dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร ล article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๕๔๘๘ ลงกลิกานนท์ Langalika^nanda นายกวนเหล็ง  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ  บิดาชื่อโล่ง 5/7/19  
๑๗๙๐ ลดานนท์ Lata^nanda นายเรือตรีทอง  ประจำกราบกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๑ (สมุทสงคราม)  ปู่ชื่อละ 12/12/14  
๒๑๗๐ ลดาวัลย์ ณ กรุงเทพ Latavalya na Krungdeb หม่อมเจ้าเพิ่ม  ขอพระราชทานสำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ ์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้าลดาวัลย์) 14/4/15  
๔๖๖๓ ลพานุกรม Laba^nukram เจ้าพระยาอภัยราชา (หม่อมราชวงศ์ลบ  สุทัศน์)  ขอพระราชทานสำหรับภรรยาและบุตรของนายเจริญ มหาดเล็ก 18/10/18  
๕๕๒๖ ลยังคานนท์ Layanga^nanda นายเลี่ยงเต๊ก  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ 5/7/19  
๕๐๔๐ ลวนะกร Lavanakara นายหมู่ตรีลับ  กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อกร 31/5/19  
๕๘๖๓ ลวนะลาภานนท์ Lavanalaphananda นายหมู่ตรีล้วน  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อลาภ 1/2/20  
๒๙๐๒ ลวนะวณิช Lavanavanija ลูกเสือเอกโป  นายหมู่ลูกเสือ กองที่ ๑ โรงเรียนตัวอย่าง  เมืองปัตตานี  ปู่ชื่อยกส่วน พ่อค้า 14/2/15  
๒๘๔๖ ลวนานนท์ Lavana^nanda พลเสือป่าชม  กองลูกเสือที่ ๕๘  มณฑลกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อขุนพิมลฯ (ล้วน) 14/2/15  
๒๗๓๖ ลวพันธุ์ Lavabandhu ขุนเสนอสารสนิท (ประยูร)  นายเวรรับใช้  อธิบดีกรมตำรวจภูธร  ทวดชื่อจีนเหลา  บิดาชื่อเตงหงวน 7/11/15  
๑๒๕๗ ลวสันธ์ Lavasandha นายบุญต่อ  บุตรบุญธรรมแห่งนายอีริก. เซนต์. เย. ลอสัน  ผู้บังคับการกรมกองตระเวณ 8/4/14  
๔๒๑๖ ลวสุต Lavasuta นายพันตำรวจโท หลวงนรพรรคพฤฒิกร (เอมโปรช)  เจ้ากรมสารบรรณ  กรมตำรวจ  สกุลเดิมลอซัน 27/9/17  
๔๑๔๗ ลวะเปารยะ Lavapaurya ขุนชำนาญอัคนีกิจ (ชั้น)  การไฟฟ้าหลวงสามเสน  กับนายร้อยเอก พระประจักษ์ยุทธชน (แช่ม) บิดา  บรรพบุรุษตั้งแต่ปู่ของปู่ทวดเป็นผู้รักษาเมืองลพบุรี 3/8/17  
๐๕๘๐ ลวะโยธิน Lavayodhin นายร้อยโทลพ  ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13  
๑๕๒๕ ลวันยานนท์ Lavanya^nanda ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีมาเทว  พนักงานยกระบัตร กรมตำรวจภูธร  เป็นเชื้อชาติอิตาเลียน  นามสกุลเดิม "ลาวาญิโน" (Lavagnino) 13/7/14  
๒๗๓๔ ลวางกูร Lava^nku^ra ขุนแพทย์พลตระเวณ (ยู้)  นายแพทย์  กรมพลตระเวน  ทวดชื่อจีนเล่าเลี้ยง 7/11/15  
๔๗๗๐ ละยานนท์ Laya^nanda รองผู้กำกับโทยา  ผู้กำกับลูกเสือจังหวัดชลบุรี  ปู่ชื่อคง  บิดาชื่อไลย 3/2/18  
๐๗๐๔ ลักษณโกเศศ Lakshanakoses ขุนอุปการโกษากร (เท้ง)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อคล้าย 21/9/13  
๐๖๙๖ ลักษณนิยม Lakshananiyama ขุนเสาวรักษ์บรรณาคม (เนียม)  นายเวรกรมบัญชาการ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บุตรนายคล้าย 21/9/13  
๓๖๐๑ ลักษณวร Lakshanavara หลวงจินดาโอสถ (แพ)  แพทย์กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อคล้าย  บิดาชื่อพระอภัยวานิช (วอน) 3/12/16  
๒๓๘๒ ลักษณหุต   นายเรือเอกเชย  แพทย์ประจำกองทหารเรือ  ปู่ชื่อหลัก  บิดาชื่อฮวด 11/7/15  
๔๒๗๔ ลักษณะบุตร Lakshanaputra รองอำมาตย์ตรีแดง  ครูโรงเรียนวัดมหรรณพาราม  กรุงเทพฯ  บิดาชื่อเหมือน 15/12/17  
๔๙๕๖ ลักษณะพุกก์ Lakshanabukka นักเรียนแพทย์เสือป่าเมศร์  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อลักษณะ  บิดาชื่อพุก 16/4/19  
๔๐๘๗ ลักษณะโภคิน Lakshanabhogin ขุนมานิตธนากร (แปลก)  สรรพากรจังหวัดนครนายก  ทวดชื่อกลึง  ปู่ชื่อกล่อม 23/6/17  
๐๕๘๗ ลักษณะโยธิน* Lakshanayodhin นายร้อยตรีแม้น  ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ลักษณโยธิน"
๔๔๖๓ ลักษณะวรรนะ Lakshanavardhana ขุนพิทักษ์ชุมพรเขตร์ (ผ่อง)  นายอำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  กับนายเผือก (บิดา)  ปู่ชื่อลม้าย 20/5/18  
๐๘๓๑ ลักษณะสุต Lakshanasu^ta นายพันโท พระอัคเนศร* (จง)  ผู้รั้งผู้บัญชาการกองพลที่ ๓  กรุงเก่า  กับนายพุ่ม (บิดา)  นายพุ่มเป็นบุตรขุนวิเศษโภชนา (เหมือน) 11/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพันเอก พระยาเสนาภิมุข  ผู้บัญชาการกองพลที่
๓๕๔๒ ลักษณานนท์   รองอำมาตย์ตรี ขุนพิสณฑ์สังขกิจ (วาส) รองเวร  กรมสังฆการี  ปู่ชื่อคล้าย 4/11/16  
๑๐๕๗ ลักษณิน Lakshanin นายเชื้อ  พนักงานไปรษณีย์โทรเลข  เมืองนครปฐม  หับนายเหมือน (บิดา)   บิดานายเหมือนชื่อคล้าย 1/3/13  
๒๖๐๒ ลักษณิยานนท์ Lakshaniya^nanda นายร้อยเอกขุนวิธานสรเดช (ตรึก)  สารวัดกองพลที่ ๖  ปู่ชื่อคล้าย 10/10/15  
๓๐๑๙ ลักษณียนาวิน   ว่าที่นายเรือตรีสพาทย์  นายช่างกลเรือเสือคำรณสินธุ์  ทวดชื่อคล้าย 7/5/16  
๒๑๒๔ ลักษโณภาส Lakshanobha^sa พลเสือป่าวง (ค)  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง  บิดาชื่อนายร้อยตรีแม้น  ปู่ชื่อพระพิพิธสาลี (เอี่ยม) 23/3/14  
๐๓๓๘ ลักษมณะนัฎ Lakshamananat หมื่นศรีนัจวิไสย* (สอน)  ตัวพระเอก  กรมมหรศพ 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงศรีนัจวิไสย
๓๓๓๙ ลักษมณาภา Lakshmana^bha^ นายร้อยตำรวจเอก เชย  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อขำ  บิดาชื่อแสง 30/7/16  
๔๓๔๔ ลักษืตานนท์ Lakshita^nanda นายหมู่ลูกเสือโททิพย์  ครูโรงเรียนโพธาราม ราชบุรี  ทวดชื่อลักไซ 20/7/17  
๐๗๕๑ ลังกะสูต Lankasuta นายร้อยตรีจู  ผู้บังคับหมวดที่ ๓  กองร้อยที่ ๑  กรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี  ปู่ชื่อหลง 6/11/13  
๑๗๘๒ ลังคุลจินดา Langulachinta^ นายร้อยตรีวอน  ประจำกรมทหารราบที่ ๘  บิดาชื่อแหยม  ปู่ชื่อจินดา 12/12/14  
๓๘๙๗ ลัญชานนท์ Lanja^nanda นายร้อยตำรวจโทกล๊ะ  ผู้บังคับกองตำรวจภูธร  จังหวัดพังงา  บิดาชื่อลัน 21/3/16  
๒๕๗๒ ลัพธะลักษ์ Labdhalalaksha นายร้อยเอก ขุนแสนใจภักดิ์ (เปลี่ยน)  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒  กรมทหารพาหนะ  กองทัพน้อยที่ ๑ บุตรนายลับ 3/10/15  
๖๓๔๑ ลัมพสาระ Lambasa^ra พลเสือป่ากำจัด  ประจำกองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี  ปู่ชื่ออ่ำ   บิดาชื่อหลำ 3/6/22  
๒๐๒๔ ลัมภเวส Lamphavesa นักเรียนทหารกระบี่แม้น (ใหญ่)  กรมโขนหลวง   บุตรนายหลำ พ่อค้า 18/3/14  
๑๔๙๐ ลัมสุต Lamasuta หลวงเจดียรัฐธำรง (เสง)  นายอำเภอเมืองนครปฐม  ปู่ชื่อหลำ 6/7/14  
๕๗๓๖ ลัมะกานนท์ Lambaka^nanda นักเรียนมหาดเล็กหลวงโต๊ะ  ปู่ชื่อล่ำซำ 3/9/19  
๑๔๐๐ ลัยนันทน์ Layananandana นายพันตรี หลวงอนันตยุทธกาจ (ปลื้ม)  ผู้บังคับการกองตำรวจภูธรเมืองแพร่  บุตรนายพร้อม (ยังอยู่)  หลานนายรอด (ยังอยู่)  เหลนนายไล้ 27/4/14  
๒๕๖๖ ลางคุลเกษตริน La^ngulakshetrin มหาดเล็กนักเรียนไข่  กรมโขนหลวง  บิดาชื่อปอย ชาวนา 29/9/15  
๐๙๐๔ ลางคุลเสน La^ngulasena นายนาวาตรี พระมหาอรรคนิกร (เติม)   กองหนุน  กระทรวงทหารเรือ  กับพระมนตรีนิกรโกษา (จิ๋ว)  เลฃานุการสถานอรรคราชทูตสยาม ณ กรุงปารีส  ปู่ชื่อแกละ 15/1/13  
๓๐๗๐ ลางคุลานนท์ La^gula^nanda นายร้อยโทสุก  กรมทหารบกราบที่ ๕  ทวดชื่อแหยม 21/5/16  
๔๙๘๗ ลาชมุสิก   พลเสือป่าหนู  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อลา 17/5/19  
๕๓๖๓ ลาชโรจน La^jarochana นายร้อยตำรวจตรีช่วง  แพทย์กองตำรวจภูธร  จังหวัดเชียงราย  ปู่ชื่อลา 29/6/19  
๔๒๓๘ ลาภะนันทน์ La^bha^nandana นายเทศ  พนักงานชั้น ๔   กองเกษตร  ปู่ชื่อหลวงอาสาสำแดง 13/10/17  
๖๒๔๕ ลาภะวัฒนะ La^bha^vadhana พลเสือป่าเจริญ  ประจำหมู่ ๑  หมวด ๔  กองร้อยที่ ๖  กองพันที่ ๓  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุพรรณบุรี  ปู่ทวดชื่อพัน  ปู่ชื่อบุศย์  บิดาชื่อลา 1/1/21  
๔๒๕๓ ลาภานนท์ La^bha^nanda ขุนบรรจงเลขา (อู๋)  กรมศิลปากร  กระทรวงวัง  บิดาชื่อเฮง 8/12/17  
๑๖๓๔ ลาวณานนท์ La^vana^nanda ขุนสุรัตราชกิจ (จำปา)  นายอำเภอเมืองฝาง  ปู่ทวดชื่อลาว 29/9/14  
๔๓๒๑ ลาวัณบุตร La^vanaputra ว่าที่รองอำมาตย์ตรีแก้ว  กรมทาง  กระทวงคมนาคม  ทวดชื่อลา  กับพระนรินทรสงคราม (ทองดี) ปู่ และหลวงอภัยภักดี (ไผ่) บิดา 29/1/17  
๒๐๗๔ ลิงขะวณิช Linkhavanija นักเรียนทหารกระบี่แฉล้ม (เล็ก)  กรมโขนหลวง  บุตรนายเหล็ง พ่อค้า 18/3/14  
๔๗๕๕ ลิปตะสิริ Liptasiri นายหมู่ลูกเสือเอกอาจิต  ครูโรงเรียนนินภูมิ์  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ปู่ชื่อคง 3/2/18  
๖๓๑๗ ลิปตะสุนทร Liptasundara รองอำมาตย์โท ขุนสุนทรประกาศ (อุ๋ย)  จ่าศาลมณฑลปราจิณบุรี  ปู่ชื่อบ๊วย  บิดาชื่อลิบ 29/4/22  
๕๕๘๘ ลิมปนันทน์ Limpanandana นายเรือโทเกี้ยม  กระทรวงทหารเรือ 26/7/19  
๔๙๐๒ ลิมปะพันธุ์ Limpabandhu ขุนชนาธิการนุมัติ (สิงโต)  กรมการพิเศษจังหวัดพิศณุโลก 5/4/19  
๕๒๔๒ ลิมปะสุวัณณ Limpasuvanna นายร้อยตำรวจตรีแข  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อหลิม 14/6/19  
๔๙๐๑ ลิมปานนท์ Limpa^nanda ขุนวิเศษนุกูลกิจ (ลิมกงเจี๋ยน)  กรมการพิเศษจังหวัดภูเก็ต 5/4/19  
๑๖๗๕ ลิมปิโกวิท Limpikovida นายร้อยเอกเทียนหลุน  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  ปู่ชื่อลิ่มกวย 11/10/14  
๔๑๔๙ ลิมปิชาติ Limpija^ti นักเรียนมหาดเล็กหลวงเจียม  แซ่ลิม  ปู่ชื่อลิมปู  บิดาชื่อซุ่นฮวด 3/8/17  
๒๖๑๘ ลิมปิทีป Limpidipa รองอำมาตย์เอก ขุนวิสุทธิ์พจนวิจารณ (ตี๋)  ล่ามกองช่าง  กรมศุฃาภิบาล  บุตรจีนเทียน  แส้หลิม 10/10/15  
๑๕๕๑ ลิมปินันทน์ Limpinandana หลวงพิศาลสุนทรกิจ (เจือ)  ยกรบัตรเมืองเชียงใหม่  กับขุนเทพสมบัติ (บุญลิม) บิดา 27/7/14  
๒๔๕๖ ลิมปิรังสี Limpiransi มหาดเล็กวิเศษสาย  ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  ปู่ชื่อหลิม  บิดาชื่อหรั่ง 27/8/15  
๔๕๘๘ ลิมปิเลขะ Limpilekha ขุนพิสุทธิ์อังกกิจ (รื่น)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อลิ้ม  บิดาชื่อเล็ก 18/9/18  
๓๗๘๙ ลิมปิวัฒน Limpivadhana นายหมู่ตรีฮวด  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ มณฑลปัตตานี  ปู่ชื่อลิ้ม 28/2/16  
๒๔๑๗ ลิมปิษเฐียร Limpisthira นายเส็ง  อักษรเลขเมืองนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อลิม  บิดาชื่อคง 30/7/15  
๒๖๒๓ ลิมปิสวัสดิ์ Limpisvasti รองอำมาตย์โท ขุนศรีโภคากร (เม้ง)  ผู้ช่วยสุรายาฝิ่นเมืองหลังสวน  ทวดชื่อจีนลิ่มเฮง 10/10/15  
๓๘๙๒ ลิมปิสุต Limpisuta รองอำมาตย์โทเต้ก  ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดระนอง  แซ่หลิม  ทวดชื่อหลิมเซ่งหงวน  ปู่ชื่อหลิมเซี่ยม  บิดาชื่อหลิมเอ็ง 21/3/16  
๑๐๖๗ ลิมพะสุต Limpasuta นายผูก  พนักงานไปรษณีย์โทรเลข  เมืองกาญจนบุรี  ปู่ชื่อลิ่ม 1/3/13  
๑๕๕๗ ลิวิสิทธิ์ Livisiddhi หลวงประจำจันทเฃตร (น้อย)  นายอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ปู่ทวดชื่อนายลี้  ปู่ชื่อนายสิทธิ์ 27/7/14  
๑๙๐๒ ลีนะกนิษฐ Linakanishtha นายเรือตรีเอี้ยม  ครูสอนโรงเรียนนายเรือ  บิดาชื่อหลิน  ปู่ชื่อน้อย 7/3/14  
๑๒๖๙ ลีนะกุล Linakula หลวงอัษฎพิศวิถี (เชย) ผู้รังวัดแผนที่ชั้นที่ ๒ ใน กองรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  สกุลเดิมเป็นจีน  แซ่ลี้ 13/4/14  
๕๕๐๒ ลีนะวัต Li^navat นายลี้เค็กเส็ง  ล่ามกรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ  บิดาชื่อลี้มุ้นหยก 5/7/19  
๔๕๓๐ ลีนะสมิต Linasmita นายเรือตรีสนิท  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  ทวดชื่อลิน  ปู่ชื่อแย้ม 22/6/18  
๕๖๒๗ ลีนะสุวรรณ Linasuvarna พันจ่าตรีลี  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อทอง 26/7/19  
๑๐๔๐ ลีนะเสน Linasen นายร้อยตรีปลอด  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อหลี 20/2/13  
๕๖๑๙ ลีนะหุต Linahuta พันจ่าตรีฮวด  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  บิดาชื่อลี้ 26/7/19  
๓๘๑๔ ลีนานนท์ Lina^nanda นายหมู่ลูกเสือดวง  ประจำกองลูกเสือที่ ๑ มณฑลภูเก็ต  กับขุนสกลธนารักษ์ (แดง) บิดา  ปู่ชื่อนายเลี่ยนก๊ก 13/2/16  
๕๕๒๑ ลีนาปาตะ Lina^pata นายหลี้  พนักงานรังวัดที่ดิน  จังหวัดสุพรรณบุรี   บิดาชื่อร่วง 5/7/19  
๔๐๒๓ ลียะเภาว์ Liyabhava ขุนโอสถสิทมธิการ (จูป  ผู้ช่วยผู้อำนวยการปาสตุรสภา  ทวดชื่อหลี  บิดาชื่อเพ่า 9/6/17  
๓๑๗๑ ลียะวณิช Li^yavanija หลวงวิบูลย์ศิลปการ (บุ้นเจี่ย)  ครูโรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ  กับขุนนารถจีนารักษ์ (ซำเฮ้ง)  สกุลเดิมลี้ พ่อค้า 10/6/19  
๒๒๙๕ ลียากาศ Liyaka^sa นายจวน  ผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี  ทวดชื่อจ่าช่วงไฟประทีปวัง (เลีย)  ปู่ชื่อแจ้ง 7/6/15  
๒๕๒๔ ลีละชาต Lilaja^ti รองอำมาตย์โท หลวงวิชิตธนสาร (เวก) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาเงิน  กรมธนบัตร์  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อพระยาพิพิธโภไคสวรรย์ (คล้อย)  ปู่ชื่อเกิด 12/9/15  
๓๔๓๑ ลีละทีป Liladipa ขุนบรรณโทรเลข (กิมเฮง)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ทวดชื่อหลี  ปู่ชื่อเทียนบ๊ 10/9/16  
๒๘๗๑ ลีละผลิน Lilaphalin พลเสือป่าคง  กองลูกเสือที่ รักษาพระองค์  มณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อหลี ชาวสวน 14/2/15  
๓๙๒๑ ลีละพันธุ Li^labhandhu ขุนนครจีนวิจารณ์ (กิมสุย)  กรมการพิเศษ  เมืองนครศรีธรรมราช  แซ่หลี ปู่ชื่อจีนอี   บิดาชื่อหล้อย 4/4/17  
๒๗๔๘ ลีละยูว Lilayuva ขุนยัตรกิจโกศล (กวย)  ผู้ช่วนายทะเบียน  กรมทาง  กระทรวงคมนาคม  ปู่ชื่อลี้  บิดาชื่อยู้ 7/11/15  
๒๙๒๙ ลีละลุตร Lilaputra พระเรืองศักดิ์สาครเขต (หยวก)  ปลัดเมืองสมุทสาคร  บิดาชื่อลี 8/3/15  
๒๔๔๔ ลีละศร Lilasara นายร้อยตรีเปลี่ยน  ประจำกรมทหารพรานที่ ๓  ปู่ชื่อลี  บิดาชื่อสอน 22/8/15  
๓๓๔๘ ลีละสิริ Lilasiri นายร้อยโทตี๋  กรมยุทธศาสตร์ทหารบก  บิดาชื่อหลี้เฮง 6/8/16  
๓๙๒๒ ลีละหุต Lilahuta รองอำมาตย์ตรีกาว  ปลัดขวาอำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อจีนซ่ายฮู่ 4/4/17  
๕๔๑๙ ลีลานนท์ Lila^nanda นายหมู่ตรีผิว  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี  กับนายปุ่น (บิดา)  ปู่ชื่อลี 29/6/19  
๔๑๖๙ ลีลานุช Lila^nuja นายร้อยตรีทองสุก  กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษษพระองค์  กับนายนุช  ปู่ชื่อลี 15/8/17  
๓๑๙๒ ลีลาลัย Lila^laya พันจ่าเด็กชาฮก  กรมชาวที่  ทวดชื่อหลี  ปู่ชื่อลัย 17/6/13  
๒๒๐๐ ลีลาศวิน Lilasvin มหาดเล็กวิเศษแดง (เล็ก)  สารถีในกรมพระอัศวราช   ปู่ชื่อลี 14/4/15  
อ-๖ ลีลาสิริ Li^la^siri นายไฮ้ซัว  ราษฎรตำบลสาลี  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 6/10/23  
๔๙๓๘ ลุมพิกานนท์ Lumbika^nanda นักเรียนแพทย์เสือป่าผิน  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายช่อง (บิดา)  ปู่ชื่อหลุ่ม 16/4/19  
๒๗๑๖ ลุลิตานนท์ Lulita^nanda ขุนวิจาร์ศุขกรรม (ติด)  กรมศุขาภิบาล  กระทรวงคมนาคม  ปู่ชื่อหลุย   บิดาชื่อหลี 1/11/15  
๐๖๐๔ ลูศนันทน์* Lusanandana นายพันโท หลวงประเทศสวามิภักดิ์ (ดาลูศ)  หัวหน้าครูโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  เกิดในสกุลชาวโปรตุคัล นาม da Luz 15/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ลุศนันทน์"
๕๕๒๓ เลขกะบุตร Lekhakaputra นายแปลก  กรมเพาะปลูก  กระทรวงเกษตราธิการ  บิดาชื่อขุนภูดาษ (ชม) 5/7/19  
๕๘๘๖ เลขกานนท์ Lekhaka^nanda พลเสือป่าเขียน  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อหมื่นชำนาญพาหล (ผึ่ง) 1/2/20  
๕๘๒๒ เลขกามระ Lekhaka^mra พันเด็กชาตรีเสงี่ยม  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อรอด  บิดาชื่อเขียน 4/9/20  
๕๖๑๖ เลขนาวิน Lekhana^vin พันจ่าตรีเขียน  เรื่อมูรธาวสิตสวัสดิ์  กองทัพเรือ 26/7/19  
๑๔๑๙ เลขยานนท์ Lekhya^nanda มหาดเล็กวิเศษสาย  กรมชาวที่  ปู่ชื่อนายเขียน 4/5/14  
๐๓๒๕ เลขวัฒนะ Lekhavaddhana หลวงไพจิตรฐาปนการ* (เขียน)  กรมโยธามหาดเล็ก 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระเพชร์รัถสมบูรณ  ปลัดบัญชาการกรมพระอัศวราช
๐๗๑๒ เลขวัต Lekhavat นายร้อยเอก หลวงสุวรรณนิมิตร์เลขา* (เล็ก)  ครูสอนวิชาเลข  ประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  กระทรวงกระลาโหม 3/10/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายร้อยเอก หลวงนิมิตร์สุวรรณเลขา"
๑๙๑๙ เลขสิริ Lekhasiei นักเรียนมหาดเล็กหลวงสิริวัฒน  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  บุตรนายเล็ก 9/3/14  
๔๐๗๖ เลขะกะ Lekhaka นายร้อยตรีสุวรรณ  นายทหารฝึกหัดราชการ  กรมแผนที่ทหารบก  บิดาชื่อจีนจอก 23/4/17  
๓๖๙๐ เลขะกุล Lekhakula หลวงสุภไสยสโมธาน (เหล่บ๊อกล่อง)  กรมการพิเศษจังหวัดสงขลา  บิดาชื่อขุนด่าน (แซ่เหล่  ชื่อจ๊าบ) 19/1/16  
๑๙๗๖ เลขะโฆษ Lekhaghosha พลเสือป่าเทียบ  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อเขียน  ปู่ชื่อกรับ 12/3/14  
๓๑๕๖ เลขะชัย Lekhajaya ขุนไผทพยุหรักษ์ (เชย)  นายทะเบียนที่ดิน  กองออกโฉนดที่ดิน  มณฑลกรุงเทพฯ  บิดาชื่อจีนเล็ก 10/6/16  
๔๕๖๕ เลขะประภา Lekhaprabha^ พลเสือป่าจำรัส  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน  จังหวัดเพ็ชร์บุรี  บิดาชื่อล่ห์ 9/7/18  
๒๖๑๑ เลขะวณิช Lekhavanija รองอำมาตย์เอก หลวงอินทปรีชา (เหยียน)  ผู้พิพากษาศาลโปริสภาที่ ๒  ปู่ชื่อเจ๊สัวเหล่ 10/10/15  
๓๕๕๓ เลขะสมาน Lekhasama^na พันจ่าเอกสง  กองเรือกลชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อเละ  บิดาชื่อหลวงสาคร (สมาน) 25/11/16  
๐๔๓๓ เลขะเสน* Lekhasen ขุนนิวาศวาสพ (เขียน)  กรมชาวที่ 7/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เลขเสน"
๒๔๐๑ เลยะกุล Leyakula นายโป๊  มหาดเล็กรายงาน  มณฑลภูเก็ต  ปู่ชื่อไล่ฮะ 20/7/15  
๓๓๐๖ เลยานนท์ Leya^nanda นายเผ่า  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อเล้ย 22/7/16  
๕๓๔๒ เลาหเกียรติ Lauhakirti นายร้อยตำรวจตรีบุญจิ้น  ล่ามกองพิเศษ  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อเล่าเกียดเชียง 29/6/19  
๕๕๖๑ เลาหตีรานนท์ Lauhatira^nanda ขุนทิพสมบัติ (ตี้)  พนักงานฝิ่น  จังหวัดนครพนม  ปู่ทวดชื่อเหลา 26/7/19  
๓๒๗๐ เลาหบุตร์ Lauhaputra ขุนนิติโทรการ (ฌฮง)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  บิดาชื่อเหลา 16/7/16  
๐๖๕๘ เลาหเสรษฐี Lauhasreshthi พระยาเจริญราชธน* (เหลา ซอง มิ้น)  เจ้ากรมท่าซ้าย  กระทรวงนครนครบาล  แซ่เหลา 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาโชฎึกราชเศรษฐี
๒๗๙๔ เลาหะคามิน Lauhaga^min หลวงศรีเยาวภาศ (ทอง)  กรมปลัดบาญชี  กระทรวงกลาโหม  สกุลกำเนิดที่บ้านเลา  แขวงเมืองราชบุรี 19/12/15  
๔๑๗๐ เลาหะจินดา Lauhachinda^ นายหลง  กรมเพาะปลูก  กระทรวงเกษตราธิการ  กับนายยิ้น (บิดา)  ปู่ชื่อเล้าจิ้นเจี่ย 15/8/17  
๔๓๙๓ เลาหะพันธุ์ Lauhabandhu นายเหลาเหลงฮุย  ล่ามสถานทูตอเมริกัน  กรุงเทพฯ  แซ่เหลา 19/3/17  
๑๗๙๙ โลกะกะลิน Lokakalin นายเรือตรีล็อก  นายช่างกล  เรือสุครีพ* 14/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายช่างกลเรือรบหลวงสุครีพครองเมือง"
๑๒๗๓ โลจนานนท์ Lochana^nanda หลวงญาณวิจิตร (สิทธิ์)  รับราชการในหอพระสมุดวชิรญาณ  เป็นเชื้อจีน  แซ่โหลว 13/4/14  
๒๕๗๙ โลจายะ Locha^ya นายเรือโทฃาว สำรองราชการแพนกรักษาการ   กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ปู่ชื่อโลด  บิดาชื่อพญาปราบปัจจามิตร (อาย) 3/10/15  
๐๓๗๐ โลหนันทน์ Lohanandana พระยาทิพโกษา (สอน)  เจ้ากรมกองการทูต  กระทรวงการต่างประเทศ  ขุนโลหมัยพิจิตร (แสง) เป็นปู่  ขุนโลหมัยพิจิตร (นกเทษ) เป็นบิดา 27/7/13  
๒๙๐๙ โลหรัตน Loharatna พลเสือป่า ขุนวิจิตรจารึก (ยูร)  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อหลอ  บิดาชื่อพลอย 14/2/15  
๐๖๔๐ โลหศิริ* Lohasiri นายร้อยตรีไปล่  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็ตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บิดาชื่อโล่ห 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "โลหะศิริ"
๓๗๐๗ โลหะกฤษณะ Lohakrishna นายเอก  นายเวรสารบรรณ  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อโล๊ะ  บิดาชื่อขำ 19/1/16  
๖๒๒๑ โลหะชาละ Lohaja^la นายหมู่ตรีแห  เสมียนกองพันที่ ๑ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  กับนายโล่ห์ (บิดา)  ปู่ทวดชื่อบุญมาก  ปู่ชื่อเอม 25/12/21  
๑๙๙๒ โลหะชีวิน Lohajivin พลเสือป่าชั้น  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บุตรนายพริ้ง ช่างหล่อ 12/3/14  
๕๕๓๙ โลหะโชติ Lohajoti ขุนธนานุสาร (ช่วง)  คลังจังหวัดประทุมธานี  ปู่ชื่อเหล็ก 26/7/19  
๐๕๕๓ โลหะนาม Lohana^ma ขุนยนต์โยควิชาชาญ (โละ)  กรมพระแสงต้น  กระทรวงวัง  เป็นบุตรหลวงวิเศษสาครินทร (นาม) 23/8/13  
๖๓๕๔ โลหะพันธุ์ Lohabandhu พลเสือป่าสวัสดิ์  ประจำหมวด ๑  กองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อโล่ห์  บิดาชื่อเบี้ยว 19/8/22  
๖๒๐๗ โลหะวณิชย์ Lohavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าห่วง  ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับนายฮุ้น บิดา  ปู่ชื่อโล่ห์ 17/12/21  
๒๑๕๔ โลหาชีวะ Loha^jiva นายตาด  กรมพิณพาทย์หลวง  บุตรนายปั้น ช่างหล่อ 23/3/14  
๔๙๔๖ โลหารชุน Loha^rjun นักเรียนแพทย์เสือป่าบุญเจือ  ปู่ชื่อโล่ห์  บิดาชื่อชุ้น 16/4/19  
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article