ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
ชมพระราชวัง 360 องศา
อักษร ศ article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๑๕๗๗ ศกุนตนาค Sakuntanaga หลวงสรรพกิจโกศล (ปาน)  นายอำเภอพุทไธยสง  เมืองบุรีรัมย์  ปู่ทวดชื่อพระเสนามาตย์ (นก)  ปู่ชื่อหลวงพรหมภักดี (นาค) 9/9/14  
๕๗๓๓ ศกุนตนิยม Sakuntaniyama นายพรหม  ผู้ช่วยจ่าศาล  จังหวัดราชบุรี  ปู่ชื่อเนียม 3/9/19  
๒๓๒๓ ศกุนตลักษณ์ Sakuntalakshana รองอำมาตย์เอก หลวงกระบินทร์ธุรารักษ์ (จร)  ผู้รั้งราชการเมืองตะกั่วป่า  ปู่ชื่อขุนทองรักษา (นก)  บิดาชื่อขุนวิเศษภาษา (คล้าย) 27/6/15  
๐๕๑๓ ศกุนตเสฐียร* Sakuntasthi^ra ขุนมณีสารสมบัติ (พยอม)  กรมวัง  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อนก  บิดาชื่ออยู่ 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศกุนตะเสฐียร"  (รจ. ๓๐ พ.ศ. ๒๔๕๖/ หน้า ๑๓๕๕)
๐๔๒๐ ศกุนตะมาลิก* Sakuntama^lik นายนก**  กองสวนหลวง  กรมมหาดเล็ก 3/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สกุนตะมาลิก"  ** ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น  มหาดเล็กวิเศษ ขุนดุสิตวันวิจารณ์
๔๗๑๔ ศกุนตะฤทธิ์ Sakuntariddhi รองผู้กำกับโทช่วย  ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ  จังหวัดตรัง  ปู่ชื่อหลวงหาญพลฤทธิ์ (นก)  บิดาชื่อปลิก 3/2/18  
๑๐๕๑ ศกุนตะสุต Sakuntasuta นายร้อยโทพันธ์  ผู้ช่วยสัสดี มณฑลนครไชยศรี  กับนายเงิน  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  นายร้อยโทพันธ์เป็นบุตรนายเงินๆ หลานหมื่นมาตยาพิทักษ์ (นก) เจ้ากรมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ 1/3/13  
๑๔๑๖ ศกุนตานนท์ Sakuntananda ขุนวิจารณจำนง (ใบ) บิดา  กับนายเคลือบ  สารวัดยาม  กรมชาวที่ (บุตร)  ขุนวิจารณจำนง เป็นบุตรขุนวิจารณจำนง (นก) 4/5/14  
๑๔๕๒ ศกุนตาภัย Sakuntabhaya ขุนศรีบุพพรรณเฃตร (อิ่ม)  นายเวรศาลฎีกา  ปู่ชื่อพระยาอภัยพลภักดิ์ (นก) 1/6/14  
๓๘๕๑ ศกุนะรัต Sakunaratana พลเสือป่าแฉ่ง  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อนก  บิดาชื่อรอด 18/2/16  
๓๓๖๓ ศกุนะศิลปิน Sakunasilpin หลวงวิเศษรจนา (ปั้น)  กรมช่างทอง  กระทรวงวัง  บิดาชื่อนก 6/8/16  
๐๒๒๗ ศกุนะสิงห์ Sakunasinha พระรัตนนาฏนิจภักดี (ท้วม)  ปลัดกรมขอเฝ้าในพระราชสำนัก สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี  พระยาอาหารบริรักษ์ (นก) เป็นปู่  พระยาเพชรพิไชย (สิงโต) บิดา 7/7/13  
๓๑๗๔ ศกุนากาศ Sakunakasa นายร้อยเอก ขุนวาทีไพเราะ (วัลย์)  อัยการศาลทหาร  มณฑลพิศณุโลก  ปู่ชื่อนก  บิดาชื่อแจ้ง 17/6/16  
๑๕๕๘ ศงสนันทน์ Sansanandana หลวงธนภารพิทักษ์ (ประวัติ)  สรรพากรมณฑลร้อยเอ็จ  ปู่ทวดชื่อสง 27/7/14  
๒๒๙๑ ศงสภาต Sonsbha^ta รองอำมาตย์เอก หลวงสมัคธุระการ (โนรี)  นายอำเภอโต๊ะโม๊ะ  เมืองนราธิวาส  ทวดชื่อสง  ปู่ชื่อแสง 7/6/15  
๖๔๒๘ ศจิเสวี Sachisevi เด็กชายบัว อายุ ๖ ขวบ  มหาดเล็กรุ่นจิ๋ว  บิดาชื่อปลิว 16/9/22  
๐๙๔๔ ศตศิริ Satasiri พระศรีไกรลาศ (สด)  กรมกระสาปน์สิทธิการ 19/1/13  
๒๓๓๓ ศตะกูรมะ Satakurma รองอำมาตย์โท ขุนพยัตพยูนการ (เต่า)  นายอำเภอปากพยูน  เมืองพัทลุง  บุตรนายสด 27/6/15  
๒๓๑๕ ศตะจูฑะ Satachuda รองอำมาตย์ตรี ขุนอนุพนธ์ไพรสาณฑ์ (เสม)  เสมียนตรามณฑลภูเก็ต  ปู่ชื่อสด  บิดาชื่อจู 7/6/15  
๓๒๐๔ ศตะเมฆ Satamegha ขุนประเสริฐสารกิจ (แสด)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ทวดชื่อขุนฤทธิ์พลหาญ (สด)  ปู่ชื่อหลวงพิจารณา (เมฆ) 24/6/16  
๓๙๔๒ ศตะรัต Satarat พระอนันต์นรากูล (สงวน)  อัยการมณฑลนครศรีธรรมราช  กับพระดำรงราชานุภาพ (ช้อย) บิดา  ปู่ทวดชื่อสด  ปู่ชื่อรอด 17/5/17  
๐๕๓๓ ศตะเวทิน Satavedin หลวงสุริยาเทเวศร (สด)  กรมพราหมณ์พิธี  กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศะตะเวทิน"
๔๐๒๑ ศตัษเฐียร Satashthira พลเสือป่าบาง  สมาชิกสำรองกองร้อย ๓  กองพันที่ ๑  กรมราบ ๓  กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ทวดชื่อรัตน  ปู่ชื่อแย้ม 9/6/17  
๐๗๓๘ ศยามานนท์ Sya^ma^nanda พระยาศิริไชยบุรินทร (ใหญ่)  ผู้ว่าราชการเมืองนครปฐม  กับพระยาศึกษาสมบูรณ* (รื่น) เจ้ากรมศึกษาธิการ  กระทรวงธรรมการ  ปู่คือหลวงราชทินนาม (ฃำ) 17/10/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาไพศาลศิลปสาตร
๐๒๐๘ ศรเกตุ Saraketu พระอภิรักษ์ราชฤทธิ์* (สอน)  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาบริหารราชมานพ
๓๙๑๕ ศรเก์ษตริน Sarakshetrin ราชบุรุษรุ่ง  พนักงานตรวจการศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทวดชื่อศร ทำนา 31/3/16  
๓๙๘๑ ศรคุปต์ Saragupta รองอำมาตย์โทผาด  ผู้พิพากษารอง ศาลมณฑลนครราชสีมา  ทวดชื่อสอน  ปู่ชื่อคุ้ม 30/5/17  
๓๓๑๐ ศรจามร Sarachamara พันเด็กชาโทเชย  กรมยานตร์หลวง  ทวดชื่อสอน  ปู่ชื่อภู่ 22/7/16  
๑๒๓๒ ศรจิตติ Sarachitti นายพันตรี หลวงอัคนีวุธ (พาด)  ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙  ปู่ชื่อพระประสิทธิ์สรจักร (จิ๊ด)  บิดาชื่อพระประสิทธิสรจักร (ภู่) 4/4/14  
๐๕๐๖ ศรโชติ Sarajoti รองเสวกตรีสอน*  กระทรวงวัง  บุตรนายแจ่ม 12/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนราชการพยาพัต
๐๕๙๒ ศรทวาริก* Saradva^rika ว่าที่นายร้อยตรีสอน  ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 *  เดิมให้นามไว้ว่า "ศรโยธิน"  แต่คล้ายนามสกุลพระยุทธกิจฯ  จึ่งเปลี่ยน ๒๙  กันยายน  ๒๔๕๗  (รจ. ๒๔๕๗/๑๕๘๐)
๔๐๑๕ ศรทัตต์ Saradatta นายร้อยตรีหลี  แพทย์กองพยาบาลโรงเรียนทหารบก  ปู่ชื่อทัต  บิดาชื่อสอน 9/6/17  
๐๐๘๗ ศรนันทน์ Saranandana นายตำรวจโท ขุนชาติวิชา (สวน)  กรมพระตำรวจ 22/6/13  
๒๒๒๓ ศรนิยม Saraniyama นายย้อย  กองคลังวรภาชน์    ปู่ชื่อสอน  บิดาชื่อเนียม 7/5/15  
๑๖๑๑ ศรลัมพ์ Saralamba พระยารามราชภักดี (ใหญ่)  ผู้ว่าราชการเมืองศุโขทัย  ทวดชื่อพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (สอน)   บิดาชื่อพระยาไกรเพชรฯลฯ (หลำ) 25/9/14  
๐๒๑๔ ศรวัต Saravat ขุนภัณฑรัตน์พิทักษ์ (สอน)  นายงานสถานที่ในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13  
๕๖๖๐ ศรวิเศษ Saraxisesha พันจ่าเด็กชาสอน  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  บิดาชื่อขุนวิเศษจัตุรงค์ (พัน) 9/8/19  
๔๔๒๙ ศรสุต Sarasuta นายอิน  นายตรวจสุรายาฝิ่น  จังหวัดเพ็ชร์บุรี  กับนายพ่วง (บิดา)  ปู่ชื่อสอน 9/5/18  
๑๒๔๓ ศรสุนทร Sarasundara นายบุญถม  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน  เมืองนครปฐม  บิดาชื่อสอน   ปู่ชื่อสุ่น 4/4/14  
๐๔๕๐ ศรเสน Sarasen ขุนเดชดรุณรักษ์* (สอน)  สารวัด**  กรมมหาดเล็ก 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงรักษ์ดรุณเดช  ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สารวัดใหญ่"
๑๓๘๘ ศราคนี Saragani นายร้อยเอกแส  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔  กรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อขุนศรอัคนีพิจิตร (รัก)  บิดาชื่อหลวงศรอัคนีพิจิตร (ภู่) 27/4/14  
๕๙๕๘ ศราทธทัต Sraddhadat รองอำมาตย์ตรีเพิ่ม  รองปลัดจังหวัดมีนบุรี  ปู่ชื่อสาท  บิดาชื่อทัด 11/6/21  
๐๘๗๘ ศรานนท์ Sarananda นายพันตรี หลวงวิชิตชลหาญ (ตรี)  ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา  กับนายหมู่ตรีแก้ว มหาดเล็ก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุรามณฑลกรุงเก่า  ปู่คือหลวงยี่สารสรเดช (สอน) 19/12/13  
๒๕๓๘ ศราภัยวานิช Sarabhayavanija นายเรือเอกเลื่อน  เลฃานุการจเรทหารทั่วไปและนายเวรคำสั่ง  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อหลวงอภัยวานิช (สอน) 26/9/15  
๒๗๖๖ ศราภา Sarabha นักเรียนทำการนายเรือสวัสดิ์  เรือหลวงสุครีพครองเมือง  ปู่ชื่อสอน  บิดาชื่อขุนวิขิตรักษา (แสง) 12/12/15  
๓๒๑๑ ศรินทุ   อำมาตย์โท หลวงสุทธิพากย์พิบูลย์ (พุฒ)  ผู้พิพากษาศาลนครเชียงใหม่  ปู่ชื่อศร  ทวดชื่ออิน 27/6/16  
๕๒๓๔ ศรีกนก Srikanaka นายร้อยตำรวจโททองอยู่ (พี่)  รองอำมาตย์ตรี ขุนวิจารณ์อักษรสิทธิ์ (ทองดี) น้อง  กระทรวงนครบาล  และนายทองสุก บิดา  ปู่ชื่อศรี 14/6/19  
๑๗๖๑ ศรีกฤษณ* Sri^krishna นายเรือตรีแบน  ประจำกรมยุทธศึกษา**  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อนายศรีราชยา  บิดาชื่อฃำ 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศรีกฤษณ์"  ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ครูวิชาทหาร  โรงเรียนจ่า  กรมยุทธศึกษา"
๒๒๔๒ ศรีเกษตริน Srikshetrin พลเสือป่าไพร  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมโขนหลวง  บุตรนายเพรา ทำนา 7/5/15  
๒๐๒๑ ศรีโกศบาล Srikosapala นักเรียนทหารกระบี่สิริ (ใหญ่)  กรมโขนหลวง  บุตรหลวงศรีนคร (เคยรับราชการในกรมพระคลังฃ้างที่) 18/3/14  
๐๕๔๓ ศรีโกเศศ Srikoses หลวงศรีทิพภักดี (ยิ้ม)  กรมคลังราชการ  กระทรวงวัง 23/8/13  
๐๙๑๕ ศรีคชิน Srigajin ขุนศรีสงคราม (เป้า)  กรมช้างต้น  กระทรวงวัง 17/1/13  
๒๔๕๙ ศรีคะรุฑ Srigaruda พันจ่าเด็กชาฉาย  ประจำกรมช่างมหาดเล็ก   ปู่ชื่อศรี  บิดาชื่อครุธ 27/8/15  
๓๑๕๑ ศรีจันทรานนท์ Srichandrananda หลวงอินทอาณัติ (เผื่อน)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทวดชื่อขุนรุทอักษร (สังข์) 10/6/16  
๒๖๖๒ ศรีจามร Srichamara นายร้อยเอกละม้าย  ปลัดกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๕  ทวดชื่อมิ่ง  ปู่ชื่อพระวิเชียร (ภู่) 25/10/15  
๐๔๒๖ ศรีไชยันต์ Srijayanta พระยาเสนาภูเบศร์ (อังกาบ) นอกราชการ กระทรวงกลาโหม  กับพระยาเทพรัตนนรินทร (เคลิ้ม) เจ้ากรม กรมธนบัตร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ   ต้นสกุลชื่อทองอยู่ เป็นหลวงสาครไชยศรี (?) ยกรบัตรเมืองนครไชยศรี เป็นบิดาเจ้าพระยารัตนาธิเบศร (พุ่ม)** 7/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศรีไชยันต"  ** และนายสุ่นๆ เป็นบิดาพระยาเสนาภูเบศรๆ เป็นบิดาพระยาเทพรัตนนรินทร
๓๔๗๘ ศรีดารานนท์ Sritarananda นายร้อยโทยม  กองทัพน้อยทหารบกที่ ๑  ทวดชื่อสี  ปู่ชื่อดา 7/10/16  
๒๙๙๘ ศรีดิษ Sritisha มหาดเล็กวิเศษเสนาะ  กรมยานยนตร์หลวง  ทวดชื่อพระยาศรีสัตยานุรักษ์ (ดิษ) 16/4/16  
๖๓๔๙ ศรีตายน Sritayana พลราชนาวีเสือป่าเลียบ ผู้บังคับหมู่   กองพันรานาวีเสือป่าที่ ๓  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทวดชื่อสี  ปู่ชื่อบุญ  บิดาชื่อทอง 2/9/22  
๑๕๐๘ ศรีธรานนท์ Sridharananda หลวงเสนาภักดี (บุศย์)  เสมียนตรา  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อศรี  ปู่ทวดชื่อชู 13/7/14  
ร.๔-๑๐ ศรีธวัช ณ กรุงเทพ Sridhavaja na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ 16/4/15  
๖๓๗๑ ศรีนวมะ Srinavama พลเสือป่านวม  ประจำหมู่ ๑  หมวด ๓  กองร้อยที่ ๑  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  ปู่ชื่อหลวงจำนงพลภาพ (จำนง)  บิดาชื่อหมื่นศรีวิชัย (นุ่น) 26/8/22  
๑๑๔๑ ศรีนันทน์ Sri^nandana ขุนสาธิตธนากร (วาศ)  ศุภมาตราเมืองสมุทสงคราม  ปู่ชื่อขวัญ 10/3/13  
๒๔๓๖ ศรีนาคนันทน์ Srinaganandana นายพันตรี หลวงจินดาจักรรัตน์ (เกิด)  ปลัดกรมแสงสรรพาวุธ  ปู่ชื่อศรี  ทวดชื่อนาค 22/8/15  
๑๖๐๒ ศรีนุต Srinutta ขุนพิไสยราชนิธิ์ (ทอง)  สรรพากรเมืองเลย   กับขุนศรีวังราช (ปู่)  บิดาขุนพิไสยชื่อนุด 15/9/14  
๓๙๑๗ ศรีเปารยะ Sripauraya ขุนรองเลขาประณีต (ชุ่ม)  จ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อหมื่นศรีบุรี  บิดาชื่อหมื่นศรีบุรี (ศรีทอง) 4/4/16  
๐๗๔๐ ศรีเพ็ญ Sribenya พระยานิกรกิติการ (กั้ก)  ผู้ว่าราชการเมืองแพร่  สกุลพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง) 17/10/13  
๓๘๔๓ ศรีมณี Srimani ทำการนายหมู่ตรีเชาวน์  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  กับนายอ่อน (บิดา)  ปู่ทวดชื่อพระไชยราช (ศรี)  ปู่าชื่อแก้ว 18/2/16  
๓๓๕๑ ศรีมัต Srimata นายนาวาตรี หลวงศรีมหาราชา (ศรี)  กรมปลัดบาญชี  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อมี 6/8/16  
๑๓๑๐ ศรีมาศ Srimas หลวงอุดมพิมพการ (นันติ์)  เจ้าพนักงานโรงพิมพ์  กองละหุโทษ  ปู่ชื่อนายศรี มหาดเล็ก  บิดาชื่อหลวงอภัยเสนา (ทอง) 17/4/14  
๕๔๕๔ ศรียมก Sriyamaga นายหมู่โทเนียน  กรมเสือป่ารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ  ปู่ทวดชื่อสี  ปู่ชื่อยม 29/6/19  
๔๔๐๕ ศรียานงค์ Sriyananya หลวงเพ็ชรธานี (ส่าย)  กรมการพิเศษเมืองเพชรบุรี  ทวดชื่อขุนศรีอานันท์ (นง) 4/5/18  
๑๓๙๔ ศรียานนท์ Sriyananda นายร้อยเอกพลุ้ย  นายเวรกองทัพที่ ๒  ปู่ชื่อศิริ 27/4/14  
๐๙๓๔ ศรียาภัย Sri^ya^bhaya พระยาวจีสัตยารักษ์ (ฃำ)  ผู้กำกับถือน้ำ  กระทรวงมหาดไทย  บิดาคือพระศรีสรราชสงรามรามภักดี (ปาน)  ปู่คือพระอภัยณรงค์สงคราม (แพ) 19/1/13  
๓๗๔๕ ศรียารัณย์ Sriyaranya พลเสือป่าซ้ำ  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑๓ กรุงเทพฯ  กับนายจุ่น (บิดา)  ทวดชื่อพง  ปู่ชื่อขวัญ 31/1/16  
๐๑๕๘ ศรียาศวิน Sriyasvin หลวงอัศวเดชวิชิต (เบี้ยว)  กรมพระอัศวราช  พ่อคือหลวงสาทรศุภกิจ (ศรี) 3/7/13  
๑๑๕๕ ศรีโยทยาน Sri^yo^dya^n นายร้อยโทปุ่น  พนักงานบาญชีแพนกโจรผู้ร้าย  กรมตำรวจภูธร  ปู่ทวดชื่อนายควรรู้อรรถ (ศรี)  ปู่ชื่อสวน 12/3/13  
๐๕๙๑ ศรีโยธิน Sriyodhin นายร้อยตรีขวัญ  ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13  
๑๖๖๓ ศรีรัตน* Sri^ratna นายร้อยเอก ขุนบริรักษ์สรพล (เทียบ) ผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๖ มณฑลนครสวรรค์**  กับนายร้อยตรีแก้ว (บิดา)  นายร้อยตรีแก้วเป็นบุตรหลวงวงษาธิราช (ศรี) 6/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศรีรัตน์"  ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กองพยาบาลทหารบกกลาง"
๑๕๙๓ ศรีโรจน์ Srirochana ขุนพิสิฐสุทธเลฃา (ต่วน)  เลฃานุการมณฑลพายัพ  บุตรขุนศรีชลมาน  ปู่ชื่อรุ่ง 15/9/14  
๑๖๗๒ ศรีเลขะนิก Sri^lekhanika นายพันโท หลวงรณธันพิจารณ์ (มิ่ง)  สมุหบาญชีกองพลที่ ๑๐ 11/10/14  
๐๓๗๓ ศรีวณิค Srivanik นายเสงี่ยม  ผู้พิพากษารอง  กระทรวงยุติธรรม  หลวงศรีรักษาราษฎร์ (เจริญ) เป็นบิดา สกุลพ่อค้า 27/7/13  
๒๑๐๑ ศรีวณิช*   นักเรียนทหารกระบี่ดิด   กรมโขนหลวง  บุตรนายศรี  พ่อค้า 18/3/14 * นามสกุลนี้ทรงขีดฆ่าออกจากทะเบียนเพราะโปรดให้ไปใช้นามสกุล "มงคลนัฎ"
๑๑๔๓ ศรีวรรณ Sri^varna ขุนนิเทศธุระกิจ* (เฉื่อย)  ปลัดอำเภอขวา  อำเภอเมือง  สมุทสงคราม  ปู่ทวดชื่อปลั่ง 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง
๑๒๕๐ ศรีวรรธนะ Srivardhana หลวงเชฐกาโรวาท (พิณ)  ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน  ปู่ชื่อศรี  บิดาชื่อหลวงพินิจโภคัย (พัฒน์) 8/4/14  
๑๒๔๒ ศรีวรรธนะเสน Srivardhanasena นายร้อยเอกพัด  ผู้ช่วยยกระบัตรกรมตำรวจภูธร  ปู่ทวดคือพระยาศรีพิพัฒน์ (เส็ง) 4/4/14  
๑๕๗๒ ศรีวลี Srivali หลวงระวังเวียงพิงก์ (ฟ้อน)  นายอำเภอเมือง  เมืองเชียงใหม่  ปู่ทวดชื่อศรี  ปู่ชื่อจั่น 9/9/14  
๓๐๔๘ ศรีวิภาต Srivibhata นายจวน  ปลัดอำเภอเมือง  เมืองเพชรบุรี  บิดาชื่อจีนซื่อ 14/5/16  
๑๗๐๐ ศรีวิลาศ Srivila^sa นายร้อยตรีอิ๋น  ประจำกองร้อยที่ ๒  โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  ปู่ชื่อขุนศรีสมบัติ  บิดาชื่อปลั่ง 14/10/14  
๑๑๔๔ ศรีศกุน Srisakuna ขุนอัมพวันนุวัติเฃตร* (พร)  ปลัดอำเภอขวา  อำเภออัมพวา  เมืองสมุทสงคราม  กับนายเงิน (บิดา)   บิดานายเงินชื่อศรี  ปู่ชื่อนก 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง
๒๒๕๕ ศรีศิลปนันทน์ Srisilpanandana นายชิต  นายแพทย์ผู้ช่วยโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ทวดชื่อศรี  ปู่ชื่อสิน 19/5/16  
๑๔๙๖ ศรีศิลา Srisila นายร้อยโทอาจ  ผู้บังคับกองตำรวจภูธร  เมืองไชยภูมิ  ปู่ทวดชื่อศรี  ปู่ชื่อศิลา 6/7/14  
๓๗๖๓ ศรีสถิต Sristhita พลเสือป่าปลั่ง  รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ  บางปะอิน ปู่ชื่อหมื่นสนิท (ยัง) 4/2/16  
๑๘๓๑ ศรีสนิท Sri^snida นายเรือตรีแย้ม  ผู้ช่วยสมุหบาญชี  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อศรี  บิดาชื่อสนิท 17/12/14  
๑๐๒๑ ศรีสมิต Sri^smita นายร้อยโท หมื่นอนุมานวิถี (เย็น)  ครูแผนที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร  เมืองนครปฐม  ปู่ชื่อบุญศรี  บิดาชื่อแย้ม 20/2/13  
๑๕๕๒ ศรีสารคาม Srisara^raga^ma หลวงอภิสิทธิ์สารคาม (ดี)  นายอำเภอมหาสารคาม  ปู่ทวดชื่อเมืองแสน (ศรี) 27/7/14  
๔๕๔๕ ศรีสำรวล Srisanrual ขุนธนทิพ (ตาบ)  กรมภูษามาลา  กระทรวงวัง  กับขุนธนทิพ (เอี่ยม) บิดา  ปู่ชื่อแย้ม 26/6/18  
๑๗๙๑ ศรีสุขนันทน์* Srisukanandana นายร้อยตรีเล็ก  ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓  บิดาชื่อศรี  ปู่ชื่อสุข 12/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศรีสุขะนันทน์"
๓๗๔๔ ศรีสุคนธ์ Srisugandha นายอุ่น  ว่าที่ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑๐ กรุงเทพฯ  ทวดชื่อพง  ปู่ชื่อขวัญ 2/2/16  
๐๐๑๗ ศรีเสวก Srisevaks พระไพศาลนวกรณ (เลียบ)  ปลัดกรมโยธาวัง* 17/6/13 * ถูกถอดวันที่    เมษายน  ๒๔๕๗
๑๖๙๓ ศรีหงส์ Srihansa นายร้อยโทใย  ครูสอนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  ปู่ชื่อจีนซีฮอง 14/10/14  
๐๑๒๑ ศรีอุทก Sriudaka ขุนอุทกการี (นวน)  กรมมหาดเล็ก 29/6/13  
๔๗๘๓ ศรีอุทุมพร Sriudumbara พระพิไชยราชวงศ์ (บุญมี)  กรมการพิเศษ  จังหวัดขุชันธ์  บิดาชื่อพระอุทุมพรเทศานุรัตน์ (วัตร์) 5/4/19  
๑๒๔๕ ศรุตานนท์ Sarutananda หลวงดุสิตวันวิจารณ* (ใจ) พนักงานผลประโยชน์โรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน (บิดา)  พระพิศาลสงคราม (ผล)  ผู้ว่าราชการเมืองสิงห์บุรี (บุตร)  กับขุนนารถสนิท (โต๋) ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน (บุตร)  นายสูตร มหาดเล็ก เป็นปู่หลวงดุสิตฯ 4/4/14 * พระประชุมรุกขพรรณ
๔๘๗๐ ศรุติสุต Sarutisuta รองอำมาตย์ตรีแสวง  แพทย์ศุขาภิบาล เมืองสงขลา  บิดาชื่อคล้อย 5/4/19  
๑๗๔๓ ศโรภาส Sarobha^sa นายร้อยโท ขุนเข้มขันขบวนศัสตร์ (ปลั่ง) นายทหารนอกราชการ  สังกัดกรมจเรพัสดุ (บิดา)   กับนายร้อยตรีสง่า  ผู้ช่วยสัสดีมณฑลกรุงเทพฯ (บุตร)   ปู่ขุนเข้มขันชื่อนายสอน  บิดาชื่อนายเอี่ยม 12/11/14  
๔๕๘๒ ศศะนานนท์ Sasanananda นายร้อยตำรวจโทแย้ม  กรมตำรวจพระนครบาล  ทวดชื่อพระอินทรเดชะ (กระต่าย) 13/9/18  
๓๔๐๔ ศศะนาวิน Sasanavin นายเรือโทผัน กองโรงเรียนจ่าทหารเรือ  ปู่ชื่อต่าย 2/9/16  
๓๖๘๔ ศศะประภา Sasaprabha นักเรียนมหาดเล็กหลวงชงค์  กับนายชา (บิดา)  ทวดชื่อต่าย  ปู่ชื่อแสง 9/1/16  
๓๕๔๘ ศศะภูติ Sasabhuti นายร้อยตำรวจเอกบุญ  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๖ จังหวัดเพ็ชรบูรณ์  ผู่ชื่อพระครูสิทธิไชยบดี (กระต่าย)  บิดาชื่อหลวงอินทฤาไชย (ภู่) 4/11/16  
๓๗๖๔ ศศะภูริ Sasabhuri พลเสือป่าแส  รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนชีโพน  มณฑลกรุงเก่า  กับนายสาย (บิดา)  ปู่ชื่อต่าย ทวดชื่อภู่ 4/2/16  
๓๓๓๗ ศศะรมย์ Sasaramya นายร้อยตำรวจเอกหอม  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อต่าย  บิดาชื่อชื่น 30/7/16  
๔๑๘๖ ศศะสมิต Sasasmiti ขุนภิบาลอนงค์ (ล้วน)  กรมสนมพลเรือน  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อต่าย  บิดาชื่อหมื่นโจมใจอาจ (แย้ม) 29/8/17  
๑๓๕๑ ศศานนท์ Sasananda ขุนประสาทสมบัติ (แดง)  ผู้ช่วยคลังมณฑลปัตตานี  ปู่ชื่อเถาะ 21/4/14  
๐๐๙๘ ศศิบุตร Sasiputra พระวิมานวัชรี (พิน)  กรมชาวที่  พ่อชื่อกระต่าย 24/6/13  
๒๐๖๕ ศศิวณิช Sasivanija นักเรียนทหารกระบี่สง่า (ใหญ่)  กรมโขนหลวง   ปู่ชื่อจัน พ่อค้า 18/3/14  
๒๑๔๑ ศะศิผลิน Sasiphalin นายสาย  กรมพิณพาทย์หลวง  ปู่ชื่อจัน ทำสวน 23/3/14  
๐๘๐๗ ศะศิรัตน Sasiratna หลวงเทพโกษา (อิน)  เจ้าพนักงานภาษีสุรามณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อต่าย  บิดาชื่อแก้ว 6/12/13  
๑๗๗๖ ศะศิสมิต Sasismiti นายร้อยตรีอ้าด  สำรองราชการกรมแผนที่  บิดาชื่อพระบรมนารถนิจภักดี (แข)  ปู่ชื่อนายราชภักดี (แย้ม) 12/12/14  
๖๑๔๓ ศักดิโสภณ* Saktisobhana นายศักดิพล (ทองดี)  สังกัดกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ 22/10/21 * มาจากนามบรรดาศักดิ์
๑๐๘๑ ศังขกุญชร Sankhakunjara หลวงศรีพิบูลย์ (บุญงำ)  เสมียนตรามณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อสังข์  บิดาชื่อช้าง 5/3/13  
๒๗๒๘ ศังขจันทรานนท์ Sankhachandra^nanda นายร้อยโทโต  กรมทหารบกราบที่ ๕  ทวดชื่อขุนแก้วโยธา (จัน)  ปู่ชื่อขุนวิเศษสาลี (สัง) 7/11/15  
๑๒๙๘ ศังขจาตกิ Sankhachataki หลวงพิทักษ์นครเฃตร (อยู่)  ปลัดกรมกองตระเวณแขวงขวา  ปู่ชื่อสังข์  บิดาชื่อจาด 15/4/14  
๒๕๒๓ ศังขชาต Sankhaja^ta อำมาตย์ตรี หลวงธนสิทธิ์ (ทองคำ)  สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ทวดชื่อสัง  ปู่ชื่อเกิด 12/9/15  
๑๗๗๑ ศังขพุทธิ Sankhabuddhi นายร้อยตรีเพิ่ม  ผู้แทนนายทหารเสนาธิการ  กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  ทวดชื่อสังข์  ปู่ชื่อพุฒ 12/12/14  
๑๓๘๐ ศังขภูมิน Sankhabhumin นายร้อยเอกพิณ  ครูสอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  ปู่ชื่อสังข์  บิดาชื่อภู่ 25/4/14  
๓๖๖๓ ศังขมณี Sankhamani รองอำมาตย์โทกล่อม  ยกระบัตร์ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อสัง  บิดาชื่อหมื่นอักษร (แก้ว) 17/12/16  
๑๐๑๓ ศังขรัตน Sankharatna นายร้อยตรีอยู่  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔  เมืองเพ็ชรบุรี  บุตรนายสังข์  หลานนายรัตน์ 13/2/13  
๒๔๑๑ ศังขลักษณ์ Sankhalakshana รองอำมาตย์ตรีเชย มหาดเล็ก  เลฃานุการมณฑลปัตตานี  ทวดชื่อสัง  ปู่ชื่อเหมือน 23/7/15  
๑๒๔๖ ศังขวณิช Sankhavanija หลวงธนรักษ์พิสิฐ (เอม)  พนักงานบาญชีเงิน  โรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน (บิดา)  กับหลวงมไหสวรรย์ (เมธ)  สมุหบาญชีกองทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ (บุตร)  ปู่หลวงธนรักษ์ชื่อสังข์ เป็นพ่อค้า 8/4/14  
๖๑๒๑ ศังขศารทูล Sankhasardula มหาดเล็กสำรองสัง  กองน้ำสรง  กรมมหาดเล็ก 15/10/21  
๔๙๖๖ ศังขะกนิษฐ์ Sankhakanishtha นักเรียนแพทย์เสือป่าจ้อย  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อสัง 16/4/19  
๑๗๔๙ ศังขะกฤษณะ* Sankhakrishna นายร้อยตรีนาค  นายเวรกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘  ปู่ชื่อขุนจิตรรักษา (สังข์)  บิดาชื่อนายฃำ 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศังขะกฤษณ์"
๑๐๑๒ ศังขะเกตุ Sankhaketu นายร้อยตรีจรูญ  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔  เมืองเพ็ชรบุรี  ปู่ชื่อสังข์  บิดาชื่อเกด 13/2/13  
๓๓๘๖ ศังขะทรัพย์ Sankhadrabya นายร้อยตำรวจเอก หลวงศรีมหิทธิศักดิ์ (ตาด)  กองมหันตโทษ  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อทรัพย์  บิดาชื่อสัง 18/8/16  
๒๖๑๙ ศังขะธนานนท์ Sankhadhanananda รองอำมาตย์เอก ขุนพิพิธโกษากร (โห้)  คลังเมืองหล่มศักดิ์  ทวดชื่อหอย  บิดาชื่อสิน 10/10/15  
๔๗๔๕ ศังขะธร Sankhadhara รองผู้กำกับตรีสังขฺ  ครูโรงเรียนเปี่ยมวิทยาคม  จังหวัดสมุทสาคร 3/2/18  
๓๑๕๒ ศังขะนันทน์ Sankhanandana หลวงวุฒิภาพพิบูลย์ (สิงห์)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทวดชื่อขุยรุทอักษร (สังข์) 10/6/16  
๕๐๔๕ ศังขะปักษิณ Sankhapakshina พลเสือป่าสุดใจ  กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อสังข์  บิดาชื่อนก 31/5/19  
๔๒๖๓ ศังขะภูติ Sankhabhuti นายร้อยตรีกรอง  โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  ทวดชื่อสัง  บิดาชื่อภูติ 12/12/17  
๑๗๑๔ ศังขะมัลลิก Sankhamallika ว่าที่นายเรือตรีลิ  นายเวรหนังสือ  กรมสรรพาวุธ  กระทรวงทหารเรือ  บุตรนายส่ง 14/10/14  
๓๖๙๗ ศังขะมาน Sankhamana ว่าที่นายเรือตรีทองดี  กองโรงเรียนพลทหารเรือ  ระยอง  ปู่ชื่อหอย  บิดาชื่อมี 19/1/16  
๔๓๓๘ ศังขะฤกษ์ Sankhariksha นายหมู่ตรีเพี้ยน  รองผู้ตรวจการลูกเสือ มณฑลกรุงเก่า  ทวดชื่อสังข์  ปู่ชื่อฤกษ์ 18/2/17  
๐๕๖๘ ศังขะศิลปิน Sankhasilpin หลวงโสภาพินิจ (สง)  กรมช่างทอง  กระทรวงวัง 23/8/13  
๔๖๑๘ ศังขานนท์ nanda พันจ่าเด็กชาควน  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ทวดชื่อสังข์ 1/10/18  
๔๑๐๙ ศังขานุช Sankhanuja ขุนชำนาญมณเฑียร (สำเภา)  กรมพระตำรวจวัง  ปู่ชื่อสังข์  บิดาชื่อนุด 17/7/17  
๔๖๙๐ ศังขายน Sankhayana ขุนสรนิติ์คณารักษ์ (เปลื้อง)  ผู้ช่วยนายทะเบียน  กระทรวงคมนาคม  บิดาชื่อซ้งเต้ก 3/11/18  
๐๘๒๗ ศัพทเสน Sabdasen นายร้อยตรีเหรียญ  ประจำกรมทหารพรานที่ ๓  เมืองลพบุรี  ปู่ชื่อเสียง 10/12/13  
๐๒๓๕ ศัพทะนาวิน Sabdana^vin นายเรือตรีแตร  กระทรวงทหารเรือ 7/7/13  
๒๐๗๘ ศัพทะวณิช Sabdavanija นักเรียนทหารกระบี่ทองอยู่  กรมโขนหลวง  บุตรนายแตร พ่อค้า 18/3/14  
๐๕๑๕ ศัพทะเสวี Sabdasevi ขุนอักษรสรรพกิจ (แว่ว)  กรมวัง  กระทรวงวัง 23/8/13  
๕๓๐๙ ศัพทานนท์ Sabdananda นายร้อยตำรวจตรีเอี่ยม  กองตำรวจภูธรที่ ๒ จังหวัดหนองคาย  กับนายจีด (บิดา)  ปู่ทวดชื่อหมื่นเสนาะ (ฉะลอง) 29/6/19  
๑๘๐๑ ศัลยกะลิน Salyakalin นายเรือตรีดี  นายช่างกล เรือเสือทยานชล  ปู่ชื่อศัลลา 14/12/14  
๐๐๒๔ ศาตมัย Satamaya พระพินิศเทพาหาร (สาตร์)  มหาดเล็กกองคลังเครื่องโต๊ะ 18/6/13  
๖๐๓๖ ศาตระประภาณ Sastraprabhan หลวงนฤนิติประภาณ (แถม)   ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง  บิดาชื่อนายสาตร์ 6/8/21  
๒๓๙๐ ศาตะจันทน์ Satachandra อำมาตย์ตรี หลวงนารถมนูการ (ริ้ว)  ผู้พิพากษาศาลเมืองหลังสวน  ขุนมรศตานุการ (สาต) เป็นบิดา  นายจั่นเป็นทวด 20/7/15  
๕๐๘๗ ศาตะชวนะ Satajavana พลเสือป่าคลอง  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อสาตร์ 31/5/19  
๔๓๙๕ ศาตะนาคร Satanagara นักเรียนมหาดเล็กหลวงศรีเมือง  ปู่ชื่อเจ้าฟ้าคำสาด  บิดาชื่อร้อยคำจ่าง 20/3/17  
๓๓๖๖ ศาตะนิมิ Satanimi มหาดเล็กสำรองวาศ  กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก  ทวดชื่อนิ่ม  ปู่ชื่อสาต 6/8/16  
๒๔๘๙ ศาตะมาน Sataman อำมาตย์เอก พระพลพรรคภิบาล (น้อม)  ผู้บังคับการพลตระเวณแขวงลำน้ำ  บิดาชื่อขุนมรสตานุการ (สาต)  ปู่ชื่อพระประธานเพ็ชร์ (มี) 5/9/15  
๔๑๒๒ ศาตะโยธิน Satayodhin นายร้อยตรีเขียน  กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  บิดาชื่อสาตร์ 21/7/17  
๔๑๒๕ ศาตะสมิต Satasmita นายแย้ม  กองพัศดุ  กรมไปรษณีย์โทรเลข  กับนายยิ้ม (บิดา)  ปู่ชื่อสาตร์ 21/7/17  
๐๙๘๙ ศาตะเสน Sa^tasen นายร้อยตรีธูป  ครูประจำแพนกเสนาธิการ  กองพลที่ ๔  มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อสาต 13/2/13  
๔๒๓๓ ศาตากร Sa^ta^kara ขุนจำนงกิจกาญจนา (เกี๊ยว)  นายเวรชั้น ๒  กรมพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อสาด 13/10/17  
๓๘๑๙ ศารทะประภา Saradaprabha นายเปลื้อง  รอง(ุ้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลอยุธยา  ปู่ชื่อแจ้ม  บิดาชื่อสารท 13/2/16  
๐๘๙๒ ศารทูลทัต Sa^rdu^ladatta หลวงวิชิตสราธิกรณ (สอน)  ยกระบัตรเมืองสระบุรี  ปู่ชื่อเสือ 23/12/13  
๑๕๖๐ ศารทูลสิงห์ Saradulasinha นายร้อยเอกฃาว  ผู้บังคับการตำรวจภูธร มณฑลจันทบุรี  ปู่ชื่อหลวงเมือง (เสือ)  บิดาชื่อหลวงพรหม (สิงห์) 27/7/14  
๑๕๖๔ ศารทูลสุต Saradulasuta นายร้อยตรีดี  สมุหบาญชี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  บุตรนายเสือ 27/7/14  
๓๗๕๖ ศาลยาชีวะ Salyajiva พลเสือป่าเปลี่ยน  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๕๔ มณฑลกรุงเทพฯ 3/2/16  
๔๔๕๕ ศาลยาชีวิน Salyajivin หลวงอัฏกิจวิจารณ์ (จีน)  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษ  ปู่ชื่อมี ทำนา 20/5/18  
๐๒๐๖ ศาลิกร Sa^likara  ขุนบริรักษ์กฤษฎีกา (เทียน)  นายเวรสาตราคม  กรมพระอาลักษณ์  กระทรวงมุรธาธร  สกุลชาวนา 6/7/13  
๕๓๕๐ ศาลิโกเศศ Salikoses นายร้อยตำรวจตรีสอาด  กรมตำรวจพระนครบาล  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อขุนนาสาลี (ช้าง) 29/6/19  
๐๔๗๖ ศาลิคุปต์ Sa^ligupta พระภักดีนฤเบศร* (แก้ว) เปรียญ  ปลัดบาญชี  กระทรวงธรรมการ  พระประกอบราชวิตร (เฉย)  เจ้ากรมโยธา  กรมพระคลังฃ้างที่ กับหลวงกสิผลพิบูลย์ (ฃำ)  กระทรวงเกษตราธิการ  สกุลชาวนา  เป็นพี่น้องกัน 11/8/13  
๓๗๕๘ ศาลิชีวิน Salijivin นายหมู่โทมี  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อแก้ว ทำนา  บิดาชื่อคำ 3/2/16  
๕๓๔๓ ศาลิวรรธนะ Salivardhana นายร้อยตำรวจรีจำเริญ  กรมตำรวจพระนครบาล  กระทรวงนครบาล  ปู่ทวดชื่อขุนสาลี (เจริญ) 29/6/19  
๓๒๘๗ ศาสตระรุจิ Sastraruchi พระศรีสุราช (เปลื้อง)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อสาต  บิดาชื่อรุ่ง 16/7/16  
๓๕๐๕ ศาสตระสิงห์ Sa^strasinha หลวงราชภัณฑ์โภคากร (แก้ว)  ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร  กระทรวงงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อเส็ง  บิดาชื่อสาด 30/10/16  
๔๙๕๒ ศาสตรานนท์ Sastrananda นักเรียนแพทย์เสือป่านวล  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่สาตร์ 16/4/19  
๑๖๐๐ ศาสตราศรัย Sastrasraya ขุนผลาญณรงค์ (ทุ้ย)  นายอำเภอเชียงคาน  บิดาชื่อสาตร์  ปู่ชื่อพัก 15/9/14  
๑๗๕๘ ศาสตริน Sa^strin นายร้อยตรีอิน  ประจำกรมยุทธศึกษา  กระทรวงทหารเรือ  บิดาชื่อนายเรือโทสาตร์ 12/11/14  
๑๓๘๗ ศาสนนันทน์ Sa^sananandana นายร้อยเอก ขุนพิศาลยุทธกิจ (ถิน)  นายทหารเบี้ยบำนาญ (พี่)  นายร้อยตรี ขุนบรรหารรณพรรค (สาตร์)  นายทหารนอกกอง  รับราชการกระทรวงมหากไทย (น้อง)  กับนายร้อยเอกสาย  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๓ (บุตรขุนบรรหาร)   ขุนพิศาลและขุนบรรหารเป็นบุตรนายสอน 27/4/14  
๒๓๘๐ ศิกษมัต Sikshamat นายพร้อย  แพทย์ประจำเมืองพังงา  บิดาชื่อหลวงภักดีนุรักษ์ (ศิก)  ปู่ชื่อมี 11/7/15  
๓๑๕๔ ศิตะกาญจนะ Sitakanchana ขุนสวัสดิ์ภูมิพินิจ (ฉาย)  กองออกโฉนดที่ดิน  มณฑลกรุงเทพฯ  บิดาชื่อทองเย็น 10/6/16  
๔๐๘๔ ศิตะโกเศศ Sitakoses ขุนคลังบุรี (เพิ่ม)  คลังจังหวัดนนทบุรี  ทวดชื่อเยื้อน  ปู่ชื่อเย็น 23/6/17  
๖๑๓๓ ศิระฉายา Sirachaya นายเรือตรีฉาย ร.น.ส. พนักงานยกระบัตร์ 15/10/21  
๕๕๖๗ ศิริเกตกะ Siriketaka ขุนการีธนกิตต์ (เกด)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อศรี 26/7/19  
๕๐๖๔ ศิริจิตร Sirichitra นายหมู่ตรีเขียน  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายเบี้ยว (บิด)  ปู่ทวดชื่อศรี 31/5/19  
๐๐๙๗ ศิริธร Siridhara พระยาศิรินทรเทพสัมพันธุ์ (โต)  กองหนุน  กระทรวงวัง  เป็นพระญาติแห่งสมเด็จพระเทพศิริทราบรมราชินี (สกุลพัทลุง) 24/6/13  
๕๗๓๑ ศิริบุตร Siriputra พลเสือป่าสุวรรณ  กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร  กับนายตื้อ (บิดา)  ปู่ชื่อพระศรีวรบุตร 3/9/19  
๔๗๗๓ ศิริปาลกะ Siripalaka พระยาศรีสัชนาไลยบดี (เลี้ยง)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่ออยู่  บิดาชื่อเทศ 5/4/19  
๐๒๘๙ ศิริพราหมณกุล Siribrahmanakul พระสิทธิไชยบดี (อิน)  เจ้ากรมพราหมณ์พฤฒิบาศ   กระทรวงวัง  ขุนศรีสิทธิเวท (ฃำ) เป็นบิดา 13/7/13  
๕๓๑๔ ศิริโภคานนท์ Siribhogananda นายร้อยตำรวจตรีปั้ง  กองตำรวจภูธร  จังหวัดมหาสารคาม  กับนายทอง (บิดา)  ปู่ทวดชื่อขุนศรีพิพัฒน์ (ขวัญ)  ปู่ชื่อขุนศรีโภคา (หงวน) 29/6/19  
๒๐๙๐ ศิริยะวณิช Siviyavanija นักเรียนทหารกระบี่ฮวด  กรมโขนหลวง  บุตรจีนซิ่วยิต พ่อค้า 18/3/14  
๐๗๓๓ ศิริวงศ์* ณ กรุงเทพ Sirivaongse na Krungdeb หม่อมหลวงเทวเลิศ  มหาดเล็ก  นามนี้ให้เป็นนามสกุลสำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก สมเด็จพระเจ้าไปยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ (พระองค์เจ้าศิริวงศ์) 10/10/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศิริวงษ์"
๐๗๔๖ ศิริวัฒนกุล Sirivadhanakul นายร้อยเอก ขุนโยธีภิมุข (กอน)  เกียกกายกองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า  ตามความในหนังสือขอชื่อเฃาสืบสกุลของเฃาเองขึ้นไปถึงพราหมณ์ผู้ ๑ ชื่อ พระครูศิริวัฒน์ 6/11/13  
๐๐๗๗ ศิริวิสูตร์ Sirivisutra นายพันโท หลวงบำราศอรินทรพ่าย (โชติ)  ราชองครักษ์ประจำ    ปู่คือ พระยาศิริไอสวรรย์ (ฟัก)  บิดาคือพระยาวิสูตรโกษา (ทองอิน) 22/6/13  
๐๒๒๑ ศิริเวทิน Sirivedin มหาดเล็กวิเศษศิริ*  แพทย์ประจำโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนศรีวโรสถ
๑๐๓๙ ศิริศัพท์ Sirisabda ว่าที่นายร้อยตรีถวิล  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อพระภิรมย์ (เฮง)  บิดาชื่อแตร 20/2/13  
๓๐๔๓ ศิริสวัสดิบุตร Sirisvastiputra รองอำมาตย์ตรีผล  นายอำเภอเมือง  เมืองเพชรบุรี  ทวดชื่อสิริ  ปู่ชื่อสวัสดิ 14/5/16  
๐๑๘๑ ศิริสัมพันธ์ Sirisambhandh นายพลตรี พระยาสโมสรสรรพการ (ทัด)  เกียกกายทัพบก  เป็นพระญาติกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 5/7/13  
๒๘๓๘ ศิลปคุปต์ Silpagupta พลเสือป่ายง  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑๔ โรงเรียนมัธยมทวีธาภิเศก  กรุงเทพฯ  ทวดชื่อสิน  บิดาชื่อเลี้ยง 14/2/15  
๑๔๓๓ ศิลปชีวิน Silpajivin นายเล็ก ช่างปั้น (บิดา)  กับมหาดเล็กวิเศษแถม นางเอก  กรมโขนหลวง (บุตร) 12/5/14  
๖๐๘๗ ศิลปพันธุ์ Silpabandhu นักเรียนแพทย์เสือป่าหุ่น  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อศิลป์  บิดาชื่อเพื่อน 4/11/21  
๕๙๒๐ ศิลปะปูรณ Silpapurna ขุนสามกิจปรีชา (ปุ่น)  กรมช่าง  กระทรวงวัง 1/2/20  
๔๔๖๑ ศิลปะรายะ Silparaya ขุนอุทุมพรภูมานุรักษ์ (บุญมา)  นายอำเภอในมณฑลอุบลราชธานี  ปู่ชื่ฮสิลป์  บิดาชื่อหร่าย 20/2/18  
๐๙๑๑ ศิลปิกุล Sinlpikula หลวงจรุงชวนภูณ (อดุง)  ผู้ตรวจการศึกษาประชาบาล  มณฑลกรุงเทพฯ*  สกุลช่าง 15/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมอำเภอ  กระทรวงนครบาล"
๔๒๕๔ ศิลปินันทน์ Silpi ขุนสาระพัดช่าง (อิน)  กรมรองงาน  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อขุนสารพัดช่าง (ม่วง)  บิดาชื่อขุนสารพัดช่าง (โต) 8/12/17  
๐๐๑๔ ศิลปี Silpi พระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ (น้อย)  จางวางกรมโยธาวังและกรมมหรศพ* 16/6/13 เขียนให้เอง

*  อธิบดีโยธาวัง  กรมศิลปากร
๔๒๖๒ ศิลากร Silakara นายร้อยตรีเชื้อ  กองทหารสัมภาระ  กรมเกียกกายทหารบก  กับนายร้อยโทแขก (บิดา)  ปู่ชื่อหิน 12/12/17  
๔๓๕๕ ศิลาคุปต์ Silagupta นายหมู่ลูกเสือเอกบุญทัน  ครูโรงเรียนประจำจังหวัดขุขันธ์  กับนายพัน  ทวดชื่อผา  ปู่ชื่อป้อง 22/2/17  
๐๖๐๗ ศิลานนท์ Sila^nanda นายพันเอก พระยาสุรนาถเสนี (เทิ่ง)  ผู้บัญชาการกองพลที่ ๙  ราชองครัษ์เวร  พระยาประชาชีพบริบาล (ศิลา) เป็นปู่ทวด 21/9/13  
๔๕๖๔ ศิโลปะมา Silopama พลเสือป่าแม้น  พนักงานรังวีดที่ดิน  จังหวัดเพชรบุรี  กับขุนทิพย์อักษร (มุ่ย) บิดา  ทวดชื่อผา 9/7/18  
๐๑๘๔ ศิวะโกเศศ Sivakoses นายฉลองไนยนารถ (ยู่เสง)  จ่าพิเศษในกรมมหาดเล็ก*  แซ่เซียว 5/7/13 *  ล้มละลาย  และศาลอาญาตัดสินจำคุก ๑๐ ปี  สั่งถอดวันที่  ๑๐  เมษษยน  พ.ศ.  ๒๔๕๗
๔๖๓๙ ศิวะทัต Sivadat พันจ่าเอกอาจ  ต้นตอร์ปิโด  เรือตอร์ปิโดที่ ๒  กับนายผล (บิดา)  ปู่ชื่อซิ่ว 10/10/18  
๕๔๑๖ ศิวะบุณย Sivapunya นายหมู่โทเปี้ย  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี  ปู่ชื่อซิว  บิดาชื่อบุญ 29/6/19  
๒๕๓๓ ศิวะแพทย์ Sivabaedya นายร้อยเอก หลวงณรงค์บริรักษ์ (ซิว)  ผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๒ 26/9/15  
๒๕๘๖ ศิวะศริยานนท์ Sivasriyananda รองอำมาตย์เอก หลวงวรเวทย์พิสิฐ (เซ้ง)  พนักงานจัดการโรงเรียนแขวงตวันตกเหนือ  บุตรจีนซิวเซียะ 3/10/15  
๓๑๑๔ ศิวะศรี Sivasiri มหาดเล็กวิเศษยิ้ม  ผู้ช่วยแพทย์  กรมมหรศพ  ปู่ชื่อเซีย  บิดาชื่อซิ่ว 28/5/16  
๔๒๔๔ ศิวานนท์ Sivananda นายร้อยตรีหลี  นายทหารคนสนิทของจเรสัตว์พาหนะทหารบกแลบะการทหารม้า  ปู่ชื่อฮกสิ้ว  บิดาชื่อสำเภา 5/12/17  
๐๒๖๔ ศีตจิตต์* Sitachitta ขุนทิพกระวี (เย็น) เปรียญ  กองรายงาน  กรมราชเลขานุการ 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศีตะจิตต์"
๓๒๒๕ ศีตะชาติ Sitajata นายร้อยตำรวจโท ขุนหาญรงับเหตุ (ขาว)  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อสมิงชาติการบดี (เย็น) 24/6/16  
๓๑๐๔ ศีตะนันทน์ Sitanandana ขุนวรทิพย์พิจารณ์ (เพิ่ม)  นายเวรกองกลาง  กระทรวงธรรมการ  ทวดชื่อซี 28/5/16  
๑๐๕๘ ศีตะปันย์ Sitapanya นายชุ่ม  ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลนครไชยศรี (บุตร)   กับนายแสง (บิดา)   บิดานายแสงชื่อปั้น  ปู่ชื่อเย็น 1/3/13  
๔๔๘๐ ศีตะโรหิต Sitatohita นายร้อยตรียนต์  กรมทหารบกราบที่ ๖ นครสวรรค์  ปู่ชื่อขุนวิไชน (แดง) 30/5/17  
๐๗๐๗ ศีตะวาทิน* Sitavadin นายร้อยเอก ขุนบรรเลงบรรฦาศัพท์ (เย็น)  ผู้บังคับกองแตรวง  กรมทหารราบที่ ๔**  มณฑลราชบุรี  กระทรวงกระลาโหม 25/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สีตะวาทิน"  ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กองพลที่ ๔"
๑๖๑๕ ศีติสาร Si^tisa^ra พระยาประเทศอุดรทิศ* (น้อยมหาไชย)  กรมการพิเศษอำเภอพเยา  มณฑลพายัพ  ปู่ทวดชื่อเจ้าฟ้ายาข้อย (น้อยสีธิวงษ์)  ปู่ชื่อเจ้าฟ้าเมือง (น้อยไชยสาร) 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "พญาประเทศอุดรทิศ"
๕๒๒๙ ศีลวัฒน์ Silavadhana นายร้อตำรวจตรีวาศ  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อศีล  บิดาชื่อวัฒน์ 14/6/19  
๐๖๙๘ ศีวะเสน* Si^vensen ขุนธนฤทธิ์พิทักษ์ (เปลี่ยน)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อซิ่ว 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศีวเสน"
๖๐๙๓ ศุกรกมล Sukrakamala นักเรียนแพทย์เสือป่าเจริญ  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21  
๕๔๔๓ ศุกรเกตกะ Sukraketaka นายหมู่ตรีขาว  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี  บิดาชื่อเกต 29/6/19  
๔๙๖๘ ศุกรเกยูร Sukrakeyura นายหมู่ใหญ่สร้อย  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายศุข (บิดา)  ปู่ชื่อพรม 17/4/19  
๑๗๒๙ ศุกรคุปต์ Sukragupta นายเรือเอก หลวงไชยนาวา (ถนอม)  ผู้บังคับการเรือพิฆาฎ "เสือคำรนสินธุ"*   บิดาชื่อขุนพินิจนคราโกศล (ฃาว)  ปู่ชื่อสุด 29/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ผู้บังคับการกองเรือพิฆาฏตอร์ปิโด"
๓๒๐๗ ศุกรชาต Sukraja^ta ขุนชำนาญรถกล (เป้า)  กรมรถไฟหลวงสายเหนือ  ทวดชื่อศุกร์ 24/6/16  
๕๗๗๐ ศุกรนันทน์ Sukranandana พลเสือป่ากลิ้ง  กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร  บิดาชื่ออ่อง 15/12/19  
๐๕๑๗ ศุกรนาค Sukranaga ขุนวยาธิการนุกิจ (ปลั่ง)  กรมวัง  กระทรวงวัง  บิดาชื่อนาค 23/8/13  
๑๖๖๙ ศุกรบุนย์ Sukrapunya นายเรือตรีบุ๋น  ประจำการเรือพิฆาฎ "เสือคำรณสินธุ์"  บุตรนายฉุก 6/10/14  
๖๒๒๕ ศุกรปฏิมา Sukrapatima นายหมู่ตรีแม้น  ประจำหมวด ๒  กองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อทองศุข 25/12/21  
๕๓๘๖ ศุกรปัณฑร Sukrapandara นายดาบตำรวจนวน  กองตำรวจภูธร  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปู่ชื่อจันทร์  บิดาชื่อผ่อง 29/6/19  
๐๙๓๐ ศุกรพะลิน Sukrabalin ขุนวิเศษอาวุธ (แฉ่ง)  กรมรองงาน  กระทรวงวัง 17/1/13  
๖๒๔๘ ศุกรพันธุ์ Sukrabandhu รองอำมาตย์โทพิตร  ล่ามกองแพทย์ศุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล  กับนายปาน (บิดา)  ปู่ทวดชื่อผ่อง  ปู่ชื่อพันธุ์ 1/1/21  
๕๑๖๒ ศุกรพิมพ์ Sukrabimba ขุนกะวีนรลักษณ์ (เหมือน)  พนักงานรูปพรรณ์  กองพิมพ์ลายมือ  กรมราชทัณฑ์  กระทรวงนครบาล  ปู่ทวดชื่อเผือก 14/6/19  
๓๒๓๒ ศุกรแพทย์ Sukrabaedya นายร้อยเอกแป๊ะ  กองพยาบาล  กองพลทหารบกที่ ๒  บิดาชื่อทองสุก 1/7/16  
๕๖๓๔ ศุกรไพโรจน์ Sukrabairochana จ่าเอกผ่อง  กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อไพ 26/7/19  
๕๓๙๗ ศุกรภาค Sukrabhaga นายร้อยตำรวจตรีส่วน  กองสัมภาระ  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อผ่อง 29/6/19  
๓๖๕๕ ศุกรภาส Sukrabhasa รองอำมาตย์ตรีล๊อก  กรมไปรษณีย์โทรเลข  กระทรวงคมนาคม  ปู่ชื่อสุก  บิดาชื่อแสง 17/12/16  
๒๑๖๔ ศุกรมุข Sukramukha พันจ่าเด็กชามณี  ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  กรมมหรศพ  ปู่ชื่อสุก  บิดาชื่อหลวงกาลมัยนฤมิตร (เหลี่ยม) 8/4/15  
๑๔๑๕ ศุกรยูว์ Sukrayuva มหาดเล็กวิเศษมิ  สารวัดยาม  กรมชาวที่  ปู่ชื่อศุก  บิดาชื่อถึก 4/5/14  
๐๕๘๒ ศุกรโยธิน Sukrayodhin นายร้อยตรีช่วง*  ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  บุตรนายต้ม 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท
๓๔๒๓ ศุกรรัศมี Sukrarasmi พันเด็กชาตรีบก  กรมยานยนตร์หลวง  ทวดชื่อแสง  ปู่ชื่อสุก 2/9/16  
๐๕๑๖ ศุกรวรรณ Sukravarna ขุนวิจารณราชกิจ (ผ่อง)  กรมวัง  กระทรวงวัง 23/8/13  
๒๑๖๘ ศุกรวัจน์ Sukravachana พันเด็กชาเอกเครือ  ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  กรมมหรศพ  ปู่ชื่อสุก  บิดาชื่อคำ 4/4/15  
๑๕๖๒ ศุกรวัชริน Sukravajrin นายร้อยโทแก้ว  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  ปู่ชื่อสุก  บิดาชื่อหลวงสวัสดิ์พัฒนา (เพชร์) 27/7/14  
๒๖๑๓ ศุกรศร Sukrasara รองอำมาตย์เอกเศวต  ผู้พิพากษารองศาลเมืองสิงห์บุรี  ปู่ชื่อสุก  บิดาชื่อสอน 10/10/15  
๒๕๘๓ ศุกรเศษ Vsesha นายเรือโทเกิง  ประจำกรมสารวัดทหาร  ปู่ชื่อสุก  ทวดชื่อเหลือ 3/10/15  
๔๙๐๓ ศุกรสดุดี Sukrasatudi ขุนมัณฑลานุการ (ชม)  กรมการพิเศษ  จังหวัดร้อยเอ็จ  บิดาชื่อสุก 5/4/19  
๕๐๗๘ ศุกรสมิต Sukrasmita พลเสือป่าฉิม  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อเผือก  บิดาชื่อยิ้ม 31/5/19  
๔๘๒๗ ศุกรสุคนธ์ Sukrasugandha ขุนสกลรักษา (เชย)  นายอำเภอในมณฑลนครสวรรค์  ปู่ทวดชื่อสุก  ปู่อหอม 5/4/19  
๑๔๒๗ ศุกรสุต Sukrasuta นายชม  สารวัดมหาดเล็ก  ปู่ชื่อเผือก  บิดาชื่อสุต 4/5/14  
๕๓๖๖ ศุกรสุนทร Sukrasundara ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีสูน  แพทย์กองตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต  ปู่ชื่อขาว 29/6/19  
๕๑๒๓ ศุกรสูยานนท์ Sukrasuyananda ขุนพัศดุอำนวยกิจ (สุย)  การไฟฟ้าสามเสน  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อสุก  บิดาชื่อสอน 14/6/19  
๕๗๓๔ ศุกรเสพย์ Sukrasebya นักเรียนมหาดเล็กหลวงจรูญ  กับขุนนารีรุทเขตร (หยวก) บิดา  ปู่ทวดชื่อเจี๊ยะ  ปู่ชื่อเผือก 3/9/19  
๓๙๕๐ ศุกระกาญจนะ Sukraka^nchana พลเสือป่า ขุนศรีราชประชา (แข)  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครศรีธรรมราช  ทวดชื่อทองสุก 17/5/17  
๑๙๒๒ ศุกระจันทร Sukrachandra นักเรียนมหาดเล็กหลวงจเร  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง   บุตรนายพันตรี หลวงภูเบนทรสิงหนาท (จัน)  ปู่ชื่อสุก 9/3/14  
๒๑๓๒ ศุกระผลิน Sukraphalin นายหวาด  กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายสุก ทำสวน 23/3/14  
๓๒๓๘ ศุกระมณี Sukramani ขุนรักษาภูมิกิจ (อั๋น)  นายทะเบียนที่ดินจังหวัเอ่างทอง  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อศุกร์ 1/7/16  
๐๗๐๙ ศุกระมูล Sukramula นายร้อยตรีเชื้อ  ประจำกรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี  กระทรวงกระลาโหม บุตรนายร้อยโทผ่อง 25/9/13  
๖๔๒๓ ศุกระรงคะ Sukraranga รองเสวกโท ขุนพิพิธผลารักษ์ (อ่อง)  ผู้ดูการสวนนา  กรมพระคลังฃ้างที่  ปู่ทวดชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อถม 16/9/22  
๔๙๕๘ ศุกระรัตน์ Sukraratna นักเรียนแพทย์เสือป่าเชื้อ  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ทวดชื่อสุก  ปู่ชื่อแก้ว 16/4/19  
๓๘๒๓ ศุกระรุจิ Sukraruchi พลเสือป่าผัน  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลกรุงเก่า  กับนายสว่าง (บิดา)  ปู่ชื่อศุก 14/2/16  
๒๐๖๖ ศุกระวณิช Sukravanija นักเรียนทหารกระบี่น้อม (เล็ก)  กรมโขนหลวง  บุตรนายสุก พ่อค้า 18/3/14  
๔๖๙๘ ศุกระเศรณี Sukrasreni นายหมู่โทวงษ์  จ่าจังหวัดสมุทสงคราม  ทวดชื่อโพ  ปู่ชื่อิน  บิดาชื่อขาว 3/2/18  
๑๖๗๓ ศุกระสูยะ Sukrasu^ya นายพันตรี หลวงรุดสรเดช (เมฆ)  ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐  มณฑลอุบลราชธานี  บิดาชื่อสุก  ปู่ชื่อสุย 11/10/14  
๕๗๔๐ ศุกรานนท์ Sukrananda พันจ่าเด็กชาจ๋าย  ผู้ช่วยสมุห์บาญชีแพนกพัศดุ  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  บิดาชื่อผ่อง 15/12/19  
๔๐๓๑ ศุกราภา Sukrabha นายร้อยตรีสำเภา  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  กับนายโหมด (บิดา)  ปู่ชื่อศุข  ทวดชื่อแสง 13/6/17  
๕๗๕๑ ศุกราศัย Sukra^saya นายร้อยตรีทิม  สมุห์บาญชี  กรมทหารพราน  กองพลทหารบกที่ ๗  ปู่ชื่อเผือก  บิดาชื่อพึ่ง 15/12/19  
๒๗๒๗ ศุกรินทร Sukrindra นายร้อยโทปั๋ง  เจ้าพนักงานคลังเงิน  กองพลทหารบกที่ ๕  ทวดชื่อหลวงราชสมบัติ (ทองสุก)  ปู่ชื่อหลวงศักดิโยธา (อิน) 7/11/15  
๔๘๓๘ ศุกโรบล Sukraropala หลวงตรอนตรีสินธุ์ (เปรม)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อสุก  บิดาชื่อบัว 5/4/19  
๑๒๖๐ ศุขกสิกร Sukhakasikara หลวงศรีธรรมลังการ์ (ภู่)  ปลัดกรม  กรมสังฆการี ปู่ชื่อศุข เป็นชาวนา 8/4/14  
๐๕๒๙ ศุขโชติ Sukhajoti หลวงญาณเวท (ศุข)  กรมโหร  กระทรวงวัง 23/8/13  
๑๐๗๙ ศุขบุตร* Sukhaputra หลวงราชปัญญา (เสงี่ยม)  ผู้พิพากษาศาลมณฑลราชบุรี  กับนายเหลียน (บิดา)  ปู่นายเหลียนชื่อศุข 5/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศุขะบุตร"
๑๓๓๗ ศุขมิลินท์ Sukhamilinda ขุนธรานุพันธกิจ (คล้อย)  ประจำกองแม่พิมพ์  กรมแผนที่  ปู่ชื่อนายศุข มหาดเล็ก  บิดาชื่อนายผึ้ง มหาดเล็ก 21/4/14  
๐๕๑๔ ศุขวินทุ Sukhavindu ขุนธนเทพ (วงษ์)  กรมวัง  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อศุข  บิดาชื่อพิน 23/8/13  
๑๑๘๔ ศุขสมิติ Sukhasmiti ขุนธุระการบรรณสิทธิ์ (ยิ้ม)  พนักงานคลังเมืองสุพรรณบุรี บุตรนายศุข 19/3/13  
ร.๔-๐๔ ศุขสวัสดิ์ ณ กรุงเทพ Sukhasvati na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าศุขสวัสดิ์  กรมหลวงอดิศรอุดมเดช 16/4/15  
๔๙๖๒ ศุขะจีระ Sukhachira นักเรียนแพทย์เสือป่าจำเนียร  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อศุข 16/4/19  
๐๓๗๗ ศุขะนันทน์ Sukhanandana ขุนนันทนิติกร* (เล็ก)  ยกรบัตรศาลแพ่ง  กระทรวงยุติธรรม  ปู่ชื่อศุข 27/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอินทประกาศ
๐๙๓๙ ศุขะนิล Sukhani^la นายพันโท พระศรีสุเรนทราธิบดี พรหมเทพราชมาตยาธิบดี ศรีกาฬสมุด (เขียว)  เจ้ากรมสัสดี  บิดาชื่อศุข 19/1/13  
๔๗๑๗ ศุขะพจนะ Sukhabachana รองผู้กำกับตรีจั่ว  ครูโรงเรียนวัดเบ็ญจมบพิตร  กรุงเทพฯ  ปู่ชื่อศุข 3/2/18  
๕๗๐๘ ศุขะภูติ Sukhabhuti นายร้อยตรีศุข  ผู้ช่วยสัสดีมณฑลอุดร  บิดาชื่อสี 22/8/19  
๐๔๗๔ ศุขะวณิช Sukhavanija นายพิณ จางวางในพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าอรประพันธรำไพ  กับพระสิทธิ์ธนรักษ์ (ต่วน) เจ้ากรมการผลประโยชน์  กรมพระคลังฃ้างที่  กับหลวงพิจารณราชหัดถ์* (ถม)  เจ้ากรมกองร่างแต่ง กรมราชเลขานุการ** 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระบรรจงสารวินิจ

** สกุลพ่อค้าเมืองศุโขทัย คือ นายเต็มเป็น บิดาหลวงประเทศธานี (สง)ๆ เป็นบิดา

    นายพินๆ เป็นบิดาพระสิทธิ์ธนรักษ์ และหลวงพิจารณาราชหัดถ์
๐๓๒๒ ศุขะวัฒนะ Sukhavaddhana หลวงสโมสรศุภสฤษดิ์ (ศุข)  กรมโยธามหาดเล็ก* 14/7/13 *  กรมศิลปากร
๐๐๗๐ ศุขะวาที Sukhavadi หลวงเพราะสำเนียง (ศุข)  กรมพิณพาทย์ 21/6/13  
๐๑๖๓ ศุขะวีรยะ Sukhavirya หลวงการีศุขการ (พร้อม)  กรมพระอัศวราช 3/7/13  
๑๐๐๔ ศุขะสมิต Sukhasmita ว่าที่นายร้อยตรีเพ็ง  ประจำกองร้อยที่ ๓  กรมทหารราบที่ ๔  มณฑลราชบุรี  บุตรนายยิ้ม  หลานนายศุข 13/2/13  
๑๒๖๕ ศุนวัต Sunavat หลวงกิจการสิทธิกร (เซีย)  เหรัญญิกโรงเรียนราชวิทยาลัย  นายซุนเป็นปู่ 13/4/14  
๓๑๑๘ ศุนะนันทน์ Sunanandana นายเทียนสือ  นายทะเบียน  กรมมหรศพ  บิดาชื่อซุ่นฮวด 28/5/16  
๒๗๐๐ ศุนะมาลัย Sunahmalaya นายเรือตรีเจือ  กรมสำรวจแผนที่ทะเล  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อสร้อย  บิดาชื่อนายเรือเอก หลวงอินทรฤทธิ์ (จอ) 1/2/15  
๔๔๓๘ ศุนะยุกติ Sunayukti มหาดเล็กวิเศษตี๋  ผู้ช้วยแพทย์  กรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อสุน  บิดาชื่อเทียม 16/5/18  
๓๙๕๑ ศุนะลักษณ์ Sunalakshana นายร้อยเอก เสงี่ยม  ปลัดกรมทหารบกราบที่ ๑๕  ทวดชื่อหลวงวิทย์วิบูลย์การ (สุ่น)  ปู่ชื่อพริ้ง 26/5/17  
๔๐๕๑ ศุนาคม Sunagama รองอำมาตย์ตรีจิ๊ด  กรมไปรษณีย์โทรเลข ชั้น ๒  กับนายอิน (บิดา)  ทวดชื่อสูน  ปู่ชื่อส่ง 17/6/17  
๓๕๙๑ ศุนานนท์ Sunananda รองอำมาตย์ตรีเองฮ้อ  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ปู่ชื่อจีนสุน 3/12/16  
๓๐๔๕ ศุนาลัย Sunalaya รองอำมาตย์ตรีจัน  แพ่งเมืองประจวบคีรีขันธ์  บิดาชื่อซุ่นไล้ 14/5/16  
๒๙๗๒ ศุนาศวิน Sunasvin รองหุ้มแพรเก๊า  สารถี  กรมพระอัศวราช 9/4/16  
๒๐๔๕ ศุภกาญจนะ Subhakanchana นายทองใบ  เสมียนกรมโขนหลวง  บุตรนายชิตธิรักษ์ (ทองดี) 18/3/14  
๔๘๘๙ ศุภจตุรัส Subhachaturas รองอำมาตย์ตรีจันทร์  นายอำเภอในมณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อเหลี่ยม 5/4/19  
๓๘๘๑ ศุภจันทร์ Subhachandra นายร้อยโทอิ่ม  สมุห์บาญชี  กรมทหารบกราบที่ ๑๕  ทวดชื่อจันทร์  ปู่ชื่อหลวงศรีภักดี (ดี)  ขุนพิทักษ์อักษร (อยู่) บิดา 17/3/16  
๓๖๒๒ ศุภจินดา Subhachinta นายอ่อง  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อจีน 11/12/16  
๓๘๖๐ ศุภนาค Subhanaga เด็กชาโททองคำ  กองชาวที่  พระราชวังสนามจันทร์  กับนายเกร้น (บิดา)  ทวดชื่อบุนนาค  ปู่ชื่อเอี่ยม 1/3/16  
๕๑๖๑ ศุภเนตร Subhanetra ขุนศุภสารรุจิเรข (โพ)  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อเนตร 14/6/19  
๖๒๕๑ ศุภผลศิริ Subhaphalasiri อำมาตย์ตรี ขุนศุภผลธุระการี (จวนต๋อง)  เจ้าพนักงานรับเงิน  กรมศุลกากร  บิดาชื่อตันฮิมเกี้ยด 1/1/21  
๕๑๕๑ ศุภผลานนท์ Subhaphalananda ขุนศุภผลประสิทธิ์ (พลุ้ย)  กระทรวงนครบาล 14/6/19  
๑๖๔๑ ศุภมณี Subhamani ขุนอภัยพิทักษ์ (ชุ่ม)  รองเสนานา  เมืองนครน่าน  กับนายทรัพย์ (บิดา)  ปู่นายทรัพย์ชื่อดี  บิดาชื่อแก้ว 29/9/14  
๐๐๒๐ ศุภมิตร์ Subhamitra พระตำรวจโท (นายพลตรี) พระยาราชวัลภานุสิษฐ (อ๊อด)  สมุหพระตำรวจ แลราชองครักษ์พิเศษ 17/6/13 เขียนให้เอง

ที่จริงเป็นสกุลบุนนาค  แต่พวกบุนนาคที่เป็นราชนิกุลเขาเกี่ยง  จึ่งขอตั้งสกุลใหม่
๐๕๗๖ ศุภวารโยธิน Subhava^rayodhin นายร้อยเอก* หลวงคำรบบรรณสิทธิ์ (วันดี)  สมุหบาญชีกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายพันตรี
๐๓๐๔ ศุภศิริวัฒน์ Subhasirivadhana พระยาญาณประกาศ สุจริตามาตย์ธรรมเสถียร (เลื่อน)  ปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรม  หลวงศุภมาตรา (นุ่ม) เป็นปู่  หลวงกรุงศรีบริรักษ์ (แสง) เป็นบิดา 13/7/13  
๑๘๘๒ ศุภสมิต Subhasmita นายร้อยโทจิ๋ว  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑  กรมทหารราบที่ ๑๗  ปู่ชื่อดี  บิดาชื่อแย้ม 7/3/14  
๔๒๒๖ ศุภะกะลิน Subhakalin พันจ่าเอก หมื่นรณไชยาวุธ (เชิง)  กรมสรรพาวุธทหารเรือ  ปู่ชื่อเที่ยง  บิดาชื่อเกลี่ยง 13/10/17  
๓๔๘๗ ศุภะพันธุ์ Subhabandhu นายร้อยโทกำจัด  ผู้รั้งผู้บังคับกองพันพาหนะ  กองทัพน้อยทหารบกที่ ๑ 14/10/16  
๔๑๓๓ ศุภะศังข์ Subhasankha รองอำมาตย์ตรีเหลือ  ยกระบัตร์ศาลมณฑลร้อยเอ็ด  ปู่ชื่อสัง  บิดาชื่อเพี้ยสุโพ (บุตดี) 21/7/17  
๒๖๙๘ ศุภางคะนันทน์ Subhanganandana นายเรือตรีเปลื้อง  นายช่างกล  เรือวิเทศกิจการ  ทวดชื่อขำ 1/11/15  
๑๘๒๘ ศุภาภา Subha^bha^ นายเรือตรีโปร่ง  นายเวรหนังสือ  กรมทหารเรือชายทเล  ปู่ชื่อหลวงวัง (แสง) 17/12/14  
๓๖๔๕ ศุโภทยาน Subhodyana เด็กชาน้อม  กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน  ปู่ชื่อดี  บิดาชื่อสวน 11/12/16  
๔๗๐๙ ศูนยะคณิต Sunyaganita รองผู้กำกับโทสุนย์  ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอท่าขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  บิดาชื่อฮง 3/2/18  
๓๑๙๙ ศูละศิริ Sulasiri ขุนบุรินทรามาตย์ (ปอล อะเรียนรอกร์ มอนเตกืต์)  แผนกก่อสร้าง  กระทรวงมหาดไทย  นามสกุลเดิมเป็นภาษาฝรั่งเศส "montaigut" 17/6/16  
๐๖๗๙ เศขรฤทธิ์* Sekharariddhi หลวงธนศักดิ์ (นำ)  ผู้ช่วยอธิบดี กรมพระคลังมหาสมบัติ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อนายฤทธิ์จางวาง  ทวดชื่อเซ็ก 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เศขรฤทธิ"
๐๓๔๒ เศรนิจิตรกะ Srenichitraka ขุนสลับสีสวรรค์ (แส)  ช่างหัวโขน  กรมมหรศพ 14/7/13  
๒๘๖๘ เศรษฐจันทร Sreshthachandra พลเสือป่ามณี  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ โรงเรียนตัวอย่าง  มณฑลนครราชสีมา  ทวดชื่อพระศรีสมบัติ (จัน)  ปู่ชื่อดี 14/2/15  
๐๐๕๘ เศรษฐบุตร Sreshthaputra พระยานรเนติบัญชากิจ (ลัด)  กรรมการศาลฎีกา  กับนายภักดีนารถ หุ้มแพร (เลิศ)  กรมมหาดเล็ก  ทั้ง ๒ นี้ มีทวดและปู่เป็นพระประเสริฐวานิช ต่อกัน 20/6/13 เขียนให้เอง
๓๕๓๙ เศรษฐมณฑล Sreshthamandala ขุนสวัสดิ์วิธีสอน (สวัสดิ์)  ธรรมการจังหวัดไชยภูมิ  ทวดชื่อวง  ปู่ชื่อประเสริฐ 4/11/16  
๓๕๑๘ เศรษฐรุจิ Sreshtharuchi พันเด็กชาเอกคำ  กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง  ทวดชื่อเลิศ  ปู่ชื่อเรือง 30/10/16  
๒๘๘๕ เศรษฐวณิช Sreshthavanija รองผู้กำกับลูกเสือเจิม  กองที่ ๑๕ โรงเรียนมัธยมวัดนวลนรดิศ  กรุงเทพฯ  ปู่ชื่อดี พ่อค้า  บิดาชื่อขุนประพันธ์นิตอนันต์ (รอด) 14/2/15  
๕๔๙๔ เศรษฐสุวรรณ Sreshthasuvarna นายชี  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกาตราธิการ  ปู่ทวดชื่อเสริฐ  ปู่ชื่อคำ 5/7/19  
๔๑๗๗ เศรษฐะทัตต์ Sreshthadatta ขุนยมาณัติการ (เชย)  นายอำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  ปู่ชื่อนวด  บิดาชื่อหลวงศรีรองเมือง (ทัด) 15/8/17  
๑๑๐๔ เศวตกนิษฐ Svetakanishtha นายร้อยเอกฉวน ผู้บังคับกองตำรวจภูธร  มณฑลราชบุรี  กับขุนแก้ว (เขียว) บิดา  บิดาขุนแก้วชื่อฃาว  ปู่ชื่อน้อย 7/3/13  
๐๓๔๗ เศวตการี Svetakari ขุนกิจการี* (เผือก)  กรมศุฃาวัง 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงกิจการี
๐๔๗๑ เศวตกุล* Svetakul ขุนประเจิดอักษรลักษณ (เป้า)  กรมราชเลขานุการ  ปู่ทวดคือพระยาไชยวิชิต (เผือก) 11/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เสวตกุล"
๐๖๑๖ เศวตเกศร* Svetakesara นายร้อยตรีเกศร์  สำรองราชการกรมแผนที่  กระทรวงกระลาโหม  ปู่เป็นหมื่นภักดีนารถ (ฃาว) 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เศวตะเกศร"
๒๑๒๖ เศวตเกษตริน Svetakshetrin นักเรียนทหารกระบี่จรูญ  กรมพิณพาทย์หลวง  บุตรนายเผือก  ค้าฃาย 23/3/14  
๑๔๐๖ เศวตครุตมัต Svetagarutmat นายบำรุง มหาดเล็ก  กรมชาวที่  ทวดชื่อเผือก  เป็นพระยาพัทลุง  ปู่ชื่อครุด  เป็นหลวงพิทักษ์ภาค 27/4/14  
๑๘๕๕ เศวตจามร Svetacha^mra นายร้อยโทพึ่ง  นายเวรกองพลที่ ๓  ปู่ชื่อเผือก  บิดาชื่อหมื่นอินทรสุริยศักดิ์ (ภู่) 20/12/14  
๒๔๑๖ เศวตจินดา Svetachinta^ รองอำมาตย์โท ขุนวรวิทย์เวชกรรม (หงส์)  แพทย์ประจำเมืองพัทลุง  ปู่ชื่อจีนแป๊ะ 30/7/15  
๑๙๘๓ เศวตชนม์ Svetajanma พลเสือป่าหนู  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ    ปู่ชื่อเผือก  บิดาชื่อเกิด 12/3/14  
๐๓๕๖ เศวตนันทน์ Svetanandana พระตำรวจตรี พระยาอภิชิตชาญยุทธ์ (เจริญ)  จางวางกรมพระตำรวจ  กรรมการศาลรับสั่งกระทรวงวัง  บุตรพระยามหานิเวศนานุรักษ์ (เผือก) 14/7/13  
๒๓๖๔ เศวตนัย Svetanaya พันจ่าโทมาลัย  กรมทหารเรือ   ทวดชื่อฃาว  ปู่ชื่อน้อย 1/7/15  
๓๔๐๙ เศวตนาค Svetanaga หลวงสถลมารคพินิจ (สาคร)  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อหมื่นอาจสงคราม (นาค)  บิดาชื่อเผือก 2/9/16  
๑๙๕๘ เศวตเมษ Svetamesha รองหุ้มแพร ขุนประทีปรำาร่า (เจียม)  ผู้ช่วยปลัดกรมรำโคม  บิดาชื่อเผือก 12/3/14  
๒๒๕๘ เศวตรุนทร์ Svetarundra เมืองยโสธร (สุ่น)  เกณฑ์เมืองรั้ง (อย่างเก่า) กับขุนอนุการรัชฏ์พัฒน์ (ช่วง) นายเวรแพนกจดหมายและรายงาน   กรมพระคลังฃ้างที่ ทวดชื่อฃาว  ปู่ชื่อขุนอนันติกร (หยุ่น) 19/5/15  
๓๒๖๔ เศวตเลข Svetalekha นายร้อยตรีเจือ  กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปู่ชื่อเขียน  บิดาชื่อหลวงพิสุ?ะสัตยารักษ์ (เผือก) 8/7/16  
๑๘๗๒ เศวตวัชร Svetavajra นายร้อยตรีภาพ  ประจำกรมบัญชาการกองพลที่ ๒  กับนายเผือก (บิดา)  บิดานายเผือกชื่อเพชร 7/3/14  
๕๑๐๘ เศวตวิมล Svetavimala ขุนรักษาธนสาร (อ่อง)  กระทรวงนครบาล บิดาชื่อเอี่ยม 14/6/19  
๐๗๙๑ เศวตศิลา Svetasila พระวันพฤกษ์พิจารณ (ทองคำ)  ปลัดกรมป่าไม้  กับพระกรุงศรีบริรักษ์ (ทองย้อย) ปลัดมณฑลกรุงเก่า*  กระทรวงมหาดไทย  เป็นบุตรนายเฮนรี อาลบาสเตอร์  (แปลนามสกุลเป็น "หินขาว") 4/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม  ผู้ว่าราชการเมืองนนทบุรี
๑๙๑๒ เศวตเศรนี Svetasreni นายร้อยตรีเรี่ยม  ประจำกรมทหารช่าง  กองทัพที่ ๑  ปู่ชื่อหลวงสุนทรโกศา (ฃาว)  บิดาชื่อนายพิจารณสรรพกิจ (ริ้ว) 7/3/14  
๕๙๕๑ เศวตโศภณ Svetasobhana หลวงบรรจงพยาบาล (พริ้ง)  บุตรแพทย์โรงพยาบาลกลาง  กรมศุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล  กับนายเทศ บิดา  ทวดชื่อศรี  ปู่ชื่เผือก 11/6/21  
๐๕๐๕ เศวตเสน Svetasen รองเสวกตรีแป๊ะ*  กรมราโชประโภค  กระทรวงวัง 12/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนธารกำนัล
๓๘๓๐ เศวตะดิษ Svetatisha นายหมู่เอกสวัสดิ์  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อหลวงอินทรมนตรี (เผือก)  บิดา  ชื่อหลวงราชมณฑิรารักษ์ (ดิษฐ์) 14/2/16  
๒๓๒๖ เศวตะดุล Svetatula รองอำมาตย์โท หลวงโลหภูมิ์พิทักษ์ (หนูวงษ์)  นายอำเภอตะกั่วทุ่ง  ปู่ชื่อขุนทิพอักษร (ชู)  บิดาชื่อหนูฃาว 27/6/15  
๒๑๘๗ เศวตะตาต   รองหุ้มแพร หมื่นชำนิภูบาล (บุญ)  สารถี  ในกรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อเผือก  บิดาชื่อตาด 14/4/15  
๑๗๒๘ เศวตะเตชะ Svetateja พระภักดีสรเดช (น้อย)  เจ้ากรมกองมอญกลาง  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อพระยานครอินทร (เผือก)  บิดาชื่อพระปราบอังวะ (เต๊ก) 29/10/14  
๒๔๑๘ เศวตะทัต Svetadatta รองอำมาตย์เอก หลวงราชกิจธนกร (ปลั่ง)  พระคลังมณฑลสุราษฎร์  บิดาชื่อเผือก  ปู่ชื่อหลวงอภัยสมบัติ (ทัด) 30/7/15  
๔๙๑๕ เศวตะพันธุ์ Svetabandhu นายหมู่โทเชื้อ  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายขาว (บิดา)  ปู่ชื่อหงวน 16/4/19  
๓๗๙๓ เศวตะพุกกะ Svetabukkha นายลิ้นจี่  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลพิศรูดลก  ปู่ชือพุก  บิดาชื่อเผือก 29/2/16  
๕๐๑๘ เศวตะมาลย์ Svetamalaya พลเสือป่ามาลัย  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายเผือก (บิดา)  ปู่ชื่อปุ๋น 24/5/19  
๐๕๔๐ เศวตะสูต* Svetasu^ta หลวงวิสุทธิรัตน (กรับ)  กรมพระราชกุศล(ศุภรัต)  กระทรวงวัง  บิดาชื่อขาว 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เศวตสูต"
๑๓๒๘ เศวตามร์ Svetamra พระศรีพิทักษ์ (เติม)  สังกัดกรมพระตำรวจ  บุตรพระสาครสมบัติ (ฃาว)  หลานหลวงศรีโอสถ (ม่วง) 17/4/14  
๔๘๓๔ เศศะเทศานนท์ Sesadesananda รองอำมาตย์โทประมูล  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อพระยาราชสัมภาระกร (เทศ) 5/4/19  
๐๕๒๘ เศษโชติ Seshajoti หลวงไตรเพทพิไสย (โนรี)  กรมโหร  กระทรวงวัง  บิดาชื่อทอน 23/8/13  
๐๒๒๘ เศษะนาวิน Seshana^vin นายเรือโทเหลือ  กระทรวงทหารเรือ 7/7/13  
๔๒๖๖ เศาณานนท์ Sauna^nanda รองอำมาตย์๖รีวาศ  จ่าศาลจังหวัดเก็ชรบุรี  ทวดชื่อสวน  ปู่ชื่อเทศ 12/12/17  
๐๔๘๔ เศาภายน Saubha^yana ขุนอินทรธนาคม (เพิ่ม)  ล่าม  กรมพระคลังฃ้างที่  เป็นเชื้อจีน  แซ่โซว 11/8/13  
๒๕๘๙ เศารบุตร Sauraputra รองอำมาตย์เอก ขุนพิทักษ์พิทยาเภท (โต๊ะ)  ธรรมการมณฑลเพชรบูรณ์  ทวดชื่อเสา 3/10/15  
๐๒๗๓ เศียนเสวี Syenasevi พระอักษรสมบูรณ* (แม๊ก)  เสมียนตรากระทรวงวัง และนายพันตรีในกองทัพบก** บิดาเป็นชาวเยอรมัน  นามสกุลเดิมว่า "Falck"  คือมุ่งว่า "falk"  แปลว่าเหยี่ยว  แปลกลับเป็นสังสกฤตว่า "เศ์ยน" แผลงเป็นไทยว่า "เศียน" 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี

** ปลัดบัญชาการกระทรวงวัง  และนายพันโทในกองทัพบก
๖๐๘๓ โศภณแพทย์ Sobhanabaedya นักเรียนแพทย์เสือป่าแฉล้ม  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21  
๐๕๙๔* โศภโณดร Sobhanodhara พระโสภณเพชร์รัตน์ (กิ๊)  กรมท่าซ้าย  กระทรวงนครบาล  เป็นบุตรหลวงอุดรภัณฑ์พานิช (เต็ง) 25/8/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษาว่า "โสภะโณดร"  เป็นลำดับที่  ๔๔๒  ส่วนนามสกุลลำดับที่  ๕๙๔  ในราชกิจจานุเบกษา คือ นามสกุล "จุลานนท์ (Chura^nanda)"  ( ๒๔๕๖/หน้า ๑๒๙๕ และ ๑๓๖๕)
๕๙๕๓ โศภนะศุกร์ Sobhanasukra รองอำมาตย์โททองศุข  กรมศุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อจอก 11/6/21  
๑๗๙๕ โศภะกะลิน Sobhakalin นายเรือเอก ขุนประดิษฐนาเวศ (สิงห์)  ผู้ช่วยผู้บังคับการกองช่างเหล็ก  กรมยุทธโยธาทหารเรือ  บุตรนายนาวาโท หลวงวิจารณจักรกิจ (เกลี้ยง) 14/12/14  
ร.๔-๑๙ โศภางค์ ณ กรุงเทพ Sobhanga na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงษ์  พระเจ้าบรมวงศ้ธิ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ 16/4/15  
๓๑๑๐ โศภารักษ์ Sobha^raksha นายร้อยตำรวจเอก หลวงขจรธรณี (ปลั่ง)  กรมตำรวจพระนครบาล 28/5/16  
๔๕๓๗ ไศละบาท Sailabada ขุนพนานิคมพิทักษ์ (ทับ)   นายอำเภอเขมรัฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ทวดชื่อผา 26/6/16  
๐๗๗๐ ไศละสูต Sailasu^ta นายร้อยโทสัมฤทธิ  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ (รักษาพระองค์)  กรมทหารช่าง  กองทัพที่ ๑ ปู่ทวดชื่อจีนไซ 21/11/13  
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article