัฒ (หม่อมราชวงษ์เย็น)  อธิบดีกรมตรวจในพระราชสำนัก  สำหรับเป็นนามสกุลแห่งหม่อมหลวงที่สืบสกุลจาก พระเจ้าราชวรวงษ์เธอชั้น ๒ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช (พระองค์เจ้าพงษ์อิศเรศร์) ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 27/6/13 เขียนให้เอง
๐๑๘๗ อิศรางกูร ณ กรุงเทพ Isara^nkura na Krungdeb พระยาธนกิจรักษา (หม่อมราชวงศ์ชม)  ปลัดบาญชีกระทรวงยุติธรรม  นามนี้ให้ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลจาก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ 5/7/13  
๒๖๗๔ อีศะพินทุ Isabindu หลวงอภิบาลเขตนคร (จุ้ย)  ผู้กำกับกองฟังคดี  กรมพลตระเวณ  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อจีนฟิ้น  บิดาชื่อจีนอี้ 25/10/15  
๒๔๕๕ อีศะรัต Isarata นายร้อยตำรวจตรีจำลอง  ประจำกองตำรวจภูธรเมืองสิงหบุรี  บิดาชื่ออี่  ปู่ชื่อรอด 22/8/15  
๓๑๔๐ อีศาศวิน Isa^svin มหาดเล็กสำรองอี่  กรมพระอัศวราช 4/6/16  
๓๒๘๔ อุกกานนท์ Ukka^nanda ขุนชาญบริรักษ์ (หลัด)  กรมตำรวจพระนครบาล  ทวดชื่อหม่องอูกะโด (พม่า) 16/7/16  
๔๗๑๓ อุกกุฎานนท์ Ukkutananda รองผู้กำกับโทเหล็ง  ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่  บิดาชื่อหงาย 3/2/18  
๔๔๔๕ อุโฆษจันทร Ughoshachandra นายร้อยตรีเปลื้อง  กรมทหารบกราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อจันทร  บิดาชื่อครื้น 20/5/18  
๑๑๐๕ อุจจเสน Uechasena นายร้อยตรีแม้น  ประจำกองตำรวจภูธร  เมืองราชบุรี  กับนายติดเส็ง (บิดา)  นายติดเส็งเป็นบุตรจีนอู๋เสีย 7/3/13  
๓๕๑๕ อุจะรัตน Ucharatna มหาดเล็กวิเศษเชย  กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง  บิดาชื่อพลอย 30/10/16  
๓๔๗๗ อุชชนาคม Ujjana^gama นายร้อยโทขาว  กองดัดสันดานของกองทัพน้อยทหารบกที่ ๑  ปู่ชื่อมา บิดาชื่ออุ้ย 7/10/16  
๑๔๗๕ อุชชิน Ujjin นายเซ่งพัฒน์* มหาดเล็ก  เชื้อจีน แส้อุ่ย 15/6/14 * ขุนอิศรพัลลภ
๖๓๕๙ อุชุงกุละ Ujunkula พลเสือป่าสวน  ประจำกรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อเสือ  ปู่ชื่อซื่อ  บิดาชื่อยี่ 19/8/22  
๔๙๙๗ อุชุเทศ Ujudesa พลเสือป่าเทศ  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อเที่ยง 17/5/19  
๐๖๕๓ อุณหกะ Unhaka หลวงบริบาลศุขประชา (แผ้ว)  ผู้ช่วยนายตรวจ  กรมศุฃาภิบาล  กระทรวงนครบาล  ปู่คือขุนสุรินทรามาตย์ (อุ่น) 21/9/13  
๕๘๕๔ อุณหกานนท์ Unhaka^nanda พลพรานอุ่น  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 1/2/20  
๐๕๔๔ อุณหโกเศศ Unhakoses ขุนพิพัฒน์ภักดี (อุ่น)  กรมคลังราชการ  กระทรวงวัง 23/8/13  
๓๒๗๕ อุณหชาต Unhaja^ta หลวงรักษาบุรี (หมี) บิดา  กับหลวงนรภัยพิพากษา (เชย)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตราด  หลวงศรีราชรักษา (อุ่น) เป็นปู่หลวงรักษาบุรี 16/7/16  
๔๗๙๐ อุณหดิลก Unhatilaka พระอินทรคีรี (บุญมา)  กรมการะเศษ จังหวัดตาก  ปู่ชื่อขุนบำรุง (อุ่น) 5/4/19  
๕๕๑๖ อุณหธูป Unhadhu^pa นายอุณห์  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อนาก  บิดาชื่อธูป 5/4/19  
๐๓๕๓ อุณหนันทน์ Unhanandana ขุนตำรวจเอก พระยามหาเทพกษัตร์สมุห* (ทรัพย์)  เจ้ากรมพระตำรวจในขวา พระยาพิพิธไอสูรย์ (อุ่น) เป็นปู่ทวด 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาเขื่อนเพชรเสนา
๒๓๘๔ อุณหบุตต์ Unhaputta นายเรือตรีเยี่ยม  นายหมวดประจำกองทหารเรือ  สังกัดกรมชุมพล  ทวดชื่ออุ่น 11/7/15  
๕๔๘๑ อุณหปาณี Unhapa^ni นายอุ่น  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  กับนายยิ้ม (บิดา)  ปู่ชื่อปาน 5/7/19  
๐๐๔๗ อุณหวีรยะ Unhaviriya นายวรกิจบรรหาร หุ้มแพร (อุ่น)  มหาดเล็ก  กองตั้งเครื่อง 19/6/13  
๕๕๔๒ อุณหสุวรรณ Unhasuvarna ขุนประกอบธนกิจ (เปรื่อง)  กรมฝิ่นหลวง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่ออุ๊น  บิดาชื่อทองสุก 26/7/19  
๐๗๐๘ อุณหสูต Unhasuta นายร้อยตรีเพิ่ม ประจำกรมทหารราบที่ ๔  มณฑลราชบุรี  กระทรวงกระลาโหม  หลานพระยาสุดารัตนราชประยูร (อุ่น) 25/9/13  
๕๗๘๖ อุณหะจันทน์ Unhachandana ว่านายหมวดตรีเพี้ยน  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  กับนายจั่น  ปู่ชื่อหมื่นสนั่นนัจธี (อุ่น) 25/6/20  
๔๔๕๐ อุณหะรัตนะ Unharatna นายร้อยตรีสุวรรณ  กรมทหารบกม้าราชบุรี  ปู่ชื่อพระสุพลสยากร (อุ่น)  บิดาชื่อขุนชำนาญเขตร์ (แก้ว) 20/5/18  
๕๙๖๖ อุณหะฤกษ์ Unhariksha ขุนสานนท์รัษฎากร (พุฒ)  สมุห์บาญชี  กรมสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่ออุ่น  บิดาชื่อฤกษ์ 11/6/21  
๑๓๕๘ อุณหะเลขกะ Unhalekhaka นายพันเอก พระถกลยุทธโกษ (อุ่น)  สมุหบาญชี กองทัพที่ ๑ 21/4/14  
๓๐๕๙ อุตตมะบูรณ Utamapu^rna นายร้อยโทสุข  สัสดีเมืองนครน่าน  กับหลวงอินทรสังหาร (แสง) บิดา  ทวดชื่อยิ่ง  ปู่ชื่อพระอินทรมณเฑียรธุระบาล (อิ่ม) 14/5/16  
๒๙๖๑ อุตตมะโยธิน Utamayodhin นายร้อยเอก หลวงพลขันธ์ศักระช (ปลอด)  ราชองครักษ์ประจำ  กับนายยิ้ม บิดา  ทวดชื่อจ่ายิ่ง 9/4/16  
๓๐๔๖ อุตตมะรูป Utamaru^pa นายยุทธ  อักษรเลขเมืองเพ็ชร์บุรี  ปู่ชื่อพระยาวิชิตสงคราม (ยิ่ง)  บิดาชื่อหุ่น 14/5/16  
๔๙๓๒ อุตตมะเวทิน Utamavedin นักเรียนแพทย์เสือป่ายุ้ย  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายแย้ม (บิดา)  ทวดชื่ออุดม 19/4/19  
๑๙๖๓ อุตตมะเศษ Utamasesha พลเสือป่ากุ๊น  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่ออู๊ด  ปู่ชื่อเหลือ 12/3/14  
๓๓๕๓ อุตตโมบล Utamopala นายเรือตรีแพ  กรมชุมพลทหารเรือ  ทวดชื่อบัว  ปู่ชื่อยิ่ง 6/8/16  
๑๕๓๓ อุตตรนคร Uttaranagara ขุนมหาวิไชย (จันทร์)  นายอำเภอลำพอง  มณฑลอุดร  ปู่ชื่อเพี้ยซ้ายนคร 21/7/14  
๐๔๙๑ อุตตรเสวก Uttarasevok นายฟู* มหาดเล็ก  กรมราชเลขานุการ  สกุลมหาดเล็ก  ฉายา "โสนุต์ตโร" 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น รองเสวกตรี ขุนสันทิศธนานุการ
๐๒๑๙ อุตตรานันทน์* Uttaranandana มหาดเล็กวิเศษภักดิ์*  ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  เป็นบุตรนายซ้าย  จางวางในกรมขุนศิริธัชสังกาศ 7/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อุตตรนันทน์"  **  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนวิเศษศุภวัตร
๓๙๒๐ อุตตะระนาค Uttarana^ga ขุนต่างจิตร์รษฎร์ (พูน)  ปลัดกิ่งท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อขุนพิไชยภักดีศรีคชไกรเมืองช้างซ้าย (ชู)  บิดาชื่อขุนพิไชยภักดีศรีคชไกรเมืองช้างซ้าย (ขำ) 4/4/17  
๕๖๒๑ อุตตะสิงคี Guttasingi พันจ่าตรีทองสุข  กรมยุทธโยธาทหารเรือ 26/7/19  
๖๓๘๔ อุตมะมูล Utamamu^la พลเสือป่ามี  ประจำหมู่ ๑  หมวด ๒  กองร้อยที่ ๓  กองเสือป่าจังหวัดนครพนม  กับนายมุล (บิดา)  ปู่ทวดชื่อพรหมดี  ปู่ชื่ออุด 26/8/22  
๕๘๘๙ อุทกะปิณฑานนท์ Udakapinda^nanda พลเสือป่าโนรี  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายก้อน (บิดา)  ปู่ชื่อจุ้ย 1/2/20  
๖๓๖๕ อุทกะสิริ Udakasiri พลเสือป่าบาง  ประจำกองร้อยที่ ๒๐  กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อแตง  บิดาชื่อจุ้ย 19/8/22  
๑๓๕๔ อุทกานนท์ Udaka^nanda ขุนอาภรณพิทักษ์ (อ่อน)  ประจำกระทรวงมุรธาธร  ปู่ชื่อจุ้ย 21/4/14  
๓๗๔๐ อุทกายน Udaka^yana พลเสือป่าเหลี่ยม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี  กับนายผัน บิดา  ปู่ชื่อจุ้ย 31/1/16  
๐๙๗๒ อุทยานวรรธนะ Udya^navardhana นายร้อยเอกงิ้ว  ผู้บังคับกองทหารพาหนะที่ ๔  มณฑลราชบุรี   ปู่ชื่อสวน 12/2/13  
๑๒๘๓ อุทยานสิงห์ Udya^nasinha หลวงลฃิตฉมาลักษณ์ (สอน)  แม่กองช่างเขียน  กรมแผนที่  ปู่ชื่อนายสวน มหาดเล็ก  บิดาชื่อนายแย้ม จงใจภักดิ์ 15/4/14  
๐๘๔๐ อุทยานะกะ Udya^naka ขุนประมวญบรรณสิทธิ (พร้อม)  ผู้ช่วยพระคลังมณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อสวน 11/12/13  
๑๒๑๙ อุทยานานนท์ Udya^na^nanda นายพันโท พระเสนางควิจารณ (นิล)  สัสดีมณฑลปราจิณบุรี  ปู่ชื่อสวน 30/3/13  
๑๐๔๙ อุทยานิน Udya^nin หลวงบรรหารภูมิสถิตย์ (บุญ)  เกษตรมณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อสวน 1/3/13  
๔๒๑๕ อุทะเก์ษตริน Udakshetrin ขุนธนกิจพิจารณ์ (อิน)  โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์  กรุงเทพฯ  ปู่ชื่อฉ่ำ ทำนา 27/9/17  
๒๗๐๒ อุทะนุต Udanuta ขุนลิขิตเกษตร์สรรพ์ (จ้าย)  กรมสารบรรณ  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อนุด  บิดาชื่อจุ้ย 1/11/15  
๓๔๔๓ อุทะพันธุ์ Udabandhu รองอำมาตย์โทเชื้อ  ธรรมการจังหวัดปราจิณบุรี  ทวดชื่อพระยารัตนมณเฑียร (จุ้ย) 10/9/16  
๔๕๕๘ อุทะแพทย์ Udabaedya หลวงประสิทธิ์หัตถา (โต)  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อหลวงรัตนแพทย์ (ชื่น)  บิดาชื่อไฉน 9/7/18  
๐๐๓๖ อุทัยกร Udaikara ขุนขยันอักษรกิจ* (โส ) เปรียญ  นายเวรกรมบัญชาการกรมมหาดเล็ก  ฉายาบวชมีว่า "อุทโย" 19/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงขยันอักษรกิจ
๓๔๗๐ อุทัยฤกษ์ Udayariksha จ่าตรีเกิด  กองเรือกลชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อเริก  บิดาชื่อเชย 30/9/16  
๐๗๑๙ อุทัยเสน Udayasen นายร้อยตรีตาบ  แพทย์ประจำกองทหารพิเศษ ในกรมพาหนะทหารบก  กระทรวงกระลาโหม  บิดาชื่อรุ่ง 3/10/13  
๔๕๔๓ อุทานะวัต Uda^navat หมื่นลังกาภรณ (ชม)  กรมภูษามาลา  กระทรวงวัง  กับนายอ้น (บิดา)  ปู่ชื่อหวา 26/6/18  
๓๐๗๙ อุทินทุ Udindu ขุนไพศาลไปรษณีย์รักษ์ (ทองดี)  พนักงานรักษาแสตมป์  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ปู่ชื่อย้อย 21/5/16  
๑๕๗๕ อุเทนสุต Udenasuta หลวงพลราษฎร์บำรุง (แสง)  นายอำเภอนอกเมืองนครราชสีมา  ปู่ทวดชื่อท้าวอุเทน 9/9/14  
๑๓๖๔ อุเทศนันทน์ Udesanandana นายร้อยตรีสา  ประจำกรมทหารราบที่ ๓  ปู่ชื่อพา 21/4/14  
๕๙๕๙ อุเทศานนท์ Udesa^nanda ขุนอุเทศบรรณาการ (สงวน)  อักษรเลขจังหวัดมีนบุรี  ปู่ชื่ออ่วม  บิดาชื่อเปลื้อง 11/6/21  
๓๖๔๖ อุนนะนันทน์ Unnanandana เด็กชาเง็ก  กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน  บิดาชื่อไคอุ๊น 11/12/16  
๒๘๑๙ อุนนานนท์ Unna^nanda ขุนวิจิตรพันธุการ (อิ้น)  กรมเพาะปลูก  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่ออุ๊น 19/12/15  
๔๗๒๖ อุเบกขานนท์ Upekkha^nanda รองผู้กำกับตรีเคี่ยม  ครูโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายก  บิดาชื่อเฉย 3/2/18  
๒๙๙๗ อุปถัมภานนท์ Upathambha^nanda มหาดเล็กวิเศษวงษ์  กรมยานยนตร์หลวง  ทวดชื่อเลี้ยง 16/4/16  
๖๓๗๒ อุปปาตะวัฏ Uppa^tavata พลเสือปาวรรณ  ประจำหมู่ ๒  หมวด ๑  กองร้อยที่ ๑  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  ปู่ทวดชื่อจันทร  ปู่ชื่อลอย  บิดาชื่อเวียน 26/8/22  
๒๕๘๑ อุปลกะลิน Upalakalin นายเรือโทบัว  สำรองราชการกรมยุทธโยธาทหารเรือ 3/10/15  
๓๓๙๙ อุปลพันธุ์ Upalabandhu นายร้อยโทพันธ์  แพทย์ประจำกองพยาบาล  โรงเรียนทหารบก  ปู่ชื่อเผื่อน 2/9/16  
๕๘๓๗ อุปละนาละ Upalana^la นายหมู่ตรีสายบัว  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อขุนทอง 4/9/20  
๓๔๗๓ อุปลาคม Upala^gama นายพันตรี หลวงทวยหารรักษา (เพิ่ม)  นายทหารเบี้ยบำนาญ  กระทรวงกลาโหม  บิดาชื่อบัว 7/10/16  
๒๙๕๔ อุปลานนท์ Upala^nanda ว่าที่นายร้อยตรีบุญรอด  กรมทหารบกราบที่ ๑๒  ปู่ชื่อบัว 8/3/15  
๖๓๘๘ อุปลีพันธุ์ Upalibandhu พลเสือป่าสี  ประจำหมู่ ๓  หมวด ๓  กองร้อยที่ ๓  กองเสือป่าจังหวัดนคครพนม  กับนายเสือ (บิดา)  ปู่ทวดชื่ออุปลี  ปู่ชื่อคำชมภู 26/8/22  
๕๗๒๗ อุปโลภาศ Upalobha^sa หมื่นราชศักดิ์สโมสร  เจ้ากรมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร  บิดาชื่อบัว 3/9/19  
๓๖๒๗ อุปะโยคิน Upayogin หลวงโยนะภารพิจิตร (ปันโย)  กรมการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่  ทวดชื่อมองอุบะเยาะ 11/12/16  
๒๗๑๗ อุพภูติ Ubbhuti นายเอก  โรงเรียนราชวิทยาลัย บุตร  กับหลวงธานีผดุงกิจ (บุก) บิดา  หบวงธานีฯ เป็นบุตรพระยาแผลงศัตรู (อุบ) 1/11/15  
๑๘๓๐ อุมนันทานนท์ Ummananda^nanda นายเรือตรีพันธุ์  สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ  ปู่ชื่ออ่วม 17/12/14  
๒๐๑๐ อุมะดิลก Umatilaka พันจ่าเด็กชานาก  กรมมหรศพ  ปู่ชื่ออ่วม  บิดาชื่อเจิม 18/3/14  
๓๗๒๐ อุมะนันทน์ Umanandana พันเด็กชาเอกสมบุญ  กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์  ปู่ชื่ออ่วม 27/1/16  
๕๔๙๒ อุมะวิชนี Umavijani^ นายทัด  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อล่วม 5/7/19  
๕๕๒๒ อุมะวิภาต Umavibha^ta นายเวียน  พนักงานเกษตร์มณฑลพิศณุโลก  กับหมื่นสง่าสงคราม (อ่วม) บิดา  ปู่ชื่อนายยวดภักดี (แจ้ง) 5/7/19  
๒๙๗๐ อุมัษเฐียร Umashthira ขุนบรรทึกทะเบียนศักดิ์ (ห่อ)  พนักงานทเบียนบรรดาศักดิ์  ปู่ชื่อมั่น  บิดาชื่ออ่วม 9/4/16  
๔๒๐๙ อุมากาศ Uma^ka^sa นายร้อยตรีปู  กรมทหารบกพาหนะที่ ๕  ปู่ชื่อแจ้ง 27/9/17  
๕๑๕๙ อุมานนท์ Uma^nanda รองอำมาตย์ตรีเปลี่ยน พี่  การไฟฟ้าสามเสน  กระทรวงนครบาล  กับรองอำมาตย์ตรีหอม (น้อง)  พนักงานเก็บเงินไฟฟ้าสามเสน  ปู่ชื่ออ่วม 14/6/19  
๔๔๓๕ อุมาภิรมย์ Uma^bhiramya หลวงราชนรินทรามาตย์ (พุก)  เจ้ากรมในสมเด็จพระนางเจ้า พระราชเทวี  ปู่ชื่อพระศรสำแดง (อ่วม)  บิดาชื่อหลวงอินทร์สมบัติ (ชื่น) 16/5/18  
๕๖๒๐ อุยยามะบุตร Uyya^maputra พันจ่าตรีซ่อน  กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ  กับนายอุย (บิดา)  ปู่ชื่อสมิงสิทธิราชา (กลับ) 26/7/19  
๒๒๓๖ อุรัสยะนันท์ Urasyanandana มหาดเล็กวิเศษฮี้  ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ปู่ชื่อซวง 7/5/15  
๑๖๐๔ อุลิศนันทน์ Ulisanandana ขุนสารบรรณคดีกิจ (เที่ยง)  ยกะบัตร์เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  กับขุนศักดิรักษา (นิน) บิดา  ขุนศักดิรักษาเป็นบุตรหลวงนรินทรบำรุงราษฎร์ (แตง) 15/9/14  
๐๓๔๘ อุศภการี Usabhaka^ri ขุนศรีอุศุภราช (งัว)  กรมศุฃาวัง 14/7/13  
๒๒๔๓ อุษณะประหาส Ushnapraha^sa นายตรี  จำอวดประจำกรมโขนหลวง  บุตรนายอุ่น 7/5/15  
๐๓๔๖ อุสาหการี Usa^haka^ri หลวงอุสาหราชการ* (หยอง)  กรมศุฃาวัง 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอุสาหราชการ
๕๐๔๗ อุฬัมปานนท์ Ulumpa^nanda นายหมู่ตรีกรุด  กองเสือป่าพาหนะหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อแพ 31/5/19  
๔๙๑๖ เอกะจัมปกะ Ekachampaka นายหมู่ตรีจำปา  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายดวด (บิดา)  ปู่ชื่อเงิน 16/4/19  
๑๐๑๕ เอกะนัฎ Ekanat มหาดเล็กวิเศษหวาด   กรมโขนหลวง บุตรนายเอก 18/2/13  
๒๖๙๖ เอกะนาค Ekana^ga นายนาวาโท พระธรรมนูญบริรักษ์ (พร)  ปลัดกรมพระธรรมนูญทหารเรือ  ปู่ชื่อขุนบำรุงนาวา  บิดาชื่อหมื่นชำนาญจักร 1/11/15  
๔๒๙๑ เอกะพันธุ์ Ekabandhu ขุนจำนงโกษิศร์ (จัน)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อขุนศักดิ์ (เจ๊ก) 19/12/17  
๐๕๘๖ เอกะโยธิน Ekayodhin นายร้อยตรีเจ๊ก* มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม  ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท
๒๒๔๔ เอกะโรหิต Ekarohita รองหุ้มแพรซ่วน  ครูโรงเรียนทหารกระบี่   ปู่ชื่อเอ๊  บิดาชื่อแดง 7/5/15  
๒๖๓๔ เอกะวิภาต Ekavibha^ta นายนาวาตรี หลวงดาบเพ็ชร์ (สาตร์)  ผู้บังคับกองโรงเรียนพลทหารเรือ  นายเรือโทชะ ต้นเรือพาลีรั้งทวีป  และนายเรือตรีรัก  กรมปลัดบาญชีทหารเรือ  เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากัน  ปู่ชื่อแจ่ม  บิดาชื่อเจ๊ก 17/10/15  
๑๔๔๖ เอกะสิงห์ Ekasinha นายร้อยโท ขุนอักษรปรีชา (ชุ่ม)  ผู้ช่วยสัสดีมณฑลพายัพ  ปู่ชื่อเอก  บิดาชื่อสิงโต 1/6/14  
๓๙๕๙ เอกะสิริ Ekasiri นายร้อยโทแปลก  กรมทหารบกม้านครราชสีมา  ทวดชื่อศรี  บิดาชื่อหลวงศักดา (เล็ก) 26/5/17  
๕๕๙๗ เอกะสุวรรณ Ekasuvarna นายเรือตรีปลั้ว  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อเอ  บิดาชื่อทอง 26/7/19  
๓๘๕๐ เอกะหิตานนท์ Ekahitananda พลเสือป่าเจริญ  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  กับขุนพิพัฒน์หิรัญราษฎร์ (สุก) บิดา  ทวดชื่อบีเอ๊ก  ปู่ชื่อเลี่ยงฮี 18/2/16  
๒๒๘๕ เอโกบล Ekopala นายพันตำรวจตรี หลวงวิไชยประชาบาล (บุญโกย)  ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราช  บุตรขุนเทพอาญา (เจ๊ก) 7/6/15  
๒๒๙๙ เอมะนาม Emana^ma นายร้อยตำรวจโทสำเหนียก  ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี  บุตรขุนโลหการ (เอม) 7/6/15  
๑๘๑๐ เอมะนาวิน Emana^vin ว่าที่นายเรือตรีเพื้อน  ผู้บังคับการเรือบรรจุชโลธร  ปู่ชื่อเอม 14/12/14  
๔๔๔๑ เอมะบุตร์ Emaputra มหาดเล็กสำรองอั้น  กองซักฟอก  กรมมหาดเล็ก  กับนายจ๋าย (ปู่)  และนายนวล (บิดา)  ปู่ทวดชื่อเอม 16/5/18  
๓๙๑๐ เอมะปาณ Emapa^na ขุนวิเชียรธนากร (อิน)  สรรพากรจังหวัดชุมพร  ปู่ชื่อเอม  บิดาชื่อปาน 31/3/16  
๒๖๘๑ เอมะพรหม Emabrahma หลวงประพันธ์เนติวุฒิ (ช้อย)  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมประทุมคงคา  กรุงเทพฯ  ทวดชื่อพระอินทรประสิทธิ์ศร (เอม)  ปู่ชื่อหลวงเทพเสนา (พรหม) 25/10/15  
๓๔๙๕ เอมะรุจิ Emaruchi นายเรือโท หลวงพรหมเสนา (ชอบ)  นายทหารเรือเบี้ยบำนาญ  ปู่ชื่อหลวงศรี ปลัดจางวาง (รุ่ง)  บิดาชื่อพระเสนาราชภักดีศรีสงคราม (เอม) 30/10/16  
๑๐๒๗ เอมะวรรธนะ Emavardhana นายร้อยตรีเริก  ประจำกองตำรวจภูธร  มณฑลนครไชยศรี  กับนายเอี่ยม (บิดา)  นายเอี่ยมเป็นบุตรนายเอม 20/2/13  
๒๐๖๘ เอมะเวส Emavesa นักเรียนทหารกระบี่แฉล้ม (ใหญ่)  กรมโขนหลวง   บุตรนายเอม พ่อค้า 18/3/14  
๐๓๑๐ เอมะศิริ Emasiri พระยามนูสารสาตร์บัญชา (ศิริ)  ผู้พิพากษาศาลต่างประเทศ  กระทรวงยุติธรรม  หลวงพิพิธสมบัติ (เอม) เป็นปู่ 13/7/13  
๒๘๒๔ เอมะศิลปี Emasilpi นายตำรวจโท หลวงเสนาพลสิทธิ์ (เพ็ง)  กรมพระตำรวจหลวง  บิดาชื่อพระยาเทวารังสรร (เอม) 19/12/15  
๔๕๕๑ เอมะสุต Emasuta พันจ่าเด็กชาน่วม  พแนกสวนหลวง  กรมชาวที่  ปู่ชื่อเอม 26/6/18  
๓๖๘๘ เอมะสุวรรณ Emasuvarna หลวงพิทักษ์สารนิคม (เจริญ)  กรมการพิเศษจังหวัดสวรรคโลก  บิดาชื่อพระเทพนรินทร์อินทราชเสนามาตย์มหาดไทย (เอม)  ปู่ชื่อหลวงมหาดไทย (ทอง) 19/1/16  
๕๖๖๗ เอโมภาส Emobha^sa หลวงศรีสิทธิเดช (เปลี่ยน)  สังกัดกระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อแจ้ง  บิดาชื่อเอม 9/8/19  
๔๙๒๐ เอฬกานนท์ Elaka^nanda นักเรียนแพทย์เสือป่าบุญเกิด  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  บิดาชื่อแกะ 16/4/19  
๕๑๘๖ เอฬกินทะ Elakinda นายร้อยตำรวจโทอิน  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อแกะ 14/6/19  
๕๘๐๒ เอฬาลุกานนท์ Elaluka^nanda นายหมู่โทโต๊ะ  กรมเสือป่ารักษาดินแดนพายัพ  ปู่ทวดชื่อจุ้ย  ปู่ชื่อน้อย 25/6/20  
๐๑๑๑ โอชกะ Ojaka พระยาอาทรภัตรพิสิฐ (ป๋อ)  มหาดเล็ก  กองคลังเครื่องโต๊ะ 27/6/13  
๔๑๒๑ โอชะเสน Ojasena นายร้อยตรีหวาน  กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  บิดาชื่อขุนภิรมย์ราชสุจริต (เพิ่ม) 21/7/17  
๓๐๐๒ โอชานนท์ Oja^nanda มหาดเล็กวิเศษยิ้ม  กรมยานยนตร์หลวง  ทวดชื่อเอม 16/4/16  
๒๗๙๕ โอภาศชาติ Obha^sajati นายร้อยโท ขุนรุดพลศักดิ์ (พลัด)  อัยการศาลทหารมณฑลปราจิณ  ปู่ชื่อเกิด  บิดาชื่อหลวงประชาฤทธิ์ฦาไชย (เอี่ยม) 19/12/15  
๖๔๐๖ โอภาศะนันทน์ Obha^sanandana นายร้อยตำรวจโทประทุม  ประจำกองอาณาบาล  กรมรถไฟแผ่นดิน  ปู่ทวดชื่อพระเสนีพิทักษ์ (ภุมรี)  ทวดชื่อพระยาเทพาธิบดี (แจ่ม)  บิดาชื่ออิ่ม 16/9/22  
๕๘๙๕ โอภาสะรัตน์ Obha^saratna พลเสือป่าแก้ว  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อวรรณ  บิดาชื่อแจ่ม 1/2/20  
๓๒๑๒ โอมานนท์ Oma^nanda หลวงอภิรักษ์ดุลกิจ (ทองสุก)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น  ทวดชื่ออ่อม 27/6/16  
๓๑๓๐ โอวาทะสาร Ova^dasara หลวงวิจารณภักดี (เอี๋ยน)  ปลัดกรม กรมปลัดบาญชี  กระทรวงมหาดไทย  บุตรพระยาโอวาทวรกิจ (แก่น) 4/6/16  
๑๘๒๒ โอสถรูป Osattarupa นายเรือตรีโฉม  รั้งตำแหน่งต้นกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖  ปู่ชื่อยา 17/12/14  
๕๙๖๗ โอสถเวช   รองอำมาตย์ตรี ขุนจำรูญเวชศักดิ์ (เปลื้อง)  แพทย์ประจำจังหวัดสงขลา  กับขุนเสนาสน์บริบาล (ยา) บิดา  ปู่ชื่อพระกำเนิดนพคุณ (ทองอยู่) 11/6/21  
๔๓๑๓ โอสถสงเคราะห์ Osathasngrah นายจำรูญ  บ้านท่าเรือ  พระพุทธบาท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทำยาไทยจำหน่าย 19/1/17  
๒๔๔๑ โอสถหงส์ Osathahansa นายร้อยตรีตี่  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓  บิดาชื่อยา  ปู่ชื่อหงส์ 22/8/15  
๕๒๘๘ โอสถะเสน Osathasen นายร้อยตำรวจตำรวจโทอยู่  กองตำรวจภูธรจังหวัดยะลา  กับนายเสน (บิดา)  ปู่ชื่อยา 29/6/19  
๐๔๗๐ โอสถานนท์ Osatha^nanda พระยาราชพินิจจัย* (ชุบ) ผู้ว่าราชการเมืองชุมพร  บิดาคือพระสุพรรณสมบัติ (ยา) 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุรพลพิพิธ
๑๑๙๙ โอสถานุเคราะห์ Osatha^nugraha นายแป๊ะ มหาดเล็ก  ทำยาต่างๆ จำหน่าย มียากฤษณากลั่น เป็นต้น 19/3/13  
๐๘๐๖ โอฬาระวัต Ola^ravat ว่าที่นายร้อยตรีบุญ  ประจำกองตำรวจภูธร  ปู่ชื่อแจ้ง 4/12/13  
๕๒๓๑ ไอศะเดช Aisateja นายร้อยตำรวจตรีเดช  กรมตำรวจภูธร  บิดาชื่อไอ 14/6/19  
๐๔๐๑ ไอศะนาวิน Aisanavin นายเรือเอก* หลวงพลสินธวาณัติ (แอ)  ผู้บังคับกองเรือกลไฟเล็ก กรมชุมพลทหารเรือ  กระทรวงทหารเรือ  ราชองครักษ์เวร 2/8/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายนาวาตรี
๓๙๗๓ ฮสงเคราะห์ Indusangraha ขุนเชาวะณัฐนิจการ (ทองอยู่)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ทวดชื่อสง  ปู่ชื่ออิน 30/5/17  
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article