ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร ส article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๑๕๔๑ สกลวิภาต   นายร้อยโททองดี  ครูสอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  ปู่ชื่อสมิงสามแหลก (สกล)  บิดาชื่อนายสว่าง 21/7/14  
๖๒๖๗ สการนันทน์   นายสน  เสมียนโท  กรมสารบรรณ  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อแสน  ปู่ชื่อสิน  บิดาชื่อสอน 25/2/21  
๖๒๙๒ สกุนตะวิภาต   พลเสือป่าเปล่ง  ประจำกองร้อยที่ ๖  กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ปู่ทวดชื่อเสง  ปู่ชื่อนก  บิดาชื่อชุ่ม 25/3/21  
๐๑๔๕ สกุนะวัฒนะ   ขุนองอาจยุทธ์ (บานเย็น)  นายอำเภอบางพระ  ปู่ชื่อนก 2/7/13  
๕๗๗๖ สครานนท์ Sagrananda มหาดเล็กวิเศษเชื่อม  กรมมหรศพ  ปู่ทวดชื่อสาคร 15/12/19  
๒๓๔๐ สงกรานตานนท์ Sankrantananda พันจ่าเอกฉิม  ช่างกล  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อสงกรานต์ 27/6/15  
๓๓๐๑ สงกะมิลินท์ Sankamilinda ว่าที่นายเรือตรียุ้ย  กองพันพาหนะทหารเรือ  ปู่ชื่อสง  บิดาชื่อพึ่ง 22/7/16  
๓๓๐๗ สงกะสิริ Sankasiri มหาดเล็กวิเศษโต๊ะ  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ทวดชื่อสง  ปู่ชื่อขวัญ 22/7/16  
๖๐๓๗ สงขะสโรช Sankhasroja ขุนสุภาโชติ (บัว)  ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดอ่างทอง 6/8/21  
๕๙๐๓ สงคานนท์   พลเสือป่าพูน  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์   บิดาชื่อนายจ้อย  ปู่ชื่อนายซ้ง 1/2/20  
๐๑๒๖ สงสะเสน Sonsasen ขุนวรศักดิพินิต (สง)  กรมมหาดเล็ก 29/6/13  
๐๒๘๐ สงสะเสวี Sansasevi จมื่นอินทรประภาศ* (สง)  ผู้ช่วยกรมตำรวจวัง  กระทรวงวัง 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิเชียรไพชยนต์
๕๒๓๓ สเจลานนท์   นายร้อยตำรวจตรีปู๋  ประจำกรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อแสละ 14/6/19  
๐๕๔๑ สฐีรสูต Sthi^rasu^ta หลวงศรีเทพภักดี (เถื่อน)  กรมพระราชกุศล (ศุภรัต)  กระทรวงวัง  หลวงศรีเทพภักดี (บุญคง) เป็นปู่ 23/8/13  
๔๙๗๒ สดุดิกุล   นายหมู่ตรีชม  ประจำกรมเสือป่าปืนใหญ่หลวง รักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อทิม 17/5/19  
๔๗๕๒ สตาภิรมย์ Sata^bhiramya ว่าที่รองผู้กำกับตรีชื่น  ครูประจำโรงเรียนจังหวัดระยอง  บิดาชื่อสด 3/2/18  
๓๗๑๖ สถลนันทน์   ทำการนายหมู่ตรีปลอด  ประจำกองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครำชยศรี  กับนายทรัพย์ (บิดา)  ทวดชื่อคง 27/1/16  
๑๑๕๑ สถลสุต Sthalasuta นายพันโท หลวงอนุชิตสงคราม (ประเสริฐ)  ยกระบัตรกรมตำรวจภูธร  ปู่ทวดชื่อนายคง  ปู่ชื่อพระศรีสุริเยนทรามาตย์ (ทองอยู่)  บิดาชื่อหลวงมงคลรัตนราชมนตรี (เข้มฃาบ) 12/3/13  
๐๒๕๘ สถาณุวัต Stha^nuvat พระประสิทธิ์วรรณลักษณ์ (นาค)  ปลัดกรมกองบัญชาการ  กรมราชเลขานุการ  พระยาวิชิตชลธีศรีสุรสงคราม (ยัง) เป็นบิดา 13/7/13  
๖๑๐๑ สถานนท์   นายหมู่โทเปล่ง  สังกัดกองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ 24/9/21  
๔๔๒๓ สถานานนท์   พลเสือป่าแผ้ว  ประจำหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๖  กองเสนารักษาดินแดนตวันตก  กับนายเหว่า (บิดา)  ทวดชื่อตั้ง 9/5/18  
๑๙๖๗ สถานุทัต   พลเสือป่าตึก  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่ออยู่ 12/3/14  
๑๑๗๐ สถาปนะวรรธนะ   นายร้อยตรีเอม พนักงานคลังเงิน  กองตำรวจภูธรนครลำปาง  กับหลวงพรหมสุภาแพ่ง* (รอด)  กรมการพิเศษเมืองพรหม (บิดา)  หลวงพรหมเป็นบุตรหลวงวัง (พูน) 15/3/13  
๑๐๖๘ สถาปิตานนท์ Stha^pita^nanda พระอุภัยภาติกเฃตร (เอี่ยม)  นายอำเภอสองพี่น้อง  เมืองสุพรรณบุรี  ปู่ชื่อหลวงวัง (พูน) 5/3/13  
๓๐๖๓ สถาวรจันทร์   นายร้อยตรีเจ๊ก  ประจำกรมทหารบกราบที่ ๑๔  ทวดชื่อคง  ปู่ชื่อจัน 14/5/16  
๒๘๒๘ สถาวรวณิช   นักเรียนนายเรือภูหิน  ปู่ชื่อมั่นเป็นพ่อค้า 22/12/15  
๖๔๑๔ สถาวระ   นายร้อยตำรวจตรีสมาน  แพทย์ประจำมณฑลพายัพ  กับนายแอ๋น (บิดา)  ปู่ชื่อคง 16/9/22  
๒๖๙๑ สถาวรินทุ   นายร้อยเอกอิน  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑  กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ 1/11/15  
๒๗๓๙ สถิตยนาค   รองอำมาตย์โท ขุนโภคาพิพัฒน์ (เท้ง)  ผู้ช่วย กรมเจ้าจำนวน  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่ออยู่  ทวดชื่อนาค 7/11/15  
๒๘๒๙ สถิตยวณิช   พลเสือป่าจรูญ  นักเรียนข้าราชการพลเรือน (กรมราบหลวง) 22/12/15  
๓๕๗๐ สถิตานนท์   รองเสวกโท ขุนเจนจิตรภัณฑการ (ชุบ)  นายเวรกองสร้าง  กรมโยธา แพนกใน  ปู่ชื่ออยู่ 25/11/16  
๓๕๘๓ สถิตายุธ   นายร้อยโทเฉลิม  ผู้รั้งผู้บังคับกองทหารบกพาหนะที่ ๖  ปู่ชื่อยัง  บิดาชื่อแสง 3/12/16  
๒๗๒๖ สถิติรัต   นายร้อยโทพริ้ง  แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๕  ทวดชื่อคง  ปู่ชื่อรอด 7/11/15  
๕๘๓๔ สถิรถาวร   รองอำมาตย์โท ขุนกาญจนสำรวจ (อุ่ม)  ผู้ช่วยเจ้ากรมกองหมาย  กระทรวงยุติธรรม  ปู่ทวดชื่อคง  บิดาชื่อเสถียร 4/9/20  
๖๑๙๗ สถิรรัตน์   จ่าตรีเสถียร ประจำกองเรือกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ทวดชื่อรัตน  ปู่ชื่อสุน 10/12/21  
๖๓๔๗ สถิรานนท์ Sthirananda จ่าโทนวล ร.น.ส.  ผู้บังคับหมู่  กองพันราชานาวีเสือป่าที่ ๓  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปู่ชื่อคง  บิดาชื่อล่อง 2/9/22  
๐๙๑๙ สถีรศิลปิน Sthi^rasilpin หลวงรจนาประดับ (โถ)  กรมช่างสิบหมู่  กระทรวงวัง 17/1/13  
๔๘๒๘ สถีระนาค   รองอำมาตย์โท ขุนโกศลเวชพันธ์ (ทศ)  แพทย์ประจำจังหวัดสระบุรี  ปู่ชื่อนายเรือเอก หลวงอาศาศัลการ(พลาย) 5/4/19  
๔๐๘๐ สถีระนาวิน   ว่าที่นายเรือตรีจิว  สำรองราชการเรือตอร์ปิโด ๔ 23/6/17  
๐๖๓๓ สนธยานนท์ Sandhya^nanda นายร้อยตรีนิจ  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปู่ชื่อสน 21/9/13  
๓๑๓๑ สนธิเกษตริน Sandhikshetrin หลวงเวชศาสตร์โสภณ (ยิหวา)  แพทย์โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ  จังหวัดกรุงเก่า  ทวดชื่อสน ชาวนา 4/6/16  
๔๘๖๖ สนธิไชย Sandhijaya ขุนนครบำรุงราษฎร์ (เชย)  กระทรวงมหาดไทย  บิดาชื่อสน 5/4/19  
๒๗๓๓ สนธิเทศ Sandhidesa ว่าที่นายเรือตรีวงษ์  นายตอนกราบขวา  กองเรือกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อสน  บิดาชื่อเทศ 7/11/15  
๓๓๕๔ สนธินันทน์ Sandhinandana ว่าที่นายเรือตรีมุ่ย  กรมปลัดบาญชี  กระทรวงทหารเรือ 6/8/16  
๑๑๖๐ สนธิรัตน Sandhiratna พระยาบุริมทิศพิไชย (สุด) จางวางกำกับราชการเมืองปราจิณบุรี (บิดา)  กับพระยาวรวิไชยวุฒิกร (เลื่อม) ฃ้าหลวงประจำนครเชียงใหม่   พระยาบุริมทิศพิไชยเป็นบุตรเจ้าพระยาธรรมาธิกรรณ (ละมั่ง) และหลานเจ้าพระยารัตนาพิพิธ (สน) 15/3/13  
๐๖๓๖ สนธิวรรธนะ Sandhivardhana นายร้อยตรีเชื่อม  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/9/13  
๓๗๒๓ สนธิสุต Sandhisuta นายร้อยตำรวจตรีชบา  กองตำรวจภูะรที่ ๑ เมืองนครปฐม  ปู่ชื่อสน  บิดาชื่อสุด 28/1/16  
๔๗๗๖ สนธิโสมพันธุ์ Sandhisomabandhu พระเกษตรวัฒนา (โส)  กรมการพิเศษ จังหวัดขอนแก่น  ปู่ชื่อสน  บิดาชื่อพระยาพฤฒิคุณคณเชฐ (โสม) 5/4/19  
๖๐๖๖ สนิกะวาที Sanikavadi นายร้อยโทเอื้อน  นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๑๘  กับ นายแหวน (บิดา)  ปู่ชื่อทรีพย์ 3/9/21  
๐๑๔๙ สนิทวงษ์ ณ กรุงเทพ Sanidvongs na Krungdeb นายพลโท เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์กลาง)  เสนาบดีกระทรวงคมนาคม  สำหรับผู้ที่สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (พระองค์เจ้านวม) 2/7/13 เขียนให้เอง
๖๓๕๓ สนิธวรรณะ Sanidhavarna พลราชนาวีเสือป่าสนิท  ประจำกองพันราชนาวีเสือป่าสมุทสงคราม  ทวดชื่อชู  ปู่ชื่อแย้ม  บิดาชื่อทองดี 2/9/22  
๒๒๙๘ สนิบุตร Saniputra นายร้อยตำรวจโท ขุนรุธรัฐภิรมย์ (กูบาซา)  ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี  ทวดชื่อพระยาเดชานุชิต (กูสนิ) 7/6/15  
๓๐๖๐ สภากร Sabhakara นายร้อยโทเยื้อน  อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ ๒ มณฑลนครไชยศรี  บิดาชื่อจวน 14/5/16  
๑๒๕๙ สภานนท์ Sabhananda นายร้อยเอก หลวงศรีอัฐวิจารณ (ตาบ) หัวหน้าแพนกที่ ๑  กรมพระธรรมนูญทหารบก  ปู่ชื่อทับ (สังสกฤต "สภา" = กระท่อม) 8/4/14  
๑๕๑๔ สภานุชาต Sabhanujata หลวงนฤพัฒน์พิจารณ (เปลี่ยน)  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  บุตรขุนนคร (ทับ) 13/7/14  
๑๒๗๙ สภาวสุ Sabhavasu หลวงนรบาล (เหมือน)  พนักงานกองที่ดินประปา กระทรวงนครบาล  บุตรนายทับ  หลานนายมี 13/4/14  
๔๑๓๔ สภาสิริ Sabhasiri นายร้อยตรีถมยา  กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  กับนายพึ่ง (บิดา)  ปู่ชื่อหลวงเวหะวิสูตร (พลับ) 21/7/17  
๔๖๒๕ สมบัตินันทน์ Sampatinandana นายร้อยตำรวจโทบุญธรรม  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดลำพูน  กับนายร้อยตำรวจเอกบุญพา (พี่)  ทวดชื่อพญาศรีสมบัติ 4/10/18  
๑๑๗๗ สมบัติศิริ Sampatisiri หลวงศักดิเสนี (ฮะ)  เกณฑ์รั้งเมืองกระทรวงมหาดไทย  ทวดชื่อพระยาสัมบัติวานิช (บุญศรี) 17/3/13  
๖๓๙๕ สมบุรณวณิชย์ Samapurnavanija นายร้อยเอก หลวงโยธีอภิบาล (รื่น)  ผู้บังคับหมวดพยาบาล  กรมทหารพราน  กองพลทหารบกที่ ๑๐  ปู่ชื่อสมบุญ  บิดาชื่อน้อย 26/8/22  
๕๕๘๔ สมรรคกาญจน์ Smargakanchana นายพร้อม  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อทอง 26/7/19  
๑๘๐๗ สมรรคจันทร Smargachandra ว่าที่นายเรือตรีลับ  ต้นตอร์ปิโดเรือเสือทยานชล  บิดาชื่อพร้อม  ปู่ชื่อจัน 14/12/14  
๕๒๔๗ สมรรคชาลี   นายร้อยตำรวจตรีแห  นายเวรกรมตำรวจพระนครบาล  จังหวัดพระประแดง 14/6/19  
๐๓๓๔ สมรรคนัฎ Smarganat ขุนฟ้อนถูกแบบ* (พร้อม)  กรมมหรศพ 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงฟ้อนถูกแบบ
๕๘๙๓ สมรรคปัณณะ Smargapanna พลเสือป่าพร้อม  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายปั่น (บิดา)  ปู่ชื่อไหม 1/2/20  
๔๘๙๗ สมรรคพันธุ์ Smargabandhu หลวงนฤพันธ์พาทิน (ชุ่ม)  กรมการพิเศษ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปู่ชื่อหลวงศรีสังหาร (พร้อม) 5/4/19  
๕๔๖๓ สมรรคโศภณ Smargasobhana พลเสือป่าพร้อม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก  ปู่ชื่อเอี่ยม 5/7/19  
๐๔๒๘ สมรรคเสวี Samargasevi พระจันทรภูมิพิทักษ์ (พร้อม)  เจ้ากรมรักษาพระราชวังสนามจันทร์  กรมชาวที่ 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาจันทรภูมิพิทักษ์
๒๙๕๒ สมรรคะบุตร Smargaputra นายร้อยตรีเผื่อน  กรมทหารบกราบที่ ๑๒ กับหลวงศุภมาตรา (โท) บิดา  และนายร้อยตรีจรัส (บุตร)  หลวงศุภมาตราเป็นบุตรหลวงมนตรีนุชิต (พร้อม) 8/3/15  
๑๐๘๗ สมรัต Samarata ขุนวิวิธเกษตรการ (บุญช่วย)  พนักงานสำรวจที่ดิน  กองออกโฉนด  ราชบุรี   ปู่ชื่อพระทิพย์สมบัติ (สมบุญ)  บิดาชื่อหลวงพิบูลย์สมบัติ (รอด) 6/3/13  
๑๗๘๓ สมะจิตติ Samachitti นายร้อยตรีพันธุ์  ประจำกรมทหารราบที่ ๘  กับนายกุย (บิดา)  ปู่ชื่อท้าวเสมอใจ 12/12/14  
๐๔๑๑ สมะจิตร Samachitra ขุนบรรเจิดลายลักษณ์ (เหมือน)  กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13  
๕๐๘๑ สมะบุณยะ Samapunya พลเสือป่าสมบุญ  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อไล้ 31/8/19  
๐๖๓๔ สมะพันธุ์ Samabandhu นายร้อยตรีเทียบ  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บิดาชื่อพัน 21/9/13  
๓๒๒๓ สมะวรรธนะ Samavardhana นายพันตำรวจโท พระปราบประทุษฐ์พ่าย (โป๋)  ผู้บังคับการตำรวจภูธร  มณฑลอุดร  ทวดชื่อหมื่นผลาญสรรพาวุธ (ร่วม)  บิดาชื่อขุนไกรสงคราม (ฮวด) 24/6/16  
๐๗๒๙ สมะสูต Sa^masuta นายร้อยตรีท้อ  ผู้รั้งหัวหน้าแพนกที่ ๑  กรมยุทธโยธาทัพบก  กระทรวงกระลาโหม 10/10/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สามะสูต"
๕๕๘๖ สมัตถนาค Samathanaga นายเรือเอก ขุนรอนกลางสมุท (หมัด)  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อโต๊ะสมัด  บิดาชื่อนาค 26/7/19  
๒๒๓๙ สมัยวณิช Samayavanija พลเสือป่าเพิ่ม  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมโขนหลวง  ปู่ชื่อสมัย ค้าฃาย 7/5/15  
๑๔๖๐ สมัยสุต Samayasuta นายร้อยโทรื่น  ประจำกรมครุภัณฑ์ทหารบก  ปู่ชื่อแย้ม 1/6/14  
๐๗๔๘ สมานนท์ Sama^nanda นายร้อยเอกอยู่  ปลัดกรมทหารราบที่ ๑๓  มณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อเหมือน 6/11/13  
๖๒๐๖ สมานะวณิชย์ Samanavanijaya นักเรียนแพทย์เสือป่าสำอาง  ประจำกรมนักเรียนแทย์เสือป่าหลวง  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับนายลด (บิดา)  ปู่ทวดชื่อทรัพย์  ปู่ชื่อสมาน 17/12/13  
๑๐๕๖ สมารังคสุต Sama^rangasuta นายจั่น  พนักงานไปรษณีย์โทรเลข  เมืองนครปฐม  ปู่ชื่อพระศรีสมารังคบุรีศรีสำโรง 1/3/13  
๖๐๗๕ สมิตขัมภะ Smitakhambha นายร้อยตรีสาย  กองแพทย์ศุขาภิบาลทหารบก  กับนายยิ้ม (บิดา)  ปู่ชื่อขำ 17/9/21  
๕๗๔๕ สมิตดิลก Smitatilaka ขุนเสถียรสถลมารค (ฮะ)  สารวัดกรมศุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อแย้ม  บิดาชื่อยอด 15/12/19  
๒๑๕๐ สมิตผลิน Smitaphalin นายแก้ว  กรมพิณพาทย์หลวง  บุตรนายแย้ม ทำสวน 23/3/14  
๖๔๐๐ สมิตเมฆ Smitamegha นายเรือตรีเปล่ง  สำรองราชการเรือพระที่นั่งมหาจักรี  กับนายเปลื้อง (บิดา)  ปู่ทวดชื่อแย้ม  ปู่ชื่อเมฆ 16/9/22  
๕๗๗๑ สมิตยนตร์ Smitayantra พลเสือป่าวาศ  กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร  ปู่ชื่อแย้ม  บิดาชื่อย่น 15/12/19  
๔๘๘๖ สมิตเวช Smitaveja รองอำมาตย์ตรีแฉ่ง  แพทย์ประจำจังหวัดพิศณุโลก 5/4/19  
๑๓๑๘ สมิตสุต Smitasuta หลวงสรรพพัศดุกิจ (ชมิท)  พนักงานพัศดุ  กรมรถไฟ  เป็นเชื้อเยอรมัน  นามสกุลเดิมว่า ชมิท (Schmidt) 17/4/14  
๕๑๕๗ สมิตสุวรรณ Smitasuvarna รองอำมาตย์ตรีสุวรรณ  กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อแฉ่ง 14/6/19  
๒๘๔๐ สมิตะเก์ษตริน Smitakshetrin พลเสือป่าจวน  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒๒ มณฑลกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อแย้ม ชาวนา 14/2/15  
๒๘๒๒ สมิตะคนธ์ Smitagandha นายตำรวจเอก พระณรงค์วิชิต (ฉุย)  กรมพระตำรวจหลวง  บิดาชื่อขุนพิทักษ์ (แย้ม) 19/12/15  
๓๐๕๔ สมิตะชาต Smitajata นายร้อยโททรัพย์  เจ้าพนักงานคลังเงิน  กองพลทหารบกที่ ๗  ปู่ชื่อแย้ม 14/5/16  
๑๐๔๓ สมิตะพินทุ Smitabindu นายร้อยตรีเปลี่ยน  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อยิ้ม  บิดาชื่อพินทุ 20/2/13  
๓๗๐๔ สมิตะพุกกณะ Smitabukkana หลวงกาญจนานุกิจ (พุก)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัตื  บิดาชื่อแย้ม 19/1/16  
๓๒๕๔ สมิตะมาน Smitamana นายแฉล้ม  นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  ทวดชื่อพระยาเทวารังสรรค์ (มา)  ปู่ชื่อหลวงพิทักษ์นิเวศน์สถาน (แย้ม) 1/7/16  
๖๔๒๗ สมิตะมุสิก Smitamusikasika เด็กชาโทเชย  ประจำกรมชาวที่พระราชวังบางปะอิน  กับนายหนู (บิดา)  ปู่ชื่อแย้ม 16/9/22  
๒๙๖๔ สมิตะโยธิน Smitayodhin นายร้อยโทแถม  กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร.  ปู่ชื่อขุนอินทรภักดี (ยิ้ม) 9/4/16  
๔๙๒๙ สมิตะลัมพะ Smitalamba นักเรียนแพทย์เสือป่าเจิม  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายหลำ (บิดา)  ปู่ชื่อยิ้ม 16/7/19  
๕๘๙๘ สมิตะวงศ์ Smitavansa พลเสือป่าวงษ์  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อแพ  ปู่ชื่อแย้ม 1/2/20  
๓๙๐๑ สมิตะสิริ Smitasiri นายเล็ก มหาดเล็ก  เจ้าของโรงพิมพ์โสภณพิพัฒนากร 21/3/16  
๑๑๑๖ สมิตัย Smitaya นายบุญนาค พนักงานสำรวจที่ดิน  เมืองเพ็ชรบุรี  กับนายพึ่ง มหาดเล็ก (บิดา)  นายพึ่งเป็นบุตรหลวงมไหสวรรย์  (แย้ม) 9/3/13  
๐๗๔๕ สมิตานนท์ Smita^nanda นายพันตรีเพี้ยน*  เสนาธิการกองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อยิ้ม 6/11/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงจงสรวิทย์
๐๘๕๙ สมิตามร Smita^mara นายอุ่ณห์  มหาดเล็ก  ปลัดอำเภอซ้ายอำเภอรอบกรุง  เมืองกรุงเก่า  ปู่คือขุนสิทธิพรหมา (แย้ม)  บิดาคือพระราชภพน์บริหาร (อ่ำ) 15/12/13  
๑๙๑๓ สมิตารุณ Smitaruna นายร้อยตรีสวัสดิ์  ประจำกรมทหารช่าง  กองทัพที่ ๑  ปู่ชื่อแย้ม  บิดาชื่อหรุ่น 7/3/14  
๑๐๒๔ สมิติ Smiti นายร้อยโทหรุ่น  ผู้บังคับกองตำรวจภูธร  มณฑลนครไชยศรี  หลานหลวงนคร (แย้ม) 20/2/13  
๓๕๖๒ สมิตินท์ Smitind นายนาค  กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อแย้ม  บิดาชื่ออ่อน 25/11/16  
๔๕๐๙ สมิตินทุ Smitindu นายร้อยโทอ้วน  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐  ทวดชื่อพระคลังสมบัติ (อิน)  ปู่ชื่อยิ้ม 12/6/18  
๑๒๔๐ สมิตินันทน์ Smitinandana หลวงธนศักดิ์* (จัน) นอกราชการ สังกัดกระทรวงพระคลังฯ (บิดา)  ขุนวรนิธยารักษ์ (รื่น)  ผู้ช่วยนายเวรกรมตรวจและกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังฯ(พี่)  หลวงวิจารณธนากร (ต่วน) เจ้าพนักงานสุรามณฑลนครสวรรค์ (น้อง)  กับขุนประชุมธนสาร(ประชุม) ขุนคลังเมืองอุไทยธานี (น้อง) 4/4/17 * หลวงธนศักดิ์เป็นบุตรพระราชธนพิทักษ์
๑๔๒๑ สมิติษเฐียร Smitishthira มหาดเล็กวิเศษพ่วง  กรมชาวที่  ปู้ชื่อนายยิ้ม 4/5/14  
๑๔๑๘ สมิติสวัสดิ Smitisvasti มหาดเล็กวิเศษจีน  กรมชาวที่  ปู่ชื่อนายยิ้ม  บิดาชื่อหมื่นสวัสดิภักดี (แดง) 4/5/14  
๒๔๒๐ สมิโตบล   รองอำมาตย์โท ขุนประสิทธิ์ศุภสาร (แถว)  นายอำเภอพุนพิน  เมืองสุราษฎร์ธานี  บิดาชื่อบัวศีล 30/7/15  
๕๗๕๙ สมิโตภาส Smitobhasa นายช่วง  จ่าศาลกรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร.  บิดาชื่อยิ้ม 15/12/19  
๐๘๘๗ สมุทรเสน Samudrasena ขุนมหาดไทย (สม) บิดา  กับมหาดเล็กวิเศษสม  มหาดเล็กนักเรียนอัศวแพทย์   ขุนมหาดไทยเป็นบุตรพระยาสมุทบุรานุรักษ์ 20/12/13  
๕๖๘๖ สมุทระประภูต Samudraprabhuti รองอำมาตย์เอกเทียบ  อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ปู่ทวดชื่อสมุทร 9/8/19  
๓๔๔๗ สมุทระเปารยะ Samudrapaurya ขุนวิพาทสรรพกิจ (เชื้อ)  นายอำเภอตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  ทวดเป็นพระยาสมุทบุรานุรักษ์ (งอก) 10/9/16  
๐๑๔๐ สมุทรานนท์ Samudrananda หลวงภูริรักษ์บดี (จอน)  นายทะเบียนที่ดิน ชลบุรี  สกุลพระยาสมุทบุรานุรักษ์ 2/7/13  
๑๙๐๓ สมุทวณิช Samudavanija นายเรือตรีเชิด  นายคลังกองแผนที่ทเล  ตระกูลพ่อค้า  เมืองสมุทสงคราม 7/3/14  
๖๒๓๕ สยนานนท์   พลเสือป่าจิตร  ประจำหมู่ ๒  หมวด ๒  กองร้อยที่ ๑๐  กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  บิดาชื่อฟูก 25/12/21  
๕๕๔๘ สรนันทน์   รองอำมาตย์โท ขุนอนุสรศุภนิธิ์ (สอน)  ผู้ช่วยคลังมณฑลราชบุรี  บิดาชื่อแช่ม 26/7/19  
๐๓๙๖ สรโยธิน Sarajodhin นายพันโท* พระยุทธกิจบรรหาร (แก๊ป) เจ้ากรมยุทธศาสตร์  กรมเสนาธิการทหารบก กระทรวงกระลาโหม   ราชองครักษ์เวร 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายพันเอก
๑๑๙๑ สรรพตานนท์ Sarbata^nanda นายพันเอก พระสรชาติโยธี* (ชื่น)  ผู้ช่วยจเรทหารราบ  ปู่ชื่อขุนสารพัดช่าง 19/3/13 * นายพันเอก พระยาวรเดชศักดาวุธ เสนาธิการกองทัพที่ ๒
๐๖๑๕ สรวิสูตร Saravisu^tra นายร้อยเอกอ้วน  ปลัดกรมทหารราบที่ ๓   กับนายจำรัส* มหาดเล็ก  พนักงานล่ามกระทรวงยุติธรรม  ปู่เป็นหลวงวิสูตรศาลี (แพ) 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายหมวดโทจำรัส
๓๕๓๑ สรสิงห์   รองอำมาตย์โท ขุนรักษ์สารศาสตร์ (บุญรอด)  ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครราชสีมา  ปู่ชื่อขุนสุรคชสิทธิ์ (สอน)  บิดาชื่อสิงทอง 4/11/16  
๕๙๒๔ สรสิริ   นายเรือโท ขุนนิธิมัยวิจิตร (สละ) ร.น.ส.  รองผู้บังคับการกองพันหลวงราชนาวีเสือป่า  กับนายสละ (บิดา)  ปู่ชื่อศร 1/2/20  
๔๘๑๙ สรัคคานนท์ Saragga^nanda รองอำมาตย์โท ขุนสรธานี (โต่ง)  นายอำเภอในมณฑลกรุงเก่า บุตร  กับนายฮงก่าย บิดา 5/4/19  
๒๒๕๙ สรัสยะนันทน์   พระสมมตอมรพันธุ์ (ถิน)  เจ้ากรมในกรมพระสมมตอมรพันธุ์  กับรองเสวกโท ขุนพิพิธผลารักษ์ (เป้า)  ผู้ช่วยผู้ดูการหมวดปกครองสวนนา  กรมพระคลังฃ้างที่  ปู่ชื่อสะ 19/5/15  
๒๗๐๓ สรัสสมิต   รองอำมาตย์โท ขุนสารบรรณเกษตรกิจ (สรง)  นายเวรรับส่ง  กรมสารบรรณ  กระทรวงเกษตราธิการ  บิดาชื่อสระ  ปู่ชื่อแย้ม 1/11/15  
๕๔๓๒ สรานนท์   พลเสือป่าหล่อน  ประจำกรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี  กับนายเหลี่ยม (บิดา)  ปู่ทวดชื่อสอน 29/6/19  
๑๔๓๘ สโรชนันทน์   นายชม มหาดเล็ก  ประจำโรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายบัว  หลานนายผัน 1/6/14  
๑๔๓๙ สโรชมาน   นายมา มหาดเล็ก  ประจำโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ปู่ชื่อบัว  บิดาชื่อบุญมี 1/6/14  
๒๗๐๘ สโรบล   รองอำมาตย์โท ขุนสารบานพิเศษ (แมน) นายเวร  กรมสรรพากร  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ทวดชื่อพระยาศรีสุริยพาห (สระ)  ปู่ชื่อพระยามณเฑียรบาล (บัว) 1/11/15  
๕๕๑๒ สลิลสิริ   นายบุญศรี  พนักงานรังวัดที่ดินชั้น ๖ ปู่ทวดชื่อสลิล 5/7/19  
๖๓๗๐ สวนานนท์   นายหมู่ตรีกำปั่น  ประจำกองร้อยที่ ๑  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  บิดาชื่อสั้ว 26/8/21  
๐๗๙๗ สวรรคทัต Svargadatta นายสมบุญ  มหาดเล็กรายงานมณฑลกรุงเก่า   ปู่ชื่อสวรรค์ 4/12/13  
ร.๔-๑๔ สวัสดิกุล ณ กรุงเทพ Svastikula na Krungdeb สำหรับเชื่อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้า  กรมพระสมมติอมรพันธุ์ 4/4/00  
๐๑๑๘ สวัสดิ์-ชูโต   พระยาศรีสุริยพาห (พงษ์)  รองอธิบดีกรมพระอัศวราช*  สำหรับเป็นนามสกุลผู้ที่สืบสกุลจากเจ้าคุณชูโต  ลงมาทางพระยาสุรเสนา (สวัสดิ์)  นายเขียน  และพระยาสุรนารถเสนี (เป๋า) 29/6/13 เขียนให้เอง

* อธิบดีกรมพระอัศวราช
๔๖๑๗ สวัสดิทัต   พันจ่าเด็กชาถมยา  ประจำกองคลังวรภาชน์  กับนายบุญรอด  ทวดชื่อสวัสดิ์ 1/10/18  
๑๖๓๘ สวัสดินันทน์ Svastinandana ขุนสมัคหิรัญกาญจน์ (ชม)  ผู้ช่วยคลังมณฑลพายัพ  กับนายเจียด (บิดา)  ปู่นายเจียดชื่อสวัสดิ์  บิดาชื่อเจริญ 29/9/14  
๔๖๖๖ สวัสดินาค   นายร้อยตรีสรวง  ประจำกรมทหารบกราบที่ ๗    ปู่ชื่อหลวงสวัสดิ์สวรรยานุรักษ์ (นาค) 26/10/18  
๐๒๒๓ สวัสดิบุตร Svastiputra จมื่นมานพนริศร์ (ศิริ)  หัวหมื่นมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี พระยาสวัสดิ์วารี (ฉิม) เป็นปู่ทวด 7/7/13  
๕๗๖๘ สวัสดิปาณี   พลเสือป่าเชือน  จ่ากองร้อยที่ ๒  กองพันที่ ๖  จังหวัดตรัง  ปู่ทวดชื่อหลวงสวัสดิโภคา (ช่อ)  บิดาชื่อหลวงพิทักษ์ทวยหาร (ปาน) 15/12/19  
๐๕๙๐ สวัสดิโยธิน Svastiyodhin นายร้อยตรีสวัสดิ  ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13  
๒๕๔๗ สวัสดิลักษณ   อำมาตย์โท พระสมบัติบดี (เจริญ)  พระคลังมณฑลจันทบุรี  ทวดชื่อสวัสดิ์  บิดาชื่อเหมือน 26/9/15  
ร.๔-๒๓ สวัสดิวัตน์ ณ กรุงเทพ Svastivatana na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมหลวงสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ 4/4/00  
๐๕๓๔ สวัสดิ์เวทิน Svastivedin หลวงเทพมุนี* (ปลอด)  กรมพราหมณ์พิธี  กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สวัสดิ์เวทิน"   **  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระครูอัษฎาจารย์
๒๓๕๓ สวัสดิสิงห์   รองอำมาตย์ตรีปั้น  นายอำเภอปากน้ำตะกั่วป่า  ทวดชื่อพระบัญชานิกรราษฎร์ (สวัสดิ์)  ปู่ชื่อหลวงพรหมเสนาสวัสดิ์ (เสง) 1/7/15  
๒๓๙๘ สวาทสุต   รองอำมาตย์ตรีเสริญ  ยกรบัตรศาลเมืองชุมพร  บุตรนายหวาน 20/7/15  
๒๔๔๐ สวาทะทรัพย์   นายร้อยตรีสุดใจ  เกียกกายกองพลที่ ๓  กับนายทรัพย์ (อา)  นายทรัพย์เป็นบุตรนายเอม 22/8/15  
๒๒๘๔ สวาทะนันทน์   รองอำมาตย์โท ขุนประเสริฐเวชกิจ (ทองสุก)  แพทย์ประจำเมืองสงขลา  ทวดชื่อหวาน 7/6/15  
๑๗๓๒ สวาทะสุข Sva^dasukha ว่าที่นายเรือโทบุญรอด  ประจำกรมยุทธศึกษา  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อเอม  บิดาชื่อสุข 29/10/14  
๐๗๐๖ สวามิพัศดุ* Svamivastu นายพันโท หลวงรณพัศดุ์คำนัล (หร่าย)  สมุหบาญชีกองพลที่ ๔  มณฑลราชบุรี  กระทรวงกระลาโหม  ปู่เป็นพระสวามิฯ กรมการเมืองเพชรบุรี 25/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สวามิวัศดุ์ (Svamivastu)"
๕๓๑๕ สวารชร Savarajara นายร้อยตำรวจโทเที่ยง  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา  ปู่ทวดชื่อพลัด 29/6/19  
๑๒๖๘ สวาวสุ Svavasu หลวงสกลโลหการ (ทองอยู่) แม่กองกรมราชโลหกิจ  กระทรวงเกษตราธิการ  บุตรนายสวา 13/4/14  
๐๒๓๑ สหนาวิน Sahana^vin นายเรือตรีเจือ  กระทรวงทหารเรือ 7/7/13  
๕๘๕๖ สหัสบูรณะ Sahasapurna พลเสือป่าปุ่น  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อเปี่ยม 4/9/20  
๐๙๔๕ สหัสรจินดา Sahasrachinta^ พระเทวราชธนารักษ์ (เขียว)  พระคลังมณฑลจันทบุรี  ปู่ชื่อพันนิกรชนา (พัน)  บิดาชื่อขุนธนรัตน (จีน) 19/1/13  
๕๒๐๓ สหัสรสิริ Sahasrasiri นายร้อยตำรวจโทอาจ  กองตำรวจภูธร  มณฑลปราจิณ  ปู่ทวดชื่อสี 14/6/17  
๓๙๕๔ สหัสสะโชติ Sahassajoti นายร้อยตำรวจโทพร  กรมทหารบกราบที่ ๑๕  กับนายวันดี (บิดา)  ทวดชื่อโชติ  ปู่ชื่อพัน 26/5/17  
๓๒๒๗ สหัสสานนท์ Sahassananda นายร้อยตำรวจโท ขุนจรจบจังหวัด (แทบ)  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อพัน 24/6/16  
๒๑๗๑ สหาวุธ ณ กรุงเทพ Sahavudha na Krungdeb หม่อมเจ้าโต  ขอพระราชทานสำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าชุมแสง 14/4/15  
๓๒๑๓ สะนุบุตร Sanuputra พระพิไสยสิทธิสงคราม (ตนกูมะหะหมัด)  ทวดชื่อพระยาอภัยนุราช (ตนกูบิดสะนุ) 27/6/16  
๒๕๗๘ สะรสานนท์   นายเรือโทนาค  นายหมวดช่างบัตรี  กรมยุทธโยธาทหารเรือ  ปู่ชื่อสะ 3/10/15  
๒๖๘๒ สะรัสลักษณ์   รองอำมาตย์โท หลวงอุดมจินดา (เหม)  สังกัดกระทรวงธรรมการ  ทวดชื่อสะ  ปู่ชื่อเหมือน 25/10/15  
๑๖๒๙ สะวานนท์ Sava^nanda นายร้อยตรีวารี  ผู้ช่วยผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองไชยภูมิ  กับนายกลิ้ง (บิดา)  บิดานายกลิ้งชื่อกลั่น (สะวะ) 25/9/14  
๓๙๑๖ สะวิคามิน Savigamin ราชบุรุษคล้อย  ผู้ช่วยธรรามการจังหวัดชุมพร  ทวดชื่อพระสวี (ยัง)  ผู้ว่าราชการเมืองสวี 31/3/16  
๖๓๐๙ สัขตินติ Sankhatinti พันเด็กชาเอกเหรียญ  ประจำกรมมหาดเล็ก  ปู่ทวดชื่อชื่น  ปู่ชื่อชุ่ม  บิดาชื่อสังข์ 22/4/22  
๖๔๒๐ สัคคะนายก Sugganayaka นายยก  สมุห์บาญชีแพนกการบาญชี  อำเภอท่าตะเภา  จังหวัดชุมพร  กับนายน่องเกี่ย (บิดา)  ปู่ชื่อสรวง 16/9/22  
๕๘๗๐ สัคคานนท์ Saggananda พลเสือป่าสรวง  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 1/2/20  
๐๖๕๖ สังขดุลย์ Sankhadulya ขุนพิจิตรจำนง (แจง) เปรียญ  นายเวรกรมศุฃาภิบาล  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อสง ปู่ชื่อดุล 21/9/13  
๐๖๐๘ สังขทัต ณ กรุงเทพ Sankhadat na Krungdeb นายพันโท หลวงวิจารณ์ราชารักษ์ (หม่อมหลวงแปลก)  เจ้ากรมสรรพยุทธ์ทัพบก  สำหรัผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๑ กรมขุนนรานุชิต (พระองค์เจ้าสังขทัต ) 21/9/13  
๕๓๔๘ สังขทิน Sankhadin นายร้อยตำรวจตรีทิน  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อสังข์ 29/6/19  
๕๗๐๖ สังขภักดี Sankhbhakti นายร้อยตรีสวน  สัสดีจังหวัดมหาสารคาม  กับนายสัง (บิดา)  ปู่ชื่อขุนภักดีภูบาล (น้อย 22/8/19  
๕๑๔๔ สังขวาสี Sankhavasi ขุนสิทธิสารวัด (เข็ม)  ปลัดอำเภอสำราญราษฎร์  จังหวัดพระนคร  ปู่ทวดชื่อพระยาโกษาธิบดี (สังข์)  บิดาชื่อขุนชนะสมบัติ (ทองอยู่) 14/6/19  
๕๒๕๔ สังขสนธิ Sankhasandhi นายร้อยตำรวจโทจำปี  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อสัง  ปู่ชื่อสน 14/6/19  
๔๘๗๕ สังขสมิต Sankhasmita รองอำมาตย์ตรีปั่น  กระทรวงมหาดไทย  ทวดชื่อแย้ม  ปู่ชื่อสังข์ 5/4/19  
๐๘๖๐ สังขะรมย์ Sankharamya ว่าที่นายร้อยตรีปอย  ประจำกองกรมตำรวจภูธร  บิดาชื่อสังข์  ปู่ชื่อรม 15/12/13  
๐๘๕๓ สังขะวร Sankhavara ขุนวิเศษภักดี (เงิน)  ยกรบัตรเมืองอ่างทอง   ปู่ชื่อสังข์ 15/12/13  
๔๓๒๓ สังขะวัฒนะ Sankhavadhana นายง่วนล้ง  กองบาญชี  กระทรวงคมนาคม  กับนายฮวด (บิดา)  ปู่ชื่อหอย 19/1/17  
๔๕๑๗ สังขะเวส Sankhavesa ขุนธนการโกวิท (ชูป  กรมบาญชี  กระทรวงธรรมการ  ทวดชื่อสังข์ 12/6/18  
๕๘๓๓ สังขะสุนทร Sankhasundara หลวงประกวดกรณี (ตี๋)  อัยการจังหวัดชลบุรี  ปู่ชื่อสังข์  บิดาชื่อสุน 4/9/20  
๔๗๙๑ สังโขบล Sankhopala พระอุบลศักดิ์ประชาบาล (คำดี)  กรมการพิเศษ เมืองอุบลราชธานี  บิดาชื่อเมืองแสง (สัง) 5/4/19  
๖๐๗๙ สังวรโยธิน Sanvarayodhin นายร้อยตรี หมื่นสังวรธนาการ (เชย)  กองพลทหารบกที่ ๖ 17/9/21  
๖๔๐๓ สังวรานนท์ Sanvarananda นายฟุ้ง  กองสมุห์บาญชี  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ปู่ทวดชื่อไผ่  ปู่ชื่อสังวรณ์  บิดาชื่อวัน 16/9/22  
๕๕๓๓ สังวรินทะ Sanvarinda ขุนสนิทกระษาปณ์การ (เจียม)  กรมกระสาปณ์  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่ออิน  บิดาชื่อรื่น 26/7/19  
๕๑๕๒ สังวริบุตร Sanvariputra ขุนบริหารวิถีกิจ (หมึก)  สารวัดตรวจการ  กรมศุขาภิบาล  บิดาชื่อพลบ 14/6/19  
๔๗๖๗ สัจจะบุตร Sachchaputra นายหมู่ตรี ขุนนรภารพินิจ (สิน)  กองเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต  ปู่ชื่อขุนสัจจาภักดี (ช่วย) 3/2/18  
๖๐๒๔ สัจจะเวทะ Sachchadeva หลวงวินิจจันทการ (เวท)  ว่าที่อัยการมณฑลจันทบุรี  หลวงสัจจาพิชิต (ต้น) บิดา 6/8/21  
๕๖๙๘ สัจจานนท์ Sacchananda นายร้อยตรีพร้อม  กรมแผนที่ทหารบก  ปู่ทวดชื่อหมื่นสัจจาภิรมย์ (กลั่น) 22/8/19  
๖๔๐๔ สัณหะสุต Sanhasuta นายสุด  เสมียนบาญชีเงิน ประจำป้อมผีเสื้อสมุท  ปู่ชื่ออ่อน  บิดาชื่อเยีย 16/9/22  
๓๖๒๑ สัตยเลขา Satyalekha นายเกษ  นายเวรกรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อจีนซัด  บิดาชื่อจีนจือ 11/12/16  
๒๕๒๑ สัตยวณิช Satyavanija รองอำมาตย์โท หลวงสิทธิโทรเลข (โป๊)  สารวัดไปรษณีย์โทรเลข  มณฑลอุดร  บิดาชื่อจีนซัด เป็นพ่อค้า 12/9/15  
๔๓๒๕ สัตยะยุกต์ Satyayukta นักเรียนมหาดเล็กหลวงศุภร  ปู่ชื่อสอด  บิดาชื่อเทียนฮก 21/1/17  
๕๙๔๑ สันตะบุตร Santaputra ขุนกุมาโรวาท (เกิด)  ครูใหญ่ประจำจังหวัดสระบุรี  บิดาชื่อหลวงภักดีนิกร (สันตา) 28/5/21  
๔๑๐๕ สันติโกเศศ Santikoses นายร้อยโทซัน  เจ้าพนักงานคลังเงิน  กองพลทหารบกที่ ๒  ปู่ชื่อโนรี  บิดาชื่อยุ่น 17/7/13  
๓๙๐๔ สันติมิตร Santimitra หลวงวิชิตภักดี (เลียบ)  นายอำเภอเมืองไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปู่ชื่อมิตร  บิดาชื่อสัน 31/3/16  
๖๑๘๙ สันติวาสะ Santivasa พันจ่าเอกซัน ประจำกองเรือกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ทวดชื่ออยู่  ปู่ชื่อพรุ้น 10/12/21  
๐๑๓๒ สันติศิริ Santisiri พระวิชิตเนติศาสตร์ (สัน)  ผู้พิพากษา 2/7/13  
๐๐๓๑ สันติเสวี Santisevi นายสัน*  มหาดเล็กห้องพระบรรทม 18/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายรองศัลยวิไชย
๔๑๙๓ สันธินันทน์ Sandhinandana พันจ่าเด็กชาเสงี่ยม  ช่างไฟฟ้า  กรมชาวที่  ทวดชื่อซัน 29/8/13  
๒๙๒๖ สันธินาค Santinaga หลวงชัยปรีชา (ดิศ)  ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อนาก  บิดาชื่อสัน 8/3/15  
๐๖๔๕ สันธิโยธิน Sandhiyodhin นายพันตรี หลวงฤทธิสำแดง (เนื่อง)  ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔  มณฑลราชบุรี 21/9/13  
๕๐๗๙ สันธิศิริ Sandhisiri พลเสือป่าสูนย์  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อสัน บิดาชื่อศรี 31/5/19  
๒๑๗๙ สัปปินันทน์ Sappinandana นายรุน  ประจำแพนกอัศวแพทย์  กรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อเนย 14/4/15  
๓๔๖๙ สัพพะเลข Subbhalekha จ่าตรีซบ  กองเรือกล ชั้น ๔  กระทรวงทหารเรือ  บิดาชื่อเล็ก 30/9/16  
๑๔๑๐ สัมบุณณานนท์ Sanpunna^nanda มหาดเล็กวิเศษกิ๊ด  กรมชาวที่  ปู่ชื่อนายฃำ  บิดาชื่อนายบุ๋น 4/5/14  
๔๙๔๕ สัมปัตตะวณิช Sampattavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าสุทรรศน์  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับขุนบำรุงวานิช (มา บิดา  ปู่ชื่อสมบัติ 16/4/19  
๔๐๗๒ สัมปันนานนท์ Sampannamamda ขุนขจรบุรี (เสงี่ยม)  นายอำเภอแสนแสบ  จังหวัดมีนบุรี  ปู่ชื่อขุนบันเทา (สำปั้น) 20/6/17  
๒๙๑๑ สัมปุณยานนท์ Sampunyananda ว่าที่นายหมวดตรีสินธุ์  กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก  ปู่ชื่อพระราชครูวิเชตรเศรษฎาการ (สมบุญ) 28/2/15  
๖๔๒๕ สัมปุรณสาคร Sampurnasagara เด็กชาโทผัน ประจำกองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  กับนายถนอม (บิดา)  ปู่ทวดชื่อสมบุญ  ปู่ชื่อสาคร 16/9/22  
๖๐๙๔ สัมปุรณะพันธุ์ Sampuranabandhu นักเรียนแพทย์เสือป่าจำนงค์  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่หลวง 8/5/21  
๕๔๕๖ สัมโปสะเสน Samposasen นายหงวน  กองออกโฉนดที่ดินกรุงเทพฯ  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อเสน  บิดาชื่อซั่ม 5/7/19  
๐๕๔๖ สัมภวคุปต์ Sambhavagupta หลวงมหาภรณ (สำเภา)  กรมภูษามาลา  กระทรวงวัง 23/8/13  
๕๑๙๗ สัมภวมาน Sambhaman นายร้อยตำรวจโทป่วน  กองตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  กับนายกระชัง (บิดา)  ปู่ชื่อสำเภา 14/6/19  
๕๗๑๙ สัมภวะผล Sambhavaphala ขุนอุดรธนารักษ์ (สำเภ)  สรรพากรจังหวัดเลย  ปู่ชื่อหมื่นฤทธิพิชัย (ผล) 22/8/19  
๕๘๖๒ สัมโภชานนท์ Sambhojanananda นายหมู่ตรีทองย้อย  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายเปลื้อง (บิดา)  ปู่ทวดชื่อสมโภช 1/2/20  
๔๕๗๘ สัมฤทธิ์นันทน์   พันจ่าเอกเลียบ  ผู้บังคับหมวด ๓ กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อสำริด 13/9/18  
๑๔๒๐ สัมฤทธิสุต Samriddhisuta มหาดเล็กวิเศษสนิท  กรมชาวที่  ปู่ชื่อขุนชำนาญเลฃา (สำริด) 4/5/14  
๕๕๖๒ สัลลกะชาติ Sallakajata ขุนอนุมัติราชธน (เฮง)  ผู้ช่วยสรรพากรนครบาล  กับนายเม่น (บิดา)  ปู่ทวดชื่อเกิด  ปู่ชื่อดวง 26/7/19  
๕๑๑๑ สัลลกานนท์ Sallaka^nanda ขุนผจญทุจริต (แปลก)  สารวัดใหญ่ กองลหุโทษ  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อขุนศรีสังหาร (เม่น) 14/6/19  
๐๘๕๗ สาฃากร* Sa^kha^kara รองอำมาตย์โทสมุท มหาดเล็ก  นายอำเภอนครน้อย  เมืองกรุงเก่า  ปู่ชื่อกิ่ง 15/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สาขากร"
๑๓๐๓ สาครวาสี Sagaravasi พระดรุณรักษา (กัน)  นอกราชการ  สังกัดกรมมหาดเล็ก  ทั้งปู่และบิดาเป็นยกรบัตรเมืองสมุทสาคร 15/4/14  
๖๓๖๘ สาคระสัญจร Sagrasanchara นายหมู่ตรีจร  เสมียนประจำกรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  ปู่ทวดชื่อสาคร  บิดาชื่อบุญจัน 19/8/22  
๖๒๔๙ สาครากาศ Sagrakasa มหาดเล็กสำรองพัด หัวหน้าแพนกรักษาเครื่องใช้  กรมเรือยนต์หลวง  ปู่ทวดชื่อสาคร  ปู่ชื่อทอง  บิดาชื่อกาศ 1/1/21  
๐๐๒๑ สาคริก Sagarik นายเสนองานประภาศ หุ้มแพร* (เนียน)  กรมมหาดเล็ก เป็นชาวสมุทสาคร 18/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงเดชนายเวร
๔๘๓๑ สาคริกานนท์ Sagrikananda ขุนสาครคชเขตร (ประทวน)  นายอำเภอในมณฑลจันทบุรี  บิดาชื่อหลวงกลางบุรี 5/4/19  
๒๔๒๗ สาคะริชานนท์ Sagarijananda รองอำมาตย์โท ขุนบรรจงวิชาเชิด (เชย)  ธรรมการเมืองชุมพร  ปู่ชื่อหอย 2/8/15  
๔๙๗๙ สาจะชาต Satajata นายหมู่ตรีไสว  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายสาตร์ (บิดา)  ปู่ชื่อเกิด 17/5/19  
๐๙๒๐ สาณะศิลปิน Sa^nasilpin หลวงอินทรพิจิตร (ส่าน)  กรมช่างสิบหมู่  กระทรวงวัง 17/1/13  
๑๓๓๙ สาณะเศรษฐ์ Sanasreshtha หลวงชวการบัญชา (ฟัก) ผู้บังคับการ ใน กรมไปรษณีย์โทรเลข  ทวดชื่อส่าน ปู่ชื่อพระสมบัติอนันต์ (ประเสริฐ) 21/4/14  
๐๙๐๒ สาณะเสน Sa^nasena พระยาวิสูตรโกษา (ฟัก)  กระทรวงการต่างประเทศ  ปู่เป็นขุนท่องนที (ส่าน) 15/1/13  
๐๖๖๓ สาตราภัย Sa^tra^bhaya พระยาอภัยพิพิธ (สุ่น)  กระทรวงต่างประเทศ  หลานพระยาสาตราฤทธิรงค์ (บุนนาค) 21/9/13  
๕๖๗๕ สาตะจุฑา Satachuda นายร้อยตรีกลับ อัยการศาลทหารปราจิณบุรี  กับนายปิ่น (บิดา)  ปู่ทวดชื่อสาตร์ 9/8/19  
๔๙๒๕ สาตะโรจน์ Sa^tarochana นักเรียนแพทย์เสือป่าโรจน์  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อสาด 16/4/19  
๐๒๘๑ สาทรานนท์ Sadarananda นายเสถียรรักษา* (หลี)  ปลัดวังซ้าย  กรมตำรวจวัง  กระทรวงวัง  พระสาทรราชายุตก์ (เผง) เป็นปู่ 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นอินทรประภาษ
๔๓๒๙ สาทิสสะรัต Sadissarat นายกอง หงวน  มหาดเล็กข้าหลวงเดิม  ตั้งต้นถ่ายรูป 25/1/17  
๒๕๙๒ สาธุฐิติ Sadhuthiti อำมาตย์ตรี หลวงนรากรอนุรักษ์ (ชิต)  ผู้กำกับการพลตระเวณ  บิดาชื่อหมื่นชำนิตรวจการ (สา)  ปู่ชื่อคง 3/10/15  
๒๗๑๐ สาธุทรัพย์ Sadhudrabya ขุนศิริมไหศวรรย์ (เอม)  ผู้ช่วยสมุห์บาญชี  กรมสรรพากรในกระทรวงนครบาล  ทวดชื่อส่า  บิดาชื่อทรัพย์ 1/11/15  
๔๑๓๖ สาธุเสน Sadhusena นายร้อยตรีสวัสดิ์  กรมทหารบกราบที่ ๓  ปู่ชื่อสา  บิดาชื่ออิ่ม 3/8/17  
๐๖๗๘ สามโกเศศ Sa^makoses หลวงอุปนิกษิตสารบรรณ (ท้วม)  กรมศุลกากร  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อทอง 21/9/13  
๓๘๘๗ สามนกฤษณะ Samanakrishna หลวงอุดมภักดี (นุ้ย)  ผู้ช่วยสุหเทศาภิบาล  มณฑลนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อกลิม  บิดาชื่อขำ 21/3/16  
๓๒๓๕ สามนจิตติ Samanachiiti นายเรือตรีช้อย  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อจิต  บิดาชื่อกล่อม 1/7/16  
๑๑๓๓ สามนปาล Samanapa^la นายวรรณ  แพ่งเมืองปราณบุรี  กับนายคำ (บิดา)  บิดานายคำชื่อกล่อม  ปู่ชื่อปาน 10/3/13  
๒๑๕๓ สามนผลิน Samanaphalin นายนวม  กรมพิณพาทย์หลวง  ปู่ชื่อกล่อม ทำสวน 23/3/14  
๓๖๑๓ สามนฤกษ์ Samanariksha พันจ่าเอกชม  กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อเริก  บิดาชื่อกล่อม 11/12/16  
๑๑๒๗ สามนเสน Sa^manasena ขุนชำนาญพจนกรณ์ (บุญซ้อน)  เสมียนตรามณฑลนครไชยศรี  บุตรนายกล่อม 10/3/13  
๒๓๘๕ สามนานนท์ Samanananda นายเรือตรีวงษ์  นายหมวดประจำกองทหารเรือ  สังกัดกรมชุมพล  ทวดชื่อกล่อม 11/7/15  
๔๐๕๐ สามะบุตร Samaputra รองอำมาตย์ตรีโปไล้  กรมทาง  กระทรวงคมนาคม  บิดาชื่อจีนอิวทอง 17/6/17  
๑๕๘๓ สามะพุทธิ Samabuddhi หลวงกฤตการภิรมย์ (บุญรอด)  ยกรบัตรมณฑลจันทบุรี  ปู่ชื่ออิ๊วทอง บิดาชื่อพุฒ 9/9/14  
๐๔๖๕ สามะศิริ Sa^masiri มหาดเล็กวิเศษทอง  กรมราชเลขานุการในพระองค์ 7/8/22  
๑๕๘๐ สามะสุทธิ Samasuddhi หลวงบริหารอัดถคดี (ศรี)  นายอำเภอหนองหาร เมืองอุดรธานี  ปู่ชื่อหลวงสวัสดินคเรศร์ (ทองคำ)  บิดาชื่อพระภิรมย์ราชา (สุทธิ) 9/9/14  
๔๕๕๒ สายสนั่น ณ กรุงเทพ Saysanan na Krungdeb หม่อมเจ้าจินดารักษ์  สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าสายสนั่น 9/7/18  
๓๘๐๙ สายะเกษตริน Sayakshetrin นายอุทิศ  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ มณฑลปราจิณ  กับนายติด (ปู่)  และนายหิ่ม (บิดา)  ทวดชื่อสาย ทำนา 10/2/16  
๐๓๓๓ สายะนัฎ Sayanat ขุนรำถวายกร* (สาย)  กรมมหรศพ 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงรำถวายกร
๔๙๘๑ สายะบุตร Sayaputra พลเสือป่าโต๊ะ  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายสาย (บิดา)  ปู่ชื่อใย 17/5/19  
๕๖๒๙ สายะปิยังคะ Sayapiyanga พันจ่าตรีเบี่ยง  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อสาย 26/7/19  
๕๗๐๐ สายะพันธุ Sayabandhu นายร้อยตรีจำปี  ผู้ช่วยสัสดีมณฑลพิศณุโลก  กับนายพัน (บิดา)  ปู่ทวดชื่อพระอินทรารักษ์ (สาย) 22/8/19  
๖๑๕๗ สายะวรรณะ Sayavarna ราชบุรุษแวว  ครูใหญ่โรงเรียนวัดสังกระจาย ทวดชื่อทองดี  บิดาชื่อสาย 19/11/21  
๐๓๒๔ สายะวัฒนะ Sayavaddhana หลวงอินทรปราสาท* (สาย) กรมโยธามหาดเล็ก 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสุขบริหาร  กรมมหรศพ
๖๐๐๗ สายะวารานนท์ Sayavarananda พลเสือป่าวา  กองเสือป่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  บิดาชื่อสาย 11/6/21  
๐๒๗๔ สายะวิบูลย์ Sa^yavipulya พระพิบูลย์บรรณกิจ (สาย)  เลขานุการกระทรวงวัง 13/7/13  
๒๘๙๖ สายะวิสมิต Sayavismita ลูกเสือเอกเธียร  กองลูกเสือโรงเรียนมัธยมกล่อมพิทยา  กรุงเทพฯ  ปู่ชื่อสาย  บิดาชื่อจ่านายสิบ หมื่นหาญณรงค์ (เปลี่ยน) 14/2/15  
๒๐๘๖ สายะเวส Sayavesa นักเรียนทหารกระบี่ฟัก  กรมโขนหลวง  ปู่ชื่อสาย พ่อค้า 18/3/14  
๐๑๒๕ สายะศิริ Sayasiri ขุนวรเดชพิสิฐ (สาย)  กรมมหาดเล็ก 29/6/13  
๕๕๔๔ สายะศิลปี Sayasilpi ขุนศิลปสิทธิ์วรรณวิจารณ์ (ศิล)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อสาย 26/9/19  
๔๗๕๔ สายะสนธิ Sayasandhi นายหมู่ลูกเสือเอกบุญมา  ครูโรงเรียนินภูมิ  นายอำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  บิดาชื่อสาย 3/2/18  
๖๒๗๖ สายะสมิต Sayasmita นายพอน  ผู้ช่วยนายเรือขุด  ทวดชื่อเยื้อน  ปู่ชื่อยิ้ม  บิดาชื่อสาย 25/2/21  
๒๖๑๖ สายะสิงห์ Sayasinha รองอำมาตย์เอก หลวงพิพิธธนากร (เฮียะ)  นายทะเบียนโท  กรมเจ้าท่า  ปู่ชื่อจีนสาย  ทวดชื่อจีนเสง 10/10/15  
๐๒๖๗ สายะเสวี Sa^yasevi พระยศเสสวราช* (สาย)  ปลัดกรมในกรมปลัดบาญชี  กระทรวงวัง 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสัมบัตยาธิบาล
๕๔๐๐ สายะโสภณ Sayasobhana ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีสืบ  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อสาย 29/6/19  
๕๘๔๑ สายัณหวัฒน์ Sayanhavadhana นายหมู่ตรีบุญรอด  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อเจริญ 4/9/20  
๕๗๖๐ สายัณหวิกสิต Sayanhavikasita นายบานเย็น  นักเรียนหลวง มหาวิทยาลัยฮ่องกง 15/12/19  
๒๐๒๕ สายัณหเวส Sayanhavesa นักเรียนทหารกระบี่วาศ (เล็ก)  กรมโขนหลวง  บุตรนายพลบ พ่อค้า 18/3/14  
๕๖๓๖ สายัณหสมิต Sayanhasmita จ่าเอกบ่าย  กองเรือกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อแย้ม 26/2/19  
๑๐๒๖ สายันตนะ Sa^yantana นายร้อยโทศุก  พนักงานคลังเงินกองตำรวจภูธร มณฑลนครไชยศรี  บุตรนายพลบ 20/2/13  
๕๙๘๔ สายาคม Sayagama นายหมู่ตรีสาย  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 11/6/21  
๕๘๑๙ สายามระ Sayamara พันเด็กชาเอกพร้อม  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อขุนสิทธิภัณฑ์ (สาย) บิดาชื่อขุนภักดีอาษา (รอด) 4/9/20  
๕๓๕๖ สายารุณ Sayarun ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีชม กองตำรวจภูธร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กับนายสาย (บิดา)  ปู่ทวดชื่อรุ่ง  ปู่ชื่อแจ้ง 29/6/19  
๑๓๕๙ สาโยทภิทูร Sa^yodbhidu^ra นายพันโท หลวงหิรัญยุทธกิจ (บานเย็น)  สมุหบาญชีกรมเสนาธิการทหารบก 21/4/14 แปลตรงว่า "บานเย็น"
๐๐๕๙ สารคุณ Saraguna ขุนนิเวศน์บำรุง (เยื่อ)  กรมพระอัศวราช 20/6/13  
๔๗๖๙ สารตายน Sartayana พลเสือป่าอุ่น  กองเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อต่าย 3/2/18  
๖๑๒๓ สารประกาศ Saraprakasa พันเด็กชาเอกกุดั่น  กรมเรือยนต์หลวง  ทวดชื่อกาศ  ปู่ชื่อพระยาโอวาท (แก่น) 15/10/21  
๑๕๔๓ สารพุทธิ Sarabuddhi นายร้อยโทเหลี่ยม  ครูสอนวิชาสามัญ  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  ปู่ชื่อสา  บิดาชื่อพุฒ 21/7/14  
๕๓๙๕ สารวาสี Saravasi นายร้อยตำรวจตรีอยู่  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อสา 29/6/19  
๔๙๑๑ สารเวช Saraveja ขุนอนุสิษฐ์เวชสาร (เอี๋ยน)  แพทย์ประจำจังหวัดยะลา 5/4/19  
ข-๒ สารสิน Sarasin พระยาสารสินสวามิภักดิ์ (ฮี้) 11/1/17 ขอพระราชทานใช้
๔๒๗๓ สาระเก์ษตริน Sarakshetrin รองอำมาตย์ตรีมี  ครูใหญ่โรงเรียนตัวอย่าง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กับนายตุ้ม (บิดา)  ทวดชื่อกลั่น  ปู่ชื่อกลิ่น  หาเลี้ยงชีพการทำนา 16/12/17  
๕๑๐๙ สาระโกศล Sarakosala ขุนโกศลสารกิจ (ทองห่อ)  จ่าจังหวัดพระประแดง  บิดาชื่อแป้น 14/6/19  
๐๖๘๗ สาระโกเศศ Sa^rakoses ขุนพาหิรบัณยบริรักษ์ (กิมซา)  กรมศุลกากร  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13  
๒๘๖๕ สาระจูฑะ Sarachu^da พลเสือป่าตรุศ  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ เมืองสิงห์บุรี  ทวดชื่อสา  ปู่ชื่อยอด 14/7/15  
๐๘๔๑ สาระนาค Sa^rana^ga พระสวัสดิโกษา (เข้ม)  พระคลังมณฑลและเจ้าพนักงานจัดการภาษีสุรายาฝิ่นมณฑลกรุงเก่า   ปู่ชื่อสา  บิดาชื่อช้าง 15/12/13  
๕๓๒๕ สาระมาน Sa^rama^n นายร้อยตำรวจตรีรวม  กองตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็จ  ปู่ชื่อแกน 29/6/19  
๓๙๙๑ สาระศาลิน Sarasalin รองอำมาตย์ตรีพร้อม  ธรรมการจังหวัดกาญจนบุรี  ทวดชื่อสา 2/6/17  
๐๘๘๖ สาระสุต Sarasuta พระนิเวศน์วิสุทธิ์  (ถึก) นอกราชการ  กระทรวงวัง  ปู่เป็นหลวงราชาภิรมย์ (สา) 20/12/13  
๒๔๕๒ สาระสุทธิ Sarasuddhi อำมาตย์เอก พระยาอุตรกิจพิจารณ (สุด) นอกราชการ  สังกัด กระทรวงมหาดไทย  บิดาชื่อแก่น 22/8/15  
๓๑๒๑ สาราศรัย Sarasraya นายพันตรี หลวงโหมหักปัจจนึก (พุ่ม)  กรมทหารบกราบที่ ๒  ปู่ชื่อขุนอินทร์รจนา (สา)  บิดาชื่อพึ่ง 3/6/16  
๑๒๔๗ สาริกบุตร Sarikaputra หลวงสินิทราช* (อ่อน)  ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน  กับขุนวิศาลดรุณกร (อั้น) ผู้รั้งตำแหน่งธรรมการมณฑลนครไชยศรี  ทวดชื่อขุนพิทักษ์นาวา (ขุนทอง) 8/4/14 * พระภักดีบรมนารถ
๐๗๓๑ สาริกะชาต Sa^rikaja^ta นายร้อยตรีเฉลิม  ประจำกองโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  หลานพระครูพิเชต (ขุนทอง) 10/10/13  
๒๓๖๗ สาริกะภูติ Sarikabhuti รองอำมาตย์โท หลวงประเทศธุรารักษ์ (แหยม)  กรมการพิเศษ (บิดา)  กับรองอำมาตย์เอก หลวงวรวาทวินิจฉัย (สวัสดิ์)  ผู้พิพากษาศาลมณฑลชุมพร  หลวงประเทศเป็นบุตรหลวงวิจารณจีนวร (ขุนทอง) 11/7/15  
๒๐๗๙ สาริกะวณิช Sarikavanija นักเรียนทหารกระบี่สัง  กรมโขนหลวง  บุตรนายขุนทอง พ่อค้า 18/3/14  
๐๘๑๘ สาริกาดิษ Sarikatisha นายร้อยตรีโป้  ประจำกองตำรวจภูธร  ปู่ชื่อดิด  บิดาชื่อเหว่า 6/12/13  
๐๓๐๖ สาริกานนท์ Sarikananda หลวงทรงนิติกรณ (เชย)  ผู้พิพากษาศาลเมืองหลังสวน  กระทรวงยุติธรรม  หลวงวรนาฏภักดี (ขุนทอง) เป็นบิดา 13/7/13  
๑๑๘๒ สาริมาน Sarima^n หลวงวิจิตรวิบุลยการ (รอด)  สรรพากรมณฑลอุดร  ทวดชื่อขุนทอง  ปู่ชื่อบุญมี 17/3/13  
๑๑๒๒ สาริสุต Sa^risuta นายร้อยตรีแพ  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔  เมืองเพ็ชรบุรี  กับนายพุ่ม (บิดา)  นายพุ่มเป็นบุตรนายขุนทอง 9/3/13  
๐๐๕๖ สาลักษณ์ Salakshna พระยาศรีสุนทรโวหาร (กมล)  เจ้ากรมพระอาลักษณ์  บุตรพระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟัก) 19/6/13 ใบให้ชื่อเขียนให้เอง
๕๖๑๗ สาลิกนาวิน Salikanavin พันจ่าตรีสาลี  เรือวิเทศกิจการ 26/7/19  
๒๘๘๖ สาลิการิน Salikarin รองผู้กำกับลูกเสือเอื้อม กองที่ ๒๕ มณฑลกรุงเทพฯ  สกุลชาวนา 14/2/15  
๔๒๑๒ สาลิตุล Salitula ขุนพินิจวรรณการ (แสง)  เลขานุการสภานายกหอพระสมุดสำหรับพระนคร  ทวดชื่อชู  ปู่ชื่อหลวงนาสาลี 27/9/17  
๒๘๘๔ สาลิยาชีวะ Saliyajiva รองผู้กำกับลูกเสือแจ้ง  กองที่ ๑๔ มณฑลกรุงเทพฯ  สกุลชาวนา 14/2/15  
อ-๑ สาลีผลิน Saliphalin นายเภา  กำนันตำบลสาลี  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 6/10/23  
๔๓๕๑ สิกขะมณฑล Sikkhamandal ว่าที่รองผู้กำกับตรีคำมูล  โรงเรียนพิยาลัย  จังหวัดแพร่ ปู่ชื่อเรียน  บิดาชื่อกลม 20/2/17  
๕๕๑๐ สิขัณฑกนาค Sikhandakanaga นายแหยม  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อนาค 5/7/19  
๕๕๙๒ สิขัณฑกบุตร Sikhandakaputra นายเรือโทนัก  กระทรวงทหารเรือ  บิดาชื่อแหยม 26/7/19  
๕๗๖๗ สิขัณฑกสมิต Sikhandakasmita พลเสือป่าสมบุญ  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อแย้ม 15/12/19  
๕๑๓๗ สิขัณฑกานนท์ Sikhandakananda ขุนทัณฑกิจบรรหาร (พ่วง)  กองมหันตโทษ  กับนายปัต (บิดา)  ปู่ทวดชื่อแหยม 14/6/19  
๖๓๔๒ สิงคะตีระ Singatira พลเสือป่าเส็ง  ประจำกองร้อยที่ ๓  กรมเสือป่ารักษาดินแดนมหาราษฎร์  ทวดชื่อฮะป๊อ  ปู่ชื่อดี 3/6/22  
๖๐๒๐ สิงคะเนติ Singaneti หลวงพรหมเบญญา (สงวน)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรีง 6/8/21  
๖๑๔๗ สิงคะวิภาต Singavibhata นายร้อยตรีอั๋น  ปนะจำกรมทหารบกช่างที่ ๓  กับนายเส็ง (บิดา)  ปู่ชื่อสว่าง 19/11/21  
๔๙๐๔ สิงคาลวณิช Singalavanija ขุนบำรุงราชนิยม (ซุ่นเบ็ง)  กรมการพิเศษจังหวัดชลบุรี 5/4/19  
๕๑๓๑ สิงคิกุล Singikula ขุนขยันกิจการ (แผน)  ครูช่างทอง  กองละหุโ?ษ  กระทรวงนครบาล 14/6/19  
๒๗๙๓ สิงคิบุริน Singipurin หลวงสกลธนารักษ์ (ชื่น)  กรมปลัดบาญชี  กระทรวงกลาโหม  ปู่และบิดาเป็นหลวงปลัดเมืองสิงคิบุรี (รามัญเจ็ดหัวเมือง) 19/12/15  
๕๔๔๕ สิงคิวิบูลย์ Singivipulya นายหมู่ตรีกระจ่าง  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  ปู่ชื่อหลวงพิบูลย์ (ชู)  บิดาชื่อพระมหาสิงคิคุณ (พุ่ม) 29/6/19  
๓๒๘๕ สิงหเกตุ Sinhaketu นายร้อยตำรวจตรีเกด  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อเส็ง 16/7/16  
๖๐๕๘ สิงหจารุ Sinhacha^ru นายร้อยโทสิงโต  กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. กับนายจ่าง บิดา  ปู่ชื่อรุ่ง 3/9/21  
๐๙๘๖ สิงหจินดา Sinhachinta^ นายร้อยตรีสัง  เจ้าพนักงานคลังเงิน  กองพลที่ ๔  มณฑลราชบุรี   กับนายจีน (บิดา)  บิดานายจีนชื่อจีนเซ็ง 13/2/13  
๑๕๕๖ สิงหจูฑะ Sinhachuda หลวงสมัคสารนิธิ์ (อุ่น)  สรรพากรจังหวัดร้อยเอ็จ  ปู่ทวดชื่อเสง  ปู่ชื่อจู 27/7/14  
๐๙๗๖ สิงหทัต Sinhadatta นายร้อยโทติ๊ก  แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๔  มณฑลราชบุรี   เดิมเป็นเชื้อสกุลฝรั่ง  มีนามสกุลว่า "เดอ ลี ออง"  (Lion = สิงห์) 12/2/13  
๕๘๑๕ สิงหนันทน์ Sinhanandana ขุนว่องวัจนวิชัย (ทองคำ)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  บิดาชื่อสิงห์ 4/9/20  
๑๕๓๕ สิงหนุต Sinhanutta ขุนสารสินประเสริฐ (เก๊า)  สรรพากรเมืองสกลนคร  ทวดชื่อสิงโต  ปู่ชื่อนุต 21/7/14  
๑๐๑๐ สิงหบุตร Sinhaputra นายร้อยตรีอร่าม  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔  เมืองเพ็ชรบุรี  กับนายกุล (บิดา)  นายกุลเป็นบุตรนายสิงห์ 13/2/13  
๕๐๕๖ สิงหประยูร Sinhaprayura พลเสือป่าประยูร  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อสิงโต 31/5/19  
๓๓๙๕ สิงหพันธุ์ Sinhabandhu หลวงจารุมัยบริรักษ์ (อิ๊ว)  นายอำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  ปู่ชื่อขุนพรหมภักดี (เส็ง) 28/8/16  
๒๕๘๗ สิงหแพทย์ Sinhabaedya รองอำมาตย์เอก หลวงนิพันธ์นิติสิทธิ์ (สนั่น)  พนักงานจัดการโรงเรียนแขวงตวันออกใต้  ปู่ชื่อสิงห์ เป็นแพทย์ยาตา 3/10/15  
๐๘๐๘ สิงหรัตน Sinharatna หลวงราชาคารพิทักษ์ (เคล้า)  ปลัดกรมรักษาพระราชวังบางปะอิน  ปู่คือพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (สิงโต)  บิดาคือหลวงวิจารณราชารักษ์ (พลอย) 6/12/13  
๐๖๕๗ สิงหรา ณ กรุงเทพ Sinhara^ na Krungdeb พระโภคผลพูนทวี (หม่อมราชวงศ์ถนอม)* ผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง กระทรวงเกษตราธิการ  กับพระนิพัทธ์โภคากร** (หม่อมราชวงศ์ตระกูลรัตน์)  สมุหบาญชีใหญ่  กรมสรรพากรใน  กระทรวงนครบาล  นามนี้ให้สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก*** 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "หม่อมราชวงศ์ถนอมวงษ์"  ** เป็นโทษและถูกถอด ๒๔๕๗

*** พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓  กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณฑีฆชนม์เชษฐประยูร (พระองค์เจ้าสิงหรา)
๐๘๘๑ สิงหฤกษ์ Sinhariksha หลวงรามสิทธิศร (ต้อ)  ปลัดเมืองลพบุรี  ปู่ชื่อสิงห์  บิดาชื่อฤกษ์ 20/12/13  
๐๑๐๙ สิงหลกะ Sinhalaka พระดรุณรักษา* (เสงี่ยม)  ปลัดบาญชีกรมมหาดเล็ก  หลานพระอุดรพิศดาร (สิญญ)  ซึ่งเป็นชาวสิงหล 27/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาธนรัตนบดี
๐๖๔๓ สิงหลักษณ์* Sinhalakshana นายเซ็ง (บิดา)  กับนายร้อยตรีลม้าย  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สิงหลักษณ"
๐๒๕๙ สิงหวัฒนะ Sinhavadhana หลวงพิพัฒวรรณกิจ* (เซ่งฮั้ว)  เจ้ากรมกองรักษาหนังสือ  กรมราชเลขานุการ 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุวรรณอักษร
๑๓๗๒ สิงหศิริ Sinhasiri พระยาพิไสยสรเดช (คำสิง)  นายอำเภอโพนพิไสย  ทวดชื่อท้าวสีหาวงษ์  ปู่ชื่อพระพฤกษมนตรี (สมสี) 25/4/14  
๑๔๘๘ สิงหสุต Sinhasuta พระเทพธนพัฒนา (บ๋วย)  ฃ้าหลวงตรวจการ  กรมสรรพากรนอก  บุตรนายแสง 6/7/14  
๐๐๐๗ สิงหเสนี Sinhaseni พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน)  ปลัดบัญชาการกรมมหาดเล็ก*  สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลจากเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) 15/6/13 เขียนให้เอง

*  ราชเลขานุการต่างประเทศ
๒๓๐๙ สิงหเสม Sinhasema รองอำมาตย์โท หลวงนรเทพภักดี (คล้าย)  ปลัดเมืองตะกั่วป่า ทวดชื่อเซียม  ปู่ชื่อเซ่ง 7/6/15  
๓๐๕๕ สิงหเสมานนท์ Sinhasema^namda นายร้อยโทติ๋ม  กรมทหารม้าในกองพลทหารบกที่ ๗  ทวดชื่อสิง  ปู่ชื่อเสม 14/5/16  
๑๙๐๗ สิงหะชัย Sinhajaya นายร้อยโทเพี้ยน  แพทย์ประจำกองพยาบาลทหารบกกลาง  ปู่ชื่อจีนเซ่งฮะ  บิดาชื่อจีนไช 7/3/14  
๖๐๙๕ สิงหะโชติ Sinhajoti นักเรียนแพทย์เสือป่ากิจ  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  หลวงสิงห์เป็นทวด 8/10/21  
๖๐๒๒ สิงหะเนติ Sinhaneti หลวงราชเบญญา (สิงโต)  ผู้พิพากษษศาลมณฑลปัตตานี  กับนายเม่า (บิดา)  ปู่ชื่อจีนไก 6/8/21  
๔๔๖๙ สิงหะผลิน Sinhaphalin ขุนกิตติวาท (ผล)  ครูโรงเรียนวัดเบ็ญจมบพิตร์  กรุงเทพฯ  กับนายเหม (บิดา)  ทวดชื่อสิงห์โต หาเลี้ยงชีพด้วยการทำนา 20/5/17  
๒๕๐๐ สิงหะวณิช Sinhavanija รองอำมาตย์เอก ขุนประเสริฐอักษรนิติ์ (บ้วนติ้ด)  สมุหบาญชีกรมศึกษาธิการ  ปู่ชื่อกิมเสง พ่อค้า 5/9/15  
๒๖๖๗ สิงหัช Sinhaja นายเรือตรีทรัพย์ กรมชุมพลทหารเรือ  บิดาชื่อสิง 25/10/15  
๔๑๗๙ สิงหัษฐิต Sinhashthita หลวงวิภาคพจนกิจ (หนูเล็ก)  นายอำเภอพิบูลมังษาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี ทวดชื่อท้าวสิง  บิดาชื่อท้าวศรีหาราช (มั่น) 15/8/17  
๓๓๘๘ สิงหานนท์ Sinhananda นายร้อยตำรวจเอกพุ่ม  กรมตำรวจพระนครบาล  ทวดชื่อสิง 28/8/15  
๕๙๙๕ สิงหารุณ Sinharun พลเสือป่าพร้อม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี  นายสิงเป็นปู่ 11/6/21  
๖๑๒๔ สิตตะโปสะ Sittaposa พันเด็กชาตรีเรียม  กองน้ำสรง  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อโป๊ะ  บิดาชื่อสิต 15/10/21  
๖๒๘๔ สิตตะวิบุล Sittavipula พลเสือป่าจ้อย ประจำกองร้อยที่ ๖  กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อสิด  บิดาชื่อเปี่ยม 25/3/21  
๕๔๘๔ สิตวาสี Sitavasi นายแย้ม  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน  จังหวัดนนทบุรี  บิดาชื่ออยู่ 5/7/19  
๔๐๐๑ สิทธาภา Siddhabha นายร้อยโทสิง  สัสดีจังหวัดเชียงใหม่  ทวดชื่อสิทธิ์  ปู่ชื่อแสง 6/6/17  
๐๖๗๒ สิทธิโกเศศ* Siddhikoses หลวงสิทธิธนากร (สิทธิ์)  ปลัดกรม  กรมธนบัตร  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สุทธิ์โกเศศ (Suddhikoses)"
๖๓๒๑ สิทธิจักร Siddhichakra ว่าที่นายหมวดตรีต่วน  ผู้บังคับหมวด ๒  กองร้อยที่ ๑  กรมเสือป่ารักษาดินแดนพิษณุโลก  ปู่ชื่อพระสิทธิจักรพิไชย (จักร)  บิดาชื่อหลี 29/4/22  
๔๘๑๑ สิทธิเดชะ Siddhiteja ขุนราชเดชภักดี (เดช)  กระทรวงมหาดไทย  บิดาชื่อสิทธิ์ มหาดเล็ก 5/4/19  
๓๐๔๔ สิทธิเทศานนท์ Siddhidesananda รองอำมาตย์ตรีวิง  เจ้าพนักงานรักษาพระราชวังบ้านปืน  ทวดชื่อสิทธิ์  ปู่ชื่อเทศ 7/5/16  
๐๔๑๙ สิทธิมาลิก Siddhima^lik มหาดเล็กวิเศษสิทธิ*  กรมสวนหลวง 3/8/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงพิทักษ์สราญรมย์
๖๐๕๖ สิทธิรักษ์ Siddhiraksha นายร้อยโทสิทธิ์  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  นายรักษ์ บิดา 3/9/21  
๐๒๖๙ สิทธิศุข Siddhisukha พระยาสิทธิโชคชุมนุม (อ้น)  ผู้รั้งอธิบดีกรมพระราชพิธี*  กระทรวงวัง  พระบำรุงราชฐาน (ศุข) เป็นปู่ 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จางวางกรมพิธี"
๑๔๗๔ สิทธิสาริบุตร Siddhisariputra นายนาวาตรี ขุนพรหมประชาชิต* (ฟื้น)  ผู้ช่วยหัวหน้ากองพัศดุ  กระทรวงทหารเรือ  กับหลวงภาษาปริวัตร (เต๋อ) เลฃานุการชั้นที่ ๒  กรพทรวงการต่างปรเทศ   ปู่ทวดชื่อเจ้าสิทธิสาร  เมืองเวียงจันทร 15/6/14 * นายนาวาตรี หลวงพรหมประชาชิต
๑๗๓๙ สิทธิสิริ Siddhisiri นายเรือโทสาคร  ประจำกองสำรวจแผนที่ทเล  ปู่ชื่อสิทธิ์  บิดาชื่อศรี 29/10/14  
๓๖๑๖ สิทธิสุต Siddhisuta ขุนรัชฏกิจพิพัฒน์ (ทองสุก)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฝิ่น  มณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อสิต  บิดาชื่อสุด 11/12/16  
๐๐๕๐ สิทธิเสน Siddhisen ขุนวรสิทธิ์พิเนต (โต)  มหาดเล็ก  กองเชิญเครื่อง 19/6/13  
๑๒๔๔ สินธวาชีวะ Sindhvajiva นายบุญช่วย  มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม  นักเรียนนายร้อยตำรวจภูธร กับขุนแถลงการวิทการ (ทองสุก) บิดา   ทวดชื่อพระไกรสรสินธพ 4/4/14  
๒๓๖๒ สินธวานนท์ Sindhva^nanda ราชบุรุษซุ่นกิ้ด  ครูใหญ่โรงเรียนตรังคภูมิ  จังหวัดตรัง  ทวดชื่อพระนครคง (สิน) 1/7/15  
๔๓๙๒ สินธุกุล Sindhukula นายหลี  พนักงานในสถานกงสุลอังกฤษ  กรุงเทพฯ  บิดาชื่อตาเฮอาลี 19/3/17  
๒๔๗๖ สินธุเดชะ Sindhuteja นายพันตรี หลวงรามณรงค์ (โป๊ะ)  ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖  ปู่ชื่อสิน  บิดาชื่อเดช 5/9/15  
๒๑๑๑ สินธุนาคร Sindhuoagara พลเสือป่าเถา  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง  บิดาชื่อสิน  ปู่ชื่อเมือง 23/3/14  
๐๘๘๒ สินธุประมา Sindhuprama ขุนจงรณฤทธิ (เคล้า)  ยกระบัตรเมืองลพบุรี  บิดาชื่อจีนซิน 20/12/13  
๔๒๕๑ สินธุยศ Sindhuyasa หลวงสิทธิเทพ (สด)  ปลัดกรมพราหมณ์พฤฒิบาศ  กระทรวงวัง  กับนายวัน (บิดา)  ทวดชื่อสิน  ปู่ชื่อยศ 8/12/17  
๒๖๙๓ สินธุวงศานนท์ Sindhuvansananda นายร้อยโทนาค  กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  ปู่ชื่อพระวงศา  บิดาชื่อหลวงคลัง (สิน) 1/11/15  
๐๗๐๑ สินธุวณิก Sindhuvanik ขุนรัตนพิมล (เจียง)  นายเวร  กรมตรวจและกรมสารบาญชี  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อซินเทียม เป็นพ่อค้า 21/9/13  
๖๑๔๒ สินธุวรรณะ Sindhuvarna นายเรือตรีเปียก ร.น.ส.  อาณัติสัญญา  กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า  ทวดชื่อแสง  ปู่ชื่อแส  บิดาชื่อวัน 22/10/21  
๐๙๖๔ สินธุวัต Sindhuvat นายร้อยตรียม  ประจำกรมทหารพรานที่ ๔  เมืองกาญจนบุรี   บุตรนายสิน 12/2/13  
๑๖๑๖ สินธุศร Sindhusara พระกงไกรลาศ (พึ่ง)  นายอำเภอน้ำปาด  มณฑลพิศณุโลก   ปู่ทวดชื่อหลวงมหาดไทย (สิน)  ปู่ชื่อพระยกรบัตร (สอน) 25/9/14  
๓๒๔๕ สินธุศิลปิน Sindhusilpin หลวงชำนิโยธา (สิน)  กรมศิลปากร  กระทรวงวัง 1/7/16  
๓๐๖๙ สินธุสาร Sindhusara นายร้อยโทแผน  กรมทหารบกราบที่ ๕  ทวดชื่อสาร  ปู่ชื่อสิน 21/5/16  
๕๖๘๐ สินธุสิงห Sindhusinha ขุนสารสินประสิทธิ์ (สิน)  สรรพากรจังหวัดชลบุรี  กับนายสิงโต (บิดา)  ปู่ชื่อบุญ 9/8/19  
๓๗๗๓ สินธุเสก Sindhuseka นายกิมเฮง  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อซุ่นเซ็ก  บิดาชื่อซิน 7/2/16  
๕๗๙๙ สินธุเสน Sindhusen พลเสือป่าสิน  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  ปู่ทวดชื่อหลวงศกรินทร์ (สิน) 25/6/20  
๔๗๒๗ สินวัต Sinavata รองผู้กำกับตรีสิน  ครูโรงเรียนวัดเวฬุสุนทรการ จังหวัดตราด  ปู่ชื่อโต 3/2/18  
๕๕๐๘ สินะศรี Sinasri นายเยื้อน  กองรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ทวดชื่อสิน  ปู่ชื่อศรี 5/7/19  
๕๕๙๐ สินะสนธิ Sinasandhi นายเรือโทนาค  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อขุนรักษานาเวศ (สิน)  บิดาชื่อสน 26/7/19  
๕๐๔๑ สินาทร Sinadara พลเสือป่าว่อง  กรมเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์  กับนายสิน (บิดา)  ปู่ชื่อเต๊ก 31/5/19  
๔๘๖๗ สินานนท์ Sinananda ขุนกำจรวานิช (กิมเฉียน)  กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อสิน 5/4/19  
๕๒๔๑ สินารุณ Sinarun นายร้อยตำรวจตรีรุน  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อพระราชโกษา (สิน) 14/6/19  
๕๕๕๑ สิเนหารุณ Sineharun ขุนธนากรถิตย์ (จัน)  ศุภมาตราจังหวัดประทุมธานี  ปู่ทวดชื่ออารุณ  ปู่ชื่อรัก 26/7/19  
๔๘๑๘ สิโนทก Sinodaka ขุนอดุลย์เถียรเขตร์ (สิน)  นายอำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  บิดาชื่อจุ้ย 5/4/19  
๐๘๑๕ สิมพะลิก Simbalik ขุนพิเศษนครกิจ (เปลื้อง)  นายอำเภอนครใหญ่ กรุงเก่า   บิดาชื่อซิม 6/12/13  
๔๙๔๒ สิริกรรณะ Sirikarna นักเรียนแพทย์เสือป่าหลวงทรวง  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายลออ (บิดา)  ทวดชื่อพระศรีสิทธิกรรณ์ 16/4/19  
๓๐๘๙ สิริกาญจน Sirika^nchana รองเสวกตรียิดซิน  กรมพระคลังข้างที่  ปู่ชื่อกิมเฮง 21/5/16  
๕๙๗๗ สิริคันธานนท์ Sirigandhananda ขุนศรีบุรี (อู๊ด)  ผู้ช่วยสรรพากรจังหวัดนครพนม  หลวงปรีชาพลการ (ศรี) ทวด 11/6/21  
๕๙๘๕ สิริจันทรพันธุ์ Sirichandabandhu ว่าที่นายหมู่ตรี ขุนบำรุงนิกรกิจ (ปาน)  กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร  พระศรีสกุลวงศ์ (ทองคำ) บิดา  พระจันทรพานิช ปู่ 11/6/21  
๕๒๗๘ สิริชาต Sirijata นายร้อยตำรวจตรีเส็ง  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อกิด 29/6/19  
๖๐๔๗ สิริโชดก Sirijotaka รองอำมาตย์ตรีเจิม  ครูใหญ่โรงเรียนวัดประขูรวงศ์  จันทบุรี 6/8/21  
๕๓๐๓ สิริเตชะ Siriteja นายร้อยตำรวจตรีประยูร  กองตำรวจภูธร จังหวัดน่าน  กับนายแหยม (บิดา)  ปู่ทวดชื่อขุนศรีโยธา (เดช) 29/6/19  
๓๑๘๙ สิรินันทน์ Sirinandana ขุนทิพรสโอชา (ซุ่นหัว)  สังกัดกรมมหาดเล็ก  (เจ้าของ "ปักจันเหลา)  ปู่ชื่อเฮง 17/6/16  
๔๖๖๔ สิรินุต Sirinuta นายร้อยตรีเฉื่อบ  กรมทหารบกราบที่ ๗  ทวดชื่อพระยาศิรไอศวรรค์ (นุต) 26/10/18  
๔๙๓๕ สิริปูชกะ Siripujaka นักเรียนแพทย์เสือป่าเจียม  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายกิม (บิดา)  ปู่ชื่อศรี 16/4/19  
๕๗๐๑ สิริพยุหะ Siribyuha นายร้อยตรีสิน  ผู้ช่วยสัสดี  มณฑลพายัพ  บิดาชื่อศรี 22/8/19  
๔๗๓๐ สิริพราหมา Siribtahma รองผู้กำกับตรีพรหมมา  ครูประจำโรงเรียนจังหวัดไชยภูมิ  ปู่ชื่อหลวงศรีนพคุณ (ศรี) 3/2/18  
๖๒๘๘ สิริพันธนะ Siribandhana จ่าตรีผูก ร.น.ส.  รั้งจ่าพยาบาล  กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีขันธ์  กับนายหนู  ปู่ทวดชื่อสิริ  ปู่ชื่อรอด 25/3/21  
๓๑๗๕ สิริมัต Sirimata นายร้อยเอก ขุนพลไพบูลย์ (วอน)  สีสดีทหารบก  จังหวัดเพชรบุรี  ปู่ชื่อมี  บิดาชื่อมิ่ง 17/6/16  
๔๐๑๒ สิริมาลีย์ Sirimaliya นายร้อยโททอง  กรมครุภัณฑ์ทหารบก  กับนายจั่น (บิดา)  ปู่ชื่อมิ่ง 9/6/17  
๓๒๖๕ สิริมิลินท์ Sirimilinda นายร้อยตรีกัน  กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร.  ปูชื่อสิริ  บิดาชื่อผึ้ง 8/7/16  
๓๖๒๕ สิริยานนท์ Siriyananda หลวงชาญเวชกิจ (ถม)  สารวัดแพทย์ประจำมณฑลพิศณุโลก  บิดาชื่อจีนเซี้ย 11/12/16  
๔๗๒๓ สิริยุตตะ Siriyutta รองอำมาตย์ตรีหยุด ครูโรงเรียนวัดรางบัว  จังหวัดธนบุรี  บิดาชื่อศรี 3/2/18  
๓๗๑๙ สิริเลข Sirilekha นักเรียนเสือป่าศรี  กับนายแจ้ง บิดา  ทวดชื่อศิริ  ปู่ชื่อเล็ก 27/1/16  
๓๗๐๓ สิริวัณ Sirivan หลวงนิธยากรพิทักษ์ (เคลือบ)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อนายควรรู้อัศว์ (ศรี) 19/1/16  
๓๒๙๙ สิริวาร Sirivara นายเรือตรีวัน  กรมปลัดทัพเรือ  ปู่ชื่อศรี 22/7/16  
๕๓๑๘ สิริเวชพันธุ์ Sirivejabandhu นายร้อยตำรวจตรีเหมาะ  แพทย์กองตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา  และหมื่นทรพิษพินาศ (อุ่น) บิดา  ปู่ชื่อหลวงศรีวรรณ์กิจภิบาล (เหมือน) 29/6/19  
๒๐๒๗ สิริเวส Sirivesa นักเรียนทหารกระบี่บุญ (กลาง)  กรมโขนหลวง  บุตรนายเฮง พ่อค้า 18/3/14  
๖๒๙๖ สิริสังกาส Sirisankasa พลเสือป่าสง่า  พลพยาบาลประจำกองพันที่ ๑  กองเสนารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อหลวงรัตนภักดี (นุ้ย)  ปู่ชื่อจุ้ย  บิดาชื่อคล้าย 25/3/21  
๕๖๔๙ สิริสังวร Sirisanvara จ่าตรีสงวน  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อสี  บิดาชื่อเอม 26/7/19  
๖๑๙๔ สิริสายัณห์ Sirisayanha จ่าเอกแฉล้ม ประจำกองเรือกล ชั้น ๔   กรมชุมพลทหารเรือ  ทวดชื่อศรี  ปู่ชื่อปั้น  บิดาชื่อเย็น 10/12/21  
๖๔๑๒ สิริสาลี Sirisali ขุนพิบูลย์สรรพเวส (ลี้)  แพทย์กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม 16/9/22  
๓๔๔๐ สิริสิงห์ Sirisinha หลวงสนธิวิทยาพัฒน์ (ไล่เฮียง)  ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบ็ญจมบพิตร  ปู่ชื่อฮักเซง  บิดาชื่อเฮง 10/9/16  
๕๙๑๕ สิริสี Sirisi นายร้อยตรีแสวง  โรงเรียนการสมุห์บาญชีทหารบก 1/2/20  
๖๒๐๑ สิริสุขะ Sirisukha นักเรียนแพทย์เสือป่าเฉลิม  ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ในพระบรมราชูปถัมภ์   กับนายหลำ (บิดา)  ปู่ทวดชื่อศุข  ปู่ชื่อศรี 17/12/21  
๔๒๐๙ สิริสุต Sirisuta รองอำมาตย์ตรีจด  ว่าที่ยกระบัตร์ศาลจังหวัดขอนแก่น  ปู่ชื่อท้าวศรีสุราช 27/9/14  
๕๑๑๗ สิริสุทธิ Sirisuddhi ขุนรัฐผลรักษา (เล็ก)  สมุห์บาญชีสรรพากรนครบาล  ปู่ชื่อหลวงอภิบาลบรมนารถ (ศรี)  บิดาชื่อจมื่นก่งศร (สุทธิ์) 14/6/19  
๔๔๓๐ สิริสุวัณณ์ Sirisuvanna นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจกิม  กองตำรวจภูธร  จังหวัดเพชรบุรี  กับนายบุญ (บิดา)  ปู่ชื่อศรี  ทวดชื่อทอง 5/5/18  
๕๙๔๖ สิริโสมะ Sirisoma รองอำมาตย์ตรีศรี  ครูโรงเรียนวัดกำแพง  บิดาชื่อโสม 28/5/21  
๔๓๙๔ สิโรรส Sirorasa นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่สุบิน  กับนายดำ (บิดา)  ปู่ชื่อศรี 20/3/17  
๖๐๘๙ สีตลกาญจน์ Sitalakanchana นักเรียนแพทย์เสือป่าช้วน  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ทวดชื่อสี 8/11/21  
๖๒๒๔ สีตละพันธุ์ Sitalabandhu นายหมู่โทเชื้อ  ประจำหมวด ๑  กองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อทอง  บิดาชื่อสี 25/12/21  
๒๘๘๘ สีตลานนท์ Sitalananda รองผู้กำกับลูกเสือพุฒ  กองที่ ๔ เมืองสวรรคโลก  บิดาชื่อจีนเย็น 14/2/15  
๑๗๙๔ สีตะกะลิน* Si^takalin นายนาวาตรี ขุนสาตราบรรจง (บุญเต็ก)  สารวัดช่างกรมยุทธโยธาทหารเรือ  บุตรนายซิต 14/12/14 ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สีตกะลิน"
๔๐๒๙ สีตะจันท์ Sitachanda นายร้อยตรีสายัณห์  นายทหารคนสนิท  กรมยกะบัตร์ทหารบก  กับนายเผือก (บิดา)  ปู่ชื่อจันทร์ 13/6/17  
๕๙๔๔ สีตะธนี Sitadhani ขุนอักษรสรรค (เฮง)  ครูใหญ่โรงเรียนประจำมณฑลอุดร  บิดาชื่อเหลียง ค้าขาย 28/5/21  
๐๖๕๔ สีตะบุตร Sitaputra ขุนพินิจเลฃา (เนียม)  ปลัดกรม กองบัญชาการ กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อฃาว 21/9/13  
๕๒๕๕ สีตะปะดล Sitapatala นายร้อยตำรวจตรีชั้น  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อขุนสกลนรา (ทอง) 29/6/19  
๕๖๒๔ สีตะปุญญาคม Sitapunnagama พันจ่าตรีบุญมา  กองเรือกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่ออยู่  บิดาชื่อเย็น 26/7/19  
๕๖๓๙ สีตะยมานนท์ Sitayamananda จ่าโทยม  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  กับนายเย็น (บิดา) 26/7/19  
๓๗๙๒ สีตะสุต Sitasuta ราชบุรุษแย้ม  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ มณฑลพิศณุโลก  แส้ซี  ทวดชื่อซีจง  ปู่ชื่อซีเจ้ง 28/2/16  
๔๖๕๑ สีมะสิงห์ Simasinha ขุนธนาภารบริรักษ์ (เข้ม)  แพทย์ประจำจังหวัดลำพูน  ทวดชื่อสีมา  ปู่ชื่อสิงห์ 18/10/18  
๑๒๗๘ สีมันตร Simantara ขุนเลขการวิจิตร (แสวง)  นายเวรกรมที่ปฤกษา  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาเป็นชาวโปรตุเกส  นามสกุลเดิมว่า "ซีโมเอนส์" 13/4/14  
๐๗๑๐ สีมานนท์ Sima^nanda นายร้อยเอก หลวงประกาศราชกิจ (เหลียน)  ผู้ช่วยหัวหน้าครูโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  กระทรวงกระลาโหม  บุตรจีนซิ้มซุ่นฮก  บ้านอ่างศิลา 3/10/13  
๖๐๓๒ สีละสุภา Silasubha ขุนปราจิณสุภา (อ๋วน)  ผู้พิพากษารองศาลเมืองปราจิณบุรี  นายสุขปู่  นายสีทวด 6/8/21  
๒๙๒๑ สีสังข์ ณ กรุงเทพ Sisankha na Krungdeb หม่อมราชวงศืปาน บุตรหม่อมเจ้าแส้  สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าสีสังข์ 8/3/15  
๔๘๒๔ สีหอำไพ Siha-ambai ขุนนิคมพรรณเขตร (เขียน)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ทวดชื่อพระยาสุรสีห์ (แสง)  ปู่ชื่อพระโมระสาลักษณ์คดี 5/4/19  
๔๕๓๑ สีหะเสน Sihasen นายเรือตรีผัน  โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ จังหวัดชลบุรี  ปู่ชื่อสิงโต  บิดาชื่อแปลก 22/6/18  
๕๙๕๖ สุกัณหะเกตุ Sukanhaketu รองอำมาตย์ตรีเกตุ  ผู้ช่วยนายแพทย์ใหญ่  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อปัก  บิดาชื่อขำ 11/6/21  
๓๙๓๑ สุกาญจนะ Suka^nchana ราชบุรุษฟุ้ง  ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  กับนายชัง (บิดา)  ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อดี 4/4/17  
๒๕๒๙ สุกุมลจันทร Sukumalachandra รองอำมาตย์เอก ขุนผไทพยุหรักษ์ (พรต)  นายทะเบียนที่ดิน  เมืองปจาจิณบุรี  ทวดชื่อพระยาวิสูตรโกษา (นุ่ม)  ปู่ชื่อพระสุรินทรราชเสนี (จั่น) 12/9/15  
๒๕๐๑ สุกุมลนันทน์ Sukumalamamdana รองอำมาตย์เอก ขุนชำนาญขบวนสอน (เฉย)  ธรรมการมณฑลพิศณุโลก  ปู่ชื่อหมื่นพรมสมบัติ (อ่อน) 5/9/15  
๑๙๐๐ สุกุมารนันทน์ Sukumaranandana นายเรือตรีหาญ  ผู้บังคับการเรือปราบปรปักษ์  ปู่ชื่ออ่อน 7/3/14  
๕๑๓๘ สุกุมารพันธุ์ Sukumarabandhu ขุนอนุกูลเวชกิจ (รอด)  แพทย์กรมพระนครบาล  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อขุนสุกุมาลบริหาร (คง) 14/6/19  
๒๐๔๔ สุกุมารวณิช Sukumaravanija นักเรียนทหารกระบี่เจริญ  กรมโขนหลวง   บุตรนายบาง พ่อค้า 18/3/14  
๔๖๘๔ สุกุมาระทัต Sukumaradat รองอำมาตย์ตรีสุทธิ์  คณูวาดเขียนโรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ  ทวดชื่อขุนศรีหมื่นวิเศษ (นุ่ม) ปู่ชื่อพระขลุงบุรีศรีมหาสมุท (จู่)  บิดาชื่องาม 3/11/18  
๓๙๒๖ สุกุมาระบุตร Sukumaraputra ขุนประจักษ์หิรัญกิจ (เพิ่ม)  ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลนครศรีธรรมราช  ปู่ทวดชื่อขุนคเชทร (อ่อน) 4/4/17  
๖๑๖๒ สุโกมล Sukomala ราชบุรุษนิ่ม  ครูใหญ่โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 19/11/21  
๓๒๖๗ สุขกนิษฐ์ Sukhakanisththa นายสงวน  ล่ามภาษาอังกฤษของหนังสือพิมพ์ไทย  ปู่ชื่อน้อย  บิดาชื่อสุข 8/7/16  
๒๗๗๖ สุขกสิกร Sukhakasikara ขุนชำนิอนุสาสน์ (พูล)  ธรรมการมณฑลอุดร  ทวดชื่อสุข ชาวนา 12/12/15  
๖๒๙๑ สุขกันตะ Sukhanta พลราชนาวีเสือป่าค้วง  รั้งจ่าและสารวัดสุขาภิบาล  กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีขันธ์  ปู่ชื่อเข่ง บิดาชื่อก้วน 25/3/21  
๖๑๘๔ สุขกิตติ Sukhakitti พันจ่าเด็กชาขจร  พนักงานพยาบาลโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ปู่ชื่อกล่อม  บิดาชื่อทองศุข 10/12/21  
๒๔๓๓ สุขทรรศนีย์ Sukhadarsaniya นายพันตรี หลวงนราเรืองเดช (ปลั่ง)  ปลัดกองพลที่ ๖   ปู่ชื่อสุข  บิดาชื่อแจ้ง 22/8/15  
๒๗๕๕ สุขทัพภ์ Sukhadabbha ขุนภักดีธัญญา (ชุ่ม)  นายทะเบียนที่ดินจังหวัดนนทบุรี  ปู่ชื่อสุข  บิดาชื่อทับ 7/11/15  
๖๓๔๘ สุขทีปะ Sukhadipa จ่าตรีเติม ร.น.ส.  ผู้บังคับหมู่  กองพันราชนาวีเสือป่าที่ ๓  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทวดชื่อขุนประกอบ (ศุข)  ปู่ชื่อหมื่นปราบ (น้อย)  บิดาชื่อเทียน 2/9/22  
๓๔๖๓ สุขนาฑี Sukhanadi จ่าโทชื้น  กองพันพาหนะทหารเรือ  ปู่ชื่อศุก  บิดาชื่อยาม 30/9/16  
๓๓๔๕ สุขนิวัตติ์ Sukhanivatti นายสมาน ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทย  ปู่ชื่อสุข  บิดาชื่อสู่ 30/7/16  
๑๕๙๔ สุขเนนยะ Sukhanenya ขุนสันทรายาทร (ทัศน์)  นาอำเภอสันทราย  เมืองเชียงใหม่  ปู่ทวดชื่อหลวงศรีธรรมการ (ทองศุข)  ปู่ชื่อพระอุตรดิษฐาภิบาล (เณร) 15/9/14  
๒๑๖๒ สุขปาณี Sukhapani พันจ่าเด็กชากัน  ประจำกรมบัญชาการกรมมหรศพ  บิดาชื่อสุข   ปู่ชื่อปาน 8/4/15  
๕๑๔๗ สุขปิยังคุ   รองอำมาตย์โท ขุนประสิทธิบุรีรักษ์ (ประยงค์)  นายเวรกรมพระนครบาล  ปู่ชื่อสุข 14/6/19  
๖๑๘๐ สุขปูรณะ Sukhapu^rna รองอำมาตย์โท ขุนสุขบถบริหาร (มิ่ง)  แพทย์ประจำจังหวัดลำปาง  ทวดชื่อบุญมี  ปู่ชื่อถี 10/12/21  
๒๔๘๓ สุขพิสมัย Sukhapismaya นายนาวาตรี หลวงรามฤทธิไกร (แปลก)  นายเวรหนังสือ  กรมปลัดทัพเรือ  ปู่ชื่อหลวงรุดรณไชย (สุข)  บิดาชื่อขุนกำจัดรณรงค์ (ยิ้ม) 5/9/15  
๕๖๒๓ สุขภุมมะ Sukhabumma พันจ่าตรีแฉ่ง  กองเรืกกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อสุข  บิดาชื่อพุ่ม 26/7/19  
๑๓๓๐ สุขยางค์ Sukhya^nga หลวงพัฒนพงษ์ภักดี (ทิม)  นอกราชการ (บิดา)  กับหลวงผดุงสาครสาตร์* (สรรเสริญ)  นายช่างกรมทาง  กระทรวงคมนาคม  ปู่หลวงพัฒนพงษ์ชื่อสุเคียง 17/4/14 * พระผดุงสาครสาตร์
๑๔๖๗ สุขรัตน Sukharatna นายร้อยเอก ขุนฤทธิราวี (แก้ว)  ประจำกองทัพที่ ๑  กับนายสุข  สังกัดกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บิดา) 15/6/14  
๔๓๐๕ สุขลักษณะ Sukhalakshana หลวงธัญผลพิทักษ์ (ขาว)  นายอำเภอหนองขาอย่าง  จังหวัดอุไทยธานี  ทวดชื่อขุนเทพ (สุข)  ปู่ชื่อขุนไตรย์ (โฉม) 23/12/17  
๖๒๙๘ สุขวรรณะ Sukhavarna พลเสือป่าเคลื่อน  พลพยาบาลประจำกองพันที่ ๑  กองเสนารักษาดินแดนสุราษฎร์  ปู่ทวดชื่อทองศุข  ปู่ชื่อหลวงประสิทธิ์ปัญญา (นาก)  บิดาชื่อนุ่น 25/12/21  
๒๓๙๕ สุขวัจน Sukhavachana รองอำมาตย์โทชื่น  ผู้พิพากษารองศาลเมืองชุมพร  ทวดชื่อขุนเทพผลาผล (สุข)  ปู่ชื่อขุนเทพผลาผล (คำ) 20/7/15  
๑๕๘๖ สุขสถิตย์ Sukhasthitya หลวงวิสยาภิผล (ชีพ) สรรพากรมณฑลนครราชสีมา  ปู่ทวดชื่อพระยาพิพิธสมบัติ (ทองสุก)  ปู่ชื่อหลวงพลภักดี (บุญคง) 9/9/14  
๑๕๙๖ สุขสภา Sukhasabha ขุนบริพันธ์ธุรราษฎร์ (สนั่น) นายอำเภอเมืองสอง เมืองแพร่  ปู่ชื่อสุข  ปู่ทวดชื่อทับ 15/9/14  
๒๖๔๑ สุขสิริ Sukhasiri ขุนธนานุบาล (พันธุ์)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  มวดชื่อสุข  ปู่ชื่อศรี 17/10/15  
๓๘๖๘ สุขะกาญจน Sukhakanchana เด็กชาพรม  กองชาวที่  พระราชวังสนามจันทร์  ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อศุข 3/3/16  
๓๗๑๒ สุขะกาศี Sukhakasi ราชบุรุษเสน  ผู้กำกับเอก กองลูกเสือที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี  กับนายทิม (บิดา)  ทวดชื่อศุข  ปู่ชื่อเที่ยง 27/1/16  
๖๑๐๔ สุขะกุลละ Sukhakulla พลราชนาวีเสือป่าศุข  กองพันราชนาวีเสือป่า   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24/9/21  
๓๖๔๗ สุขะเกตุ Sukhaketu เด็กชาขวัญ  กองชาวที่  พระราชวังบางปะอิน  ทวดชื่อเกตุ  ปู่ชื่อศุข 11/12/16  
๓๙๙๓ สุขะเกศ Sukhakesa ขุนพิทักษ์นรทัณฑ์ (เล็ก)  กองมหันตโทษ  กระทรวงนครบาล  ทวดชื่อศุข  ปู่ชื่อเกศ 2/6/17  
๓๖๗๐ สุขะจาติ Sukhacha^ti ขุนบริรักษ์ธานี (จิตร์)  สมุห์บาญชี  กรมพระนครบาล ปู่ชื่อศุข  บิดาชื่อพระจักรพรรดิพงษ์ (จาด) 17/12/16  
๓๕๙๙ สุขะจิตติ Sukhachitti ขุนบุริมสุภา (ทองคำ)  ผู้พิพากษษรองศาลเมืองฉะเชิงเทรา  ปู่ชื่อจีนสุก  บิดาชื่อจีนจิ๊ด 3/12/16  
๒๔๖๕ สุขะจูฑะ Sukhachuda พันเด็กชาเอกเสริม  ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  บิดาชื่อสุข  ปู่ชื่อจู 27/8/15  
๒๗๖๑ สุขะตุงคะ Sukhatunga นายร้อยโทช้อย  แพทย์แผนกผสมสัตว์และเสบียงสัตว์ทหารบก  ปู่ชื่อสุก  บิดาชื่อด้วง 12/12/15  
๓๘๓๑ สุขะนิธิ Sukhanidhi นายหมู่โท นายราชจำนง (เปลี่ยน)  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อศุข  บิดาชื่อหลวงพิศณุเทพ (ทรัพย์) 14/2/16  
๓๓๓๘ สุขะบุณย์ Sukhapunya นายร้อยตำรวจเอกทองคำ   กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อพระคเชนทร์ (สุก)  บิดาชื่อบุญรอด 30/7/16  
๔๔๕๖ สุขะปาล Sukhapala พระโกศลวินิจฉัย (จีน)  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษ  ทวดชื่อหลวงมหาดไทย (ศุข)  ปู่ชื่อปาน 20/5/18  
๓๕๕๘ สุขะปิณฑะ Sukhapinda ขุนอาสว์อภัย (เอี่ยม)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุรายาฝิ่น  มณฑลพิศณุโลก  ปู่ชื่อหลวงสวัสดิ์นคเรศ (พุ่ม)  บิดาชื่อหลวงสวัสดิ์นคเรศ (สุข) 25/11/16  
๓๓๖๘ สุขะราม Sukharama พันเด็กชาเอก แม้น  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อสุข  บิดาชื่อขำ 6/8/16  
๓๒๕๓ สุขะรูป Sukharupa นายชุบ  นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  ปู่ชื่อสุข  บิดาชื่อหุ่น 1/7/16  
๓๙๘๗ สุขะวรรณ Sukhavarna ขุนธนรัตนพิมล (โต๊ะ)  นายเวรกลาง  กระทรวงธรรมการ  ทวดชื่อสี  ปู่ชื่อศุข 2/6/17  
๓๗๗๗ สุขะวัลลิ Sukhavalli นายหมู่เอกพันธุ์  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อทองสุก  บิดาชื่อทองย้อย 7/2/16  
๒๐๕๕ สุขะเวส Sukhavesa นักเรียนทหารกระบี่เยี่ยม  กรมโขนหลวง  บุตรนายสุข พ่อค้า 18/3/14  
๔๒๐๕ สุขะเศวต Sukhasveta นายร้อยตรีช่วง  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๕  กับนายชื่น (บิดา)  ทวดชื่อศุข  ปู่ชื่อเผือก 27/9/17  
๔๔๑๑ สุขะสุคนธ์ Sukhasugandha นายหมู่ตรีกล่อม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก  ปู่ชื่อสุก  บิดาชื่อกลิ่น 4/5/18  
๔๕๕๖ สุขะสุต Sukhasuta นายร้อยตรีทองหล่อ  กรมทหารบกม้าพิศณุโลก  กับหลวงสารานุบริบาล (หลง) บิดา  หลวงอินทรเทพ (ศุข) เป็นปู่ 9/7/18  
๒๒๖๖ สุขะเสน Sukhasena รองเสวกโท ขุนประดิษฐวรวัตถุ์ (ริ้ว)  สังกัดกรมศิลปากร  ปู่ชื่อสุข    ทวดชื่อเสน 19/5/15  
๒๐๐๐ สุขะหฤทัย Sukhahridaya พันจ่าเด็กชาสูญ  รับราชการในกรมมหรศพ  ปู่ชื่อสุข  บิดาชื่อใจ 12/3/14  
๒๘๕๗ สุขะหุต Sukhahuta พลเสือป่าสด  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ ฒณฑลปัตตานี  ปู่ชื่อสุก  บิดาชื่อฮวด 14/7/15  
๕๔๑๓ สุขะอาคม Sukhaagama รองอำมาตย์ตรีพ่วง  อักษรเลขจังหวัดสมุทสงคราม  บิดาชื่อสุข 29/6/19  
๔๘๒๐ สุขัคคานนท์ Sukhaggananda ขุนสุวรรณโพธิพิทักษ์ (ศุข)  นายอำเภอในมณฑลอยุธยา  ปู่ชื่อสุด  บิดาชื่อหลวงจำนงภักดี (นิ่ม) 5/4/19  
๒๕๓๐ สุขัษเฐียร Sukhashthira รองอำมาตย์เอก ขุนสรรค์โกสิยพัตร (เพิ่ม)  ว่าที่เกษตร์มณฑลอุบลราชธานี  ปู่ชื่อสุข  บิดาชื่อหมื่นวิสูตรอักษร (เที่ยง) 12/9/15  
๐๐๐๑ สุขุม Sukhum เจ้าพระยายมราช (ปั้น)  เสนาบดีกระทรวงนครบาล 30/5/13 เขียนเอง  (สกุลตั้งใหม่)
๓๔๔๖ สุขุมกาญจนะ Sukhumkanchana นายร้อยตำรวจเอกเผื่อน  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๑ ในจังหวัดกรุงเก่า  ปู่ชื่อทองอ่อน 3/6/22  
๓๖๙๒ สุขุมวัฒน Sukhumavadhana หลวงประเวศไพรวัน (เรียบ)  นายอำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ทวดชื่อวัด  ปู่ชื่ออ่อน 19/1/16  
๓๗๒๔ สุขุมวาท Sukhumavada ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีสัมฤทธิ์  กองตำรวจภูธรเมืองนครปฐม  ทวดชื่อนวม  บิดาชื่อคำ 28/1/16  
๓๕๔๕ สุขุมะนาค Sukhumanaga นายร้อยตำรวจเอก ขุนตลอดไตรภพ (สาตร์)  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรมณฑลภูเก็ต  ทวดชื่อนาค  บิดาชื่อนุ่ม 4/11/16  
๕๑๕๓ สุขุมานนท์ Sukhumananda ขุนประจักษ์สุขนิติ (น้อย)  กรมศุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล  กับนายสีเลี่ยน (บิดา)  ปู่ชื่อป้วน 14/6/19  
๖๓๓๕ สุขุมานิสงส์ Sukhumanisansa หมื่นสักธ์กระแสสาร (สง)  นายไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดภูเก็ต  ปู่ชื่อขุนรักษา (ปอด)  บิดาชื่อเอียด 3/6/22  
๑๒๕๖ สุขุมาลจันทร Sukhumalachandra หลวงทุระการกำจัด (เป้า)  ปลัดกรมกองตระเวณ   ปู่ชื่ออ่อน  บิดาชื่อจันทร 8/4/16  
๔๐๗๗ สุขุมาละพันธุ์ Sukhumalabandhu นายร้อยตรีช่วง  กรมแผนที่ทหารบก  ปู่ชื่ออ่อน  บิดาชื่อชุ่ม 23/6/17  
๔๓๙๐ สุขุมาลินท์ Sukhumalind ยายร้อยตรีอาบ  กรมทหารบกราบที่ ๖  ปู่ชื่ออ่อน  บิดาชื่อิน 19/3/17  
๐๑๕๓ สุขุมาศวิน Sukhumasvin พระสินธพอมเรศร (นุ่ม)  กรมพระอัศวราช 3/7/13  
๓๓๔๑ สุขุมินท Sukhuminda หลวงเจริญเขตรเขลางค์นคร (สอน)  นายอำเภอเมืองปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทวดชื่อนุ่ม  ปู่ชื่ออิน 30/7/16  
๒๕๑๐ สุโขบล Sukhopala นายร้อยเอก หลวงสำแดงฤทธา (บัว)  สัสดีมณฑลจันทบุรี  บุตรหลวงประสิทธิ์ปัญญา (สุก) 12/9/15  
๒๖๑๗ สุฃานุศาสน์ Sukhanusasana รองอำมาตย์เอก หลวงสุทธาพิทักษ์ (ปั่น) ปลัดกรมกองตรวจการสอาด  กรมศุฃาภิบาล  ปู่ชื่อสุข  บิดาชื่อสอน 10/10/15  
๑๗๗๙ สุฃายน Sukha^yana นายร้อยตรีสาย  ประจำกรมทหารราบที่ ๓  ปู่ชื่อหลวงพรหมสุภา (สุข)  บิดาชื่อหมื่นสิทธิศรีสัตนาคนหุต (เพิ่ม) 12/12/14  
๒๗๖๙ สุคนธกนิษฐ Sugandhakanishtha หลวงนรินทร์ธุระรักษ์ (เจริญ)  ปลัดเมืองมินบุรี  ปู่ชื่อหลวงมงคลรัตน (น้อย)  บิดาชื่อขนพรหมสุภา (หอม) 12/12/15  
๖๑๐๕ สุคนธจันทน์ Sugandhachandana มหาดเล็กวิเศษบุนนาก  ครูโรงเรียนมหาดเดล็กหลวง  ปู่ชื่อกลิ่น  บิดาชื่อจัน 24/9/21  
๓๑๑๒ สุคนธจินดา Sugandhachinta หลวงดำรงราชการ (จีน)  ข้าหลวงตรวจการ  กรมพระนครบาล  กับขุนเทพสภา (ตรุษ) บิดา  บิดาขุนเทพชื่อกลิ่น 28/5/16  
๑๗๓๕ สุคนธฉายา Sugandhachha^ya นายเรือโทแสง  ผู้บังคับการเรือสุริยมณฑล  ทวดชื่อพระยาพะกฤษ (กลิ่น)  ปู่ชื่อหลวงศรีคชรินทร (ฉาย) 29/10/14  
๓๐๘๒ สุคนธชาติ Sugandhajati ขุนวิวิธธนการ (ฟ้อน)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  กับขุนขจรภารา (พลอยป  บิดาขุนขจรภาราชื่อหลวงศรีสารุทธิ์ (กลิ่น) 21/5/16  
๒๖๓๐ สุคนธทรัพย์ Sugandhadrabya นายร้อยเอก ขุนชำนาญนุชิต (เยี่ยม)  ปลัดกรมทหารราบที่ ๕  ทวดชื่อกลิ่น  บิดาชื่อทรัพย์ 17/10/15  
๕๐๖๗ สุคนธนิยม Sugandhaniyama นายหมู่ตรีเนียม  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อรื่น 31/5/19  
๕๑๒๖ สุคนธปฏิภาค Sugandhapatibhaga ขุนนฤมิตรนวกรรม (แม้น)  พธำมรงค์  อำเภอปากพนัง  บิดาชื่อแจ้ง 14/6/19  
๕๘๐๙ สุคนธประดิษฐ์ Sugandhapratishtha ขึนชาญธุรารักษ์ (ผิน)  ปบัดอำเภอในกรมพระนครบาล  ปู่ชื่อประดิษฐ์  บิดาชื่อหอม 4/9/20  
๐๕๖๕ สุคนธปรีย์* Sugandhapriya พันทอง (รื่น)  ปลัดกรม กรมอภิรมย์ราชยาน  กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สุคันธปรีย์"
๑๓๐๗ สุคนธพล Sugandhabala พระวิสูตรบริหาร (บุษย์)  นายอำเภอสำเพ็ง  กรุงเทพฯ  ปู่ชื่อขุนพรหมอักษร (กลิ่น)  บิดาชื่อพระยาเพชรฎา (พลับ) 17/4/14  
๑๕๐๖ สุคนธมัต Sugandhamat หลวงพิบูลย์สมบัติ (จอน)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ทวดเป็นพระยาเทพาธิบดี (ชื่น) 13/7/14  
๐๙๙๒ สุคนธมาน* Sugandhamana นายร้อยตรีหงวน  นายเวรกรมทหารราบที่ ๔  มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อฟุ้ง 13/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สุคนธะมาน"
๑๙๖๖ สุคนธลักษณ์ Sugandhalakshana พลเสือป่าม่อม  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อหอม   ปู่ชื่อเหมือน 12/3/14  
๕๓๓๕ สุคนธวยัคฆ์ Sugandhavyaggha นายร้อยตำรวจตรีพูน  กองตำรวจภูธร  จังหวัดกระบินทร์บุรี  ปู่ทวดชื่อเสือ  ปู่ชื่อกลิ่น 29/6/19  
๐๗๑๓ สุคนธวัต Sugandhavat นายร้อยโทหงิน*  ผู้รั้งผู้บังคับกองนักเรียนนายดาบ  โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  กระทรวงกระลาโหม  ขุนพรหมสุภา (หอม) เป็นปู่ 3/10/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยเอก
๔๗๕๓ สุคนธวิท Sugandhavit นายหมู่ลูกเสือเอกสำอาง ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม  บิดาชื่อเพ่งฌฮง 3/2/18  
๓๖๖๕ สุคนธเวศ Sugandhavesa ขุนชาญดรุณกิจ (ใหญ่)  ธรรมการจังหวัดนครเชียงใหม่  บิดาชื่อกลิ่น ค้าขาย 17/12/16  
๓๕๐๑ สุคนธสังข์ Sugandhasankha นายห่วง  กรมสารบรรณ์  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อกลิ่น  บิดาชื่อสังข์ 30/10/16  
๑๕๗๐ สุคนธสาร Sugandhasara ว่าที่นายร้อยตรีกล่อม  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  บุตรนายกลิ่น  ปู่ชื่อสา 27/7/14  
๓๔๕๔ สุคนธสิริ Sugandhasiri พันจ่าตรีศรี  กองพันพาหนะทหารเรือ  ปู่ชื่อกลิ่น 30/9/16  
๒๓๗๑ สุคนธหงส์ Sugandhahansa พระรณกิจปรีชา (รื่น) บิดา  กับรองอำมาตย์โท หลวงทิพกำแหงสงคราม (ชื่น)  นายอำเภอเหนือ  เมืองสงขลา  กับ  บิดาพระรณกิจชื่อหงส์ 11/7/15  
๖๐๙๙ สุคนธโอสถ Sugandhaosatha นายหมู่โทยา  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ 24/9/21  
๒๓๗๕ สุคนธะตามร์ Sugandhatamra ขุนเทพอาญา (ทองแดง) ปู่  นายทองคำ (บิดา)  กับรองอำมาตย์โท ขุนหิรัญญากร(สอน)  เจ้าพนักงานด่านภาษีเมืองตรัง  บิดาขุนเทพชื่อกลิ่น 11/7/15  
๔๕๗๓ สุคนธะทัต Sugandhadat นายร้อยตรีผัน  กรมทหารบกช่างที่ ๓  กับนายชื่น บิดา  ทวดชื่อกลิ่น 13/9/18  
๐๘๓๓ สุคนธากร Sugandha^kara นายร้อยตรีรวม  ประจำกองร้อยที่ ๑  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓  เมืองสระบุรี   กับนายอ่วม (บิดา)  นายอ่วมเป็นบุตรนายกลิ่น 11/12/13  
๒๒๕๔ สุคนธานนท์ Sugandhananda มหาดเล็กแช่ม มหาดเล็ก  เวรรับส่ง โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ทวดชื่อหอม 19/5/15  
๒๔๒๕ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง* Sugandha^bhiromya na Badalung มหาดเล็กสำรองสมบุญ  ประจำกรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อกลิ่น  บิดาชื่อชม 30/7/15 *  โปรดเกล้าฯ ให้เติม "ณ พัทลุง" และ "na Badalung"  เมื่อ  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๔๖๑
๓๖๐๗ สุคนโธฑก Sugandhadaka นายร้อยตำรวจโท ขุนพิไสยสามารถ (ใจ)  กรมตำรวจพระนครบาล  ทวดชื่อหอม  ปู่ชื่อจุ้ย 3/12/16  
๐๑๒๙ สุครีวก Sugrivaka พระพำนักนัจนิกร* (เพิ่ม)  ครูโขน  กรมมหรศพ  มีชื่อเพราะเป็นตัวสุครีพ 1/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระดึกดำบรรพ์ประจง  นอกราชการ
๐๓๓๗ สุครีวะนัฎ Sugrivanat หมื่นเชิดกรประจง* (ไปล่)  ตัววานรเอก  กรมมหรศพ 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนเชิดกรประจง
๔๒๔๒ สุคันธกุล Sugandhakula นายร้อยตรีเชื้อ  กองสัสดีจังหวัดกาญจนบุรี  กับนายชื่น (บิดา)  ทวดชื่อหอม  ปู่ชื่อเพชร 5/12/17  
๔๐๒๒ สุคันธตุล Sugandhatula หลวงโยธีบริรักษ์ (สิน)  ปลัดจังหวัดอุตรดิฐ  กับขุนศรีมงคล (พึ่ง) บิดา  ทวดชื่อหลวงทรงภักดี (ชู)  ปู่ชื่อขุนชำนิอักษร (กลิ่น) 9/6/17  
๔๖๔๗ สุคันธทัต Sugandhadat นายหมู่ตรีสำฤทธิ์  นายเวรหนังสือ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  กับนายนิ่ม (บิดา)  ปู่ชื่อกลิ่น 10/10/18  
๐๘๒๔ สุคันธนาค Sugandhana^ga หลวงพิพิธณรงค์ (สุวรรณ) นอกราชการ  กับนายร้อยโทอ้น ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒   กรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี  นายร้อยโทอ้นเป็นบุตรหลวงพิพิธๆ เป็นบุตรพระประสิทธิสงคราม (นาค)ๆ  เป็นบุตรหลวงเทพอรชุน (กลิ่น) 10/12/13  
๑๒๙๒ สุคันธวณิช Sugandhavanija หลวงวินิตดรุณกูล (แช่ม)  พนักงานตรวจการ  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อกลิ่น เป็นพ่อค้า 15/4/14  
๔๐๔๘ สุคันธะพฤกษ์ Sugandhabriksha รองอำมาตย์ตรีหอม  กรมทาง  กระทรวงคมนาคม  ปู่ชื่อกลิ่น  บิดาชื่อไม้ 17/6/17  
๔๒๔๗ สุคันธะรัต Sugandharat หลวงอภิสารสังข์เขตร์ (แดง)  นายอำเภอสังขละ  จังหวัดสุรินทร์  กับนายแสง (บิดา)  ปู่ชื่อกลิ่น 5/12/17  
๔๔๘๙ สุคันธะสิริ Sugandhasiri ขุนพินิจอังคกิจ (ทองใบ)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ทวดชื่อกลิ่น ปู่ชื่อศรี 30/5/17  
๐๒๙๙ สุคันธะเสวี Sugandhasevi จมื่นราชนาคา (รื่น)  ปลัดกรมราโชประโภค  กระทรวงวัง 13/7/13  
๒๙๖๓ สุคันธารุณ Sugandharuna นายร้อยโท ขุนปรีดาราช (ชู)  ผู้บังคับกองแตรวง กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร.  ปู่ชื่อพระวิเชียรปรีชา (กลิ่น)  บิดาชื่อนายหรุ่น 9/4/16  
๔๖๓๔ สุคันธิน Sugandhin นายร้อยโทยัง  กองพลทหารบกที่ ๘  ปู่ชื่อเหม็น  บิดาชื่ออิน 10/10/18  
๐๐๔๒ สุจฉายา Suchacchaya นายสุจินดา หุ้มแพร (สุดใจ)  มหาดเล็ก  กองตั้งเครื่อง 19/6/13  
๕๐๑๔ สุจยานนท์ Suchaya^nanda พลเสือป่าเข็ม  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 24/5/19  
๐๐๕๕ สุจริตกุล Sucharitakul เจ้าพระยาศิริรัตนมนตรี (หงส์)  ราชินิกุล  สำหรับใช้เป็นนามสกุลบุตรหลานแห่งท้าวสุจริตธำรง (นาค)  กับหลวงอาสาสำแดง (แตง)   ซึ่งบัดนี้มีอยู่ ๒ สาขา คือ บุตรหลานเจ้าพระยาศิริรัตนมนตรี ๑  บุตรหลานพระยาราชภักดี (โค) ๑ 19/6/13 เขียนให้เอง
๑๑๗๔ สุจริตจันทร Sucharitachandra พระยาพิสุทธิธรรมธาดา (สว่าง)  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นหลานพระยาสุจริตรักษา (จั่น) 17/3/13  
๑๘๕๒ สุจิตตานนท์ Suchitta^nanda นายร้อยโทดิศ  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒  กับนายแปะ (บิดา)  ปู่ชื่อหลวงพิไชยเสนา (สุดใจ) 20/12/14  
๐๐๙๐ สุจิตระกะ Suchitaraka หลวงอนุกรมจิตรายน (พุ่ม)  ช่างเขียน  กรมมหาดเล็ก 22/6/13  
๓๖๓๙ สุชาตนันทน์ Suja^tanandana พันเด็กชาโทสาย  กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน  ปู่ชื่อเกิด 11/12/16  
๓๗๘๔ สุชาตานนท์ Sujata^nanda พลเสือป่าแหยม  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๘ มณฑลสุราษฎร์  ทวดชื่อเกิด 8/2/16  
๐๐๔๖ สุเดชะ Suteja หลวงเดช นายเวร* (ดี)  หัวหน้ากองคลังเครื่องโต๊ะ  กรมมหาดเล็ก 19/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นเทพดรุณาทร
๑๗๕๐ สุตตะโกเศศ Suttakoses นายร้อยตรีสอน  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘  บิดาชื่อสุดเป็นพนักงานเงินในกรมพระคลังฃ้างที่ 12/11/14  
๖๑๒๗ สุตตะเตมีย์ Sutatemiya พันจ่าสุด ร.น.ส.  กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21  
๑๒๐๕ สุตตะภวานนท์ Suttabhava^nanda พระวิเศษบรรณการ (พวง)  เสมียนตรากระทรวงคมนาคม  ปู่ชื่อสุตตา บิดาชื่อพั้ว 30/3/13  
๖๐๒๓ สุตพาหะ Sutaba^ha หลวงไชยอาญัติ (ทรัพย์)  ผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อนายสุด 6/8/21  
๑๖๔๐ สุตันตานนท์ Sutanta^nanda ขุนพิจิตรโอสถ (รอด) แพทย์ประจำเมืองเชียงใหม่  ปู่ชื่อพระยาสุตันตะวิเชียร 29/9/14  
๕๐๑๒ สุตาภา Sutabha^ พลเสือป่าสอน  กรมเสือป่าปืนใหย๋หลวงรักษาพระองค์  กับนายแจ้ง (บิดา)  ปู่ชื่อสุด 25/5/19  
๓๖๕๙ สุตีกษณะ Sutikshana รองอำมาตย์ตรีชม  กรมไปรษณีย์โทรเลข  กับนายแดง (บิดา)  ปู่ชื่อนายเตี๊ยก 17/12/16  
๖๐๓๓ สุโตษะ Subhatosha ขุนสุรินสุภา (โต๊ะ)  ผู้พิพากษารอง ศาลจังหวัดสุรินทร์ 6/8/21  
๔๘๘๕ สุถาวร   รองอำมาตย์ตรีเจริญ  นายอำเภอในมณฑลมหาราษฎร์  กับนายจีน (บิดา)  ปู่ทวดชื่อดี  ปู่ชื่อคง 5/4/19  
๖๑๕๐ สุทธจิตตะ* Suddhachitta นายหมู่ตรีสุดจิตร  ประจำหมวดที่ ๔  กองร้อยที่ ๖  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  กับนายธูป (บิดา) 19/11/21 * มาจากนามเดิม
๓๑๓๕ สุทธเตมีย์ Suddhatemiya หลวงประดิษฐ์นิเวศน์ (ชุ่ม)  กรมรองงาน  กระทรวงวัง  บิดาชื่อสุด 4/6/16  
๑๘๖๗ สุทธบุตร์ Suddhaputra นายร้อยตรีผัน  นายเวรกรมทหารราบที่ ๓  ปู่ชื่อนายสุด 20/12/14  
อ-๗ สุทธภักดิ์ Suddabhakti หลวงศรีนครานุฏูล (เจียม)  กรมการพิเศษจังหวัดแพร่ 5/3/23  
๓๙๐๐ สุทธภูติ Suddhabhu^ti พันเด็กชาตรีถมยา  กองชาวที่ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  ปู่ชื่อสุด 21/3/16  
๖๑๔๔ สุทธวิชัย* Suddhavijaya นายศรีวิไชย (สอาด)  สังกัดกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ 22/10/21 * มาจากนามบรรดาศักดิ์
๒๐๘๗ สุทธเวส Suddhavesa นักเรียนทหารกระบี่อุ๋น  กรมโขนหลวง  ปู่ชื่อสุด พ่อค้า 18/3/14  
๓๔๓๖ สุทธสินธุ Suddhasindhu รองอำมาตย์เอกทับทิม  ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครราชสีมา  ทวดชื่อสิน  ปู่ชื่อสอาด 10/9/16  
๕๗๔๓ สุทธสุวรรณ Suddhasuvarna เด็กชาตรีฮิม  กรมยานยนตร์หลวง  ปู่ชื่อสุทธิ  บิดาชื่อทอง 15/12/19  
๐๙๐๕ สุทธเสถียร Suddhasthi^ra พระยาเมธาธิบดี (สาตร์)  เจ้ากรมราชบัณฑิต   บิดาชื่อหลวงอาวุธอรรคนี (สุด)    ปู่ชื่อหลวงทรง (คง) 15/1/13  
๓๑๒๔ สุทธะนันทน์ Suddhanandana พันจ่าโทช่วง  พันจ่าตอร์ปิโด  เรือเสือคำรณสินธุ์  ปู่ชื่อสุด 7/5/16  
๓๐๒๔ สุทธะนันทน์   พันจ่าโทช่วง  พันจ่าตอร์ปิโด  เรือเสือคำรณสินธุ์  ปู่ชื่อสุด 7/5/16  
๔๐๙๙ สุทธะพินทุ Suddhabindu หลวงอร่ามรณชิต (ทอง)  ปลัดจังหวัดนครนายก  กับนายพิน (บิดา)  ปู่ชื่อสุด 3/7/17  
๓๙๐๓ สุทธะมุสิก Suddhamusika หลวงสุพากย์พจนพิจิตร์ (บุญมี)  กรมการพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทวดชื่อหลวงภักดีโยธา (หนู)  ปู่ชื่อสุด 31/3/16  
๒๑๖๓ สุทธะสุต Suddhasuta พันจ่าเด็กชาอาบ  ประจำกองบาญชี  กรมมหรศพ  บุตรหมื่นพิพิธสาลี (สุด) 8/4/15  
๓๙๙๐ สุทธะสุริยะ Suddhasuriya รองอำมาตย์ตรียศ  ธรรมการจังหวัดแพร่  ทวดชื่อหลวงธนะสมบัติ (สุทธะ)  ปู่ชื่อแสนพรหมวาด (สุริยะ) 2/6/17  
๒๙๘๘ สุทธากาศ Suddha^ka^sa นายร้อยโทชุ่ม  ผู้บังคับกองเรือนจำ  กองพลทหารบกที่ ๕  ปู่ชื่อจมื่นเด็กชา (สุด)  บิดาชื่อนายพิทักษ์ราชา (โปร่ง) 16/4/16  
๐๓๕๗ สุทธานนท์ Suddha^nanda ว่าที่นายตำรวจตรีนุช มหาดเล็ก  กรมพระตำรวจ  หลวงราชมณเฑียร (สอาด) เป็นบิดา 14/7/13  
๒๔๔๙ สุทธานุช Suddha^nuja ว่าที่นายร้อยตรีแกะ  ประจำกรมทหารพรานที่ ๓  กับจ่านายสิบหมื่น พิปรายพลนิกร (พลบ) กระทรวงกระลาโหม (บิดา)  ปู่หมื่นพิปรายชื่อสุด  บิดาชื่อนุช 22/8/15  
๔๖๕๐ สุทธาภัย Suddha^bhaya ขุนสิทธิเวชบำรุง (ฮวด)  แพทย์ประจำสถานปาสเตอร์  สภากาชาดสยาม  กับนายปล่อง (บิดา)  ทวดชื่อพระยาท้ายน้ำ (ปลอด)  ปู่ชื่อจมื่นเด็กชา (สุด) 12/10/18  
๓๔๘๑ สุทธายน Suddha^yana นายร้อยโทผลัด  กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  ปู่ชื่อคล้าย  บิดาชื่อสุด 7/10/16  
๑๓๓๓ สุทธาศวิน Suddha^svin หมื่นฤทธิสุรไกร (สอาด)  ปลัดเวรพัศดุ  กรมพระอัศวราช 17/4/14  
๔๕๕๗ สุทธิกุญชร Suddhikunjara นายร้อยโทสนิท  กรมทารบกม้าพิศณุโลก  ปู่ชื่อสุทธิ  บิดาชื่อพลอย 9/7/18  
๒๙๖๖ สุทธิเทศ Suddhidesa ขุนศรีศุภสาร (เจิม)  กรมราชเลขานุการ  ทวดชื่อเทศ  ปู่ชื่อสุทธิ์ 9/4/16  
๕๙๗๙ สุทธินาค Suddhina^ga นายสุวรรณ์  หอทะเบียนที่ดิน จังหวัดสมุทปราการ  ปู่ชื่อสุทธิ  บิดาชื่อนาค 11/6/21  
๑๗๖๒ สุทธิบุตร Suddhiputra นายเรือตรีวุฒิ  ต้นหนเรือพระที่นั่งมหาจักรี  กับนายพันธ์ (บิดา)   ปู่ชื่อสุทธิ์ 12/11/14  
ข-๘ สุทธิพิบูลย์ Vbipulya นายดัด ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้เป็นนามสกุล    
๐๗๒๗ สุทธิภาค Suddhibha^ga นายร้อยโทล้ำ  ฝึกหัดราชการในกรมจเรพัศดุทัพบก  กระทรวงกระลาโหม  เป็นบุตรพระภิรมย์ราชา (สุทธิ) 10/10/13  
๓๑๔๘ สุทธิมณฑล Suddhimondala ขุนวรวาที (เทียม)  กรมที่ปฤกษาราชการ  กระทรวงการต่างประเทศ  ทวดชื่อสุทธื์   ปู่ชื่อวง 4/6/16  
๓๑๕๐ สุทธิเศรนี Suddhisreni หลวงฤทธิศาสตร์ธำรง (เชย)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์  ปู่ชื่อสาย  บิดาชื่อหมื่นผดุง (สุด) 10/6/16  
๒๒๘๑ สุทธิเศวต Suddhisveta รองอำมาตย์เอก หลวงบุรธนพิทักษ์ (ใหญ่)  สรรพากรเมืองนครศรีธรรมราช  บิดาชื่อหลวงชลทารคนครานุรักษ์ (สุทธิ์)  ปู่ชื่อพระยาไชยวิชิตสิทธิสาสตรา (เผือก) 7/6/15  
๔๖๗๕ สุทธิสุนทร Suddhisundara พันจ่าเด็กชาถมยา  กรมชาวที่  ปู่ชื่อสุด 26/10/18  
๕๖๙๖ สุทธิหาระ Suddhiha^ra นายร้อยตรีพวง  กรมแผนที่ทหารบก  บิดาชื่อสุทธิ์ 22/8/19  
๒๐๐๕ สุทเธนทร์ Suddhendra พันจ่าเด็กชาเผื่อน  กรมมหรศพ    บิดาชื่อหลวงแพ่ง (สุด)  ปู่ชื่อพระยานนทบุรีศรีเกษตราราม (อิน) 18/3/14  
๐๐๙๔ สุทัศน์ ณ กรุงเทพ Sudasna na Krungdeb เจ้าพระยาอภัยราชา มหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลพ)  เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม  เป็นนามสกุลสำหรับหม่อมหลวงผู้สืบสกุลจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๑  กรมหมื่นไกรสรวิชิต (พระองค์เจ้าสุทัศน์) 23/6/13 ใบให้ชื่อเขียนเอง
๔๑๙๙ สุทัศนีย์ ณ กรุงเทพ Sudasaniya na Krungdeb บรรดาผู้สืบสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๕ พระองค์เจ้าสุทัศน์นิภาธร 27/9/17  
๑๙๗๐ สุนทรกนิษฐ Sundarakanishtha พลเสือป่าเจ๊ก  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ์  ปู่ชื่อดี  บิดาชื่อเล็ก 12/3/14  
๓๑๗๓ สุนทรกรัณย์ Sundarakaranya นายหมวดโทฐม  กรมสัสดีเสือป่า  ทวดชื่อที  ปู่ชื่อกรั่น 10/6/16  
๓๓๕๒ สุนทรกลิน Sundarakalin นายเรือตรีเจือ  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อเอี่ยม 6/8/16  
๒๕๑๓ สุนทรกะลัมพ์ Sundarakalamba นายเรือเอก ขุนผจญใจเพ็ชร์ (ปาน)  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔  กองพันพาหนะ  กรมชุมพล  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อดี  บิดาชื่อกล่ำ 12/9/15  
๕๒๑๒ สุนทรกันต์ Sundarakanta นายร้อยตำรวจโทกัน  กองตำรวจภูธร มณฑลอุดร   กับนายสุ่ม บิดา  ปู่ชื่ออ้น 14/6/19  
๖๒๓๖ สุนทรกาญจน์ Sundaraka^nchana นายหมู่ตรีคำ  ประจำหมู่ ๒  หมวด ๒  กองร้อยที่ ๑๐  กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  บิดาชื่อดี 25/12/21  
๕๒๒๔ สุนทรกิติ Sundarakitti นายร้อยตำรวจตรีหลี  กรมตำรวจพระนครบาล  กับนายเกิด บิดา  ปู่ชื่อสุ่น 14/6/19  
๓๙๒๓ สุนทรกุมาร Sundarakuma^ra รองอำมาตย์ตรียก  ปลัดอำเภอท่าปลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อเกลี้ยง  บิดาชื่อเอียด 4/4/17  
๔๖๐๓ สุนทรกุล ณ ชลบุรี Sundarakul na Jolburi หม่อมหลวงจาบ  สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากกรมขุนสุนทรภูเบศร์  พระนามเดิมว่า เรือง  เป็นชาวเมืองชลบุรี* 21/9/18 *  เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์จักรี  โดยได้ร่วมสาบานเป็นภราดรกับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  เพราะมีอุปการกันเวลาบ้านเมืองเป็นจราจลครั้งเสียกรุงเก่าแก่พม่าข้าศึก  ถึงรัชกาลที่ ๑  จึงทรงสถาปนาให้เป็นเจ้าตามพระประสงค์ของกรมพระราชวังบวรฯ
๑๒๘๕ สุนทรเกตุ Sundaraketu หลวงสราญพนารัญ (เล็ก)  แทนแม่กองช่างพิมพ์  กรมแผนที่   บุตรนายดี  หลานนายเกด 15/4/14  
๓๐๙๗ สุนทรเกศ Sundarakesa ขุนกล่อมโกศลศัพท์ (จอน)  พนักงานเห่เรือพระราชพิธี  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อพระยาสุนทรสงคราม (เกศ) 28/5/16  
๕๐๗๑ สุนทรโกมุท Sundarakomuda พลเสือป่าสิน  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อบัว  บิดาชื่อสุ่น 31/5/19  
๔๑๔๖ สุนทรครุฑ Sundaragaruda ขุนอภิบาลศุขภัณฑ์ (ทองดี)  กรมศุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล (พี่)  กับขุนประสารสรบรรณ (สุด)  นายเวร กรมไปรษณีย์โทรเลข (น้อง)  บิดาชื่อครุธ 3/8/17  
๔๐๓๔ สุนทรคุปต์ Sundaragupta ขุนเสถียรพิมาน (ห่วง)  กรมปลัดบาญชี  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อคุ้ม 13/6/17  
๓๔๘๘ สุนทรจันทร์ Sundarachandra นายร้อยโทปาน  กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์  ปู่ชื่อดี  บิดาชื่อจันทร์ 7/10/16  
๕๙๔๓ สุนทรจัมปกะ Sundarachampaka ขุนนิพัทธนิติเสรฐ (สวน)  ครูใหญ่โรงเรียนวัดอมรินทร์  ปู่ชื่อสุ่น  บิดาชื่อจำปา 28/5/21  
๓๖๒๐ สุนทรจามร Sundaracha^mara พลเสือป่าคำ  นายทะเบียนที่ดินและกรมการตำแหน่งนา  จังหวัดนครนายก  ปู่ชื่อหลวงบริรักษ์สมบัติ (ภู่)  บิดาชื่อหลวงบริรักษ์สมบัติ (แช่ม) 11/12/16  
๓๕๓๘ สุนทรจินดา Sundarachinta^ รองอำมาตย์ตรีสมัย  กรมทาง  กระทรวงคมนาคม  ทวดชื่อจีน  ปู่ชื่อดี 4/11/16  
๔๐๔๙ สุนทรฉาย Sundarachha^ya รองอำมาตย์ตรีสมร  กรมทาง  กระทรวงคมนาคม  ทวดชื่อฉาย  ปู่ชื่อหลวงไมตรีประชากร (สุ่น) 17/6/17  
๖๐๕๙ สุนทรชิตะ Sundarajita นายร้อยโทปรุง  กรมทหารบกราบที่ ๑๘ 3/9/21  
๐๕๓๐ สุนทรโชติ Sundarajoti ขุนโชติพรหมา (สุ่น)  กรมโหร  กระทรวงวัง 23/8/13  
๐๖๘๕ สุนทรฐิติ Sundarathiti หลวงเทพวิจารณ (เยี่ยม)  ปลัดกรม ชั้น ๒  กรมพระคลังมหาสมบัติ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  หลวงเทพสมบัติ (สุ่น) เป็นบิดา 21/9/13  
๓๐๖๒ สุนทรดิลก Sundaratilaka นายร้อยโทจั่น  นายทหารคนสนิท  กรมครุภัณฑ์ทหารบก  ปู่ชื่อหลวงสิทธิสำแดงรณ (เอี่ยม)  บิดาชื่อเจิม 14/5/16  
๔๐๓๕ สุนทรเดช Sundaradeja นายพิบูลย์บริบาล (ชื่น)  กรมพระตำรวจวัง  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อคุ้ม 13/6/17  
๒๑๘๕ สุนทรตุมระ Sundaratumra นายดุม ปลัดเวรม้าขี่  กรมพระอัศวราช  บิดาชื่อดี 14/4/15  
๓๕๐๔ สุนทรตุล Sundaratula หลวงสถลธนกิจ (ตี้)  สรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์  ปู่ชื่อชู  บิดาชื่อดี 30/10/16  
๐๗๕๒ สุนทรทัต Sundaradatta นายร้อยตรีฉันท์  แทนนายทหารเสนาธิการ กองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า  บิดาชื่อสุนทร์ 6/11/13  
๐๓๓๐ สุนทรนัฎ Sundaranat หลวงสุนทรเทพระบำ (เปลี่ยน)  ครูโขน  กรมมหรศพ  กับหลวงประสมสังคีต (ป่วน)  กรมดนตรี  เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากัน 14/7/13  
๓๘๔๘ สุนทรนันท์ Sundarananda พลเสือป่าฉอ้อน  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อหลวงวิเศษภักดี (เอี่ยม) 18/2/16  
๓๑๕๘ สุนทรนาค Sundarana^ga นายชื้น  กองเกษตร์  มณฑลอุบลราชธานี  กับหมื่นพนมสารพลารักษ์ (รื่น)  สมุหบาญชี ในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี (พ่อ)  ปู่ชื่อนาค  บิดาหมื่นพนมฯ ชื่อเอี่ยม 10/6/16  
๒๙๙๖ สุนทรนิล Sundaranila มหาดเล็กวิเศษทัศน์  กรมยานยนตร์หลวง  ทวดชื่ออุ่ม  บิดาชื่อน้อย 16/4/16  
๓๗๕๙ สุนทรเนตร Sundaranetra พลเสือป่าสนั่น  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ กรุงเก่า  กับนายเกลี้ยง (บิดา) ปู่ชื่อเนตร 3/2/16  
๔๔๗๖ สุนทรบุระ Sundarapura นายพันตรี หลวงบำราศอรินทร์พ่าย (เทียม)  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๖ นครสวรรค์  กับขุนประจักษ์คดี (ก๊ก)  กรมตำรวจพระนครบาล (พี่)  ทวดชื่อเมือง  ปู่ชื่อเอี่ยม 20/5/18  
๒๒๓๗ สุนทรประหาส Sundarapraha^sa พันจ่าเด็กชาเลี่ยม  จำอวดในกรมโขนหลวง 7/5/15  
๓๗๕๓ สุนทรปักษิณ Sundarapakshin พลเสือป่าผาด  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔๕ กรุงเทพฯ  กับนายพริ้ง (บิดา) ปู่ชื่อนก 3/2/16  
๔๙๘๐ สุนทรปัทม Sundarapadma นายหมู่ตรีทิม  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายดี (บิดา)  ปู่ทวดชื่อปิ่น 17/5/19  
๖๐๘๕ สุนทรพงศ์ Sundarapansa นักเรียนแพทย์เสือป่ากิมลี้  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ทวดชื่อพงศ์ 8/11/21  
๑๒๙๐ สุนทรพยาฆร์ Sundarabyaghra ขุนประสิทธิอักษรสาร (ทัด)  กรมราชบัณฑิต  ปู่ชื่อสูน  บิดาชื่อเสือ 15/4/14  
๓๗๑๑ สุนทรพฤกษ์ Sundarapriksha รองอำมาตย์ตรีอ๋วน  ผู้กำกับเอกลูกเสือ กองที่ ๖ โรงเรียนวัดท่าพานิช  อำเภอกระบินทร์  เมืองปราจิณบุรี  กับนายไม้ (บิดา)  ทวดชื่อดี 27/1/16  
๐๙๒๗ สุนทรพะลิน Sundarabalin หลวงสุนทรภิรมย์ (แฉ่ง)  กรมรองงาน  กระทรวงวัง 17/1/13  
๓๒๙๔ สุนทรพันธุ์ Sundarabandhu นายร้อยโทบุญมาก  แพทย์โรงพยาบาลสภากาชาด ทหารบก  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อพันธุ์ 22/7/16  
๔๗๒๔ สุนทรพุกก์ Sundarabukka รองผู้กำกับตรีพูล  ครูรองโรงเรียนประจำมณฑลอยุธยา  บิดาชื่อสุ่น 3/2/18  
๕๑๕๕ สุนทรภักดี Sundarabhakdi รองอำมาตย์ตรีหญวน  ปลัดอำเภอหนองแขม  จังหวัดธนบุรี  ปู่ชื่อสุน  บิดาชื่อขุนภักดโสภณ (ตั๋น) 14/6/19  
๑๔๘๓ สุนทรภัค Sundarabhaga ว่าที่นายร้อยตรีพยอม  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  ปู่ชื่อสุ่น  บิดาชื่อมั่ง 6/7/14  
๔๐๘๕ สุนทรโภคิน Sundarabhogin ขุนพิทักษ์ภูมากร (เล็ก)  สรรพากรนครบาล  กับนายซับ (บิดา)  ปู่ชื่อดี 23/6/17  
๒๑๑๓ สุนทรมณฑล Sundaramandala พลเสือป่าแช่ม  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง  บิดาชื่อเกลี้ยง  ปู่ชื่อวง 23/3/14  
๑๑๔๖ สุนทรมณี Sundaramani ขุนพิบูลย์บรรณกิจ* (เพิ่ม)  สมุหบาญชี  อำเภออัมพวา  เมืองสมุทสงคราม  ทวดชื่อดี  ปู่ชื่อแก้ว 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง
๒๔๔๘ สุนทรมาลัย Sundarama^lya ว่าที่นายร้อยตรีช้อย  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓   กับนายแช่ม (บิดา)  นายแช่มเป็นบุตรจีนพวง 22/8/15  
๓๐๕๐ สุนทรยาตร Sundaraya^tra นายร้อยตำรวจเอก ขุนแก้วใจหาญ (เกษ)  ผู้บังคับกองตำรวจภูธร เมืองเพ็ชร์บุรี  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อคล้อย 14/5/16  
๓๓๗๐ สุนทรรัต Sundararata พันเด็กชาตรีเล็ก  กรมยานยตร์หลวง  ปู่ชื่อขุนชำนิโอสถ (เอี่ยม)  ทวดชื่อรอด 6/8/16  
๒๒๙๖ สุนทรรัตน Sundararatna นายพันตำรวจโท พระอาชญาพิทักษ์ (เกษ)  ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี  ปู่ชื่อดี  บิดาชื่อแก้ว 7/6/15  
๓๓๒๘ สุนทรโรหิต Sundararohita หลวงสุภาเทพ (โต)  ยกระบัตร์ศาลอุทธรณ์  ทวดชื่อเอี่ยม  ปู่ชื่อแดง 30/7/16  
๓๑๒๒ สุนทรลักษณ Sundaralakshana นายร้อยเอก ขุนอินทรเรืองเดช ผอั้น)  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารบกราบที่ ๑๘  ปู่ชื่อพระยามหาบุรีรมย์ (เอี่ยม)  บิดาชื่อขุนวิเศษธานี (แปลก) 3/6/16  
๔๓๙๙ สุนทรวณิช Sundaravanija นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่เที่ยง  บิดาชื่ออั้น 20/3/17  
๐๙๔๗ สุนทรวร Sundaravara พระสุนทรพิพิธ (ชิต)  ปลัดมณฑลปาจิณบุรี  ปู่ชื่อวร 19/1/13  
๒๔๓๔ สุนทรวรรณ Sundaravarna นายพันตรี หลวงสมัคสมานพล (รื่น)  สัสดีมณฑลอุดรี  กับนายหวา (บิดา)  นายหวาเป็นบุตรนายดี  หลานนายสี 22/8/15  
๒๒๓๐ สุนทรวัชร์ Sundaravajra นายบุญ (ใหญ่)  กองคลังวรภาชน์   ปู่ชื่อแช่ม  บิดาชื่อเพชร์ 7/5/15  
๓๘๒๐ สุนทรวัฒน Sundaravadhana นายเลียบ  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ กรุงเก่า  ทวดชื่อวัฒน์  ปู่ชื่อเอี่ยม 10/2/16  
๐๓๔๓ สุนทรวาทิน Sundarava^din หลวงเสนาะดุริยางค์ (แช่ม)  กรมดนตรี 14/7/13  
๔๓๒๖ สุนทรวายุ Sundarava^yu นักเรียนมหาดเล็กหลวงเวียง  ปู่ชื่อนิจ  บิดาชื่อซุ้น 21/1/17  
๒๒๒๔ สุนทรวิบุลย์ Sundaravipulya นายช้วย  กองคลังวรภาชน์  ทวดชื่อแช่ม  ปู่ชื่อพูล 7/5/15  
๑๕๑๒ สุนทรวิภาต Sundaravibha^ta หลวงมหาดไทย (เจ๊ก)  กรมการเมืองสุพรรณบุรี  ปู่ชื่อพระยาสุนทรสงคราม (แจ่ม) 13/7/14  
๐๐๓๘ สุนทรเวช Sundaravej หลวงวิรัชเวชกิจ* (สุ่น)  แพทย์กรมมหาดเล็ก 19/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระทิพจักษุสาตร
๓๖๖๔ สุนทรศร Sundarasara รองอำมาตย์โทจู  ยกระบัตร์ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา   ปู่ชื่อจีนฮ้อ  บิดาชื่อหมื่นอักษร (แก้ว) 17/12/16  
๑๖๘๒ สุนทรศศิน Sundarasasin นายร้อยโทวาศ  นายเวรโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  ปู่ชื่อสุ่น  บิดาชื่อขุนรักษบุรี (จัน) 11/10/14  
๑๑๘๓ สุนทรศารทูล Sundarasa^rdula หลวงสากลพิทักษ์ (หมี) นอกราชการ (บิดา)  กับขุนภักดีภูธร (สด)  ยกระบัตรเมืองสุพรรณบุรี   หลวงสากลเป็นบุตรพระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม (เสือ) 19/3/13  
๐๐๔๓ สุนทรศิริ Sundarasiri มหาดเล็กวิเศษสุ่น*  มหาดเล็ก  กองตั้งเครื่อง 19/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายรองสุจินดา
๑๑๐๓ สุนทรสถิตย์ Sundarasathitya นายเปลี่ยน  พนักงานไปรษณีย์โทรเลข  เมืองราชบุรี  ปู่ชื่อดี  บิดาชื่อคง 7/3/13  
๑๙๗๘ สุนทรสนาน Sundarasana^na พลเสือป่าอาบ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บุตรนายดี 12/3/14  
๓๒๕๑ สุนทรสมัย Sundarasamaya พันเด็กชาโทแพ  กรมยานยตร์หลวง  ทวดชื่อแช่ม  ปู่ชื่อสมัย 1/7/16  
๒๙๔๗ สุนทรสมิต Sundarasmita ราชบุรุษจันทร์  ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม  บิดาชื่อดี  ปู่ชื่อแย้ม 8/3/15  
๕๕๖๓ สุนทรสิงคาล Sundarasinga^la ขุนอภัยสมบัติ (สงวน)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อซุ้น 26/7/19  
๒๓๑๘ สุนทรสิงห์ Sundarasinha นายพันตำรวจตรี หลวงเริงระงับภัย (คิด)  ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลภูเก็จ  ปู่ชื่อพระพรหมสุรินทร (งาม)  ทวดชื่อพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (สิงโต) 7/6/15  
๒๑๓๗ สุนทรสินธุ Sundarasindhu นายเปลื้อง  กรมพิณพาทย์หลวง  บิดาชื่อดี  ปู่ชื่อสิน 23/3/14  
๒๕๘๐ สุนทรสีมะ Sundarasi^ma นายเรือโทอุย  แพทย์ประจำกรมสรรพาวุธทหารเรือ  ปู่ชื่อดี  บิดาชื่อซิม 3/10/15  
๓๑๐๑ สุนทรสุข Sundarasukha ขุนวินิจสาลี (ช้อย)  นายทะเบียนที่ดินเมืองชลบุรี  ทวดชื่อทองดี  ปู่ชื่อทองสุก 28/5/16  
๓๔๓๗ สุนทรสุต Sundarasuta รองอำมาตย์เอกอุปถัมภ์  ผู้พิพากษาศาลมณฑลอุดร  ปู่ชื่อซุ่นเกี้ยน 10/9/16  
๕๙๘๙ สุนทรสุวรรณ Sundarasuvarna นายหมู่โททองดี  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี  ปู่ชื่อซุ่นเฮงบิดาชื่อซุ่นเทียน 11/6/25  
๐๐๒๓ สุนทรเสวี Sundarasevi นายจ่ารง* (แช่ม)  กรมมหาดเล็ก 18/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นจิตรเสน่ห์
๔๕๑๔ สุนทรหงส์ Sundarahansa นายร้อยตำรวจโท ขุนบัญชาชนนิกร (ครื้น)  กองคดี  กรมตำรวจภูธร  ทวดชื่อซุ่นฮง 12/6/18  
๕๓๗๒ สุนทรหิตานนท์ Sundarahita^nanda นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจชิน  กองตำรวจภูธร  จังหวัดนครราชสีมา  ปู่ชื่อหมื่นศรีสรไกร (ดี)  บิดาชื่อฮี้ 29/6/19  
๑๘๕๖ สุนทรหุต Sundarahuta นายร้อยโทอุ๋ย  ประจำกรมแพทย์ศุฃาภิบาลทหารบก  กับนายอิ้ม (บิดา)  ปู่ชื่อซุ่นฮวด 20/12/14  
๑๑๓๙ สุนทราณฑ์ Sundara^nda นายร้อยโทช้อย  สัสดีเมืองสมุทสงคราม  กับนายฟอง (บิดา)  บิดานายฟองชื่อซุ่น 10/3/13  
๕๘๖๐ สุนทราณู Sundara^nu^ พลเสือป่าเล็ก  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  กับนายดี (บิดา)  ปู่ชื่อน้อย 4/9/20  
๐๔๕๗ สุนทรานนท์ Sundra^nanda มหาดเล็กวิเศษเสงี่ยม  กองคลังเครื่องโต๊ะ  กรมมหาดเล็ก 7/8/13  
๖๒๒๐ สุนทรานุสร Sundara^nusara ว่าที่นายหมวดตรีถวิล  ผู้บังคับหมวด ๓  กองร้อยที่ ๓  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  กับนายพันธ์ (บิดา)  ปู่ชื่อสุ่น 25/12/21  
๓๐๙๓ สุนทรามระ Sundara^mra รองเสวกตรีแพ  กรมพระคลังข้างที่  ปู่ชื่อหลวงอินทโรดม (เอี่ยม)  บิดาชื่อขุนธนบุรี (อ่ำ) 21/5/16  
๒๐๙๕ สุนทรายน Sundarayana นักเรียนทหารกระบี่ฉัตร  กรมโขนหลวง  บิดาชื่อดี (ทำราชการ)  ปู่ชื่อคล้อย 18/3/14  
๐๓๘๗ สุนทรารชุน Sundararjun พระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม* (ชม)  สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลนครไชยศรี  ปู่คือ พระยาเทพอรชุน (เปิ่น) 31/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร
๖๐๓๑ สุนทรารม Sundra^rama หลวงวิจารณ์คดีราษฎร์ (เชย)  อัยการจังหวัดพระประแดง 6/8/21  
๓๓๖๐ สุนทรารัณย์ Sundara^ranya ว่าที่นายหมวดตรีปลั่ง  หอทะเบียนที่ดิน  มณฑลราชบุรี  ทวดชื่อขุนมหาดไทย (เอี่ยม)  ปู่ชื่อเถื่อน 6/8/16  
๓๐๒๘ สุนทรารุณ Sundara^runa พันจ่าตรีหรุ่น  พันจ่าปืน เรือเสือคำรณสินธุ์  ปู่ชื่อดี 7/5/16  
๓๘๔๔ สุนทราสา Sundara^sa^ พลเสือป่าทิต  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อสา  บิดาชื่อเอี่ยม 18/2/16  
๖๓๘๐ สุนทรินท Sundarinda นายหมู่ตรีผึ่ง  เสมียนประจำแพนกเสนาธิการ  กองเสนารักษาดินแดนตวันออก  ปู่ทวดชื่อรอด  ปู่ชื่ออิน  บิดาชื่อดี 26/8/22  
๓๐๗๖ สุนทรินทุ Sundarindu ขุนภักดีสรรพการ (ปาน)  ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อดี  บิดาชื่อิน 21/5/16  
๑๐๔๘ สุนทโรดม Sundarottama หลวงประชานารถธนากร (ช้อย)  สรรพากรมณฑลนครไชยศรี  ฉายาบวช "สุนทโร" 1/3/13  
๒๓๐๔ สุนทโรทก Sundarodaka อำมาตย์ตรี พระยศภักดี (รักษ์)  ยกรบัตรมณฑลภูเก็จ ปู่ชื่อจุ้ย  บิดาชื่อแช่ม 7/6/15  
๓๒๖๒ สุนทโรทยาน Sundaro^dya^na นายร้อยโทโพธิ์  กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร.  ทวดชื่อเอี่ยม  ปู่ชื่อขุนธนราชภักดี (สวน) 8/7/16  
๖๐๑๙ สุนทโรทัย Sundarodaya หลวงไชยประชา (ขจร)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุไทยธานี  ปู่ชื่อหลวงไมตรีประชากร (สุ่น) 6/8/21  
๔๓๓๓ สุนทะรัษฐาน Sundarashtha^na รองผู้กำกับตรีทอง  ครูโรงเรียนวัดอินทาราม  กรุงเทพฯ  กับนายทมองอยู่ (บิดา)  ทวดชื่อคง  ปู่ชื่อดี 18/2/17  
๔๑๒๗ สุนทะเรก Sundareka นายเจ๊ก  หัวหน้าช่างไม้  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ปู่ชื่อโชติ  บิดาชื่อแช่ม 21/7/17  
๐๗๒๒ สุนทานนท์ Sunda^nanda นายพันตรี หลวงศัลวิธานนิเทศ (ลอง)  ครูสอนเลขชั้นสูง  กรมเสนาธิการทหารบก กระทรวงกระลาโหม  ปู่ชื่อสุ่น 10/10/13  
๓๘๐๘ สุนนะบุตร Sunnaputra พลเสือป่าสมิง  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลปราจิณ  ทวดชื่อจีนซุ่นฮะ 10/2/16  
๑๐๙๙ สุนนานนท์ Sunna^nanda ขุนวิจารณรถกล (กิมฮอก)  นายสถานีรถไฟราชบุรี  บุตรจีนสุ้นฮี้ 7/3/13  
๒๘๕๕ สุนะวัฒนะ Sunavadhana พลเสือป่าเฮง  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๖ โรงเรียนตัวอย่างเมืองกระบินทร์บุรี  ปู่ชื่อซุ่นฮวด 14/2/15  
๔๔๐๑ สุนันทนานนท์ Sunandana^nanda นักเรียนมหาดเล็กหลวงจี  ปู่ทวดชื่อสุนัน 30/3/17  
๔๐๗๙ สุนาวิน Suna^vin ว่าที่นายเรือตรีเหลียง  รั้งต้นปืน เรื่อเสือทยานชล  ปู่ชื่อิ้บ  บิดาชื่อเฉย 23/6/17  
๐๙๓๓ สุบรรณ ณ กรุงเทพ Suparna na Krungdeb หม่อมเจ้าเทโพ  ในกรมขุนภูวนัย  รับราชการเป็นผู้ดูการวัดพระศรีรีตนศาสดาราม  เป็นผู้ขอแทนบุตรหลานบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓  กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล (พระองค์เจ้าสุบรรณ) 19/1/13  
๕๙๙๐ สุบรรณานนท์ Suparnananda พระบวรยศ (พัฒ)  กระทรวงมหาดไทย  กับนายหมู่ตรีเพชร (บุตร)  ปู่ชื่อพระณรงค์วิไชย (ครุธ) 11/6/21  
๑๔๐๓ สุประดิษฐ์ ณ กรุงเทพ Supratishtha na Krungdeb หลวงสมุทโคจร (หม่อมราชวงศ์เล็ก)  นายทะเบียฬกรมเจ้าท่า  สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร(พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์) 27/4/14  
๑๕๐๒ สุประภา Suprabha นายร้อยโทเจริญ  นายทหารฝึกหัดราชการกรมสัสดี  กระทรวงกระลาโหม  ปู่ชื่อดี  บิดาชื่อรุ่ง 6/7/14  
๒๗๖๓ สุประภาตะนันทน์ Suprabhatanandana ว่าที่นายเรือตรีน้อม  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อหว่าง 12/12/15  
๒๔๙๗ สุปินานนท์ Supinananda รองอำมาตย์โท ขุนวิทิศวรการ (ไฝ) เลฃานุการชั้น ๒  กองบัญชาการ  กระทรวงการต่างประเทศ  ปู่ชื่อสุปินะ 5/9/15  
๕๘๘๕ สุปุณณะ Supunna พลเสือป่าปุ่น  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายเหลี่ยม (บิดา)  ปู่ชื่อปาน 1/2/20  
๕๔๓๑ สุพรรณพันธ์ Subarnabandha นายหมู่ตรีเชื่อม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี 29/6/19  
๔๘๔๕ สุพรรณเภษัช Subarnabheshaja ขุนพิศาลสารภูมิ (สีไพร)  ปลัดอำเภอในมณฑลปราจิณ  ปู่ชื่อทอง  บิดาชื่อยา 5/4/19  
๑๑๘๗ สุพรรณโรจน Subarnarochana นายเปล่ง  จ่าเมืองสุพรรณบุรี ทวดเป็นพระยาสุนทรสงคราม (แจ่ม) 19/3/13  
๑๕๑๖ สุพินทุ Supindu ขุนไพรสณฑ์สาลารักษ์ (เทียน)  ผู้ช่วยเจ้ากรมป่าไม้  ปู่ทวดชื่อมองชวยบิน (เป็นชาติพม่า  ขุนไพรสณฑ์แปลงชาติเป็นไทย) 13/7/14  
๕๙๘๖ สุพิมพานนท์ Subimbananda ว่าที่นายหมู่ตรี ขุนสฤษดิ์บำรุงเมือง (สาลี)  กองเสือป่าจังหวัดเลย  นายดี ปู่  นายพิมพ์ บิดา 11/6/21  
๕๖๖๔ สุโพธานนท์ Subodhananda พันเด็กชาตรีดี  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่ออยู่  บิดาชื่อโพ 9/8/19  
๕๐๖๓ สุภคานนท์ Subhagananda นายหมู่ตรีเพลิน  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายหลี (บิดา)  ปู่ชื่อผัง 31/5/19  
๖๐๓๔ สุภธีระ Subhadhira ขุนคามสุภา (แจ่ม)  ผู้พิพากษารอง  ศาลจังหวัดมหาสารคาม  นายเธียร ปู่ 6/8/21  
๐๗๘๓ สุภัทรนัฎ Subhadranat นายพริ้ง  มหาดเล็ก*  กรมโขนหลวง  บุตรนายพร้อม 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ
๖๒๑๘ สุภัทรพันธุ์ Subhadrabandhu พลเสือป่าหนอม  แพทย์ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ  กับขุนสุภัทร์ภิบาล (หุ่น) บิดา  ปู่ทวดชื่อกวาง  ปู่ชื่อห่วง 25/12/21  
๔๙๐๙ สุภาวะโสตถิ์ Subhavasotthi นายเจริญ  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ทวดชื่อสุภาพ 5/4/19  
๒๒๙๐ สุมนดิษย์ Sumanatishya พระปัตนะบดีศรีสมุทเฃตร (เป๋า)  ผู้ว่าราชการเมืองปัตตานี  ปู่ชื่อสุ่ม  บิดาชื่อดิษ 7/6/15  
๒๗๐๖ สุมนเตมีย์ Sumanatemiya ขุนอารีรัฐไพบูลย์ (ทิม)  ข้าหลวงตรวจการกรมสรรพากรใน  ปู่ชื่อสุ่ม  บิดาชื่อชุ่ม 1/11/15  
๐๔๙๓ สุมนนัฎ Sumananat ขุนฤทธิ์ดรุณเสรฐ* (สุ่ม)  สารวัดมหาดเล็ก 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น หลวงเสรฐดรุณฤทธิ
๓๐๘๔ สุมนสุข Sumanasukha พระรามศาสตร์ราชสภาบดี (พุฒ)  อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลนครราชสีมา  ทวดชื่อสุก  ปู่ชื่อสุ่ม 21/5/16  
๕๖๖๒ สุมนะเสวี Sumanasevi พันจ่าเด็กชาหลาบ  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อกลิ่น  บิดาชื่อทองคำ 9/8/19  
๓๖๗๔ สุมนานนท์   รองอำมาตย์โทพูน   สารวัดแขวง  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อจีนสุมาอี้ 17/12/16  
๓๘๒๕ สุมนานนท์ Sumanananda พลเสือป่าฮู้  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ กรุงเก่า  กับนายมี (บิดา)  ปู่ชื่อสุ่ม 14/2/16  
๖๐๐๓ สุมังคลพันธุ์ Sumangalabandhu พลเสือป่าหลำ  กองลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี  กับนายดี (บิดา)  ปู่ชื่อมั่ง 11/6/21  
๔๖๐๑ สุมิตร Sumitra นายอี สเปนช์ สมิต  ผู้ช่วยอธิบดีกรมศึกษาธิการ  ขอพระราชทานให้บุตรชายหญิงซึ่งมารดาเป็นไทย 21/9/18  
๒๔๓๙ สุยาตรานนท์*   นายร้อยโทแคล้ว  ผู้บังคับกองทหารพาหนะที่ ๓  บุตรนายคล้อย 22/8/15 * ทรงขีดฆ่านามสกุลนี้ออกจากทะเบียน  เนื่องด้วยเป็นบุคคลเดียวกับที่ได้รับพระราชทานนามสกุล "อายนบุตร์   ซึ่งในสมุดทะเบียนมีพระราชบันทึกว่า "คนเดียวกับเลข ๑๘๖๘" และโปรดให้เลื่อนนามสกุล "กงศบุตร" ขึ้นมาเป็นเลขที่ ๒๔๓๙ แทน
๑๐๔๖ สุรคุปต์ Suragupta หลวงเสน่ห์รักษา (เผือก) นายเวรสังกัดกรมมหาดเล็ก  กับขุนสมรรถไชยศรี  ยกระบัตร์เมืองนครปฐม  สกุลพระยาสุรเสนา (คุ้ม) 1/3/13  
๐๓๘๒ สุรนันทน์ Suranandana พระยาบำรุงราชบริพาร (กริ่ม)  จางวางมหาดเล็ก  กรมมหาดเล็ก  พระยารามจัตุรงค์ (สุร) เป็นปู่ทวด 31/7/13  
๔๙๐๕ สุรภักดี Surabhakdi ขุนสุรภักดีพิบูลย์ (มักเป๊า)  นายอำเภอในมณฑลนครศรีธรรมราช 5/4/19  
๐๐๘๒ สุรภัฏ Surabhath นายตำรวจเอก จมื่นทิพเสนา (เปลี่ยน)  กรมพระตำรวจ 22/6/13  
๕๒๕๗ สุรักขกะ Surakkhaka นายร้อยตำรวจตรีสงวน  กรมตำรวจพระนครบาล  กับนายอ๊อด บิดา  ปู่ชื่อกิมฉง 14/6/19  
๐๔๔๔ สุริยกุล ณ กรุงเทพ Suriyakul na Krungdeb หมื่นศรีสรชิต (หม่อมราชวงศ์เหรียญ)  กรมพระอัศวราช  สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๑ กรมพระรามอิศเรศร (พระองค์เจ้าสุริยา) 7/8/13  
๓๓๔๐ สุริยมณี Suriyamani หลวงประธานถิ่นเถิน (มหาชัย)  นายอำเภอเมืองเถิน  จังหวัดลำปาง  ทวดชื่อพระปลัดคำลือ (สุริยะ)  ปู่ชื่อเจ้าสุริยวงศ์ (อินแก้ว) 30/7/16  
๐๐๖๕ สุริโยดร Suriyodara นักเรียนนายร้อยอินทอง* มหาดเล็ก  ประจำกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บุตรเจ้านิเวศน์อุดร (สุริย)  นครเชียงใหม่  หลานพระเจ้าอินทรวิชยานนท์  เหลนเจ้าสุริยวิชานนท์ 20/6/13  
๐๓๙๘ สุเรนทรานนท์ Surendrananda นายพันโท* พระสุรเดชรณชิต (สอน)  เสนาธิการกองทัพที่ ๒ กระทรวงกระลาโหม   ราชองครักษ์เวร  ปู่เป็นพระยาสุเรนทรราชเสนา 2/8/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายพันเอก  ผู้บัญชาการกองพลที่ ๗
๐๗๖๘ สุวคนธ์ Suvagandha นายพันตรี หลวงพิชิตไพริน (ลี่)  สารวัดทหารบริเวณฝ่ายเหนือ  ปู่ชื่อกลิ่น  นายจ่าเนตร (ชื่น) เป็นบิดา 21/11/13  
๓๐๘๗ สุวงศ์ Suvansa หลวงรามบัญชา (เซี้ยง)  กระทรวงยุติธรรม  แซ่เดิมโซว 21/5/16  
๑๖๔๒ สุวรรณกนิษฐ Suvarnakanishtha ขุนบุรไทยพิทักษ์ (เคลือบ)  นายอำเภอชุมแสง  มณฑลพิศณุโลก  ปู่ทวดชื่อทองศุข  ปู่ชื่อน้อย 29/9/14  
๑๒๒๖ สุวรรณกร Suvarnakara นายพันโท หลวงฤทธิเรืองรณ (ฉิม) กองหนุน  สังกัดกรมจเรทหารปืนใหญ่  ปู่ชื่อหลวงพิมลสมบัติ (ทอง)  บิดาชื่อจ่านายสิบกอน 4/4/13  
๕๕๑๗ สุวรรณกสิณ Suvarnakasin นายสุวรรณ  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  กับขุนธนกิจสมุหการ (ปลอด) บิดา  ปู่ชื่อรัตน 5/7/19  
๑๖๙๔ สุวรรณกาญจน์ Suvarnaka^nchana ว่าที่นายร้อยโททองดี  ครูสอนพงศาวดารในโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  ปู่ชื่อทอง 14/10/14  
๕๕๑๘ สุวรรณการกุล Suvarnakarakula นายสุวรรณ  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  บิดาชื่อหลวงสุวรรณกิจชำนาญ (พงษ์) 5/7/19  
๒๗๗๙ สุวรรณกุล Suvarnakula ขุนชลภาคภัณฑกิจ (กิมเฮง)  กรมรถไฟหลวงสายเหนือ  เชื้อจีนแซ่กิม 12/12/15  
๔๒๔๖ สุวรรณกูฏ Suvarnakuta หลวงปริคุตคามเขตร์ (โง่นคำ)  นายอำเภอเขื่อนใน  จังหวัดอุบลราชธานี  ทวดชื่อพระพรหมราชวงษา (กุทอง)  ปู่ชื่อราชวงษ์ (โง่นคำ) 5/12/17  
๕๐๔๔ สุวรรณเกตกะ Suvarnaketaka พลเสือป่าเนตร  กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อเกต 31/5/19  
๖๑๕๖ สุวรรณเกตุ Suvarnaketu รองอำมาตย์ตรีทองดี  ครูใหญ่โรงเรียนวัดสพานสูง  ปู่ชิ่อเกษ  บิดาชื่อเพิ่ม 19/11/21  
๓๔๑๑ สุวรรณเกษม Suvarnakshema ขุนประกิตย์ภูมิการ (ถมยา)  กองรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อยิ้ม  ทวดชื่อทองดี 2/9/16  
๑๗๖๔ สุวรรณคดี Suvarnagati นายเรือตรีจุ่น  ต้นเรือเรือสุริยมณฑล*  บิดาชื่อทอง  ปู่ชื่อเรือง 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นหนเรือรบหลวงสุริยมณฑล"
๑๖๔๖ สุวรรณคุปต์ Suvarnagupta ขุนอักษรเลฃา (ชุ่ม)  เลฃานุการมณฑลพิศณุโลก  บิดาชื่อหลวงเสนานนท์ (ทองสุก)  ปู่ชื่อคุ้ม 29/9/14  
๓๓๘๕ สุวรรณจิตติ Suvarnachitti ขุนวรกิจพิศาล (เปล่ง)  กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อหมื่นวิเศษรักษา (ทอง)  บิดาชื่อสุดใจ 28/8/16  
๐๔๐๘ สุวรรณจิตร Suvarnachitra ขุนบรรจงลายเลิศ (ทองดี)  กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13  
๐๓๘๓ สุวรรณจินดา Suvarnachinta หลวงมหาใจภักดิ์* (แม้น)  นายเวรผู้ช่วย  กรมมหาดเล็ก   พระยาจินดารังสรรค์ (ทองอยู่) เป็นปู่ทวด  พระยาหัดถการบัญชา (เอี่ยม) เป็นปู่ 31/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอินทรเดชะ
๒๑๗๗ สุวรรณจูฑะ Suvarnachuda นายเพ็ง  ประจำแพนกอัศวแพทย์  กรมพระอัศวราช  ปู่ทวดชื่อทองคำ  ปู่ชื่อจู 14/4/15  
๖๑๙๑ สุวรรณฉวี Suvarnachhavi จ่าเอกผิว  ประจำกองเรือกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อนพ  บิดาชื่อชื่น 10/12/21  
๔๔๖๔ สุวรรณชฎ Suvarnajata ขุนอาทรลพนิกาย (สมพงษ์)  นายอำเภอเสนา  กรุงเก่า  ปู่ชื่อทอง  บิดาชื่อชด 20/5/18  
๑๙๘๙ สุวรรณชมภ์ Suvarnajambha พลเสือป่าชิด กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ   ปู่ชื่อคำ  บิดาชื่อชม 12/3/14  
๔๗๔๖ สุวรรณชีวะ Suvarnajiva ว่าที่ผู้กำกับตรีประทัง  ครูโรงเรียนศึกษานุกูลราษฎร์  อำเภอเมือง  สมุทสาคร  ปู่ทวดชื่อสุวรรณ์  ปู่ชื่อชี 3/2/18  
๑๑๐๑ สุวรรณดิษ Suvarnatisha นายชิด  พนักงานคมนาคมมณฑลราชบุรี  ทวดชื่อหลวงอภัยคงคา (ทอง)  ปู่ชื่อหลวงพิฦก (ดิษ) 7/3/13  
๑๙๕๒ สุวรรณดุล Suvarnatula นายร้อยตรีเหมือน  ประจำกรมทหารช่าง  กองทัพที่ ๑  บิดาชื่อทอง  ปู่ชื่อชู 10/3/14  
๑๒๓๙ สุวรรณเตมีย์ Suvarnatemiya หลวงนานาคฆมาศก (สุดใจ)  ผู้ช่วยอธิบดีกรมกระสาปน์สิทธิการ  บิดาชื่อหลวงนานาคฆมาศก (ทองอยู่)  ปู่ชื่อพระยาไชยยศสมบัติ (ฉ่ำ) 4/4/14  
๑๕๒๘ สุวรรณทรรภ Suvarnadarbha หลวงพิทักษ์พนมนคร (ช่วง)  ปลัดเมืองนครพนม  ทวดชื่อหลวงสัสดี (ทองพูน)   ปู่ชื่อขุนเทพ (คา) 21/7/14  
๐๑๘๕ สุวรรณทัต Suvarnadat พระยาธรรมศาสตร์นารถประณัย (จุ้ย)  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  สกุลพระยาราชภักดี (ทองคำ) 5/7/13  
๕๒๗๐ สุวรรณทาน Suvarnadana นายร้อยตำรวจตรีปลื้ม  กรมตำรวจพระนครบาล  กับขุนพิทักษ์โยธา (เป) บิดา  ปู่ชื่อท่าน  ปู่ทวดชื่อทอง 29/6/19  
๔๔๕๔ สุวรรณเทศ Suvarnadesa ว่าที่นายร้อยตรีช่วง  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ราชบุรี ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อเทศ 20/5/18  
๔๗๘๔ สุวรรณธาดา Suvarnadha^ta^ พระาดาอำนวยเดช (พรม)  กรมการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็จ)  ปู่ชื่อพระรัตนวงษา (ชมภู) 5/4/19  
๕๑๘๔ สุวรรณธูป Suvarnadhup นายร้อยตำรวจโทท้วม กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อทอง  บิดาชื่อธูป 14/6/19  
๐๔๓๙ สุวรรณนาคร Suvarnana^gara ขุนราชมาลาการ (ครอบ)  กรมชาวที่*  พระยานครอินทร (ทองดี) เป็นปู่ 7/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมตรวจ  กรมมหาดเล็ก"
๓๖๘๖ สุวรรณนาคินทร์ Suvarnanagindra พระภักดีภูเบศร์ (แก้ว)  ปลัดจังหวัดสวรรคโลก  ทวดชื่ออิน  ปู่ชื่อนนาค  บิดาชื่อทอง 19/1/16  
๕๗๘๘ สุวรรณนาถ Suvarnanatha นายหมู่ตรีน้อม  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อหลวงรัตนนาฎนิจภักดี (ทอง) 25/6/19  
๐๒๒๙ สุวรรณนาวิน Suvarnana^vin นายเรือโททองดี  กระทรวงทหารเรือ 7/7/13  
๐๕๒๑ สุวรรณเนตร Suvarnnetra จ่าดำริห์งานประจง (แม้น)  กรมพระราชพิธี  กระทรวงวัง  ปู่คือหลวงสำราญภูเบศร (ทอง)  บิดาคือหลวงภักดีภูเบศร (เนตร) 23/8/13  
๒๘๐๕ สุวรรณบาตร์ Suvarnapatra พระศักดาเรืองฤทธิ์ (เลื่อง)  ผู้ว่าราชการเมืองตาก  ปู่ชื่อหลวงพินิจอักษร (ขันทอง) 19/12/15  
๕๕๔๖ สุวรรณปฏิกรณ Suvarnapatikarana ขุนปฏิกรบรรณสาร (นกแก้ว)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อทองดี 26/7/19  
๐๒๙๐ สุวรรณประกร Suvarnaprakara พระนรินทราภรณ (เปลี่ยน)  เจ้ากรมช่างทอง  กรมช่างสิบหมู่  กระทรวงวัง 13/7/13  
๕๐๙๘ สุวรรณประกาศ Suvarnaprakasa หลวงประกาศกิจการ (ชม)  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อขุนปิดปัจจนึก (ทองดี) 31/5/19  
๕๓๒๗ สุวรรณประดิษฐ์ Suvarnapratistha นายร้อยตำรวจตรีเขียน  กองตำรวจภูธร  จังหวัดร้อยเอ็จ  ปู่ทวดชื่อ พระยาหัตถการบัญชา (ทอง)  ปู่ชื่อประดิษฐ์ 29/6/19  
๐๗๔๔ สุวรรณประทีป Suvarnapradip นายพันโท หลวงศักดิศัลยาวุธ* (สุณี)  นายทหารนักบิน  สังกัดกรมจเรทหารช่าง  บิดาชื่อทอง   ปู่ชื่อเทียน 6/11/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระเฉลิมอากาศ  ราชองครักษ์เวร
๐๗๘๑ สุวรรณประภา Suvarnaprabha^ นายร้อยตรีเปลี่ยน  สัสดีเมืองสระบุรี  มณฑลกรุงเก่า  พ่อชื่อทอง  ปู่ชื่อเรือง 1/12/13  
๐๓๑๖ สุวรรณประสพ Suvarnaprasava นายนิเต๊ะ  มหาดเล็กข้าหลวงเดิม  ช่างทอง  สังกัดกรมมหาดเล็ก* 13/7/13 *  ถอนนามสกุลคืน  ไล่ออกจากคณะมหาดเล็ก  ๓ มีนาคม  ๒๔๕๘  แล้วภายหลังได้    คืนตามเดิม
๑๐๗๖ สุวรรณปัทม Suvarnapadma พระยาศิริธรรมบริรักษ์ (เย็น)  ผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี  ปู่ชื่อเผื่อน  บิดาชื่อทอง 5/3/13  
๑๕๕๐ สุวรรณปาณ Suvarnapana นายฉัตร  สารวัดยาม  กรมมหาดเล็ก  บิดาชื่อคำ  ปู่ชื่อปาน 21/7/14  
๕๕๒๖ สุวรรณปิณฑะ Suvarnapinda หลวงธนากรประดิษฐ์ (ทองดี)  สรรพากรจังหวัดปทุมธานี  ปู่ชื่อพระชนะหงษา (ก้อนทอง) 26/7/19  
๕๔๕๙ สุวรรณเผณุ Suvarnaphenu พลเสือป่าประเสริฐ  กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์  กับนายฟอง (บิดา)  ปู่ทวดชื่อพระจักรานุกิจมนตรี (ทองใบ) 29/6/19  
๑๖๖๗ สุวรรณพฤกษ์ Suvarnabriksha นายเรือโททองดี  ประจำการเรือพิฆาฎ "เสือทยานชล"  บุตรนายกร่าง 6/10/14  
๑๘๐๐ สุวรรณโพธิ Suvarnabhodhi นายเรือตรีโชติ  ต้นหน  เรือสุครีพ*  บิดาชื่อคำ  ปู่ชื่อโพ 14/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นหนเรือรบหลวงสุครีพครองเมือง"
๒๓๕๘ สุวรรณภัค Suvarnabhaga รองอำมาตย์โทผล  ธรรมการเมืองตะกั่วป่า  ปู่ชื่อทอง  บิดาชื่อฟัก 1/7/15  
๐๐๘๓ สุวรรณภัฏ Suvarnabhath นายตำรวจโท จ่าห้าวยุทธการ* (ทอง)  กรมพระตำรวจ 22/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนอินทรรักษา
๓๖๘๐ สุวรรณภาชนะ Suvarnabhajana นักเรียนมหาดเล็กหลวงเยนทร์  ทวดชื่อหลวงศรีเทพบาล (ขันทอง) 17/12/16  
๒๗๓๑ สุวรรณภาณุ Suvarnabhanu ว่าที่นายเรือตรีอั๋น  แพทย์พยาบาลทหารเรือกลาง  ทวดชื่อทองคำ  บิดาชื่อจ่าง 7/11/15  
๐๓๒๙ สุวรรณภารต Suvarnabha^rata พระระบำภาษา (ทองใบ)  กับพระนัฏกานุรักษ์* (ทองดี)  ครูโขน  กรมมหรศพ  บุตรนายทองอยู่โขนหลวง 14/7/13 *  เจ้ากรมโขนหลวง
๑๑๐๖ สุวรรณภาสย์ Suvarnabha^sya ว่าที่นายร้อยตรีชื่น  แพทย์ประจำกองตำรวจภูธร  มณฑลราชบุรี (บุตร)  กับนายศิริ (บิดา)  ปู่นายศิริชื่อสุวรรณ  บิดาชื่อทองสุก 7/3/13  
๑๗๗๕ สุวรรณมณี Suvarnamani นายร้อยตรีเหมือน  สำรองราชการกรมแผนที่   บิดาชื่อทอง  ปู่ชื่อแก้ว 12/12/14  
๒๓๖๘ สุวรรณมัณฑ์ Suvarnamanta ขุนศรีมงคล (แสง) บิดา  กับรองอำมาตย์เอก ขุนวิจิตรเลฃา (ปุ่น)  ผู้พิพากษาศาลมณฑลชุมพร บิดาขุนศรีมงคลชื่อหลวงศุภมาตรา (ทอง)  ปู่ชื่อมั่น 11/7/15  
๐๔๒๒ สุวรรณมาลิก Suvarnama^lik นายทอง*  กรมสวนหลวง 3/8/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ ขุนรุกขชาติบริรักษ์
๖๓๔๕ สุวรรณมิสระ Suvarnamisra พลเสือป่าเจือ  ผู้บังคับหมู่ ๓  กองร้อยที่ ๑  กองเสือป่ารักษาดินแดนกาญจนบุรี  ทวดชื่อฉิม  ปู่ชื่อโพธิ  บิดาชื่อทอง 2/9/22  
๖๑๓๕ สุวรรณมีระ Suvarnamira ว่าที่นายเรือตรีเติม ร.น.ส.  ต้นกลเรืออนันตนาคราช  กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า  ปู่ชื่อมี  บิดาชื่อโต 22/10/21  
๕๓๑๐ สุวรรณเมฆ Suvarnamegha นายร้อยตำรวจตรีแฉ่ง  กองตำรวจภูธร  จังหวัดนครพนม  กับนายเหลือ (บิดา)  ปู่ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อเมฆ 22/6/19  
๓๑๒๙ สุวรรณเมนะ Suvarnamena หลวงสาทรทัพการ (นิล)  สรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี   ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อเม่น 4/6/16  
๒๒๗๒ สุวรรณรักษ์ Suvarnaraksha รองอำมาตย์โท หลวงเจริญราชภักดี (สิง)  นายอำเภอเกาะสมุย  เมืองไชยา  ทวดชื่อศรีทอง  ปู่ชื่อหลวงกลาง (รัก) 19/5/15  
๔๔๑๘ สุวรรณรังค Suvarnaranga พลเสือป่าถมยา  กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก  กับนายโต (บิดา)  ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อจุ้ย 9/5/18  
๒๓๕๑ สุวรรณรัต Suvarnarata นายร้อยตำรวจเอกเข้ม  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองระนอง  ทวดชื่อพระยารัตนพิมล (ทองอยู่)  ปู่ชื่อชื่อขุนวิชิต (รอด) 1/7/15  
๕๙๓๓ สุวรรณรุจิ Suvarnaruchi ขุนประจันดรุณพล (คำ) ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ปู่ชื่อเรือง ทำนา  บิดาชื่อแก้ว 28/5/21  
๕๐๓๓ สุวรรณรูป Suvarnarupa นายหมู่ตรีทองคำ  กรมเกียกกายเสือป่า  ปู่ชื่อโพ  บิดาชื่อโฉม 24/5/19  
๒๕๒๖ สุวรรณโรจน์ Suvarnarochana รองอำมาตย์โท หลวงมนตรีรักษา (ทิพย์)  คลังเมืองพิจิตร์  ทวดชื่อทอง  บิดาชื่อขุนวิชาธรรม (เรือง) 12/9/15  
๔๗๘๙ สุวรรณลาช Suvarnalaja พระนรินทร์สงคราม (ทองดี)  กรมการพิเศษเมืองไชยภูมิ์  บิดาชื่อนายลา 5/4/19  
๕๕๘๗ สุวรรณลีลา Suvarnalila รองอำมาตย์เอกหลี  สมุห์บาญชี กรมพัศดุทหารเรือ 26/7/19  
๒๑๓๐ สุวรรณวณิช Suvarnavanija นักเรียนทหารกระบี่บุญเรือน  กรมพิณพาทย์หลวง  บุตรนายสุวรรณ  ค้าฃาย 23/3/14  
๓๔๒๕ สุวรรณวัจน Suvarnavachana หลวงจรูญหิรัญกิจ (จัน)  สรรพากรจังหวัดพิศณุโลก  ทวดชื่อทองคำ 10/9/16  
๑๖๕๘ สุวรรณวารี Suvarnava^ri นายพันตรี หลวงเทพเสนี (ศิริ)  สมุหบาญชีกองพลที่ ๕*  กับนายปลื้ม แพทย์ (บิดา)  นายปลื้ม เป็นบุตรพระวิเศษสาคร (จุ้ย)ๆ เป็นบุตรพระยาสำเร็จสมบัติ (ทองอยู่) 6/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สมุหบาญชีกองพลที่ ๒"
๓๗๕๕ สุวรรณวาลย์ Suvarnavalya ราชบุรุษดี  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๕๑ กรุงเทพฯ 3/2/16  
๕๐๕๐ สุวรรณวาสิก Suvarnavasika นายหมู่โทแฉล้ม  กองสารวัดเสือป่า  กรมเสนาหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อพระศรีสุริเยนทรามาตย์ (ทองอยู่) 31/5/19  
๐๗๖๖ สุวรรณวาสี Suvarnava^si นายพันตรี หลวงรามเดชะ (ตาด)  สารวัดทหารบริเวณฝ่ายใต้   กับนายพันตรี หลวงโจมพินาศ (ต่วน) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๘   ปู่ชื่อทองอยู่  บิดาชื่อพลับ 21/11/13  
๔๗๗๗ สุวรรณวิภัช Suvarnavibhaja พระเกรียงไกรกระบวนยุทธ (ทองคำ)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อหลวงพรหมโอสถ 5/4/19  
๕๐๙๙ สุวรรณวิมล Suvarnavimala หลวงสุรินทร์เรืองฤทธิ์ (หลุย)  ปลัดจังหวัดสมุทปราการ  กับนายเอี่ยม (บิดา)  ปู่ทวดชื่อทอง 14/6/19  
๐๖๐๑ สุวรรณวิสูตร Suvarnavisutra นายร้อยเอก หลวงวิสูตรเสนี (เปลี่ยน)  หัวหน้าแพนกที่ ๒  กรมเสบียงทหารบก  กระทรวงกระลาโหม  บิดาชื่อทอง 12/9/13  
๕๗๕๔ สุวรรณวิหงค์ Suvarnavihanga นายร้อยตรีจำปา  กรมทหารบกพาหนะ  กองทัพน้อยทหารบกที่ ๒  ปู่ทวดชื่อพระยามนตรี (นก)  ปู่ชื่อพระยาอินทรคิรีสยาม (ทอง) 15/12/19  
๒๙๒๘ สุวรรณศร Suvarnasara พระยาศรีราชรักษา (ปุย)  ปลัดเมืองสุพรรณบุรี  ทวดชื่อสอน  ปู่ชื่อทอง 8/3/15  
๐๑๑๖ สุวรรณศิริ Suvarnasiri พระยาศรีธรรมศาสน* (ทองดี)  อรรคราชทูตประจำ ณ กรุงเบอร์ลิน ฯลฯ 27/6/13 เขียนให้เอง

*  พระยาบำเรอภักดิ์
๔๑๖๕ สุวรรณไศละ Suvarnasaila นายร้อยตรีฟ้อน  กรมทหารบกราบที่ ๑๒  ทวดชื่อกิมไซ  ปู่ชื่อฮกไล้ 15/8/17  
๕๐๓๕ สุวรรณสนธิ Suvarnasandhi นายหมู่ตรีเนื่อง  กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์  กับนายเชย (บิดา)  ปู่ทวดชื่อหลวงศรีมโหสถ (ทองดี) 4/6/19  
๓๖๙๑ สุวรรณสมบูรณ Suvarnasamburna ขุนโกสุมสุวรรณเขตร์ (ทรัพย์)  ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทวดชื่อทองอยู่  บิดาชื่อสมบูรณ์ 19/1/16  
๖๑๘๘ สุวรรณสโรช Suvarnasaroja นายเรือตรีทองสุก  สำรองราชการแพนกช่างกลเรือพระที่นั่งมหาจักรี  ทวดชื่อทิม  ปู่ชื่อเอม  บิดาชื่อบัว 10/12/21  
๒๒๘๐ สุวรรณสาร Suvarnasara รองอำมาตย์เอก ขุนประจันธ์จุธารักษ์ (สา)  นายอำเภอทุ่งสง  เมืองนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อทอง 7/6/15  
๐๑๓๖ สุวรรณสุทธิ Suvarnasuddhi หลวงไพจิตรสัตยาดุล* (สุทธิ์)  ผู้พิพากษา 2/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุนทรวินิจฉัย
๑๑๗๑ สุวรรณสุภา Suvarnasubha พระยาวรพุฒิโภไคย (ชุ่ม)  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ทวดคือพระราชสุภาวดี (ทอง) 17/3/13  
๖๒๒๗ สุวรรณสูจิ Suvarnasuchi พลเสือป่าวาศ  ประจำหมวด ๑  กองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่าพรานหลงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อวัน  บิดาชื่อเข็ม 25/12/21  
๐๙๐๐ สุวรรณเสถียร Suvarnasthira พระยาประชากรกิจวิจารณ (ทองอยู่)  ปลัดบาญชีกระทรวงนครบาล 15/1/13  
๐๓๙๐ สุวรรณเสวก Suvarnasevaka พระยาอรรคเทวินทรามาตย์ (คำ)  เจ้ากรมขอเฝ้าในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี 2/8/13  
๑๓๒๔ สุวรรณเหม Suvarnahema นายร้อยเอก ขุนภาชนะบรจง (ทอง)  หัวหน้าแพนกที่ ๑  กรมสรรพยุทธ  บุตรนายทองคำ 17/4/14  
๔๐๘๓ สุวรรณะโกเศศ Suvarnakoses ขุนธุรธนวรายุตก์ (แดง)  คลังจังหวัดตาก  ทวดชื่อพระผลภูมไพศาล (ทองอยู่) 23/6/17  
๓๓๖๕ สุวรรณะบุณย์ Suvarnapunya หลวงเลขาวิจารณ์ (ใหญ่)  กรมศิลปากร  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อพระราชวังเมือง (ทองอยู่)  บิดาชื่อพระวิจิตรธรรมปริวัตร (สมบุญ) 6/8/16  
๑๕๔๖ สุวรรณากาศ Suvarnakasa ขุนสถานสาธิต (ทองอยู่)  กรมมหรศพ บุตรนายแจ้ง 21/7/14  
๒๘๕๓ สุวรรณาคม Suvarnagama พลเสือป่าเปรื่อง  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ โรงเรียนตัวอย่าง  เมืองปราจิณบุรี  ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อกลับ 14/2/16  
๐๙๕๙ สุวรรณาจล Suvarna^chala นายร้อยโทอ้น  ประจำกรมทหารพรานที่ ๔  เมืองกาญจนบุรี  ปู่ชื่อคำ  บิดาชื่ออยู่ 12/2/13  
๓๓๑๔ สุวรรณานนท์ Suvarnananda นายปริก มหาดเล็ก  นักเรียนโรงเยนข้าราชการพลเรือน  ปู่ชื่อทองดี  บิดาชื่อนนท์ 22/7/16  
๑๙๓๘ สุวรรณานุช Suvarnanuja ว่าที่นายร้อยตรีหลี  ประจำกรมทหารราบที่ ๓  กับนายคำ (บิดา)  บิดานายคำชื่อนุด 10/3/14  
๔๙๕๙ สุวรรณาภัย Suvarnabhaya นักเรียนแพทย์เสือป่าบำรุง  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ทวดชื่อสุวรรณ์  ปู่ชื่อหมื่นอภัยมนตรี (บัว) 16/4/19  
๑๓๖๙ สุวรรณาภา Suvarnabha พระประเสริฐสุริยศักดิ (มลิ)  ปลัดเมืองเลย  ทวดชื่อหลวงไชยวงษา (คำภา) 25/4/14  
๕๕๓๗ สุวรรณาภิรมย์ Suvarnabhiromya ขุนจำเนียรกิติการ (ชม)  คลังจังหวัดกำแพงเพ็ชร์  ปู่ทวดชื่อหลวงภิรมยืสมบัติ (เทพ)  บิดาชื่อทองดี 26/7/19  
๔๒๖๘ สุวรรณารัณย์ Suvarnaranya รองอำมาตย์ตรีทองสุก  แพ่งจังหวัดเพ็ชรบุรี  ทวดชื่อเถื่อน  ปู่ชื่อทองคำ 12/12/17  
๑๓๘๕ สุวรรณาศรัย Suvarna^sraya ขุนวรวาสประไพ (แม้น)  กรมชาวที่  ปู่ชื่อขุนพัฒยากร (พึ่ง)  บิดาชื่อหลวงพลเสนา (ทองคำ) 25/4/14  
๐๑๑๔ สุวรรณิน Suvarnin รองอำมาตย์เอกทองดี  ผู้พิพากษารองศาลเมืองชลบุรี 27/6/13  
๓๔๖๒ สุวรรโณสถ Suvarnosatha จ่าโทวา  กองพันพาหนะทหารเรือ  ปู่ชื่อทอง  บิดาชื่อยา 3/9/16  
๑๑๓๐ สุวัจนานนท์ Suvachana^nanda ขุนสมุทสุภา (แปลก)  ยกระบัตรเมืองปราณบุรี  กับนายแพ (บิดา)  นายแพเป็นบุตรนายคำ 10/3/13  
๕๕๓๒ สุวัณณกีฏะ Suvannaki^ta ขุนสมบัตยาทร (คำ)  ผู้ช่วยคลังมณฑลร้อยเอ็จ  บิดาชื่ออยู่ 26/7/19  
๔๔๕๓ สุวัณณโชติ Suvannjoti ว่าที่นายร้อยตรีเสริม  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ราชบุรี  ทวดชื่อสุวรรณ  ปู่ชื่อโชติ 20/5/18  
๕๑๗๙ สุวัณณทัพพะ Suvannadabha พลเสือป่าอินท์  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ  กับนายทอง บิดา  ปู่ชื่อขุนวิเศษช่างแสง (ทับ) 14/6/19  
๕๒๙๘ สุวัณณปุระ Suvannapura นายร้อยตำรวจโทเมือง  กองตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ปู่ชื่อพระสาราราชกิจ (ทองดี) 29/6/19  
๕๐๘๔ สุวัณณรังสี Suvannaransi พลเสือป่าบุญมาก  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายมอ (บิดา)  ปู่ทวดชื่อสุวรรณ  ปู่ชื่อแสง 31/5/19  
๕๔๖๙ สุวัณณวยัคฆ์ Suvannavyaggha พลเสือป่าแช่ม  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อเสือ  บิดาชื่อทอง 5/7/19  
๕๒๐๖ สุวัณณวัตต Suvannavatta นายร้อยตำรวจโทจันทร์  กองตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง  ปู่ชื่อวัด  บิดาชื่อทอง 14/6/19  
๕๑๙๒ สุวัณณหิตาทร Suvannahitadara นายร้อยตำรวจโทตุ้ย  กรมตำรวจภูธร  กับนายใย (บิดา)  ปู่ทวดชื่อทอง  บิดาชื่อฮี้ 14/6/19  
๕๔๐๗ สุวัณณะสังข์ Suvannasankha นายร้อยตรีเสง  กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. ปู่ชื่อหมื่นเทพรักษา (สังข์)  บิดาชื่อทองคำ 29/6/19  
๐๐๖๙ สุวาทิต Suvadit หลวงเพลงไพเราะ (โสม)  กรมพิณพาทย์ 21/6/13  
๕๐๒๓ สุวิภาศ Suvibhasa พลเสือป่าช่วง  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อแจ่ม  บิดาชื่อดี 24/5/19  
๑๙๖๙ สุสนาน Susana^na พลเสือป่าอวบ  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่ออาบ 12/3/14  
๓๘๘๔ สุสมิต Susmita มหาดเล็กสำรองบัว  กองชาวที่  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  ปู่ชื่อยิ้ม 17/3/16  
๑๘๙๔ สุสาฃา Susa^kha^ นายนาวาตรี หลวงพินิจจักรพัณฑ์ (บ๋า)  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนายช่างกล  บิดาชื่อรื่น  ปู่ชื่อกิ่ง 7/3/14  
๕๘๗๕ สุสายัณห์ Susa^yanha พลเสือป่าเย็น  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่ออ่อง 1/2/20  
๒๓๗๘ สุสิมานนท์ Susima^nanda รองอำมาตย์ตรีแฉล้ม  ศุภมาตราเมืองตรัง  ทวดชื่อจีนหลีซู้  ปู่ชื่อหลีซี้ 11/7/15  
๖๓๙๗ สุเสตานนท์ Suseta^nanda นายร้อยโทเปลี่ยน  ประจำกองร้อยที่ ๑  กรมทหารบกราบที่ ๑๙  ปู่ทวดชื่อดี  ปู่ชื่อฃาว  บิดาชื่อพริ้ง 26/8/22  
๐๐๑๕ สุเสวี Susevi พระยาวรสิทธิ์เสวิวัตร์* (เข่ง)  จางวางมหาดเล็ก 17/6/13 เขียนให้เอง

*  พระยารัตนพิมพาภิบาล  รักษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๐๑๔๒ สุอังคะ Suanga หลวงวันเขตร์ชลพินิจ (สำอาง)  นายอำเภอท่าตะกูด 2/7/13  
๐๓๔๔ สุอังคะวาทิน Suangava^din หลวงสำอางค์ดนตรี (พลบ)  กรมดนตรี 14/7/13  
๕๗๖๙ สูตรสุคนธ Su^trasugandha พลเสือป่าหอม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร  กับนายม่าน (บิดา)  ปู่ชื่อท้าวกรมแสง 15/12/19  
๒๓๘๙ สูตะบุตร Su^taputra อำมาตย์ตรี หลวงวิพิธพจนการ (แจ่ม)  ผู้พิพากษาศาลเมืองพุมเรียง(ไชยา)  ปู่ชื่อจีนซุ้ด 20/7/15  
๔๓๕๔ สูนานนท์ Su^na^nanda รองผู้กำกับตรีเขียน  ครูโรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช  มณฑลอุดรราชธานี  บิดาชื่อเทียมสูน 22/2/17  
๖๓๗๔ สูยะชีวิน Su^yajivin นายหมู่ตรีค่วน  ประจำกองร้อยที่ ๑  กองพันที่ ๑  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครศรีธรรมราช   ปู่ทวดชื่อสุย  ปู่ชื่อชิพ  บิดาชื่อเฉี้ยง 26/8/22  
๓๕๙๓ สูยะนันทน์ Su^yanandana รองอำมาตย์ตรีเม่งไค  กรมรถไฟหลวงสายใต้  ปู่ชื่อขุนเทพวารี (สุย) 3/12/16  
๔๔๗๐ สูยะโพธ Su^yabodha นายร้อยตำรวจเอก ขุนเพียรระงับพาล (ปาโป)  สารวัดแขวง  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อนายซุยเย 20/5/18  
๓๓๓๓ สูยะวณิช Su^yavanija ขุนสมิทธิ์อนุสาส์น (เซี้ยง)  ครูโรงเรียนราชแพทยาลัย  ทวดชื่อซุ้ย (ค้าขาย) 30/7/16  
๓๘๐๓ สูยะศรี Su^yasri นายหมู่ตรีอวย  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลจันทบุรี  กับนายล้อม (บิดา)  ทวดชื่อขุนศรีภักดี (สุ่ย) 10/2/16  
๔๙๐๖ สูยะศุนานนท์ Su^yasuna^nanda ขุนสนิทราชการ (เซงหยู)  กรมการพิเศษจังหวัดนครราชสีมา  ปู่ชื่อซุ่นกี่ 5/4/19  
๔๘๒๕ สูยาฑร Suya^dara ขุนสำนักนพนิคม (จันพงษ์)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อพระยาเพชร์กำแหงสงคราม (ซุ้ย) 5/4/19  
๑๖๘๐ สูยานนท์ Su^ya^nanda นายร้อยโทดิศ  ครูวิชาเลขโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  ปู่ชื่อสุย 11/10/14  
๓๑๕๙ เสขะนันทน์ Sekhanandana ขุนเนติโทรกิจ (เจิม)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ทวดชื่อเซ็ก 10/6/16  
๕๒๙๖ เสงคานนท์ Senga^nanda นายร้อยตำรวจโทเหล็ง  กองตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่  บิดาชื่อเซ้ง 29/6/19  
๕๘๐๔ เสงคิกุล Sengikula นายหมู่โทเสริม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนพายัพ  บิดาชื่อเสง 25/6/20  
๕๘๙๖ เสงคิสิริ Sengisiri พลเสือป่าฮะ  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อเล่าเซ็ง  บิดาชื่อเส็ง 1/2/20  
๕๑๘๕ เสฏฐ์สุวจะ Setthasuvacha นายร้อยตำรวจโทกอน  สารวัดแขวง  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อประเสริฐ 14/6/19  
๐๖๘๘ เสฐียรโกเศศ Sthi^rakoses ขุนอนุมานราชธน (ยง)  กรมศุลกากร  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13  
๖๑๘๑ เสตกิจจะ Setakichcha รองอำมาตย์ตรี ขุนประสิทธิ์เวชศาสตร์ (ฃาว)  แพทย์ประจำกองลหุโทษ  กระทรวงนครบาล  ทวดชื่อพระศิริ (เกียจ)  ปู่ชื่อแสวง 10/12/21  
๖๑๕๔ เสตผล Setaphala รองอำมาตย์ตรี ขุนพิพิธครุการ (พงษ์)  ผู้ช่วยพนักงานตรวจการศึกษาจังหวัดธนบุรีใต้  ปู่ชื่อเผือก  บิดาชื่อผล 19/11/21  
๓๐๙๖ เสตะกลัมพ์ Setakalamba นายเรือตรี ขุนชำนาญศาสตรา (นิตย์)  นายทหารนอกราชการ  ปู่ชื่อกล่ำ  บิดาชื่อเผือก 28/5/16  
๒๗๙๐ เสตะกสิกร Setakasikara นัหเรียนกฎหมายตาด  กระทรวงยุติธรรม  บิดาชื่อเผือก ทำนา 19/12/15  
๓๕๑๔ เสตะกัณณะ Setakanna มหาดเล็กวิเศษพุก  รับราชการในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนี พันปีหลวง ปู่ชื่อเผือก  ทวดชื่อกัน 30/10/16  
๓๔๕๒ เสตะจันทน์ Se^tachandana พันจ่าโทกล้าย  กองเรือกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อขาว  บิดาชื่อจัน 30/9/16  
๕๘๒๗ เสตะจิต Setachita หลวงนิธยานุรักษ์ (จอน)  สรรพากรมณฑลปัตตานี  กับหลวงประชุมประชาราษฎร์ (สมบุญ) บิดา  ปู่ทวดชื่อหลวงนา (จิตร์) 4/9/20  
๖๓๘๑ เสตะปุตตะ Seta^putta นายหมุ่ตรีชื่น  เสมียนประจำแพนกสัสดี  กองเสนารักษาดินแดนตวันออก  ปู่ทวดชื่อบุ  ปู่ชื่อเถื่อน  บิดาชื่อฃาว 26/8/22  
๔๐๖๙ เสตะปุระ Setapura นายร้อยตำรวจเอกหอม  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดสุโขทัย  กับขุนพุทธจักรรักษา (ปาน)  ทวดชื่อขุนพุทธเกษตรานุรักษ์ (เผือก)  ปู่ชื่อขุนพุทธจักรรักษา (เมือง) 20/6/17  
๒๙๑๕ เสตะพยัคฆ์ Setabyaggha นายหมุ่ตรีรุ่ง  กองเสนารักษาดินแดนอิสาณ  ปู่ชื่อหลวงนรา (เสือ)   บิดาชื่อขุนชาญณรงค์ (แป๊ะ) 28/2/15  
๓๒๘๘ เสตะพันธุ์ Setabandhu พระศรีสุวรรณคิรี (ยาเชียงโปรย)  นายอำเภอสังขละบุรี  ปู่ชื่อหลวงบรรเทาทุกข์ราษฎร์ (สำลี) 16/7/16  
๖๐๒๑ เสตะรมยะ Setaramaya หลวงนนทเบญญา (เปี่ยม)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี  กับนายเผือก (บิดา)  ทวดชื่อชม  ปู่ชื่อหลวงบรรเทา 6/8/21  
๒๘๗๔ เสตะรัต Setarata พลเสือป่าเล่งฮวด  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ ราชบุรี  ปู่ชื่อเผือก  บิดาชื่อรอด 14/2/15  
๓๕๐๒ เสตะรุจิ Setaruchi นายลาภ  กองทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อโพล้ง  บิดาชื่อเผือก 30/10/16  
๔๓๑๖ เสตะสุข Setasukha นายร้อยตรีอุ่น  สัสดีจังหวัดลำพูน  ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อศุข 19/1/17  
๓๒๔๐ เสตะสุนทร Setasundara ขุนพิภาคอักษร ((ห่วง)  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อหลวงอินทรมนตรี (เผือก)  บิดาชื่อหลวงชำนาญอักษณ (เอี่ยม) 1/7/16  
๕๒๙๐ เสตะสุหัต Setasuhada นายร้อยตำรวจโทหว่าง  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  กับนายเกลอ (บิดา)  ปู่ชื่อเผือก 29/6/19  
๓๔๑๕ เสโตบล Setopala ขุนศรีสุทธาภัตร์  กรมพระตำรวจวัง  ปู่ชื่อเผื่อน  บชิดาชื่อเผือก 2/9/16  
๑๒๑๓ เสถียรบุตร Sthi^raputra พระกุมารานุรักษ์ (เอี่ยม)  กระทรวงธรรมการ  บุตรนายคง 30/3/13  
๔๐๐๐ เสถียรผะลิน Sthi^raphalin นายร้อยโทสุ่น  แพทย์ประจำโรงพยาบาลสภากาชาด ทหารบก  ปู่ชื่อเที่ยง ชาวสวน 6/6/17  
๑๘๗๗ เสถียรสมบูรณ Sthi^rasampurna นายร้อยตรีคล้อย  กองหนุนกรมทหารราบที่ ๒  กับนายสมบูรณ (บิดา)  บิดานายสมบูรณชื่อขุนพิทักษ์ทวยหาญ (ยัง) 7/3/14  
๑๒๘๔ เสถียรสวัสดิ์ Sthi^rasvasti หลวงอภัยพิทักษ์ (สวัสดิ์)  นายเวรกรมสรรพาวุธ  กระทรวกระลาโหม  บุตรหลวงรามพิไชย (คง) 15/4/14  
๑๘๔๐ เสถียรสุต Sthi^rasuta ว่าที่นายเรือตรีย้อย  นายช่างกลประจำเรือพระที่นั่งมหาจักรี  ปู่ชื่อคง 20/12/14  
๖๑๔๙ เสนคุณ Senagun นายหมู่โทซ้อน ประจำแพนกเสนาธิการ   กองเสนาน้อยราบหนัก  กับนายพลัด (บิดา)  ทวดชื่อเสน 19/11/21  
๔๒๐๘ เสนะบุตร์ Senaputra รองอำมาตย์ตรียก  ยกระบัตร์ศาลจังหวัดนครพนม  กับนายชื่น (บิดา)  ทวดชื่อมหาเสนา  ปู่ชื่อมนตรี 27/9/17  
๔๓๑๗ เสนะวัต Senavat นายร้อยโทชิม  แพทย์ประจำกองพยาบาล  กองพลทหารบกที่ ๘  กับนายสอน บิดา   ปู่ชื่อเซียน 19/1/17  
๒๔๖๗ เสนะวาทิน Senava^din ว่าที่นายร้อยตรี หมื่นคำรนพิฆาฎ (กุล)  ครูฝึกหัดเครื่องสายฝรั่งในกรมพิณพาทย์หลวง  และครูแตรวงในกองทัพบก บิดาชื่อเหยี่ยว 27/8/15  
๔๑๙๖ เสนะวีณิน Senavi^nin นายสิบโทมานิต  ผู้ช่วยครูเครื่องสายฝรั่ง  กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร.  ปู่ชื่อตาง  บิดาชื่อหมื่นอำนาจไพรีย์ (บี้ยว) 9/9/17  
๒๙๕๑ เสนะเวส Senaves นายสมบุญ  นายทะเบียนที่ดินเมืองสุพรรณบุรี  บิดาชื่อจีนเอี่ยวเสง พ่อค้า 8/3/15  
๐๔๓๑ เสนะศิริ Senasiri หลวงมานิตนฤบดินทร (เสน)  กรมมหาดเล็ก 7/8/13  
๐๒๖๕ เสนาลักษณ์ Sena^lakashana ขุนจำนงสุนทร (บุญ)  นายเวรกองร่างแต่ง  กรมราชเลขานุการ  พระเสนาราชภักดศรีสงคราม (แตง) เป็นปู่  หลวงพิพิธอักษรพรรณ (พันธ์) กรมพระอาลักษณ์ เป็นบิดา 13/7/13  
๐๓๖๖ เสนีวงศ์ ณ กรุงเทพ Senivansa na Krungdeb นายพันโท พระยาอภัยพลภักดิ์ (หม่อมหลวงอุกฤษฐ์) กองหนุน  กระทรวงกระลาโหม  กับนายร้อยเอกประยูร  นายเวรกรมสัสดี  กระทรวงกระลาโหม เป็นบิดากับบุตรกัน นามสกุลให้สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลจาก กรมหลวงเสนีบริรักษ์ ในกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข 15/7/13  
๔๕๙๒ เสมมะนันทน์ Semanandana พันสุกสกลราช (ชื่น)  ปลัดจังหวัดราชบุรี  ปู่ชื่อจ่าวิรุณจำบัง (เสม) 18/9/18  
๒๙๑๒ เสมรดิษ Smera^tisha นายหมู่เอกกลึง  กองเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต  ปู่ชื่อพระราชธนพิทักษ์ (ดิด)  บิดาชื่อหลวงสุนทรานุรักษ์ (กริ่ม) 28/2/15  
๑๒๕๕ เสมรบุณย์ Smerapunya หลวงอนุมัติมนูกิจ (โฉม)  ปลัดกรมกองตระเวณ   ปู่ชื่อแย้ม  บิดาชื่อบุญมา 8/4/14  
๒๘๗๕ เสมรวณิช Smeravanija พลเสือป่าเพ็ญ  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ เมืองราชบุรี  ปู่ชื่อคลี่ พ่อค้า 14/2/15  
๑๒๒๘ เสมรสุต Smerasuta หลวงวิชิตสรไกร*(โต) สังกัดกรมวังนอก (บิดา)  นายพันตรี หลวงศักดิโยธาบาล (แอ๊ด) แพทย์ประจำกรมแพทย์ทหารบก แพนกยาฝรั่ง (พี่) นายร้อยตรีเป้า ประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม (น้อง) จ่านายสิบทองดี กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ (น้อง) 4/4/14 *  หลวงวิชิตสรไกร เป็นบุตรนายแย้ม
๑๓๐๔ เสมรสุนทร Smerasundara หลวงบริบาลมณเฑียร (ถึก)  กรมชาวที่  ปู่ชื่อแย้ม  บิดาชื่อเอี่ยม 15/4/14  
๑๓๒๗ เสมรสุวรรณ Smerasuvarna นายเรือโทสมบุญ  นายเวรบาญชีกรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อทอง  บิดาชื่อแย้ม 17/4/14  
๒๒๖๕ เสมะกนิษฐ Semakanishtha รองเสวกโท ขุนกาญจนรังสรรค์ (จันทร์)  สังกัดกรมศิลปากร   บิดาชื่อเสมา รับประทวนเป็นหลวงสวัสดิ์  ปู่ชื่อพระยาพิบูลย์สงคราม (นุ้ย) 19/5/15  
๖๑๐๗ เสยยงคะ Seyayanga นักเรียนมหาดเล็กหลวงฮะอี่  ปู่ชื่อหยง  บิดาชื่อเชย 24/9/21  
๕๔๑๒ เสรฐภักดี Srethabhakti ขุนประเสริฐสวามิภักดิ์ (เลียวเชียงสูน)  กระทรวงมหาดไทย 29/6/19  
๕๗๑๘ เสรฐยุติ Srethayuti นายเชฐ มหาดเล็ก  ศาลอุทธรณ์  กรุงเทพฯ  บิดาชื่อหลวงนิกรบริรักษ์ (เสิด) 22/8/19  
๕๖๙๐ เสรฐวรรธนะ Srethavardhana นายร้อยโท หลวงสัสดี (เจริญ)  อัยการศาลกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๙ จังหวัดฉะเชิงเทรา  บิดาชื่อหลวงประเสริฐศุภมาตรา (เปลี่ยน) 22/8/19  
๖๓๓๔ เสรฐสัมปุรณะ Srethasampurna นายหมู่ตำรวจโท นายจัดภักดี (เชื้อประเสริฐ)  ประจำหมวด ๓  กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อพระศรีสุริเยนทรามาตย์ (ทองอยู่)  ปู่ชื่อชื่อพระศักดิบุรินทร (สมบูรณ์)  บิดาชื่อหลวงประเสริฐอักษร (พลอย) 3/3/22  
๕๖๕๖ เสรฐเสวี Srethasevi มหาดเล็กวิเศษประเสริฐ  กองบัญชาการ  กรมมหาดเล็ก 22/8/19  
๑๘๓๕ เสริบุตร Seriputra ว่าที่นายเรือตรีกิ่ม  สำรองราชการกรมยุทธโยธา  ปู่ชื่อไทย 17/12/14  
๐๖๐๓ เสลานนท์ Sela^nanda รองอำมาตย์โท พันพรหมศักดิ์ (กลึง)  สำรองราชการหน้าที่นายเวรกรมเสบียงทหารบก  พระเสละภูมิบดี (ธอ) เป็นปู่ 12/9/13  
๕๓๑๓ เสวานนท์ Seva^nanda นายร้อยตำรวจตรีไสว  แพทย์ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลอุบลราชธานี  บิดาชื่อจิ๊ว 29/6/19  
๕๑๘๑ เสวาภัย Seva^bhaya นายร้อยตำรวจเอก ขุนศรีสารวัด (แต้ม)  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อพระยาอภัยพิพิธ (เสพ) 14/6/19  
๐๑๙๒ เสวิกุล Sevikul หลวงวุฒิสาสตร์สารี (โชติ)  ผู้พิพากษา  ทวดชื่อนายป้อม พระพี่เลี้ยงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปู่ชื่อนายกันเป็นปลัดเวรมหาดเล็กใน รัชกาลที่ ๔  บิดาชื่อนายเปลี่ยน เป็นมหาดเล็กเวรศักดิ์ใน รัชกาลที่ ๕ 5/7/13  
๖๐๙๘ เสสะเวช   นักเรียนแพทย์เสือป่าเหลือ  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/10/21  
๔๐๔๖ เสาระสุต Saurasuta นายร้อยตรีสอาด  กรมยกระบัตร์ทัพบก  ปู่ชื่อเสาร์ 17/6/17  
๐๐๙๕ แสง-ชูโต Seang - Xuto นายพลโท เจ้าพระยาสุรศักดิมนตรี (เจิม)  ราชองครักษ์พิเศษ ราชินิกุล สำหรับผู้ที่สืบสกุลจากเจ้าคุณชูโต  ลงมาทางพระยาสุรศักดิมนตรี (แสง) 23/6/13  
ร.๔-๒๐ โสณกุล ณ กรุงเทพ Sonakul na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา 16/4/15  
๕๑๔๓ โสณณายะ Sonna^ya ขุนพิไสยสามนต์เขต (เหล็ก)  พธำมรงค์จังหวัดเลย  กับนายปาน (บิดา)  ทวดชื่อคำ  ปู่ชื่อทอง 14/6/19  
๕๖๔๓ โสตถยานุสร Sotthaya^nusara จ่าตรีเวก  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อถวิล 26/7/19  
๔๒๖๑ โสตถิจันท์ Sotthichand นายร้อยตรีคง  กรมเกียกกายทหารบก  ปู่ชื่อจัน  บิดาชื่อโซ้ 12/12/17  
๕๙๑๘ โสตถิทัต Sothidata นักเรียนราชวิทยาลัยสวัสดิ์  นายทัต (บิดา) 1/2/20  
๒๕๖๒ โสตถินันทน์ Sothinandana นายภะนาย  เสมียนกรมบัญชาการ กรมมหรศพ  บุตรนายสวัสดิ์ 29/9/15  
๕๑๗๐ โสตถิปิณฑะ Sothipinda นายปี๋ปิ๋ว  พธำมรงค์อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปู่ทวดชื่อสวัสดิ์  บิดาชื่อปิ่น 14/6/19  
๖๒๕๖ โสตถิพันธุ์ Sothibandhu รองอำมาตย์ตรี ขุนธนสิทธิ์สรรพการ (จัน)  สมุหบาญชีอำเภอจะทิ้งพระ  จังหวัดสงขลา  ปู่ทวดชื่อพระพิศาล  ปู่ชื่อขุนสวัสดิ์ (ทองมาก)  บิดาชื่อขุนชำนาญอักษร (ถ้วน) 1/1/21  
๕๔๙๓ โสตถิรัตน Sotthiratna นายอั๋น  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อรัตน 5/7/19  
๖๓๙๘ โสตถิสุข Sotthisukha นายร้อยตรีกล่อม  ผู้ช่วยสัสดีมณฑลนครราชสีมา  ปู่ทวดชื่อหลวงพลภักดี  ปู่ชื่อหลวงศุภมาตรา (ศุข)  บิดาชื่อหมื่นสุรเชฐพิไสย (หรั่ง) 26/8/22  
๓๑๘๑ โสตะจินดา Sotachinta^ นายเรือตรีหมัด  กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒  ปู่ชื่อจีน  บิดาชื่อหลวงปรีชาชาญสมุท (ซอ) 17/6/16  
๕๓๓๖ โสภณดิลก Sobhanatilaka นายร้อยตำรวจตรีพริ้ง  กองตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก  บิดาชื่อขุนวิเศษ (ยอด) 29/6/19  
๕๔๒๖ โสภณนาค Sobhanana^ga นายหมู่ตรีเปลี่ยน  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี  บิดาชื่อเอี่ยม 29/6/19  
๕๕๔๙ โสภณปฏิภาค Sobhanapatibha^ga ขุนประมูลราชทรัพย์ (ทรัพย์)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ทวดชื่อหลวงพิทักษ์สมบัติ (คล้าย)  บิดาชื่อเอี่ยม 26/7/19  
๕๐๒๖ โสภณประภาษ Sobhanaprabhasha พลเสือป่าเอื้อน  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อขุนพิทักษ์ธานิน (พริ้ง) 24/5/19  
๕๒๓๕ โสภณปาล Sobhanapa^la นายร้อยตำรวจตรีชิต พี่  นายร้อยตำรวจตรีชวน น้อง  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อพระยาพลภักดี (เอี่ยม) 14/6/19  
๕๙๑๐ โสภณรัชตะ Sobhanaraja^ta พลเสือป่าเงิน  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 1/2/20  
๕๖๕๙ โสภณวสุ Sobhanavsu นักเรียนมหาดเล็กหลวงเธียร  กับนายแก้ว บิดา  ปู่ชื่อเอี่ยม 9/8/19  
๕๖๕๓ โสภณสิริ Sobhanasiri นายผิน  กรมปลัดบาญชี  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อหลวงราชเดชา (เอี่ยม)  บิดาชื่อหลวงศรีอัศวเดช (เผื่อน) 26/7/19  
๖๑๐๙ โสภณะกาญจน์ Sobhanaka^nchana เด็กชาบุญ  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ทวดชื่อทอง 24/9/21  
๕๙๒๓ โสภณะปูรณานนท์ Sobhanapu^rna^nanda พลเสือป่าเพิ่ม  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อพ่วง 1/2/20  
๐๑๗๘ โสภณิก Sobhanik ขุนผ่านนทีว่อง* (บุญเย็น)  กรมยานยนตร์  ปู่คือขุนโสภณเพชรรัตน์ (เซ็ง)  บิดาคือหลวงโสภณเพชรรัตน์ (นิ้ม) 4/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงประสุตกลการ
๔๑๑๔ โสภะกาญจนะ Sobhaka^nchana มหาดเล็กสำรองโส  กรมชาวที่  บิดาชื่อทอง 17/7/17  
๑๙๐๔ โสมนันทน์ Somanandana นายเรือตรีทอง  นายหมวดช่างกล  กองเรือกลชั้นที่ ๔  กรมชุมพล 7/3/14  
๓๔๒๘ โสมภูติ Somabhuti หลวงพิพิธอภัย (บุญ)  ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลอุบลราชธานี  ทวดชื่อโสม 10/9/16  
๖๓๐๑ โสมวิภาต Somavibha^ta พลเสือป่าผบ  พนักงานบาญชี  กองพันที่ ๒  กองเสนารักษาดินแดนภูเก็ต  กับขุนมโนเทพย์ (ไพย) บิดา  ทวดชื่อหลวงพรหมสุภาแพ่ง (แสง)  ปู่ชื่อหลวงพรหมเสนีสัสดีนายก (สีนวน) 22/4/22  
๒๕๓๔ โสมะเกษตริน Somakshetrin นายร้อยเอก หลวงประสาทเวชกิจ (สวาสดิ์)  ผู้รั้งผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๑๐  ปู่ชื่อโสม  หาเลี้ยงชีพทางทำนา 26/9/15  
๓๘๐๒ โสมะฐิติ Somathiti ลูกเสือเอกหมุน  ประจำกองลูกเสือที่ ๑ มณฑลอุบลราชธานี  กับนายมั่น (บิดา)  ปู่ชื่อโสม 29/2/16  
๕๒๐๙ โสมะทัต Somadat นายร้อยตำรวจโทนิ่ม  กองตำรวจภูธร มณฑลอุบลราชธานี  ปู่ชื่อโสม  บิดาชื่อทัต 14/6/19  
๓๑๐๐ โสมะบุตร Somaputra ขุนภูมิวิธีพิทักษ์ (ทวน)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานออกโฉนดที่ดินมณฑลกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อโสม 8/5/16  
๔๐๑๓ โสมะลาต Somalata นายร้อยตรีอินทร์  กรมสรรพาวุธทหารบก  ปู่ชื่อลาด  บิดาชื่อโสม 9/6/17  
๖๐๘๘ โสมาภา Soma^bha^ นักเรียนแพทย์เสือป่าสายหยุด  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21